Acele et! İş fırsatı sunan üniversite sertifikalı eğitimlere indirimli kaydol!
2022-05-23T11:00

Hazır mısınız? Hayatınıza stresi dâhil ediyoruz! Stresle başa çıkmak zordur. Özellikle çevreden gelen “stresini yenmelisin”, “bu stres seni öldürecek” yorumlarına maruz kalırken. Gerçekte ise stres olmadan insan hayatının var olması mümkün değildir. Nasıl mı? Tüm yaşamsal fonksiyonlarımız stresle çalışır ya da tetiklenir. Durum buysa bizim negatif stresi pozitif strese çevirmemiz ve kullanmamız gerekir. Stresle başa çıkma eğitimiyle bunu nasıl yapacağınızı öğreneceksiniz. Üstelik en güncel araştırmalar, en yeni bilgiler, en kullanılabilir tüyolar eğitimimizde. Size “Stresi kullanarak neler başardım” demenin fırsatını veriyoruz. Bu fırsatı kaçırmayın!

 

Bu eğitimle;

 • Stresle başa çıkacaksınız.
 • Yaşamsal mecburiyet olan stresi pozitife çevireceksiniz.
 • Stresin gücünden faydalanacaksınız.
 • Stresi yaratan faktörler nelerdir öğreneceksiniz.
 • Dahası eliniz sizi satın al butonuna götürecektir…

 

Yirminci yüzyılın hastalığı olarak kabul edilen ve günümüzde en fazla çalışma yaşamında kendisini gösteren stres, beynin koruma mekanizmalarından birisidir. Endokrin sistemini harekete geçirerek savaş ya da kaç uyaranı gönderen stres, uzun süre devam ettiğinde sinir sistemi üzerinde de olumsuz etkiler gösterir. Tehlike anından hayatta kalma güdüsü ile birlikte vücudun harekete geçmesinde rol oynayan stres, gün içerisinde birden fazla uyarıcı ile birlikte tetiklendiğinde fiziksel, duygusal ve ruhsal açıdan zarar verici boyutlara ulaşır. 

Bireyleri gerilim ve sıkıntıya sürükleyen stres, iş yaşamındaki performansı da olumsuz yönde etkiler. İç ve dış etkenlerle birlikte süreklilik gösteren stres durumları üretkenliğin önünde duran en büyük engel olurken, bireysel farkındalıktan başlayarak stresle mücadele etmenin birden fazla farkı yöntemi bulunur. 

Bilişsel ve psikolojik olarak bireylerin yaşam kalitesini düşüren stres ve strese verilen tepkiler problemin büyüklüğüne göre değişkenlik gösterirken, her geçen gün daha da karmaşık hale gelen iletişim yollarının da kesilmesine neden olur. 

Siz de Boğaziçi Enstitü bünyesinde sunulan Stres ile Başa Çıkma Eğitimi ile günlük yaşamınızdaki stres alanlarını belirleyerek bireysel farkındalığınızı artırabilir, sakin ve başarılı bir iş yaşamının kapılarını aralayabilirsiniz. 

 

Stresle Başa Çıkma Eğitim Süreci:

 • Eğitim programı, uzaktan eğitim (interaktif)  formatında hazırlanmıştır. Eğitimler bireysel öğrenme hızına göre tasarlanmıştır. Eğitime dilediğiniz zaman başlayabilir ve istediğiniz hızda bitirebilirsiniz.
 • Eğitimlere katılım için sınırlama yoktur. İstediğiniz zamanda ve yerde, internete bağlı olduğunuz tüm cihazlardan eğitim alabilirsiniz.
 • Sertifika sınavı Enstitü web sitesi üzerinden yapılır, sınava katılmak için belirli bir gün sınırlaması bulunmamaktadır. Eğitimi biten katılımcılarımız hazır olan sınav sistemine kendilerini hazır hissettiklerinde giriş yaparlar.
 • Sınavda başarılı olan katılımcılar sertifika almaya hak kazanır. Sertifikayı fiziki olarak talep etmeniz halinde Boğaziçi Enstitüsü Sertifika harç basım ücretinizi ödemeniz gerekmektedir.
 • Eğitimin sonunda Boğaziçi Enstitüsü Eğitim bitirme sertifikası, üniversite onaylı eğitim bitirme belgesi ve uluslararası akredite eğitim bitirme belgesi almaya hak kazanırsınız.

 

STRES KAYNAKLARI NELER?

- Gürültü, ışık, fiziksel ortamdan kaynaklanan uyarıcılar,

- Temel ihtiyaçların karşılanamaması hali ( açlık, uykusuzluk vb.)

- Çalışma ortamından kaynaklanan uyarıcılar,

- Aşırı kaygı hali,

- Teknolojik değişimlerle birlikte gelen yetersizlik hissi,

- Aşırı iş yükü,

- Hiyerarşik düzende yaşanan belirsizlikler,

- Ekonomik ya da aile kaynaklı problemler,

- Tekdüzelik,

Gibi birçok faktör, çalışanlar üzerindeki stresi artırır. 

