Online Kişisel Gelişim Eğitimleri


Aradığınız eğitimi bulamadık. Online eğitimlerin tamamını görüntüleyebilir ya da filtreleme yaparak dilediğiniz eğitime kolayca ulaşabilirsiniz.

Online kişisel gelişim kursları, kişinin ilgi alanlarını geliştirmek ve çeşitli konularda bilgi düzeyini arttırmak için hazırlanan eğitimlerdir.

Online kişisel gelişim kursları, bireyin iletişim ve davranış becerilerini geliştirmesine ve iş alanında profesyonelleşmesine yardımcı olmaktadır. Kendini; ilgi alanlarında, iş hayatında ve iletişim kurduğu diğer mecralarda geliştirmek isteyen herkes online kişisel gelişim eğitimlerine katılabilir.

Online Kişisel Gelişim Kursları Nedir?

Online kişisel gelişim kursları, kişinin ilgi duyduğu alanlarda ve iş yaşamında gösterdiği performansı arttırmasına yardımcı olan bir kurs olarak tanımlanır. Bu kurslar, iş hayatındaki verimliliği arttırır ve kişinin potansiyelini daha iyi bir şekilde ortaya koymasına katkı sağlar. Bireyin verimliliği yükseldikçe öz güveni de artar ve bu durum hem iş hayatının hem de kişisel yaşamın kalitesini geliştirir.

Online kişisel gelişim kursları, bireylerin kendilerini sürekli olarak geliştirmelerini sağlayan önemli eğitimlerdir. Bu kurslar, kişilere yeni beceriler kazandırırken aynı zamanda mevcut yeteneklerini de pekiştirmelerine olanak tanır. İnternetin sağladığı kolay erişim sayesinde bireyler, istedikleri zaman ve yerde bu kurslara katılabilirler. Bu da kişilere özgürlük ve esneklik sağlar. Online kişisel gelişim kursları, geniş bir yelpazede konuları kapsayarak, kişilerin ilgi alanlarına göre seçenekler sunar. Bu sayede her birey, kendi öğrenme yolculuğunu istediği şekilde yönlendirebilir ve hedeflerine ulaşma konusunda destek alabilir.

Online Kişisel Gelişim Kursları Nelerdir?

Online kişisel gelişim kursları şu şekilde sıralanabilir:

 1. Etkili İletişim Teknikleri Eğitimi
 2. Temel Seviye Canva Eğitimi
 3. Office 365 Eğitimi
 4. Beden Dili Eğitimi
 5. Çocuklarda Mahremiyet Eğitimi
 6. Zaman Yönetimi Eğitimi
 7. Temel Seviye Yoga Eğitimi
 8. Nefes Teknikleri Eğitimi
 9. Kapsamlı Canva Eğitimi
 10. Mobbing Eğitimi
 11. İleri Seviye İşaret Dili Eğitimi
 12. İmaj Yönetimi Eğitimi
 13. CV Hazırlama Eğitimi
 14. Etkili Konuşma ve Hitabet Sanatı Eğitimi
 15. Tükenmişlik Sendromuyla Başa Çıkma Eğitimi
 16. Stres Yönetimi Eğitimi
 17. Hızlı Okuma ve Hafıza Teknikleri Eğitimi
 18. Bateri Eğitimi
 19. Gitar Eğitimi
 20. Uygulamalı Hızlı Okuma Teknikleri Eğitimi
 21. Hamile Yogası Eğitimi
 22. Orta Seviye Yoga Eğitimi
 23. FL Stüdyo Eğitimi
 24. Etkili Sunum Hazırlama Teknikleri Eğitimi
 25. Boşanan Ebeveynler için Kılavuz Eğitimi
 26. Dilekçe Yazım Teknikleri Eğitimi
 27. Yaşam Boyu Spor Eğitimi
 28. Yenilikçilik ve Yaratıcılık Eğitimi
 29. Başarılı ve Sonuç Odaklı Olma Eğitimi
 30. Hijyen Eğitimi
 31. Sanat Terapisi Eğitimi
 32. Tembelliği ve Ataleti Yenmek Eğitimi
 33. Kendine Koçluk Yaparak Hedef Belirleme Teknikleri Eğitimi
 34. İş ve Yaşam Kalitesi için Sadeleşme Eğitimi
 35. Diksiyon Kursu
 36. Hafıza Teknikleri Eğitimi
 37. İşaret Dili Kursu
 38. Hızlı Okuma Kursu

1. Etkili İletişim Teknikleri Eğitimi

Etkili İletişim Teknikleri Eğitimi, sağlıklı iletişim kurmak için gerekli olan teknikleri öğreten ve online olarak düzenlenen bir eğitim programıdır. 

