İnsan Kaynakları - Güncel Yazıları | Boğaziçi Enstitüsü - Sayfa 1

İnsan Kaynakları


Kariyer Hedefiniz Nelerdir Sorusuna Nasıl Cevap Verilir?

Kariyer Hedefiniz Nelerdir Sorusuna Nasıl Cevap Verilir?

Kariyer hedefiniz nelerdir sorusu, insan kaynakları biriminin işe alım sürecinde adaylara en çok yönelttiği sorulardan biridir. Bu soruya cevap verirken kişinin ke

Mülakat Nedir?

Mülakat Nedir?

Mülakat, bir iş yerinde çalışacak kişileri belirlemek için yapılan görüşmedir. Kısaca iş görüşmesi olarak da tanımlayabileceğimiz mülakat, iş ilanına başvuran aday

Beyin Göçü Nedir?

Beyin Göçü Nedir?

Beyin göçü tanımı; bir ülkenin yetiştirdiği bilim insanı, sanatçı, akademisyen gibi nitelikli ve vasıflı bireylerin daha iyi imkanlar sunan başka ülkelere göç etme

İş Hayatında Beyaz Yakalı ve Mavi Yakalı Ne Demek?

İş Hayatında Beyaz Yakalı ve Mavi Yakalı Ne Demek?

İş hayatında beyaz yakalı ve mavi yakalı, kişinin çalışırken daha çok bedenini mi yoksa zihnini mi kullandığına göre yapılan sınıflandırmadır. Zihin gücü ön planda

Part Time Ne Demek?

Part Time Ne Demek?

Part time, Türkçede yarı zamanlı anlamına gelen ve genellikle iş dünyasında yarı zamanlı çalışma ifadesinin yerine kullanılan bir kavramdır. Yarı zamanlı çalışma s

İş Analizi Nedir?

İş Analizi Nedir?

İş analizi, bir kurumda iş sürekliliğini sağlamak için yerine getirilmesi gereken görevleri analiz ederek bu görevleri yapabilecek uygun elemanları seçmektir. İş a

Kanban Nedir?

Kanban Nedir?

Kanban; herhangi bir ürünün üretim aşamasında planlama ve kontrol işlemlerini düzenli yapmak için oluşturulan çekme sistemleri kapsamında değerlendirilen, zaman yö

Agile Nedir? Agile Metodu Nedir?

Agile Nedir? Agile Metodu Nedir?

Agile, Türkçede “çevik” anlamına gelmektedir ve kısaca proje yönetiminde kullanılan bir yöntem olarak tanımlanabilir. Daha çok yazılım geliştirme ile ilgili projel

İşletmelerde, çalışanların pozisyonlarına bakılmadan, her düzeyde çalışanları kapsayan bölüme insan kaynakları adı verilmektedir. İşletmelerde, eğitimli kişilerin görev yapması, yapılacak olan işlemlerin daha güvenilir ve kaliteli yapılmasını sağlayacaktır. İstanbul Boğaziçi Enstitüsü olarak online eğitim programları arasında, işletme ile ilgili kurs seçeneklerini belirliyoruz. Bu şekilde insan kaynaklarına özel yer ayırıyor ve isteyenlerin online eğitim almasını sağlıyoruz.

İnsan kaynakları yönetimi ile ilgili hazırlamış olduğumuz eğitimlerimiz 50 saat olarak belirlenmiştir. Ayrıca eğitimin başarılı bir şekilde tamamlanmasından sonra her katılımcıya onaylı belge veriyoruz. Tüm eğitimlerimiz, alanında uzman ve üniversite akademisyenleri tarafından verildiği için uluslararası geçerliliğe sahiptir. Kurslarımıza katılan ve mezun olan öğrencilere, insan kaynakları yönetim belgelerini Almanca ve İngilizce olarak hazırlıyoruz. Sitemiz üzerinden kayıt işlemlerini tamamlayanlar, eğitimlere hemen başlayabiliyorlar. Eğitimlerini tamamlayanlara, sertifikalarını hazırlıyor ve 3 -4 gün içerisinde kendilerine ulaşmasını sağlıyoruz.

 

İnsan Kaynakları Görevleri Yetki Ve Sorumlukları Nelerdir?

İşletmelerde, üretim aşaması kadar insan faktörünün de yönetilmesi önemlidir ve farklı sorumluluklar gerektirmektedir. İnsan kaynakları görevleri belirlenirken dikkat edilecek hususların tümü göz önüne alınmalıdır. Online eğitimlerimizde, tüm görev bölümleri için farklı başlıklar oluşturuyor ve öğrencilerin, tüm detayları öğrenmelerini sağlıyoruz.