Bütün bunların yanı sıra sunum, denetim, fazla seyahat, bire bir iletişimde yaşanan güçlükler, hizmet alanında yaşanılan ulaşım problemleri ve özellikle büyükşehirlerde yaşayan çalışanların günlük hayatını idame ettirmek için kişisel gereksinimlerini sürekli ertelemesi stresi tetikleyen diğer faktörler arasında sayılabilir. 

Bu durumların bireylerde bıraktığı olan stres zaman içerisinde artış göstermesi halinde fiziksel rahatsızlıklara da neden olur. 

Stres kaynaklı fiziksel rahatsızlıklar arasında; çarpıntı, düzensiz nabız artışı, hızlı ve yüzeysel solunum hali, bitkinlik, uykusuzluk, titreme ya da seğirme, kas ağrıları, sindirim problemleri, deri döküntüleri ya da kaşıntı, aşırı yeme isteği ya da iştahsızlık, ifade güçlüğü, ışık ve sese aşırı duyarlılık sayılabilir. 

Tüm yaşamın dengesini derinden sarsarak bireylerin sosyal yaşamlarına da etki eden stres, doğru yöneltilmediği takdirde bireylerin duygu dünyasında panik, kaygı, üzüntü, öfke, depresyon vb. duygusal reaksiyonları harekete geçirerek öfke patlamaları, huzursuzluk, iş yaşamından kopma gibi sonuçları doğurur.

STRESLE NASIL BAŞA ÇIKILIR?

Bireylerin sürekli baskı altında hissetmelerine neden olarak yetenek ve yeterliliklerini kullanmalarına engel olan stres ile başa çıkmak için ilk adımı farkındalık oluşturur. Bireylerin hem çalışma hem de sosyal yaşamlarında strese neden olan faktörleri ayırt etmeleri bu aşamada büyük önem arz eder. Farkındalık ile duygusal, fiziksel ve ruhsal duygu durumları analiz edildiğinde, aşırılıkların tespit edilmesi de kolaylaşır. 

Stres yönetiminde bir diğer adım ise kişisel ya da kişiler arası çatışma alanlarının tespit edilerek uyumlanmanın sağlanması için gerekli tedbirlerin alınmasıdır. Bireylerin yaşamdan beklentileri ve kendi yaşamlarını idame ettirmek için ihtiyaç duyduklarına göre stres yönetimi ve stres ile başa çıkma metodları farklılık gösterirken, olay kayıtları tutarak bir izlek oluşturmak da stresin ortadan kaldırılmasında rol oynar. 

Düzenli uyku, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite, sosyal bağları güçlendirme, ufak dinlenceler oluşturma, yeni iletişim yöntemleri kullanma, geçmiş ya da gelecek kaygısından sıyrılarak âna odaklanma gibi bireysel dokunuşlar stres ve stres kaynaklarının ortadan kaldırılmasını kolaylaştırır. 

Aşırılıklara neden olan tetikleyicilere yönelik yaşam alanına ufak müdahaleler stresle başa çıkma yöntemi olarak yer tutarken, keşfedilen bu tetikleyicilere karşı hissizleşmek de bir o kadar önemlidir. Bireylerin bilişsel ve duygusal dünyalarında anlamlandırdıkları olguların dışında karşılaştıkları durumlara verdikleri tepkiler elbette herkeste farklılık gösterir fakat her bir tepkinin kaynağının ve tetikleyicisinin tespit edilmesi sağlıklı bir iletişimle başlayan çalışma yaşamının da kapılarını aralar. 

Bireysel farkındalık ve yaşama dokunuşların yeterli gelmediği nokta da ise uzman yardımı almak önem taşır. Boğaziçi Enstitü bünyesinde yer alan Stresle Başa Çıkma Eğitimi, size yeni metodlar kazandırarak ufkunuzu açar, gündelik yaşamınızda stres kaynağı olan durumları tespit etmenizi kolaylaştırır. 

STRESLE BAŞA ÇIKMA EĞİTİMİ NEDİR?

İnsan yaşamı için faydalı olan stresin uzun süre vücutta endokrin sistemini harekete geçirmesi çeşitli problemleri de beraberinde getirir. Bu nedenle doğru yerde ve zamanda, hayatta kalma dürtüsünün sonucu olarak salgılanması gereken hormonlar gün boyu insan vücudunu yormaya devam eder. 

Zihinsel, duygusal ve fiziksel sonuçlar doğuran stresle mücadele etmek için bireysel farkındalık ve önyargılardan arınma önemli rol oynarken, bireylerin hayattan beklentileri, kariyer hedefleri, çalışma yaşamında karşılaştıkları zorluklar, maddi ya da ailevi problemlerini çözme becerilerinin de belirli bir dengede olması gerekir. 