Online kişisel gelişim eğitimleri içerisinde yer alan Etkili İletişim Teknikleri Eğitimi, programa katılan bireylerin hem iş hem de günlük yaşamına olumlu etkilerde bulunmaktadır.

2. Temel Seviye Canva Eğitimi

Temel Seviye Canva Eğitimi, katılımcılarına Canva programı aracılığıyla temel düzey tasarımlar yapmayı öğreten bir eğitim programıdır. 

Canva programının genel hatlarını öğrenmek ve temel tasarım becerileri kazanmak isteyen herkes online kişisel gelişim kursları içerisinde yer alan Temel Seviye Canva Eğitimi’ne katılabilir.

3. Office 365 Eğitimi

Office 365 Eğitimi; gerekli olan tablo, sunum ve grafik gibi çeşitli belgeleri hazırlarken kullandığımız Word, Powerpoint ve Excel yazılımlarının işlendiği online bir eğitim programıdır. 

Office 365 Eğitimi sayesinde Word, Excel ve Powerpoint yazılımları hakkında bilgi sahibi olunarak iş yaşamında ve günlük yaşamda kullanılacak olan tablo, sunum ve grafik gibi belgelerin hazırlanması kolaylaştırılabilir.

4. Beden Dili Eğitimi

Beden Dili Eğitimi, iletişimin en temel ögelerinden biri olan beden dilinin doğru kullanılması ve beden dili ile ifade edilmek istenilenlerin doğru anlaşılabilmesi için gereken bilgileri öğreten  bir eğitim programıdır.

Kişisel gelişimine katkıda bulunmak isteyen ve etkili iletişim ögelerini yaşamına eksiksiz bir biçimde yansıtmak isteyen bireyler, online kişisel gelişim eğitimleri arasında bulunan Beden Dili Eğitimi’ni almalıdır.

5. Çocuklarda Mahremiyet Eğitimi

Çocuklarda Mahremiyet Eğitimi, çocukların ve ailelerin cinsel istismar ve şiddet olaylarına karşı bilinçlenmesi amacı taşıyan ve online ortamda düzenlenen bir eğitim programıdır. 

Çocuklarda Mahremiyet Eğitimi sayesinde ebeveynlerin çocuklara özel bölgelerini, sınırlarını tanıması ve koruması için vermesi gereken mahremiyet eğitimi hakkında detaylı bilgi sahibi olması sağlanır. Dolayısıyla online kişisel gelişim kurslarından biri olan Çocuklarda Mahremiyet Eğitimi, cinsel istismar ve şiddet olaylarının önüne geçilmesi için büyük önem taşır. 

6. Zaman Yönetimi Eğitimi

Zaman Yönetimi Eğitimi, günlük hayatımızda yaptığımız işlere ayırdığımız zamanı doğru planlamamızı sağlayan ve bu zamanı verimli kullanmamızı destekleyecek bir online eğitimdir. 

Zaman Yönetimi Eğitimi, verimli çalışmayı destekler ve hem iş hem de kişisel yaşamı düzenleyerek kaliteli bir yaşam sürmenin temelini oluşturur.

7. Temel Seviye Yoga Eğitimi

Temel Seviye Yoga Eğitimi, kişilerin temel seviye yoga ilkeleri hakkında bilgi sahibi olmasını sağlayan online bir kişisel gelişim eğitimidir. Temel Seviye Yoga Eğitimi ile kişi, bedensel ve ruhsal bütünlüğünün sağlanmasına katkıda bulunur ve stresle başa çıkma konusunda yetkinlik kazanır. Aynı zamanda Temel Seviye Yoga Eğitimi sayesinde bireyin kişisel gelişimine gösterdiği özen artar.

8. Nefes Teknikleri Eğitimi

Nefes Teknikleri Eğitimi, programa katılan bireylerin nefes tekniklerini öğrenerek hem zihinsel hem de bedensel farkındalıklarını arttırmayı amaçlayan online bir eğitim programıdır. 

