Acele et! İş fırsatı sunan üniversite sertifikalı eğitimlere indirimli kaydol!
2023-02-06T11:00

İş Hukuku Eğitimi, iş kanunlarını öğrenmek ve hukuk alanında kendini geliştirmek isteyen kişiler için hazırlanan bir online eğitim programıdır.

İş Hukuku Eğitimi ile kişi iş hukuku alanında sahip olduğu bilgi birikimini arttırabilir, farklı personellere ve işçilere yönelik uygulanan iş kanunlarının neler olduğunu öğrenebilir. Üstelik İş Hukuku Eğitimi sonunda alınan sertifika sayesinde bu alanda öğrenilen bilgileri ulusal ve uluslararası düzeyde kanıtlamak da mümkündür.

İş Hukuku Eğitimi ile şunları öğreneceksiniz:

 • İş hukuku ile ilgili genel bilgileri, 
 • İş Kanunu’nun temel kavramlarını ve ilkelerini,
 • İş Kanunu’na göre işçinin ve işverenin yükümlülüklerini,
 • İş sözleşmesinin unsurlarını ve özelliklerini,
 • Dinlenme ve izin sürelerinin iş kanunlarına göre nasıl düzenlendiğini,
 • Kadınların ve erkeklerin iş kanunları nezdinde sahip olduğu hakları ve sorumlulukları,
 • İsteğe bağlı sigortalılık durumunda uygulanan yükümlülükleri,
 • Kıdem tazminatının kapsamını ve koşullarını,
 • Yabancı işçi çalıştırma şartlarını,
 • Toplu iş sözleşmesi ve bordroloma kavramını.

 

İş Hukuku Eğitimi Nedir?

İş Hukuku Eğitimi, iş kanunlarını kapsamlı bir şekilde öğrenmek isteyen herkes için düzenlenen bir online eğitimdir. İş Hukuku Eğitimi sayesinde bireylerin iş dünyasında sahip olduğu hak ve sorumluluklara ilişkin bilinçlenmesi amaçlanmaktadır.

İş Hukuku Eğitimi sayesinde iş hayatında kullanılan kanunların neler olduğunu öğrenmek mümkündür. Böylece İş Hukuku Eğitimi’ni alan bir kişi, bir çalışan ya da işveren olarak hangi sorumluluklara ve haklara sahip olduğunu öğrenmektedir.

İş Hukuku Eğitimi’ne Kimler Katılabilir?

İş Hukuku Eğitimi’ne şu kişiler katılabilir:

 • Personeller,
 • İşçiler,
 • İşverenler,
 • İnsan kaynakları (İK) çalışanları,
 • İş sağlığı ve güvenliği uzmanları,
 • Hukuk Bölümü öğrencileri,
 • Hukuk Bölümü mezunları,
 • Hukuk alanında kendini geliştirmek isteyen kişiler,
 • İş hukuku alanında bilgi sahibi olmak isteyen herkes.

 

İş Hukuku Eğitimi’ne Katılmak için Neler Gereklidir?

İş Hukuku Eğitimi’ne katılmak için şunlar gerekmektedir:

 • İş Hukuku Eğitimi’ne katılmak için kişi ilk olarak bir bilgisayara ya da akıllı telefona sahip olmalıdır.
 • Kişi, sahip olduğu teknolojik aletlerin nasıl kullanıldığı konusunda bilgili olmalıdır.
 • Dersler online ortamda yapıldığından internet bağlantısının aktif çalışması gerekmektedir.

 

İş Hukuku Eğitimi Dersleri Nasıl Gerçekleştirilmektedir?

İş Hukuku Eğitimi, Boğaziçi Enstitüsünde online eğitim sistemine uygun bir biçimde gerçekleştirilmektedir. İş Hukuku Eğitimi dersleri, iş hukuku alanında yetkin bir akademisyen eşliğinde online ortamda yürütülmektedir. Dersler, önceden çekilip yayıma hazır hale getirilmiş videolardan oluşmaktadır.

İş Hukuku Eğitimi’nin online eğitim metoduna göre düzenlenmesi, kişinin eğitime dilediği zaman vakit ayırmasını sağlamaktadır. Bu sayede dersleri anlamak daha kolay hale gelir. Üstelik İş Hukuku Eğitimi’ne kaydolan kişilerin dersleri istediği kadar izleme fırsatı bulunmaktadır. Bu sayede katılımcı, istediği kadar konu tekrarı yapma imkanı yakalar.

İş Hukuku Eğitimi Ders Konu Başlıkları Nelerdir?

