Online Kişisel Gelişim Eğitimleri


Aradığınız eğitimi bulamadık. Online eğitimlerin tamamını görüntüleyebilir ya da filtreleme yaparak dilediğiniz eğitime kolayca ulaşabilirsiniz.

Online kişisel gelişim eğitimleri; kişinin sağlık, spor, psikolojik gelişim gibi alanlarda bilgi birikimini arttırması ve yeni ilgi alanlarına sahip olması için hazırlanan eğitim programlarıdır.

Online kişisel gelişim eğitimleri sayesinde kişi günlük yaşamında iletişim becerilerini geliştirebilir, yaptığı işte bir üst seviyeye gelebilir ve daha kaliteli bir yaşama kavuşabilir. Online kişisel gelişim eğitimlerine katılmak için belli bir yaş sınırı bulunmamaktadır. İlgili eğitime merak duyan ve kendini geliştirmek isteyen herkes online kişisel gelişim eğitimlerine katılabilir. 

Online Kişisel Gelişim Eğitimleri Satın Alınırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Online kişisel eğitimler, kişinin kendini herhangi bir konuda geliştirebileceği, çoğu zaman hobi ya da bir uğraş olarak ilgilendiği konuları kapsayan eğitim çeşitleridir.

Online kişisel gelişim eğitimleri satın alırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta bulunmaktadır. Örneğin kişisel gelişim eğitimin içeriği nedir, kişiye sağlayacağı faydalar nelerdir, eğitim alındıktan sonra neler değişecek, gibi soruların net bir cevabı olmalıdır.

Online kişisel gelişim eğitimleri satın alırken dikkat edilmesi gerekenler şunlardır:

 • Eğitimin içeriği
 • Eğitimin süresi
 • Eğitimin kalitesi
 • Sertifikalar
 • Sertifika geçerlilikleri

Online Kişisel Gelişim Eğitimleri Nelerdir?

Online kişisel gelişim eğitimleri şunlardır:

 1. Etkili İletişim Teknikleri Eğitimi
 2. Eğiticinin Eğitimi Sertifika Programı
 3. Tükenmişlik Sendromuyla Başa Çıkma Eğitimi
 4. Stresle Başa Çıkma Eğitimi
 5. Anaokulu ve Kreşte Psikolog Olmak Eğitimi
 6. İşaret Dili Eğitimi (İleri Seviye)
 7. Masal ve Hikaye Anlatıcılığı Eğitimi
 8. After Effects Eğitimi: Temel Seviye
 9. Dikkat ve Algı Testleri Uygulayıcı Eğitimi

1.Etkili İletişim Teknikleri Eğitimi

Etkili İletişim Teknikleri Eğitimi, iletişim konusunda uzman olmanızı sağlayan bir eğitimdir. Profesyonel hayatta iletişim nasıl kurulur, doğru iletişim yolları nelerdir, insan ilişkileri nasıl gelişir ve etkili iletişim teknikleri nelerdir, gibi soruların cevabı bu eğitimde verilir. Etkili İletişim Teknikleri Eğitimi’ne dileyen herkes katılabilir. Bu eğitime katılan kişi iş yaşamında profesyonel iletişimi, vücut dilini, el, kol hareketlerini, kişisel mesafeyi, dinleme becerilerini ve etkili iletişim tekniklerini öğrenir.

2. Eğiticinin Eğitimi Sertifika Programı

Eğiticinin Eğitimi Sertifika Programı, eğiticilerin, nasıl eğitim vereceğini, anlattığı bilgilerin nasıl kalıcı olmasını sağlayacağını, eğitim tekniklerini ve eğitimde nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlatan bir eğitimdir.

Eğitim temel amacı, eğitimin temel kavramlarını öğretmek, eğitim ilkelerini tanıtmak, benimsetmek ve eğitimcilerin daha etkin bir şekilde eğitim vermesini sağlamaktır. Bu eğitime, herhangi bir kurum ya da kuruluşta eğitmen olarak çalışanlar ya da çalışmak isteyenler katılabilir.

