Size harika bir haberimiz var! Tükenmişlik Sendromunun aşısını bulduk. Çinliler değil, Amerikalılar değil, Almanlar hiç değil! Bunu biz başardık. Nasıl mı? İzin verin açıklayayım. Tükenmişlik Sendromu hayatımıza son yıllarda giren bir hastalık. Baş etmesi oldukça güç. Bireylerin bunu destek almadan başarması ise imkânsıza yakın. Durumu görünce hemen üzerine çalışmaya başladık. Sizler için Tükenmişlik Sendromuyla Başa Çıkma Eğitimini hazırladık. Üstelik en güncel bilgiler, en yeni teknikler eğitimimize dâhil. “Tükenmeden” alırsanız eğitime sahip olabilirsiniz. Fırsatı kaçırmayın!

Bu eğitimle;

 • Tükenmişlik sürecini yönetmeyi öğreneceksiniz.
 • Tükenmişlik Sendromunu yeneceksiniz.
 • Bunu kendi gücünüzle başaracaksınız.
 • Hastalık son noktaya varmadan önlem alacaksınız.
 • “Tükenmeden” alınız…

İlk olarak Herbert J. Freudenberger tarafından 1974 yılında tanımlanarak psikoloji ana bilim dalında literatüre giren Tükenmişlik Sendromu geniş bir tanımlamaya sahiptir. Bireylerin kişisel özelliklerine ve psikolojik durumlarına göre farklı semptomlar gösteren Tükenmişlik Sendromunu’nun bu nedenle kesin bir tanımı bulunmamaktadır. 

Günümüzde kullanılan ilk kapsamlı Tükenmişlik Sendromu tanımı ise Jacson C. Maslach tarafından yapılmış ve profesyonel çalışma yaşamında kişilerin mesleğin özgül anlamı ve amacından kopması olarak bugüne ulaşmıştır. 

Elbette, ilk kez yalnızca çalışan ve iş gücü olarak görülen yaş ya da meslek grupları için tanımlanan Tükenmişlik Sendromu, günümüzde ev hanımları ve öğrencileri de içerisine alan geniş bir kitlenin problemlerini ifade etmektedir. 

Zihinsel, duygusal ve fiziksel yorgunlukla birlikte gelen ve günlük yaşamı olumsuz etkileyen davranış kalıplarına dönüşen durumları tanımlamakta kullanılan Tükenmişlik Sendromu ile Başa Çıkma ise yine kişilere özgü durumlar göz önünde bulundurularak tanımlanmaktadır.

Depresyon, sinizim (alaycılık) ve son olarak da profesyonel anlamda yetersizliğe neden olan Tükenmişlik Sendromu, sanayi toplumundan hizmet odaklı ekonomik modellere geçiş sırasında çalışanlarda yaşanan durumları saptamakta önemli rol oynamaktadır. 

TÜKENMİŞLİK SENDROMU EVRELERİ NELER?

İş yaşamında bireylerin duygu durumları üzerine ipuçları veren Tükenmişlik Sendromu; kişilerin meslek hayatının başında gösterdikleri Şevk ve Coşku Evresi, çalışma hayatında yaşanan problem ve zorluklarla birlikte hemen ardından gelen Durağanlaşma Evresi, çalışma koşullarının değiştirilemeyeceğinin kabul edildiği kabullenildiği Engellenme Evresi ve son olarak kişilerin ‘mecburiyet’ten dolayı işlerini yaptığı Umursamazlık Evresi üzerinden izlenir. 

Freudenberger’in madde bağımlıları için kullanılan bir tanımı iş yaşamı üzerine yeniden kurgulamasıyla birlikte tüm dünyada genel bir kabul gören Tükenmişlik Sendromu, genişleyen sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmelerin de bir sonucu olarak görülmektedir. 

Yaşama ve çevreye yönelik hissedilen duygusal çöküntünün de bir sonucu olan Tükenmişlik Sendromu, kendisini sürekli olarak hedonik bir biçimde içerisinde çeken bir çarkın bireylerin iş yaşamı hakkında da ipuçları verir. 

Modern toplumsal normların yarattığı sürekli stres halinde yaşamlarını sürdürmeye çalışan bireylerde fiziksel olarak; yorgunluk ve bitkinlik, uykusuzluk, enerji ve istek kaybı, solunum güçlüğü, sindirim yolunda problemler, kilo kaybı veya artışı olarak kendini göstermektedir. 

Tükenmişlik Sendromu’nun psikolojik belirtileri ise; ilgisizlik, kayıtsızlık, anksiyete ve huzursuzluk, umutsuzluk, eleştirilere aşırı duyarlılık, karar vermede güçlük vb. duygu durumlarıyla kendini göstermektedir. 

Elbette hem fiziksel hem de psikolojik semptomların iş yaşamına da yansımaları olmaktadır. Bu yansımalar; hizmet verilen kuruma ilgisizlik, sağlık problemleri nedeniyle işten uzaklaşma, sebepsiz işten ayrılma, kişiler arası çatışma ve sürekli olarak işi bırakma eğilimi vb. olarak sıralanmaktadır.  