Nefes Teknikleri Eğitimi, online kişisel gelişim kursları arasında yer alır ve doğru nefes alma yöntemleriyle ilgili bilgi sahibi olmaya yardımcı olur.

9. Kapsamlı Canva Eğitimi

Kapsamlı Canva Eğitimi, Canva programı üzerinden profesyonel tasarım yapmak isteyen bireylere detaylı bilgi veren bir online eğitimdir.

Kapsamlı Canva Eğitimi sayesinde katılımcılar; Canva programının ve tasarım sürecinin detaylarını öğrenerek sosyal medya gönderisi, davetiye, kartvizit, planlayıcı, logo, afiş, poster ve CV gibi birçok farklı tasarım yapabilir.

10. Mobbing Eğitimi

Mobbing Eğitimi, mobbing kavramı konusunda bilinçli bir konuma gelebilmek için gereken bilgilerin öğrenilmesine imkan tanıyan online bir eğitimdir. 

Bireyler, iş hayatında karşılaştıkları problemlerin mobbing olarak ele alınıp alınamayacağını ve böylelikle mobbing yaşanılan durumlarda hukuki olarak yapabileceklerini online kişisel gelişim eğitimleri arasında yer alan Mobbing Eğitimi sayesinde öğrenir.

11. İleri Seviye İşaret Dili Eğitimi

İleri Seviye İşaret Dili Eğitimi, işaret dili alfabesinin ve işitme engelli bireylerle nasıl etkin iletişim kurulacağının öğrenilmesini amaçlayan online bir eğitimdir.

İleri Seviye İşaret Dili Eğitimi ile işaret dili bilgisi üst seviyeye çıkarılabilir. Eğitimin eksiksiz bir biçimde tamamlanması ve sertifika sınavında başarı sağlanması sonucunda verilen sertifika, bireyin iş başvuru sürecinde ön plana çıkmasına yardımcı olur.

12. İmaj Yönetimi Eğitimi

İmaj Yönetimi Eğitimi, kişinin başkaları üzerinde yarattığı etkiyi bilinçli bir biçimde düzenleyebilmesine imkân tanıyan online bir kişisel gelişim eğitim programıdır.

Online kişisel gelişim kursları arasında bulunan İmaj Yönetimi Eğitimi sayesinde bireyler, imajlarını yönetmeyi öğrenerek başarılı oldukları özelliklerini ön plana çıkarabilirler. Böylece kişinin iş hayatında ve günlük ilişkilerinde kendini daha doğru bir şekilde ifade etmesi sağlanır.

13. CV Hazırlama Eğitimi

CV Hazırlama Eğitimi, öz geçmişin en doğru biçimde hazırlanabilmesi için gereken incelikleri öğreten bir eğitim programıdır. CV Hazırlama Eğitimi sayesinde kişiler, iş görüşmelerinde avantajlı bir konuma sahip olmaktadır.

14. Etkili Konuşma ve Hitabet Sanatı Eğitimi

Etkili Konuşma ve Hitabet Sanatı Eğitimi, günlük yaşamda ve iş yaşamında iletişim için oldukça önemli bir konuma sahip olan hitabet konusunda bilgi veren bir online eğitim programıdır.

Etkili Konuşma ve Hitabet Sanatı Eğitimi, programa katılan bireylerin etkili hitabet için gerekli olan özellikleri kazanmasına yardımcı olur.

15. Tükenmişlik Sendromuyla Başa Çıkma Eğitimi

Tükenmişlik Sendromuyla Başa Çıkma Eğitimi, kişilerin içerisinde bulunduğu ruh halini daha iyi anlayarak tükenmişlik sorunuyla başa çıkmasına yardımcı olan online bir eğitimdir.

Bireyler, online kişisel gelişim eğitimleri arasında yer alan Tükenmişlik Sendromuyla Başa Çıkma Eğitimi sayesinde tükenmişlik sendromuyla mücadele edebilir ve hayat kalitelerini arttırabilir.

16. Stres Yönetimi Eğitimi

Stres Yönetimi Eğitimi, katılımcıların stresle başa çıkma konusunda bilgi sahibi olmalarını amaçlayan bir eğitim programıdır.

Stres Yönetimi Eğitimi sayesinde bireyler; günlük yaşamda, eğitim sürecinde ve iş hayatında karşılaştıkları stres durumları ile nasıl başa çıkacaklarını ve bu durumu nasıl yöneteceklerini öğrenebilirler.

