Acele et! İş fırsatı sunan üniversite sertifikalı eğitimlere indirimli kaydol!
2022-12-08T11:00
online-egitimler-bogazici-enstitusu
Yönetici Nedir?

Yönetici Nedir?


Yönetici, sorumlu olduğu kurumun idari işleri ile ilgilenen; çalışanların iş süreçlerinden, kurumsal stratejiden, yeni iş ortaklıkları için yapılan görüşmelerden, idari sorunların çözümünden sorumlu olan profesyonel meslek elemanıdır.

Yönetici deyince genelde bir şirketi yöneten kişi akla gelse de bir ofisin, bir ekibin ya da bir okulun idari işleri ile ilgilenen kişiler de bu gruba girer. Yönetici, sorumlu olduğu birim ya da kurum ile ilgili tüm süreçlerden sorumludur. Herhangi bir kurumda bir karar alınması gerektiğinde mutlaka yöneticiye danışılır. Yöneticinin onayından geçmeyen bir durum uygulamaya geçirilmez.

Yönetici Ne Demek?

Yönetici, herhangi bir ticari ya da sosyal ortamda yönetme gücünü elinde tutan kişi demektir.

Yönetici; kurum, kuruluş ya da sosyal grupların sağlıklı etkileşimi sürdürmeleri için önemlidir. Yönetici, ilgili birimin faaliyetlerini etkili şekilde yürütmesine liderlik etmektedir.

Yönetici Ne İş Yapar?

Yönetici; iş süreçlerini yönetir, iş süreçlerinin en etkili şekilde ilerlemesini sağlar, denetim yapar, kurumsal sorunların çözülmesini sağlar, kurumsal stratejilerin belirlenmesinde görev alır.

Yönetici, sorumlu olduğu ekibin ya da kurumun her türlü faaliyetinden sorumludur. Örneğin bir çalışanın izin alacağı günlerden, çalışma saatlerinde işini tam bir şekilde yerine getirmesinden, işlerin zamanında teslim edilmesinden, çalışan motivasyonunu sağlamaktan sorumludur.

Yöneticilik Meslekleri Nelerdir?

Yöneticilik meslekleri şunlardır:

Yönetici Nasıl Olunur?

Yönetici olmak için kişinin yaptığı meslekte deneyim kazanması ve bilgi birikimini arttırması gerekir. Özellikle üniversitede İşletme, İktisat Bölümü gibi alanlardan mezun olan kişiler yönetici olarak çalışır. Fakat yönetici olmak için bu bölümleri okumak şart değildir.

Ayrıca bazı sektörlerde yöneticinin yüksek lisans ya da doktora eğitimi almış olması, yönetici pozisyonunda başvurduğu iş ilanlarında diğer adaylara göre bir adım önde olmasına yardımcı olur.

İyi Bir Yönetici Nasıl Olmalı?

İyi bir yönetici; çalıştığı alanda deneyimli ve diğer çalışanlara göre daha bilgili olmalı, etkili iletişim kurmalı ve çatışma çözme becerilerine sahip olmalıdır. 

İyi bir yönetici iyi bir lider olmalıdır aksi halde ekip yönetimi konusunda yetersiz kalır. Bu durum ise iş süreçlerini sekteye uğratacak ve kurumun gelişimine engel olacaktır. İyi bir yönetici olmak için kişinin tutarlı ve kararlı olması da önemlidir. Ani kararlar alan, dürtüsel hareket eden ve verdiği kararları sürekli değiştiren bir yönetici, sorumlu olduğu ekibi ya da kurumu olumsuz yönde etkileyecektir.

İyi Bir Yöneticinin Özellikleri Nelerdir?

İyi bir yöneticinin özellikleri şunlardır:

 • Etkili iletişim becerilerine sahip olmak
 • Takım çalışmasına yatkınlık
 • Liderlik vasfı
 • İyi bir dinleyici olmak
 • Empatik ve duyarlı olmak
 • Problemleri çözme yeteneğine sahip olmak
 • Disiplinli olmak
 • Eleştiriye açık olmak

İyi bir yönetici olmak için kişinin öncelikle çalışanlarını iyi dinlemesi ve çalışanlarının verimliliğini sağlamak amacıyla çeşitli faaliyetler düzenlemesi gerekir.

 

 

Yöneticilerin Özellikleri Nelerdir?

Yöneticilerin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

 • Çalıştığı alana hakim olma
 • Çalıştığı alanda üst düzey bilgi ve deneyim sahibi olma
 • Etkili iletişim kurma
 • Yoğun çalışma saatlerine uyum sağlama
 • Liderlik
 • Takım çalışmasına ayak uydurma
 • Çözüm odaklı olma
 • İş birliklerine açık olma
 • Tutarlı olma
 • Eleştirilere açık olma
 • Sorumluluk bilincine sahip olma
 • Görev dağılımı yapabilme
 • İyi bir gözlem yeteneğine sahip olma
 • Değişime açık olma

Lider Nedir?