3. Tükenmişlik Sendromu ile Başa Çıkma Eğitimi

İlk olarak Herbert J. Freudenberger tarafından 1974 yılında tanımlanarak psikoloji literatürüne giren tükenmişlik sendromu, günümüzde oldukça sık rastlanan bir psikolojik rahatsızlıktır. Tükenmişlik Sendromu ile Başa Çıkma Eğitimi de bu psikolojik rahatsızlık ile başa çıkmayı öğreten bir eğitimdir. Bu eğitim ile kişi sendromu tanır, sendrom süreçlerini yönetmeyi öğrenir ve tükenmişlik sendromunu yakından tanır. Tükenmişlik Sendromu ile Başa Çıkma Eğitimi’ne dileyen herkes katılabilir.

4. Stresle Başa Çıkma Eğitimi

Stres günümüzde her alanda kendini gösteren bir olgu. İş yaşamı, okul hayatı, gelecek kaygısı ve gün içinde başımıza gelen olumsuz şeyler; hepsi insan vücudunda strese neden olur. Eğer stres ile başa çıkılmaz ve bunun önüne geçilmezse stres, yerini daha büyük sağlık problemlerine bırakır. Stresle Başa Çıkma Eğitimi de stres kontrolünü, strese neden olan kaynakları yenmeyi ve stresi ortadan kaldırmayı öğretir. Dileyen herkes bu eğitime katılım sağlayabilir.

5. Anaokulu ve Kreşte Psikolog Olmak Eğitimi

Psikologlar için bir uzmanlık eğitimi olan Anaokulu ve Kreşte Psikolog Olmak Eğitimi, çocuklar ile nasıl iletişim kurulacağını, anaokulunda aile danışmanlığının nasıl yapılacağını, çocuklar için doğru bir yaklaşımın neler olduğunu öğreten bir eğitimdir. Bu eğitime yalnızca üniversitelerin dört yıllık eğitim veren Psikoloji Bölümü’nden mezun olan kişiler katılabilmektedir.

6. İşaret Dili Eğitimi (İleri Seviye)

İşaret Dili Eğitimi, kişiye, engelli bireyler ile nasıl etkin iletişim kuracağını, işaret dilini nasıl kullanacağını ve işaret dili alfabesini öğreten bir eğitimdir. İleri Seviye İşaret Dili Eğitimi’ne isteyen herkes katılabilmektedir.

7. Masal ve Hikaye Anlatıcılığı Eğitimi

Masal ve Hikaye Anlatıcılığı Eğitimi, anlatıcılığın teknik detaylarını işleyen bir eğitimdir. Anlatı ile ilgili çalışmalar, masal anlatıcısının özellikleri, masal ortamının hazırlanması, anlatı sanatı gibi kavramlar bu eğitimin temel konularıdır. Çocuklar için masal ve hikaye anlatıcılığı yapmak isteyen, bunu bir iş olarak gören ya da bir hobi edinmek isteyen herkes Masal ve Hikaye Anlatıcılığı Eğitimi’ne katılım sağlayabilir.

8. After Effects Eğitimi: Temel Seviye

Bir tasarım programı olan After Effects’in kullanımın anlatığı bu eğitimde, temel düzeyde tasarım yapma becerisi kazanılmaktadır. Tasarım alanında kendini geliştirmek isteyen, tasarımcılık mesleğini yapmak isteyen ya da bir hobi edinmek isteyen herkes Temel Seviye After Effects Eğitimi’ne katılabilir.

9. Dikkat ve Algı Testleri Uygulayıcı Eğitimi

Psikologlar, PDR uzmanları, sosyal hizmet uzmanları, aile danışmanları, rehber öğretmenleri, tıp mezunları ve hemşireler için uzmanlık eğitimi olan Dikkat ve Algı Testleri Uygulayıcı Eğitimi, kişilere psikolojik testleri profesyonel şekilde yapmayı öğretiyor. Dikkat ve Algı Testleri Uygulayıcı Eğitimi’nde Bender Gestalt görsel motor testi, D2 dikkat testi, burdon dikkat testi, franfurter dikkat testi, frostog görsel algı testleri ve benton görsel bellek testleri gösterilir.