Orta yaş grubunda sosyal statü ve kariyer ile doğrudan ilişkilendirilen bu süreci yaşıyorsanız, siz de Boğaziçi Ensitütü Tükenmişlik Sendromu ile Başa Çıkma Eğitimi ile iş yaşamınıza yeniden bağlanabilir, istediğiniz kariyer hedeflerini gerçekleştirebilirsiniz. 

TÜKENMİŞLİK SENDROMU’NUN NEDENLERİ NELER?

Kişilik yapısı ile doğrudan bağlantılı olduğu tespit edilen Tükenmişlik Sendromu; rekabetçi, ben-merkezli, tatminsiz, mükemmeliyetçi daha sık gözlemlenmektedir. 

Bütün bunların yanı sıra kişilerin beklenti düzeyi de Tükenmişlik Sendromu’nun görülmesinde önemli rol oynamaktadır. Tükenmişlik Sendromu’nun ilk kez tanımını yapan Herbert J. Freudenberger, beklenti düzeyinin tükenmişlik olgusu görülme üzerindeki etkisini; “beklentilerin gerçekleştirilememesi üzerine meydana gelen hayal kırıklığı ve yorgunluk” olarak tanımlamaktadır. 

Var olan durum ile hayalleri arasında iç çatışmalar yaşayan bireyler tükenmişlik olgusu ile karşı karşıya kalırken, gerçekçi hedefler ile iş yaşamına adım atan bireylerin kariyerlerinde hızlı bir ivme gözlemlenmektedir. 

Benlik imajı ile doğrudan ilişkilendirilen Tükenmişlik Sendromu, bireylerin iş yaşamında istedikleri yeterlilik düzeyine ulaşamamaları durumunda ortaya çıkarak fiziksel ve psikolojik problemleri de beraberinde getirmektedir. 

Bütün bunların neticesinde aile, sosyal çevre ve kurumsal önceliklerinden kopan bireyler yalnızlaşırken, tükenmişlik olgusu ile de bir başına kalmaktadır. 

Bu noktada devreye giren Tükenmişlik Sendromu ile Başa Çıkma Eğitimi, stres başta olmak üzere ve iş yaşamında bireylerin yalnızlaşmasına neden olan diğer faktörler ile etkili mücadelenin ipuçlarını barındırmaktadır. 

TÜKENMİŞLİK SENDROMU İLE BAŞA ÇIKMA

Bireylerin tüm yaşamını olumsuz yönde etkileyen Tükenmişlik Sendromu ile Başa Çıkma, ilk olarak farkındalık ve bir izlek olarak semptomların takip edilmesi ile başlamaktadır. 

Herhangi bir belirtinin görülmesi sıklığının artmasının ardından ilk adım olarak, moral, sağlık ve enerjinin idame ettirilmesi için bireysel alanlar oluşturulması önerilmektedir. Ufak molaların değerlendirilmesi, ufak tatillerin planlanması, uyku düzeninin yeniden revize edilmesi vb. ufak değişiklikler ile sağlanan bu adımın ardından ise takım çalışmaları ve yardım isteme gibi dönüşümler gelmektedir. 

Hemen akabinde ise iş yaşamına ilişkin reel beklentiler bireylerin tükenmişlik olgusunun önüne geçerken, kendini gerçekçi biçimde analiz ederek yeterlilikleri doğrultusunda rasyonel hedefler belirleyen bireylerin Tükenmişlik Sendromu ile Başa Çıkma sürecinde bir adım önde oldukları vurgulanmaktadır. 

Sürekli olarak aynı yöntemler yapılan üretim ya da hizmet modellerinin farklı metodlarla zenginleştirilerek motonluğun önlenmesi tükenmişlik olgusunun kırılması üzerinde rol oynarken, ‘psikolojik geri çekilme’ olarak adlandırılan durumlarda iletişim modellerinin değiştirilmesi de Tükenmişlik Sendromu ile Başa Çıkma sürecinde bireylere yardımcı olmaktadır. 

Hizmet sektörü ve sosyal hizmetler görevlilerinde kamu personelleri ve ağır iş yükü ile tek başına mücadele etmek zorunda kalan bireylerse sık rastlanan Tükenmişlik Sendromu ile Başa Çıkma sürecinde profesyonel yardım almak da önemli rol oynamaktadır. 

Yalnızca bireysel değil, örgütsel ve kurumsal düzeyde de tükenmişlik olgusu ile mücadelede adımlar atılmaktadır. Kurum içi eğitim modelleri ile birlikte çalışanlara uygulanan zamansız anketler, iş yaşamına ilişkin ipuçları barındırmaktadır.

Tespit edilen herhangi bir problemin ardından çalışanların ‘ait hissetme’ ve ‘sahip çıkma’ duygularını yeniden harekete geçirecek planlama ve görev dağılımlarının yapılması, çalışanların insiyatif alacakları alanların genişletilmesi, takdir ve ödül mekanizmalarının yeniden düzenlenmesi vb. değişimler, Tükenmişlik Sendromu ile Başa Çıkma sürecinde kurum ya da örgütlere yardımcı olmaktadır. 