Verilen eğitimlerimiz ile insan kaynaklarının görevlerini şu şekilde sıralıyoruz;

 • Personel seçimi, işe alma ve terfi sisteminin yönetimi,
 • Çalışanların eğitimi,
 • Çalışanların geliştirilmesi,
 • Faydalı programların yönetimi,
 • Performans yönetimi,
 • Yeni personelin işe adaptasyon sürecinin yönetimi,
 • Firma değerlerinin korunması,

Boğaziçi Enstitüsü eğitim programları için hazırlamış olduğumuz video içerikleri, gerekli eğitimler için özenle hazırlanmıştır. Gerekli eğitimleri alanlar, görevlerini yaparken, kalitenin artırılabilmesi için üstün performans sağlamaya çalışmaktadır.

Uzmanlar, işletme için yeni personel seçimlerinde nelere dikkat edeceklerini bilir. Bu şekilde yapılan planlamaya göre çeşitli sosyal medya platformları üzerinden tarama yapmaktadır.

Yöneticiler, şirketin hedeflerine göre işe alım planlaması yaparak, kadrolarını oluşturmaya ve geliştirmeye çalışmaktadır. Belirlenen görev sadece işe alma değil aynı zamanda tüm çalışanların, iş sürecine uyumunu sağlayacak yönetimi sağlamasıdır.

Şirket yöneticileri, tüm çalışmalarını, şirket hedeflerine göre belirlemekte ve iş gücünü iyileştirmek için çalışanlar arası görev dağılımları yapmaktadır. İnsan kaynakları sorumlulukları işletmelerde, her aşamada farklıdır. İşe alım için personel seçimi, pozisyona uygun atamaların yapılması, çalışanlar arası ilişkilerin ve iş paylaşımının düzenlenmesini sorumluluklar arasına girmektedir. En önemli sorumlulukları, şirketin istihdam politikasını

 • İş kanunlarına ve
 • Evrensel ilkelere göre belirleyebilmektir.

İnsan kaynakları bölümünde görev alacak her personelin, eğitimli olması ve görev sorumluluklarını bilmesi önemlidir. Boğaziçi Enstitüsü olarak, kişilerin kendilerini yetiştirmelerini ve sertifika sahibi olarak daha kolay iş bulmalarını sağlıyoruz.

Eğitimlerimiz temel amacı,

 • Yapılacak işlerle ilgili görev,
 • Yetki ve sorumlulukların bilinmesini,
 • Çalışma aşamasında sorumlulukların yerine getirilmesini sağlamaktır.
 • Personelin görev dağılımı,
 • Hizmet için eğitimlerinin ayarlanması,
 • Maaş, izin planlamalarının yapılması
 • Yetki ve sorumluluk kapsamında değerlendirilmektedir.

Sitemizi incelediğinizde, online eğitimlerimiz ile neler öğrenebileceğinizi görebilir ve online kayıtlarını yaptırarak, eğitimlere hemen başlayabilirsiniz.

 

İnsan Kaynakları Yönetimi Tanımı Nedir?

İşletmelerde, faaliyetlerin düzenlenebilmesi için farklı departmanlar hazırlanmıştır. İnsan kaynakları departmanı, işletmelerde, iş gücü planlamasının yapılmasını sağlamaktadır. İnsan kaynakları tanımı kısaca şu şekilde açıklanabilir. Kurum içerisinde iş gücü ve insana dair yapılabilecek tüm çalışmaları kapsayan ve düzenleyen birimdir.

İşletme ve kurumlarda en önemli bölüm olarak bilinmekte ve firma kalitesinin gösterilmesini, devamlılığı sağlayan birimdir. Şirketin hedeflerine yönelik planlamalar ile iş gücünün etkin kullanılmasını sağlayacak çalışmalar yürütmek görev tanımı içerisinde yer almaktadır.

Online eğitimlerimize başlarken, önce tanımını yapıyor daha sonra görev, yetki ve sorumluluk alanlarına göre eğitim içeriklerini detaylandırıyoruz.

Bir organizasyon yapısı içerisinde;

 • Çalışanların doğru seçilmesi,
 • Onların çalışma hayatında etkili ve verimli olabilmesi,
 • İşletme verimliliğinin artırılması,
 • İnsan kaynaklarının en önemli görevlerindendir.

Bu pozisyonlarda çalışmak isteyenler, online eğitimlerimiz için kayıtlarını oluşturabilirler. Hemen al bölümünden, indirimli fiyatlarla kurs paketlerini satın alabilirsiniz.

Boğaziçi Enstitüsü öğrenci kaydınızı yaptıktan sonra eğitim içeriklerini takip etmeye başlayabilirsiniz. İnsan kaynakları ile ilgili ihtiyacınız olabilecek tüm detaylı bilgilere sahip olabilirsiniz. Eğitimler sonrasında yapılacak sınavlar ile sertifika almaya hak kazanabilirsiniz. Almış olduğunuz sertifika, tüm sektörlerin, insan kaynakları bölümlerinde görev almanıza yardımcı olacaktır.

 

İnsan Kaynakları Departmanı Nasıl Çalışır?