17. Hızlı Okuma ve Hafıza Teknikleri Eğitimi

Hızlı Okuma ve Hafıza Teknikleri Eğitimi, kişilerin metinleri hem hızlı bir biçimde hem de anlayarak okumaları için gereken yöntemleri öğreten online bir eğitimdir. 

Hızlı Okuma ve Hafıza Teknikleri Eğitimi sonunda alınan sertifika, araştırmacılığın gerekli olduğu işlerde büyük bir avantaj sağlar. Boğaziçi Enstitüsü, eğitim programının sonunda katılımcılara uluslararası düzeyde geçerli olan bir sertifika da vermektedir. Böylelikle birey hem yurt içinde hem de yurt dışında ön plana çıkar.

18. Bateri Eğitimi

Bateri Eğitimi, bateri çalmayı öğrenmek isteyen bireylere yönelik online bir eğitim programıdır. 

Online kişisel gelişim kursları arasında yer alan Bateri Eğitimi için devamlılık ve kararlılık oldukça önemlidir.

19. Gitar Eğitimi

Gitar Eğitimi, gitar çalmayı öğrenmek için profesyonel kişiler yardımıyla tekniklere uygun olarak verilen bir online eğitim programıdır. 

20. Uygulamalı Hızlı Okuma Teknikleri Eğitimi

Uygulamalı Hızlı Okuma Teknikleri Eğitimi, bir metni en kısa sürede okumak ve anlamak için yapılması gerekenleri açıklayan online bir kişisel gelişim eğitim programıdır.

Online kişisel gelişim kursları arasında yer alan Uygulamalı Hızlı Okuma Eğitimi sayesinde bireyler; hızlı okuma tekniklerini, bu tekniklerin avantajlarını ve bu tekniklerin uygulamaya nasıl geçirileceğini öğrenir.

21. Hamile Yogası Eğitimi

Hamile Yogası Eğitimi, hamile bireylerin hamilelik sürecini sağlıklı bir biçimde geçirebilmesine yardımcı olabilecek özel yoga pozisyonlarını öğreten bir eğitimdir.

Online kişisel gelişim eğitimleri arasında bulunan Hamile Yogası Eğitimi’ne; yoga eğitmenleri, hamileler, hamile yogasına ilgi duyan ve hamile yogası pozisyonlarını öğrenmek isteyen herkes katılabilir.

22. Orta Seviye Yoga Eğitimi

Orta Seviye Yoga Eğitimi, kişiye fiziksel ve zihinsel açıdan olumlu etkilerde bulunacak olan yoganın orta seviyedeki ilkelerini ve tekniklerini öğreten bir eğitim programıdır.

Online kişisel gelişim kursları içerisinde yer alan Orta Seviye Yoga Eğitimi; motivasyonunu yüksek tutmak, yoga aktivitesini günlük yaşamına katmak ve ruhsal ile fiziksel dengesini sağlamak isteyen bireyler içindir. 

23. FL Stüdyo Eğitimi

FL Stüdyo Eğitimi, beste oluşturmak amacıyla kullanılan FL Studio isimli programın kullanılışını ve detaylarını anlatan bir programdır.

Online olarak düzenlenen kişisel gelişim eğitimi olan FL Stüdyo Eğitimi, müzisyen ve müzik yapımcısı olmak isteyen bireylerin alması gereken bir eğitimdir.

24. Etkili Sunum Hazırlama Teknikleri Eğitimi

Etkili Sunum Hazırlama Teknikleri Eğitimi, yapılacak olan sunumların daha başarılı olması için bilinmesi gereken yöntemleri öğrenmeye yardımcı olan bir eğitim programıdır.

Sunum yapılan grubun dikkatini en üst seviyede tutabilmek, dinleyicilerde ilgi uyandırabilmek, doğru mesajlar verebilmek ve kişinin kendini anlaşılır bir biçimde ifade edebilmesi için Etkili Sunum Hazırlama Teknikleri Eğitimi gereklidir.

25. Boşanan Ebeveynler için Kılavuz Eğitimi

Boşanan Ebeveynler için Kılavuz Eğitimi, boşanma sürecinde bulunan veya boşanma süreci geçirmiş ebeveynlerin bu süreçleri sağlıklı bir biçimde yönetebilmesine yardımcı olan bir kişisel gelişim eğitimidir. 