Online Kişisel Gelişim Eğitimlerinin Faydaları Nelerdir?

Online kişisel gelişim eğitimlerinin faydaları şunlardır:

 • Kişisel gelişim artar.
 • Farklı alan ve konularda profesyonel bilgiler edinir.
 • Kişi, günlük yaşamında öz güven sahibi olur.
 • Psikolojik olarak güçlenme sağlar.
 • Kişi hobi sahibi olur.
 • Kişi, mesleki uzmanlık kazanır.
 • Eğitimi alan kişi yeni bir iş edinir.

Online Kişisel Gelişim Eğitimlerinin İş Hayatına Faydaları Nelerdir?

Online kişisel gelişim eğitimlerinin iş hayatına faydaları şunlardır:

 • Kişinin daha öz güvenli olmasını sağlar.
 • Mesleki gelişimini arttırır.
 • Kariyerinde önemli adımlar atmasını sağlar.
 • Ekonomik anlamda daha fazla kazanç sağlar.
 • Güçlü ve etkin bir öz geçmiş oluşturmayı sağlar.
 • Kişisel gelişimin artmasını sağlar.

Online Kişisel Gelişim Eğitimleri Sayesinde İş Bulunabilir mi?

Online kişisel gelişim eğitimler, üniversite sertifikalı eğitimler olduğunda iş bulmaya yardımcı olur. Online kişisel gelişim eğitimler sadece kişisel gelişim sağlamaz aynı zamanda mesleki uzmanlık ve etkin bir öz geçmiş oluşturma konusunda da etkilidir.

Online Kişisel Gelişim Eğitimlerinin Okul Hayatına Faydaları Nelerdir?

Online kişisel gelişim eğitimlerinin okul hayatına faydaları şunlardır:

 • Derslerde odağı arttırır.
 • Genel kültüre fayda sağlar.
 • İletişim alanında gelişme sağlar.
 • Öz güveni arttırır.

Online Kişisel Gelişim Eğitimlerine Kimler Katılabilir?

Online kişisel gelişim eğitimleri, mesleki uzmanlık içermediği takdirde herkesin katılımlarına açıktır. Mesleki uzmanlık eğitimlerinde mezuniyet şartı aranırken diğer kişisel gelişim eğitimlerinde hiçbir şart aranmamaktadır.

Online Kişisel Gelişim Eğitimleri Sonunda Sertifika Alınır mı?

Online kişisel gelişim eğitimleri sonunda, eğitim fark etmeksizin sertifika alınır. Bütün online eğitimler, sertifikasyona sahiptir.

Online Kişisel Gelişim Eğitimi Sertifikası Alabilmek için Sınava Girilir mi?

Online kişisel gelişim eğitimi sertifikası alabilmek için sınava girilmektedir. Eğitimlerin tamamında sınav olmasa da çoğunda sınav mevcuttur. Sınavlar, çevrim içi ortamda gerçekleştirilir ve soru sayısına göre sınav süresi değişiklik göstermektedir. Bir sertifika sınavı için ortalama süre 20 ila 25 dakika arasındadır.

Online Kişisel Gelişim Eğitimi Sertifikası Ne İşe Yarar?

Online kişisel gelişim eğitimi sertifikası şu işe yarar:

 • Mesleki uzmanlığı kanıtlar.
 • İş görüşmelerinde avantaj sağlar.
 • Etkili bir öz geçmiş oluşturmanıza yardımcı olur.
 • Sosyal ve eğitime açık biri olduğunuzu gösterir.

Online Eğitim Kategorileri

Online Eğitim Kategorilerinde aradığınız tüm eğitimler buradan ulaşabilirsiniz...


Kişisel Gelişim


Kişisel gelişim eğitimleri iş hayatınıza sağlayacağı fayda kadar kendi kişisel gelişiminiz için de büyük önem taşımaktadır.