Lider; insanları etkileme gücüne sahip olan, bulunduğu çevreyi değiştirebilen kişidir. Çok sayıda liderlik türü bulunur. Bazı liderler olumlu, bazıları ise olumsuz özelliklere sahiptir. Örneğin demokratik liderler olumlu özelliklere sahip iken otoriter liderler olumsuz özelliklere sahiptir. 

Yönetici ve Lider Arasındaki Farklar Nelerdir?

Yönetici ve lider arasındaki fark; kurumu geliştirmek için liderin insan ile ilgilenmesi ancak yöneticinin eldeki kaynakları kullanması şeklinde açıklanabilir. Başka deyişle yöneticiler hedefe ulaşmak için mevcut kaynakları en uygun biçimde kullanmaya çalışır, liderler ise çalışanların davranışını etkilemeye çalışır.

Liderler yöneticilere göre daha insan odaklıdır, takım çalışmasına ve iletişime daha çok önem verebilir. Liderler yönetim sistemini değiştirmeye ve geliştirmeye çalışır fakat her yönetici böyle bir misyonu üstlenmez. Bazı yöneticiler kurumda var olan sistemi korumaya ve sürdürmeye çalışırlar.

Genellikle liderlerin vizyonu yöneticilere göre daha geniştir. Ayrıca lider olma, yöneticilerin sahip olması gereken bir özellik olarak da karşımıza çıkar.

Yöneticiler Nerede Çalışır?

Yöneticiler şirketlerde, holdinglerde, sağlık kurumlarında, eğitim sektöründe, güvenlik alanında vb. birçok sektörde çalışır. Yöneticiler, bir ekibin yönetiminden sorumlu olabileceği gibi bir kurumun da yönetimini üstlenebilir.

Yönetici Unvanı Nedir?

Yönetici unvanı, sorumlu olduğu kurumun ya da ekibin yönetiminden sorumlu olan kişiye hitap etmek için kullanılan bir ifadedir.

Yönetici unvanı, kişinin sorumlu olduğu gruba göre başkan, yönetmen, lider, müdür, temsilci lider, genel müdür, ekip lideri gibi farklı isimlere sahiptir.

Yönetim Nedir?

Yönetim; bir işin organize edilmesi, planlanması, koordinasyonu gibi görevlerin yerine getirilmesidir. Yönetim, yöneticilerin temelde yerine getirmesi gereken bir iştir ve yöneticiler bu işi yapmak için belli bir deneyime ve bilgi birikimine sahip olmalıdır. 

Yönetim Becerileri Nelerdir?

Yönetim becerileri şunlardır:

 • Liderlik
 • Çözüm odaklılık
 • Disiplinli olma
 • Titiz olma
 • Tutarlılık 
 • Kararlı olma
 • Güçlü iletişim becerilerine sahip olma
 • Yeniliklere açık olma
 • Yoğun çalışma sistemine ayak uydurma
 • Sorumluluk sahibi olma

Yönetim Kademeleri Nelerdir?

Yönetim kademeleri şunlardır:

 • Üst düzey yönetim kademesi
 • Orta düzey yönetim kademesi
 • Alt düzey yönetim kademesi

Üst Düzey Yönetim Kademesi Nedir?

Yönetim kademeleri arasında önemli bir yere sahip olan üst düzey yönetim kademesi, orta kademedeki yöneticilerin faaliyetlerinden sorumlu olan bölümdür.

Genel müdürlük, genel yöneticilik gibi yönetici unvanları ile anılan kişiler üst düzey yönetim kademesinde görev alır. Üst düzey yönetim kademesi, kurumun vizyon ve misyonu doğrultusunda uzun ve kısa vadeli hedef belirler. 

Üst Düzey Yönetici Nedir?

Üst düzey yönetici, genel müdür, genel yönetici gibi sorumlu olduğu kurumdaki bütün idari işlerden sorumlu tutulan yöneticidir.

Üst düzey yönetici, kurumun gelişimi için stratejiler üretir, kurum ile ilgili sorunların çözümünde görev alır. Üst düzey yöneticiler kurumun nihai sorumlusu olarak görev yaparlar.

Orta Düzey Yönetim Kademesi Nedir?

Orta düzey yönetim kademesi, yönetim kademeleri arasında üst düzeyden sonra gelen ikinci bölümdür. Hiyerarşinin bu bölümü, üst düzey yönetime göre daha az kıdemlidir.

Orta düzey yönetim kademesi; süpervizörlük, müdür yardımcılığı, birim yöneticiliği gibi alanlarda faaliyet gösteren gruptur. Orta düzey yönetim kademesi, üst düzey yöneticiler ile alt düzey yöneticiler arasında bulunur.

Orta Düzey Yönetici Nedir?

Orta düzey yönetici, üst düzey yönetimin aldığı kararların alt düzeyde uygulanmasını sağlayan yöneticidir. 