Online kişisel gelişim kursları arasında yer alan Boşanan Ebeveynler için Kılavuz Eğitimi sayesinde bireyler; verdikleri boşanma kararının kendilerini ve çocuklarını nasıl etkilediğini, bu sürecin çocuklar üzerinde ne gibi değişikliklere sebep olacağını ve süreç boyunca karşılaşabilecekleri durumları öğrenirler.

26. Dilekçe Yazım Teknikleri Eğitimi

Dilekçe Yazım Teknikleri Eğitimi, hukuki konularda yazılacak olan dilekçelerde dikkat edilmesi gereken detayların öğrenilmesine yardımcı olan bir eğitimdir.

Online kişisel gelişim kursları içerisinde yer alan Dilekçe Yazım Teknikleri Eğitimi sayesinde katılımcılar; yazdıkları dilekçelerde hata yapma oranını düşürür, resmi işlerini daha hızlı halleder ve hukuk alanındaki iş başvuru sürecinde avantaj elde eder.

27. Yaşam Boyu Spor Eğitimi

Yaşam Boyu Spor Eğitimi, sağlıklı bir hayat sürmek için spor yapmanın önemini kavramak ve spor aktivitelerinin günlük hayata dahil edilebilmesi için gereken bilgilerin verildiği bir eğitim programıdır. 

Düzenli spor yapmak isteyen bireyler, spor alanında motivasyon güçlüğü yaşayanlar, sporun önemini kavramak isteyen kişiler ve sağlıklı yaşam sürmek isteyen herkes online kişisel gelişim eğitimleri arasında yer alan Yaşam Boyu Spor Eğitimi’ne katılabilir.

28. Yenilikçilik ve Yaratıcılık Eğitimi

Yenilikçilik ve Yaratıcılık Eğitimi; günlük yaşamda, iş ve eğitim hayatında ortaya yenilikçi ve yaratıcı fikirler koymak isteyen herkese göre düzenlenmiş bir eğitim programıdır.

Yenilikçilik ve Yaratıcılık Eğitimi sayesinde bireyler; yaratıcı ve yenilikçi düşünmenin tanımını, süreçlerini, tekniklerini ve yaratıcı düşünceyi engelleyen durumları öğrenirler.

29. Başarılı ve Sonuç Odaklı Olma Eğitimi

Başarılı ve Sonuç Odaklı Olma Eğitimi, bireylerin günlük hayatlarında ve iş yaşamlarında karşılaştıkları sorunları çözerken başarı ve sonuç odaklı olmalarına yardımcı olan bir eğitimdir. Online kişisel gelişim kursları arasında yer alan Başarılı ve Sonuç Odaklı Olma Eğitimi sayesinde bireyler; başarıya ulaşmadaki engelleri, başarılı ve sonuç odaklı olmak için gereken şartları, başarılı ve sonuç odaklı düşünen kişilerin özelliklerini öğrenir.

30. Hijyen Eğitimi

Hijyen Eğitimi, insan sağlığını riske atan durumları ortadan kaldırmak için temel temizlik ve dezenfeksiyon kuralları ile ilgili online ortamda düzenlenmiş bir eğitim programıdır. 

Temizlikle ilgilenen, gıda sektöründe çalışan, sağlık alanında görev yapan ve temel hijyen kurallarını öğrenmek isteyen herkes online kişisel eğitim programları içerisinde yer alan Hijyen Eğitimi’ne katılabilir.

31. Sanat Terapisi Eğitimi

Sanat Terapisi Eğitimi, sanat terapisi uygulamaları ve bu uygulamaların nasıl yapıldığı hakkında bilgi sahibi olmaya katkı sunan bir eğitimdir. Sanat Terapisi Eğitimi, bireyin hem meslek hem de kişisel hayatında kendisi ile ilgili daha bilinçli bir hale gelmesine yardımcı olur ve ruh sağlığı alanında çalışan bireylerin iş becerilerine olumlu katkılarda bulunur.

32. Tembelliği ve Ataleti Yenmek Eğitimi

Tembelliği ve Ataleti Yenmek Eğitimi, yapması gerekenleri erteleyen ve atalet halini geride bırakmak isteyen bireylere yönelik hazırlanan bir programdır. 