İnsan kaynakları departmanının görevi, işletmelerin personel profilini belirlemektir. Bu şekilde ihtiyaca göre iş başvurusunda bulunan adaylar arasından şartları en uygun olanları işe almaktır. İnsan kaynakları yetkileri şirket içerisinde yapılan iş bölümüne göre değişmektedir. İşe alım yetkisi ile personelin eğitimi, maaş, izin işleri düzenleme yetkileri farklı kişiler tarafından kullanılabilmektedir. İnsan kaynakları departmanı nasıl çalışır, neler yapar gibi soruların tüm cevaplarını, eğitim içeriklerimizde bulabilirsiniz.

Çalışma şekilleri, işletme ya da kurumun belirlemiş olduğu politikalara göre personel ihtiyaç raporlaması yapmayla başlar. İşletmenin her departmanı için aylık raporlar düzenlenir. Kaç personele ihtiyaç olduğu, personel nitelikleri, yapılacak işler detaylı olarak belirlenir.

İnsan kaynarları departmanı, işletme içerisinde, patron ile personel arasında köprü görevi görmektedir. Bu departmanda çalışanlar, köprü görevi görürken, belirlenen politikaya göre ihtiyaçları doğru tespit edebilmelidir. Tüm bunlara, kurumumuz tarafından verilen online eğitimler sayesinde sahip olabilirsiniz. Kalifiye eleman olarak, şirketlerin önemli bölümlerinde görev alabilirsiniz.

 

İnsan Kaynaklarının Önemi Nedir?

İşletmelerde, büyümeyi sağlayacak kaliteli ve verimli çalışma sistemlerini, çalışanlar oluşturmaktadır. Bu tüm işletmeler için insan kaynakları önemi ve gerekliliğini ortaya koymaktadır. Şirketin devamlılığı ve hizmet kalitesi için işe alım sürecinin doğru yönetilmesi, personellerin doğru değerlendirilebilmesi önemlidir. İşletme içerisinde, insan kaynaklarının öneminin çok büyük olduğu görülmektedir.

İşletmeler için önemi şu şekilde açıklanabilir;

 • Doğru çalışanı belirlemek,
 • Çalışanların donanımlı olmasını sağlamak,
 • Çalışma ortamı kalitesini artırmak,

İşletmeler, sadece üretime yönelik çalışmalar yaptığında, müşteri ilişkilerinde aksamalar yaşayabilecektir. İnsan kaynakları sayesinde, çalışanlar arasında, çalışanlar ile yönetim arasında ve müşteri ilişkilerinde önemli bir bağ kurulacaktır. Çalışanların, organize hareket edebilmesi, çalışma vakitlerinde verimliliğin artırılabilmesi için çeşitli eğitimlerin verilmesi gerekiyor. Bu eğitimleri, kurslarımıza katılan ve sertifika alanlar, en iyi şekilde verebilecektir. Her işletme bu yeterliliğe sahip insan kaynakları uzmanlarına ihtiyaç duyarlar. Alanında uzman eğitmenlerimiz tarafından eğitimler veriyoruz. Verilen eğitimlerle işletmelerin ihtiyaç duydukları insan kaynakları uzmanlarının yetiştirilmesini sağlıyoruz.

 

İnsan Kaynakları Yazılarımız ve Eğitimlerimiz

İstanbul Boğaziçi Enstitüsü olarak, online ve örgün eğitim seçenekleri sunuyoruz. İnsan kaynakları yönetimi ile ilgili eğitim programlarımız ve yazılarımız, online eğitim, işletme bölümünde yer alıyor.

 • Hazırlamış olduğumuz yazılarımız,
 • Eğitimlerimizden nasıl faydalanabileceğiniz,
 • Eğitim içerikleri,
 • Eğitim başlama tarihi,
 • Sertifika durumu,
 • Eğitim süresi gibi konulardan oluşmaktadır.

Sitemizi ziyaret edenler, insan kaynaklarının ne demek olduğunu, hangi görevleri yaptığını, çalışanların sorumluluklarını öğrenebiliyorlar.

Uzaktan eğitim sertifika programları sunduğumuz için isteyen herkes katılım sağlayabilmektedir.

Online olarak sunduğumuz eğitim seçenekleri içerisinde,

 • Girişimcilik ve 9 adımda iş planı oluşturma,
 • Büro yönetimi ve yönetici asistanlığı nedir?
 • Sosyal medya uzmanı,
 • Aile danışmanlığı,
 • Seo uzmanı eğitimi,
 • İş hayatında etkili iletişim kursu gibi çeşitli eğitim programları yer almaktadır.

Eğitim programlarımızdan faydalanmak isteyenler, insan kaynakları yazılarımızı okuyabilir. Eğitim programlarımızı tek tek inceleyerek, online kaydını hemen yaptırabilir. Tüm eğitimlerimizin sonunda katılımcılara sertifika veriyoruz.