Orta düzey yönetici, astların yönetiminden sorumludur, kararların verilmesi ve uygulanmasında görev alır, iş süreçleriyle ilgili sorunların çözümünde görev alır.

Alt Düzey Yönetim Kademesi Nedir?

Alt düzey yönetim kademesi, çalışanlar ile üst düzey yönetim kademesi arasında koordinasyon sağlayan bir yönetim bölümüdür.

Alt düzey yönetim kademesi, yönetim kademeleri arasında en az yetkiye sahip olan kademedir. Bu gruptaki çalışanların sayısı fazladır ve piramidin en altında bulunurlar.

Alt Düzey Yönetici Nedir?

Alt düzey yönetici, üst düzey yönetim ile alt düzeydeki çalışanlar arasındaki koordinasyonu sağlamakla görevli bir yöneticidir. 

Alt düzey yönetici, diğer yönetici kademelerine göre daha az yetkiye sahiptir ve yönetim kademeleri piramidinin en altında bulunur.

Yönetici Olmanın Avantajları Nelerdir?

Yönetici olmanın avantajları şunlardır:

 • Sosyal statüsü yüksektir.
 • Maaşları yüksektir.
 • Yöneticilerin ekonomik durumu diğer çalışanlara göre daha iyidir.
 • Yönetici olmak, kişinin kariyerinde gelebileceği en iyi noktadır.
 • Yöneticiler, yaptıkları meslekle ilgili bilgi birikimlerini arttırabilir.
 • Yöneticiler, yaptıkları meslekte söz sahibi olma hakkı kazanırlar.
 • Yönetici olmak, kişinin CV’sinin daha güçlü olmasını sağlar.

Yönetici Olmanın Zorlukları Nelerdir?

Yönetici olmanın zorlukları şunlardır:

 • Büyük sorumluluk altında çalışırlar.
 • Çok sayıda çalışanın iş süreçlerinden sorumludurlar.
 • Genellikle yoğun çalışırlar.
 • Kendilerine vakit ayırmakta güçlük çekebilirler.
 • Kurumda yaşanan sorunların çözülmesinden sorumludurlar.
 • Çalışanların yaptığı hataların sorumluluğu yöneticilere aittir.
 • Yoğun dikkat gerektirir.
 • Yönetici olmak stresli ve yoğun bir iş olduğu için zordur.

Fonksiyonel Yönetici Nedir?

Fonksiyonel yönetici; finansman, pazarlama, üretim gibi belli bir birimin yönetiminden sorumlu olan ve bu alanda uzmanlık kazanmış kişidir.

Fonksiyonel yönetici, kısaca departman (birim) yöneticisi olarak da tanımlanabilir. Fonksiyonel yönetici, projenin en iyi şekilde yerine getirilmesinden, vaktinde bitirilmesinden ve başarıyla tamamlanmasından sorumludur. Bu yüzden fonksiyonel yöneticiler, sorumlu oldukları ekibi bu yönde harekete geçirmek ile yükümlüdür.

Yönetici Etkisi Nedir?

Yönetici etkisi, iş ve personel üzerinde oluşan psikolojik, verimliliğe dayalı veya manipülatif tesir bırakabilen bir durumdur.

Yönetici etkisi personel üzerinde olumlu ya da olumsuz tesir bırakabilir. Örneğin liderlik niteliklerini profesyonel şekilde yerine getiren bir yönetici, personellerin memnuniyet düzeylerini de düşünmektedir. Bu durumda yönetici çalışanlara karşı birleştirici ve planlayıcı bir rol üstlenir. Liderlik özellikleri etkin kullanıldığında yönetici etkisi olumlu anlamda personele yansıyacaktır.

Yönetici etkisi, iş üzerinde verimliliği arttırıcı veya azaltıcı biçimde karşımıza çıkabilir. Profesyonel bir yönetici verimliliği arttırmak için nasıl yöntemler uygulayacağını bilir.

Örneğin çalışma saatlerini personellerinin yorgunluk düzeyine göre ayarlayan bir yöneticinin iş üzerindeki etkisi, verimliliği arttıran yönde olacaktır.

Yönetici Eğitimleri Nelerdir?

Yönetici eğitimleri şunlardır:

Yöneticilik eğitimleri bunlarla sınırlı değildir fakat bir yöneticinin alması gereken en önemli eğitimler yukarıdaki gibi sıralanabilir.

Yazı Değerlendirmesi : 0 Puan
Toplam : 0 Yorum

 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
0

  Yazı Puanı

  Yazı Değerlendirmesi : 0
  Toplam : 0 Yorum

  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

  Yorumlar

  {{yrm.yazar}}

  {{yrm.baslik}}

  {{yrm.yorum}}

  Boğaziçi Enstitüsü :{{yrm.cevap}}
  Yorum & Oylama Ekle

  • Bu yazıyı beğendiniz mi?