Online kişisel gelişim eğitimleri arasında yer alan Tembelliği ve Ataleti Yenmek Eğitimi; motivasyon konusunda zorluk çeken, işlerini sürekli erteleyen, tembellik ve atalet problemi yaşayan, bu durumu yenmek isteyen herkes için uygun bir eğitimdir.

33. Kendine Koçluk Yaparak Hedef Belirleme Teknikleri Eğitimi

Kendine Koçluk Yaparak Hedef Belirleme Teknikleri Eğitimi, bir alanda veya bir konuda hedef belirlemek isteyen bireylerin hangi teknikleri kullanacağını belirlemesine yardımcı olan bir online eğitimdir. Kendine Koçluk Yaparak Hedef Belirleme Teknikleri Eğitimi ile hedef belirleme sürecinin hangi aşamalardan oluştuğunu, bu süreçte kullanılan teknikleri ve hedef belirlenirken dikkat edilmesi gereken noktaların öğrenilmesine yardımcı olur. 

34. İş ve Yaşam Kalitesi için Sadeleşme Eğitimi

İş ve Yaşam Kalitesi için Sadeleşme Eğitimi, hayatında bulunan gereksiz ayrıntılardan uzaklaşmak ve yaşamını sadeleştirmek isteyen bireyler için hazırlanmış bir online eğitimdir.

Bireyler iş dünyasında ve günlük yaşamda verimli ve üretken olmanın yollarını öğrenmek için online kişisel gelişim kursları arasında yer alan İş ve Yaşam Kalitesi için Sadeleşme Eğitimi’ne katılabilirler.

35. Diksiyon Kursu

Diksiyon Kursu, daha güçlü bir hitabete sahip olmak ve etkili konuşma becerilerini geliştirmek isteyen bireyler için hazırlanmış bir eğitim programıdır. 

Online kişisel gelişim eğitimleri arasında yer alan Diksiyon Kursu; diksiyon kurallarını, doğru telaffuzları, sesin niteliklerini ve diksiyon kavramının önemini öğrenmeye yardımcı olmaktadır.

36. Hafıza Teknikleri Eğitimi

Hafıza Teknikleri Eğitimi, öğrenilen bilgilerin kalıcı hale getirilmesine yardımcı olan bir eğitim programıdır. Hafıza Teknikleri Eğitimi; örnekleri ilişkilendirebilmeyi, bilgiyi doğru depolamayı, zihnin potansiyelini öğrenmeyi sağlar ve kalıcı öğrenmeye yardımcı olur.

37. İşaret Dili Kursu

İşaret Dili Kursu, temel düzeyde işaret dili öğrenmek isteyen bireyler için hazırlanmış bir eğitim programıdır. İşaret Dili Kursu; temel düzeyde işaret dili kelimelerini ve bu kelimeleri kullanmayı, işitme engelli bireyler ile temel düzeyde iletişim kurmayı öğrenmeye yardımcı olur. 

Temel düzeyde işaret dili öğrenmek ve işitme engelli bireylerle iletişim kurmak isteyen kişiler, online kişisel gelişim kursları içerisinde yer alan İşaret Dili Kursu’na katılabilir.

38. Hızlı Okuma Kursu

Hızlı Okuma Kursu, hızlı okumak için gerekli olan teknikleri öğrenmek ve hızlı okuma konusunda kendini geliştirmek isteyen herkes için hazırlanmış bir online eğitim programıdır. 

Hızlı Okuma Kursu sayesinde bireyler, metinleri normal okuma hızlarına göre daha hızlı bir biçimde okuyabilir ve bu sayede daha fazla sayıda okuma yapabilirler.

Online Kişisel Gelişim Kursları Satın Alınırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Online kişisel gelişim kursları satın alınırken şunlara dikkat edilmelidir:

 • Eğitim sonunda verilecek sertifikalar öğrenilmelidir.
 • Verilen sertifikaların geçerlilikleri araştırılmalıdır.
 • Eğitimin içeriği hakkında bilgi sahibi olunmalıdır.
 • Alınan eğitimin kalitesine dikkat edilmelidir.
 • Eğitim süresi öğrenilmelidir.

Online Kişisel Gelişim Kurslarının Faydaları Nelerdir?