Tükenmişlik Sendromu ile Başa Çıkma Eğitimi, en etkili ve güncel yöntemler ile profesyonel iş yaşamınızda sağlık ve keyifle hizmet vermenizi sağlamaktadır. 

TÜKENMİŞLİK SENDROMU İLE BAŞA ÇIKMA EĞİTİMİ NEDİR?

Literatüre girmesinin ardından Tükenmişlik Sendromu ve Tükenmişlik Sendromu ile Başa Çıkma yollarına ilişkin binlerce araştırma yapılmış ve bireyleri en doğru biçimde yönlendirebilecek yöntem, teknikler belirlenmiştir. 

Teknoloji çağının en sık rastlanan olgularından birisi olan tükenmişlik; özellikle insanlar ile bire bir iletişim kurulan hizmet alanı, yoğun iş yükü getiren meslek dalları ve tıp fakültesi, mühendislik fakültesi vb. eğitim alanlarında görülmektedir. 

Belirtiler ve belirtilerin izlenerek doğru analiz edilmesine ilişkin bir çerçeve sunan Tükenmişlik Sendromu ile Başa Çıkma Eğitimi, bireylerin içerisinde bulundukları ruh halinin daha iyi anlamalarını sağlamaktadır. Stres kaynaklı problemler ve depresyon ile sık sık karıştırılan Tükenmişlik Sendromu’nun ayırt edici yönlerini içeren Tükenmişlik Sendromu ile Başa Çıkma Eğitimi, kavramlar arasındaki farkların açıkça ortaya konmasında da rol oynamaktadır. 

Bireysel ya da sektörel anlamda tükenmişlik olgusu ile karşı karşıya kalanların kendileri ve çevrelerini doğru yorumlaması için gerekli tüm doneleri bünyesinde barındıran Tükenmişlik Sendromu ile Başa Çıkma Eğitimi, aynı zamanda tükenmişlik olgusu ile mücadele eden bireylere destek olmaktadır. 

İş yaşamının gizli tehlikelerinden olan ‘mobing’in hem tanımlanması hem de mücadele edilmesinde de etkili olan Tükenmişlik Sendromu ile Başa Çıkma Eğitimi, sizin de iş yaşamınızı ve hayallerinizi kısa sürede istediğiniz yönde dönüştürmenize yardımcı olur.

Tükenmişlik Sendromuyla Başa Çıkma Eğitimi Sonunda Sertifika Nasıl Alınır?

Tükenmişlik Sendromuyla Başa Çıkma Eğitimi sonunda sertifika almak isteyen kişilerin sertifika sınavına girip yeterli puanı alması şarttır. Bu şartı sağlayan kişiler üç farklı sertifika almaya hak kazanır.

Boğaziçi Enstitüsü onaylı sertifikanız ve uluslararası geçerli sertifikanız adresinize fiziki olarak gönderilecektir. Sertifika gönderimi için kargo ücreti talep edilmemektedir. Üniversite onaylı sertifikanızı ise e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz.

Sertifikanızın e-Devlet sisteminde görülme süresi, sertifikanın oluşturulmasından sonraki 10 iş günü içindedir. Bu süre, dönemsel yoğunluğa göre değişebilmektedir.

Boğaziçi Enstitüsünde Tükenmişlik Sendromuyla Başa Çıkma Eğitimi Sertifika Ücreti Ne Kadar?

Boğaziçi Enstitüsünden aldığınız Tükenmişlik Sendromuyla Başa Çıkma Eğitimi sonunda dijital ya da fiziki sertifika sahibi olmak için ücret ödemeniz gerekmektedir. Fiziki sertifikalarda öğrencilere destek olmak amacıyla kargo ücretsiz bir şekilde ulaştırılmaktadır, öğrencilerden ekstra kargo ücreti talep edilmemektedir.

Sertifika ücreti; belgenin basımı ya da dijital ortamda sunulması için gerekli olan, anlaşmalı olduğumuz üniversitelerin onay, imza ve operasyonel süreçleri için sertifikaya talep ettiği bedellerden oluşmaktadır.

Kurum

Biruni Üniversitesi
Eğitim Değerlendirmesi : 4.86 Puan
Toplam : 65 Yorum

 • %92
 • %5
 • %2
 • %0
 • %2
4.86

Eğitim Puanı

Eğitim Değerlendirmesi : 4.86 Puan
Toplam : 65 Yorum
 • %92
 • %5
 • %2
 • %0
 • %2

Yorumlar

{{yrm.yazar}}

{{yrm.baslik}}

{{yrm.yorum}}

Boğaziçi Enstitüsü : {{yrm.cevap}}
{{dil.yorum_ekle}}
 • {{dil.oylama_sorusu}}  • Çok
   Kötü

  • Kötü

  • Orta

  • İyi

  • Çok İyi
ÜCRETSİZ
Hemen Kaydolun