Bilişim


Bilişim günümüzün popüler meslek dallarından biridir. İstanbul Boğaziçi Enstitüsü olarak sunduğumuz öğretici ve sertifikalı bilişim kursları için tıklayın.

Sağlık


Sağlık kategorisi altında birbirinden başarılı eğitmenlerin uzaktan eğitim sertifika programları, Boğaziçi Enstitüsü'nde sizleri bekliyor!

Psikoloji


Psikoloji kategorisi altında birbirinden başarılı eğitmenlerin uzaktan eğitim sertifika programları, Boğaziçi Enstitüsü'nde sizleri bekliyor!

İşletme


İşletme yönetimi eğitimleri ile kariyeriniz için yeni fırsatlar oluşturabilir ve bu eğitimler sonunda alacağınız sertifika ile CV'nize güç katabilirsiniz.

Çocuk Gelişimi


Çocuk Gelişimi kategorisi altında birbirinden başarılı eğitmenlerin uzaktan eğitim sertifika programları, Boğaziçi Enstitüsü'nde sizleri bekliyor!

Verimlilik ve Planlama


Verimlilik ve planlama kategorisi altında birbirinden başarılı eğitmenlerin uzaktan eğitim sertifika programları, Boğaziçi Enstitüsü'nde sizleri bekliyor!

Mesleki Gelişim


Mesleki gelişim eğitimleri ilgi alanınızdaki meslekler hakkında ekstra bilgiye sahip olmanızı sağlar. Mesleki gelişim eğitimleri için tıklayın.

Yabancı Dil


Online dil eğitimleri kategorisi altında birbirinden başarılı eğitmenlerin uzaktan eğitim sertifika programları, Boğaziçi Enstitüsünde sizleri bekliyor..

Liderlik


Liderlik ve girişimcilik eğitimleri ile girişimleriniz ve işiniz için gerekli eğitimlere Boğaziçi Enstitüsü güvencesiyle bu kategorimizden ulaşabilirsiniz.

Pazarlama


Pazarlama iş dünyasının her alanında bulunan bir alandır. Bu alanda kendinizi geliştirmeniz size sayısız iş fırsatı sunabilir.

İnsan Kaynakları Eğitimleri


İnsan Kaynakları Eğitimleri: Mülakat teknikleri eğitimi, işe alım süreçleri eğitimi, cv oluşturma eğitimi, ik planlama eğitimi, insan kaynakları yönetimi eğitimi

Eğiticinin Eğitimleri


Eğiticinin Eğitimleri - Alanında uzman eğitmen olmak isteyenler eğitmen eğitimleri programlarına bu sayfadan erişebilirisiniz. Üniversite sertifikalı...

Hukuk Eğitimleri


Hukuk Eğitimleri Kategorisi tüm hukuk eğitimlerinin sıralandığı ve tüm hukuk eğitimlerini kolayaca bulacağınız sayfadır.

Akademi ve Paket Programları


Akademi ve Paket Programları ile bir çok sertifikalı eğitimi Enstitü ve Üniversite onaylı şekilde alabileceksiniz. Üniversite sertifika programları

Ücretsiz Eğitimler


Ücretsiz eğitimler ve online ücretsiz sertifika programları bu kategoride sizleri bekliyor. Online ücretsiz sertifikalı eğitimler ile kendini geliştir...

Animasyon


Animasyon eğitim, ilgili ders içeriğinin bir animasyon karakteri ve bir senaryoya bağlı kalarak hazırlanmasıdır. Online animasyon eğitimler...

Üniversite Hazırlık


Üniversite hazırlık aşaması, birçok öğrenci için zorlu geçmektedir ancak online sınava hazırlık sistemi ile YKS ve üniversite sınavlarına kolay hazırlık...

MEB Sertifika Programları


MEB sertifika programları, Milli Eğitim Bakanlığının onayını alan kurumlar tarafından verilen eğitimlerdir. MEB onaylı eğitim programları...