Online kişisel gelişim kurslarının faydaları şunlardır:

 • Kişisel gelişim alanındaki farkındalık düzeyi artar.
 • Birey, hem iş yaşamında hem de günlük hayatında öz güven sahibi olur.
 • Kişi, yeni hobiler edinir.
 • Birey, yeni bir iş ve mesleki uzmanlık kazanır.
 • Eğitimi alan kişinin psikolojik farkındalığı artar.

Online Kişisel Gelişim Eğitimlerinin Mesleki Faydaları Nelerdir?

Online kişisel gelişim eğitimlerinin mesleki faydaları şunlardır:

 • Kişinin kariyerinde daha sağlam adımlar atmasını sağlar.
 • Ekonomik olarak kişinin kazancını yükseltebilir.
 • Oluşturulan öz geçmişin daha güçlü olmasına yardımcı olur.
 • Kişinin meslek hayatında daha öz güvenli olmasını sağlar.

Online Kişisel Gelişim Eğitimi Sertifikası Nedir?

Online kişisel gelişim eğitimi sertifikası, çeşitli eğitim kurumlarından alınan online kişisel gelişim eğitimlerinin sonunda katılımcıya verilen ve bireyin aldığı eğitimle ilgili yeterlilik düzeyini bildiren bir belgedir.

Online kişisel gelişim eğitimi sertifikası, Boğaziçi Enstitüsünde üniversite onaylı, enstitü onaylı ve uluslararası geçerlidir. Böylelikle kişinin yetkinliğini hem ulusal hem de uluslararası düzeyde kanıtlaması sağlanır.

Online Kişisel Gelişim Eğitimi Sertifikası Ne İşe Yarar?

Online kişisel gelişim eğitimi sertifikası; bireyin kariyer gelişimini hızlandırır, rekabet ortamının bulunduğu durumlarda kişiye avantaj sağlar ve bireyin iş hayatında terfi alarak yükselmesine olanak tanır. 

Online kişisel gelişim sertifikaları aynı zamanda öz geçmişin daha etkin olmasına katkıda bulunarak bireyin iş başvurularında avantaj kazanmasına yardımcı olur.

Online Kişisel Gelişim Kursları için Sertifika Nasıl Alınır?

Online kişisel gelişim kursları için sertifika şu şekilde alınır:

 • Online kişisel gelişim kursu sertifikası almak için öncelikle sertifika alınmak istenilen eğitim programına karar verilmelidir.
 • Programa karar verildikten sonra seçilen eğitime kayıt yaptırılmalı ve eğitim ücretliyse ödeme yapılmalıdır.
 • Kayıt işlemi tamamlandıysa dersler izlenmelidir.
 • Dersler izlendikten sonra ise sertifika almak için sınava girilmelidir.
 • Sınavda istenilen puanı alan öğrenciler sertifika almaya hak kazanmış olur.
 • Programın sınavsız olmasını durumunda ise sertifika, derslerin bitiminde direkt olarak alınır.

İstanbul Boğaziçi Enstitüsü eğitimlerinin bazılarında sertifika almak isteyen kişilere sınav yapılmaktadır ve sertifika, bu sınavda alınan puana göre verilmektedir. Sınavlar, eğitime gereken ilgiyi gösteren kişiler için zor olmamaktadır.

Online Kişisel Gelişim Kursları için Sınav Nasıl Yapılır?

Online kişisel gelişim kursları için sınav, eğitim bitirildikten sonra yapılır. Sınav online bir ortamda yapılmaktadır ve giriş için Boğaziçi Enstitüsü öğrenci paneli kullanılır. Öğrenci, sınavdan geçerli bir not aldığı takdirde sertifika almaya hak kazanır.

Online Kişisel Gelişim Kurslarına Kimler Katılabilir?

Online kişisel gelişim kursuna şu kişiler katılabilir:

 • Öğrenciler
 • Kişisel gelişim eğitimlerinin içeriğine ilgi duyan bireyler
 • Yaşam kalitesini arttırmak isteyen kişiler
 • İş yaşamında başarı elde etmek isteyen çalışanlar
 • İnsan kaynakları uzmanları
 • Eğitmenler
 • Yöneticiler
 • Motivasyonlarını arttırmak isteyen bireyler
 • Problem çözme becerisini geliştirmek isteyen kişiler
 • Mesleki uzmanlık gerektiren eğitimlerde, ilgili alandan mezun olan bireyler

Online Eğitim Kategorileri

Online Eğitim Kategorilerinde aradığınız tüm eğitimler buradan ulaşabilirsiniz...