Stresle Başa Çıkma Eğitimi, günlük yaşamınızla birlikte hem sosyal hem de çalışma hayatında ipleri elinize almanızı kolaylaştırır. Beklentileriniz ile içinde bulunduğunuz durumu değerlendirirken farklı bir gözle bakmanızı sağlayacak olan Stresle Başa Çıkma Eğitimi, pratik çözümler üretmeniz için size alanlar açar. Farklı düşünme ve davranış modelleri ile hayatınızı ve hikâyenizi yeniden yazmanızda yol gösteren Stresle Başa Çıkma Eğitimi, konfor alanlarınızı zenginleştirir. 

Sorun odaklı bakış açınızı çözüm odaklı yaklaşımlarla donatacak olan Stresle Başa Çıkma Eğitimi, baskı altında hissettiğiniz anlarda objektif karar almanızı kolaylaştırır. Yeterli donanıma sahip olmadığınızı düşündüğünüz alanlarda öğrenme güçlüklerine neden olan stresle mücadele etmenizi ve kendinizi gerçekleştirmenizin önündeki engelleri kaldırmanızı sağlayan Stresle Başa Çıkma Eğitimi, toplumun ruhsal sağlığının yükselmesinde de rol oynar. 

Yetişkinlik döneminde davranış değişiklikleri ve yeni kazanımların hayata adapte edilmesinde çeşitli zorluklar görülür. Stresle Başa Çıkma Eğitimi, hayatınızda değiştirmeye odaklandığınız fakat farklı nedenlerle ertelediğiniz tüm değişimlerde size yön gösterecek olan NLP tekniklerini de bünyesinde barındırır. 

Davranış ve tutumlarınız üzerinde baskı yaratan unsurların ortadan kaldırılması sürecinde hissedeceğiniz psikolojik baskıyı da ortadan kaldıran Stresle Başa Çıkma Eğitimi, hayatınızın birden fazla alanında istediğiniz yenilikleri kolaylaştırır. 

Boğaziçi Enstitü bünyesinde yer alan uzman isimler tarafından verilen Stresle Başa Çıkma Eğitimi, ruhsal ve duygusal anlamda yaşam kalitenizi düşüren stres ve stres kaynaklarını tespit etmenizde yardımcı olur. 

STRESLE BAŞA ÇIKMA EĞİTİMİ’Nİ KİMLER ALABİLİR?

- Çalışma hayatında iş yükü fazla olan sektörlerde hizmet verenler,

- Sosyal hizmetler vb. kamu kurumları personelleri,

- Çalışma yaşamında hiyerarşik ilişki kurmakta zorlananlar,

- İnsan Kaynakları birimlerinde hizmet sunanlar,

- Özel Eğitim, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanlarında görevli eğitimciler,

- Zorlu fiziki koşullarda iş hayatına atılanlar,

- Salık personelleri,

- Sınav sürecinde olan öğrenciler,

- Orta ve büyük ölçekli şirketlerin halkla ilişkiler birimlerinde görev alanlar,

- Bire bir iletişim gerektiren sektörlerde hizmet sunanlar,

- Koçluk ya da danışmanlık vb. kariyer hedefleri bulunanlar

Stresle Başa Çıkma Eğitimi alarak, hem iş yaşamlarını hem de bireysel yaşam alanlarını bireysel yeterlilikleri doğrultusunda yeniden dizayn edebilirler. 

Stresle Başa Çıkma Eğitimi'nde sertifika almak için 139 TL basım ücreti ödemeniz gerekiyor. Ücretsiz eğitimlerden hiçbir bedel talep edilmediği için sertifikanın basım maliyetini ödemek zorundayız, bu maliyetler üniversite ve uluslararası kuruluşların; onay, imza ve operasyonel süreçleri için fiziki sertifikaya talep ettiği bedellerden oluşuyor. Bu nedenle sizden sadece “sertifika basım ücreti” talep ediyoruz. Bunun dışında kargonuz tarafınıza ücretsiz bir şekilde ulaşıyor.

Boğaziçi Enstitüsü onaylı sertifikanız ve uluslararası geçerli Cardcert sertifikanız adresinize fiziki olarak gönderilecektir. Üniversite onaylı sertifikanızı ise e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz.

Sertifikanızın e-Devlet sisteminde görülme süresi, sertifikanın oluşturulmasından sonraki 20 gün içindedir.

Kurum

Boğaziçi Enstitüsü

Boğaziçi Enstitüsü

 • 4.84 Eğitimci Puanı

  [email protected]

  Eğitim Hayallerinizi Gerçekleştirir

  Eğitim Değerlendirmesi : 4.84 Puan
  Toplam : 109 Yorum

  • %91
  • %6
  • %2
  • %1
  • %1
  4.84

  Eğitim Puanı

  Eğitim Değerlendirmesi : 4.84 Puan
  Toplam : 109 Yorum
  • %91
  • %6
  • %2
  • %1
  • %1

  {{dil.yorumlar}}

  {{yrm.yazar}}

  {{yrm.baslik}}

  {{yrm.yorum}}

  Boğaziçi Enstitüsü : {{yrm.cevap}}
  {{dil.yorum_ekle}}

  • {{dil.oylama_sorusu}}

  ÜCRETSİZ
  Hemen Kaydolun