Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı Nedir?

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı Nedir?


Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı, kısa adıyla HMGS; hâkim adaylığı sınavına girmek, avukatlık veya noterlik stajına başlayabilmek için 7188 sayılı kanun ile 24 Ekim 2019’da yürürlüğe giren bir sınavdır. Sınav, kanunun Resmi Gazete’de yayımlandığı 24 Ekim 2019 tarihinden sonra hukuk fakültelerine kayıt yaptıran öğrenciler için geçerlidir. Dolayısıyla bu tarihten önce hukuk fakültelerine kayıt yaptıranlar bu sınava tabi değildir.

Bu kanuna göre 2024 yılından itibaren hukuk fakültesinden mezun olan kişiler; avukat, hâkim, savcı veya noter olmak için HMGS’ye girmek zorundadır. Bir başka deyişle bu uygulamanın kapsadığı meslek dalları hâkimlik, savcılık, avukatlık ve noterliktir. Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı’nı başarıyla geçenler hâkim adaylığı ve savcılık için asli sınava girme hakkı, avukatlık ve noterlik için de staj aşamalarına başvuru hakkı kazanır. Yani sınavda başarı gösterenler farklı hukuk kariyerlerine başvuruda bulunabilir.

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı Neden Yapılıyor?

hukuk mesleklerine giriş sınavı hmgs neden yapılıyor

24 Ekim 2019’da yürürlüğe giren 7088 sayılı kanun öncesinde avukatlık mesleğini icra edebilmek için herhangi bir sınav şartı yoktu. Daha önce hukuk fakültesi mezunu olan herkes gerekli şartları sağlıyorsa avukatlık stajına başlayabiliyordu. Ancak zaman içerisinde yalnızca hukuk fakültesi mezunu olmanın hukuk mesleklerini yapabilmek için yeterli olmadığı düşünülmeye başladı. Bu sebeple avukatlık, noterlik stajını başlatabilmek için ve hakimlik, savcılık sınavına girebilmek için Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) ortaya çıkmıştır.

Sınavın hukuk mesleklerinde kaliteyi arttırması, adayların eşit şartlarda değerlendirilmesi, rekabeti yükseltmesi gibi önemlerinden söz edilebilir. Ayrıca hukuk mesleklerinden birini icra etmek isteyenlerin hukuki yeterliliklerini ölçmesi de liyakate dayalı mesleki istihdam açısından önemlidir. Bütün bunların sonucunda Türk hukuk düzenini geliştirmeye de yardımcı olan bir sınavdır.

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı’na Kimler Girecek?

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı’na, kanunun Resmi Gazete’de yayımlandığı 24 Ekim 2019 tarihinden sonra hukuk fakültelerine kayıt yaptıran öğrenciler girmektedir. Bu tarihten önce hukuk fakültelerine kaydolan öğrenciler, bu sınavdan muaf tutulmaktadır. Bunun yanı sıra 24 Ekim 2019 tarihinden sonrasında HMGS’ye şu kişiler girebilir:

 • Türkiye’de hukuk fakültesinden mezun olanlar
 • Yabancı bir hukuk fakültesini bitirmiş ve Türkiye’deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınavda başarı göstermek suretiyle denklik belgesi almış olanlar

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı Nasıl Yapılır?

hmgs nasıl yapılır

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı, Adalet Bakanlığı ile imzalanacak protokole göre Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yılda en az bir defa olacak şekilde yapılır. Sınav türü çoktan seçmeli test şeklinde olup en az 100 sorudan oluşur. HMGS sınav süresi ise 180 dakikadır. Sınavda başarı göstermek için 100 soru üzerinden en az 70 puan alınması gerekir.

HMGS’de başarı gösterenler adli yargı hakimliği, idari yargı hakimliği ve savcılık için asli sınava girme hakkı, avukatlık ve noterlik için ise staja başvuru hakkını elde eder.

 

 

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı Konuları Nelerdir?

hukuk mesleklerine giriş sınavı hmgs konuları nelerdir

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı konuları genel olarak hukuk fakültesi müfredatının temel alanlarından meydana gelir. HMGS sınav konularını aşağıda inceleyebilirsiniz.

 • Anayasa hukuku,
 • Medeni hukuk,
 • Borçlar hukuku,
 • Ticaret hukuku,
 • Ceza hukuku,
 • Hukuk yargılama usulü,
 • İdari hukuk,
 • İcra ve iflas hukuku,
 • İş hukuku,
 • Ceza muhakemesi,
 • İnsan hakları ve
 • Kamu hukuku.

Bunun yanı sıra sınava giren adayların genel yetenek ve genel kültür düzeyini ölçen sorular da vardır. Bu nedenle adayların genel yetenek ve genel kültür alanlarında da kendini geliştirmesi önemlidir.

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı’nda Başarı Puanı Kaçtır?

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı’ndaki ölçme ve değerlendirme sistemi 100 tam puan üzerinden hesaplanır. Buna göre adayların HMGS’de başarılı olabilmeleri için 100 tam puandan en az 70 puan almaları gerekir. Mülakat şartı ise yoktur.