Kişisel Gelişim


Online kişisel gelişim kursları iş hayatınıza sağlayacağı fayda kadar kendi kişisel gelişiminiz için de büyük önem taşımaktadır.

Bilişim


Bilişim günümüzün popüler meslek dallarından biridir. İstanbul Boğaziçi Enstitüsü olarak sunduğumuz öğretici ve sertifikalı bilişim kursları için tıklayın.

Sağlık


Sağlık kategorisi altında birbirinden başarılı eğitmenlerin uzaktan eğitim sertifika programları, Boğaziçi Enstitüsü'nde sizleri bekliyor!

Psikoloji


Psikoloji kategorisi altında birbirinden başarılı eğitmenlerin uzaktan eğitim sertifika programları, Boğaziçi Enstitüsü'nde sizleri bekliyor!

İşletme


İşletme yönetimi eğitimleri ile kariyeriniz için yeni fırsatlar oluşturabilir ve bu eğitimler sonunda alacağınız sertifika ile CV'nize güç katabilirsiniz.

Çocuk Gelişimi


Çocuk Gelişimi kategorisi altında birbirinden başarılı eğitmenlerin uzaktan eğitim sertifika programları, Boğaziçi Enstitüsü'nde sizleri bekliyor!

Verimlilik ve Planlama


Verimlilik ve planlama kategorisi altında birbirinden başarılı eğitmenlerin uzaktan eğitim sertifika programları, Boğaziçi Enstitüsü'nde sizleri bekliyor!

Mesleki Gelişim


Mesleki gelişim eğitimleri ilgi alanınızdaki meslekler hakkında ekstra bilgiye sahip olmanızı sağlar. Mesleki gelişim eğitimleri için tıklayın.

Yabancı Dil


Online dil eğitimleri kategorisi altında birbirinden başarılı eğitmenlerin uzaktan eğitim sertifika programları, Boğaziçi Enstitüsünde sizleri bekliyor..

Liderlik


Liderlik ve girişimcilik eğitimleri ile girişimleriniz ve işiniz için gerekli eğitimlere Boğaziçi Enstitüsü güvencesiyle bu kategorimizden ulaşabilirsiniz.

Pazarlama


Pazarlama iş dünyasının her alanında bulunan bir alandır. Bu alanda kendinizi geliştirmeniz size sayısız iş fırsatı sunabilir.

İnsan Kaynakları Eğitimleri


Mülakat teknikleri, işe alım, İK yönetimi gibi insan kaynakları alanındaki tüm online eğitimler burada! Hemen sertifikalı online İK eğitimlerine kaydol...

Eğiticinin Eğitimleri


Eğiticinin Eğitimleri - Alanında uzman eğitmen olmak isteyenler eğitmen eğitimleri programlarına bu sayfadan erişebilirisiniz. Üniversite sertifikalı...

Hukuk Eğitimleri


Hukuk eğitimleri kategorisi, tüm online hukuk eğitimlerinin bulunduğu sayfadır. Sertifikalı hukuk eğitimlerine katılarak siz de kariyerinizde uzmanlaşın...

Akademi ve Paket Programları


Akademi ve Paket Programları ile birçok sertifikalı eğitimi enstitü ve üniversite onaylı şekilde alabileceksiniz. Üniversite sertifika programları ile...

Ücretsiz Eğitimler


Ücretsiz eğitimler ve online ücretsiz sertifika programları bu kategoride sizleri bekliyor. Online ücretsiz sertifikalı eğitimler ile kendini geliştir...

Animasyon


Animasyon eğitim, ilgili ders içeriğinin bir animasyon karakteri ve bir senaryoya bağlı kalarak hazırlanmasıdır. Online animasyon eğitimler...

Üniversite Hazırlık


Üniversite hazırlık aşaması, birçok öğrenci için zorlu geçmektedir ancak online sınava hazırlık sistemi ile YKS ve üniversite sınavlarına kolay hazırlık...

MEB Sertifika Programları


MEB sertifika programları, Milli Eğitim Bakanlığının onayını alan kurumlar tarafından verilen eğitimlerdir. MEB onaylı eğitim programları...

İş Sağlığı ve Güvenliği


Online iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri Boğaziçi Enstitüsünde. ISO eğitimleri ve iş güvenliği alanındaki tüm nitelikli kurslara buradan kaydolun...