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı’na Kaç Kez Girilebilir?

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı’na giriş hakkı ile ilgili belli bir sınır kanunda belirlenmemiştir. Adayların HMGS’ye kaç defa girip giremeyeceği ile ilgili resmi bir bilgi henüz mevcut değildir. Bu konu ile ilgili ileriki yıllarda bir yönetmelik çıkabileceğine dair öngörüler bulunmaktadır. Bu noktada yalnızca resmi makamlarca paylaşılan bilgilere itibar etmekte fayda vardır.

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı’na Nasıl Çalışılır?

hmgs nasıl çalışılır

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı’na hazırlanmak adaylar için oldukça kritik ve önemlidir. Buna göre sınava hazırlık sürecinde adayların dikkat etmesi gereken hususları 3 başlıkta toparlayabiliriz:

 • Rutin çalışma programı oluşturma: Başarı için düzenli bir çalışma programına sadık kalmak gerekir. Buna göre adayların her gün çalışma takvimlerine uyması, sınav tarihinden hatırı sayılır bir süre önce çalışmaya başlaması önemlidir.
 • Hukuk müfredatına hâkimiyet: Yukarıda da adı geçtiği üzere Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı’nın kapsamı, hukuk fakültesi müfredatının temel alanlarıdır. Dolayısıyla bu temel alanları iyi öğrenmek gerekir.
 • Genel yetenek ve genel kültüre çalışma: Sınavın bir bölümü de genel yetenek ile genel kültüre yönelik sorulardan oluşur. Bu nedenle adayların bu alanlarda da kendini geliştirmesi beklenir.

Bütün bunlara göre adayların sık sık soru çözmesi, soru bankaları alarak kendilerini test etmesi, konu anlatımlı kitapları okuması oldukça değerlidir. Ayrıca tercihe bağlı olarak Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı’na hazırlık kurslarına da gidilebilir. Günümüzün internet olanakları sayesinde video paylaşım platformlarındaki dersleri izlemek de fayda sağlayabilir.

 

 

İdari Ön Yargı Sınavı ile Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı Arasındaki Fark Nedir?

Türkiye’de hukuk kariyerine başlamak isteyenler için iki temel sınav vardır. Bunlar Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Ön Yargı Sınavı olarak sıralanabilir.

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Ön Yargı Sınavı arasındaki en önemli farklardan biri, bu sınavlara kimlerin girebileceği ile ilgilidir. Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı’na hukuk fakültesinden mezun olanlar ile yabancı bir hukuk fakültesini bitirmiş ve Türkiye’deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarılı olarak denklik belgesi alanlar girebilir. Oysa İdari Ön Yargı Sınavı; hukuk bilgisine yeterli düzeyde yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat ve maliye bölümlerinde en az dört yıllık yükseköğrenim yapan ya da denkliği olan yabancı öğretim kurumlarından mezun olanlar için geçerlidir.

Bunun dışında sınav konuları ve içeriği de birbirinden ayrılır. Aşağıdaki tabloda iki sınavda çıkan konuları inceleyebilirsiniz.

 

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı Konuları

İdari Ön Yargı Sınavı Konuları

Anayasa Hukuku

Anayasa Hukuku

Medeni Hukuk

Anayasa Yargısı

Borçlar Hukuku

İdare Hukuku

Ticaret Hukuku

Türk İdari Teşkilatı

Ceza Hukuku

İdari Yargılama Usulü

Hukuk Yargılama Usulü Hukuku

Medeni Hukuk

İdari Hukuk

Borçlar Hukuku (Genel hükümler)

İcra ve İflas Hukuku

Ticari İşletme ve Şirketler Hukuku

İş Hukuku

Hukuk Yargılama Usulü

Ceza Muhakemesi

Ceza Hukuku (Genel hükümler)

İnsan Hakları

Ceza Yargılama Usulü

Kamu Hukuku

Vergi Hukuku

 

Vergi Usul Hukuku

 

Maliye ve Ekonomi

 

İmar ve Çevre Hukuku

 

Hukuk Felsefesi

 

Hukuk Sosyolojisi

 

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Ön Yargı Sınavı arasındaki bir diğer fark ise sınavların yılda kaç defa yapıldığıyla alakalıdır. Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı yılda en az bir defa yapılırken İdari Yargı Ön Sınavı iki yılda en az bir defa olacak şekilde düzenlenir.

Yazı Değerlendirmesi : 0 Puan
Toplam : 0 Yorum

 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
0

  Yazı Puanı

  Yazı Değerlendirmesi : 0
  Toplam : 0 Yorum

  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

  Yorumlar

  {{yrm.yazar}}

  {{yrm.baslik}}

  {{yrm.yorum}}

  Boğaziçi Enstitüsü :{{yrm.cevap}}
  Yorum & Oylama Ekle

  • Bu yazıyı beğendiniz mi?