İş Hukuku Eğitimi ders konu başlıkları şunlardır:

 • İş Kanunu Kronolojisi
 • İş Kanunu’na Hakim Olan İlkeler
 • Deniz-Basın-Borçlar ve İş Kanunu
 • İş Hukuku Genel Bilgiler
 • İş Hukukuna Girmeyen İşler (İstisnalar)
 • İş Kanunu’nda Kavramlar
 • İş Sözleşmesi Nedir?
 • İş Sözleşmesi Çeşitleri
 • İş Sözleşmesinde Borçlar
 • Ücret Sistemleri
 • İş İlişkisinin Zaman Bakımından Düzenlenmesi
 • Çalışma Süresinden Sayılan Durumlar
 • İş Kanunu’nda Ara Dinlenme Süreleri
 • Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma 
 • Zam Hesaplaması
 • İş Hukukunda Tatil ve İzinler
 • Ulusal Bayram ve Genel Tatiller
 • İş İlişkisinin Kadınlar Yönünden Düzenlenmesi
 • Engelli ve Eski Hükümlü İstihdamı
 • İş Hukukunda İş İlişkisinin Sona Ermesi
 • İş Sözleşmesinin Son Bulmasının Sonuçları
 • Kıdem Tazminatının Koşulları ve Hesaplanması
 • Askerlik Durumunda İşçinin Hakları
 • Toplu İşten Çıkarma
 • İş İlişkisi Sonlandığında Hazırlanan Belgeler
 • İsteğe Bağlı Sigortalılık Durumu
 • İş Kazası
 • Meslek Hastalığı
 • Hak Sahiplerine Gelir Bağlanması, Evlenme ve Cenaze Ödenekleri
 • İşsizlik Sigortası
 • Yemek ve Yol Parası 
 • Yabancı İşçi Çalıştırma
 • İşçi Görev Yeri Değişimi, İşçi Transferi
 • Sendikalar Hukuku
 • Toplu İş Sözleşmeleri
 • Özlük Dosyası Hazırlama
 • Bordrolama
 • Veri Yönetim Raporları
 • KVKK - İş Hukuku
 • İşe Giriş - İşten Çıkış İşlemleri
 • Muhasebe Programlarında Bordro İşlemleri
 • İş Hukukunda Disiplin Cezaları
 • İş Kanunu’nda Arabuluculuk
 • Meslek Kodları Nedir?
 • SGK Teşvikleri Nelerdir?
 • Bordro Hesaplama Süreci Örneği - Bordroda Kesintiler
 • İş Hukuku Eğitimi Soru-Cevap Etkinliği

 

İş Hukuku Eğitimi’nde Ders Kaynakları Nelerdir?

İş Hukuku Eğitimi’nde ders kaynakları, iş hukuku alanında yetkin bir eğitmen eşliğinde yürütülen ders videolarıdır. Ders videoları önceden profesyonel bir stüdyoda çekilir ve yayımlanmak üzere Boğaziçi Enstitüsünün paneline eklenir. İş Hukuku Eğitimi’ne kaydolan kişiler, ders videolarına erişim hakkı elde etmektedir.

İş Hukuku Eğitimi ders kaynakları, eğitime kaydolan öğrencilerin erişimine süresiz bir şekilde açılmaktadır. Böylece öğrenci bütün ders videolarını izledikten sonra bile istediği zaman eğitimi açıp tekrar videoları izleyebilir ve unuttuğu kısımlara göz atabilir. Dolayısıyla İş Hukuku Eğitimi’nin online eğitim sistemiyle düzenlenmesi, öğrenciye daha kalıcı bir öğrenme vadeder.

İş Hukuku Eğitimi Sonunda Hangi Sertifikalar Alınır?

İş Hukuku Eğitimi sonunda katılımcılar şu sertifikaları almaktadır:

 • Uluslararası geçerli eğitim sertifikası
 • Üniversite onaylı eğitim sertifikası
 • Enstitü onaylı eğitim sertifikası

 

İş Hukuku Eğitimi Sonunda Sertifika Nasıl Alınır?

İş Hukuku Eğitimi sonunda sertifika sahibi olmak için kişinin ders videolarının tamamını seyretmesi gerekir. Videoları izleyen kişiler hem eğitimden daha yüksek düzeyde verim almakta hem de sertifika almaktadır.

İş Hukuku Eğitimi sonunda verilen Boğaziçi Enstitüsü onaylı ve uluslararası geçerliliği olan sertifika, kişinin adresine fiziki olarak gönderilmektedir. Üniversite onaylı sertifika ise e-Devlet üzerinden yapılacak sorgulama işlemi sonucunda görüntülenmektedir. Sertifikanın e-Devlet sisteminde görülme süresi ise sertifikanın hazırlanmasından sonraki 20 gün içinde gelişmektedir.

İş Hukuku Eğitimi Sonunda Alınan Sertifika Ne İşe Yarar?

İş Hukuku Eğitimi sonunda alınan sertifika ile kişi, iş hukuku alanında öğrendiklerini kanıtlama fırsatı bulur. Özellikle insan kaynakları, hukuk, iş sağlığı ve güvenliği gibi alanlarda istihdam edilen kişiler için İş Hukuku Eğitimi Sertifikası almak son derece önemlidir.

İş Hukuku Eğitimi sonunda verilen sertifikalardan biri yurt dışında da geçerlidir. Böylece kişi iş kanunları hakkında edindiği bilgileri uluslararası seviyede belgeleme imkanı yakalar.

İş Hukuku Eğitimi Sonunda Uygulanan Sertifika Sınavı Nedir?

İş Hukuku Eğitimi sonunda uygulanan sertifika sınavı, kişinin İş Hukuku Eğitimi süresince anlatılan bilgileri ne kadar öğrendiğini tespit etmek için kullanılan bir yöntemdir.

İş Hukuku Eğitimi bittikten sonra sertifika alarak öğrendiklerini belgelemek isteyen kişiler sertifika sınavına girmelidir. İş Hukuku Eğitimi bitiminde uygulanan sertifika sınavı, yalnızca eğitim boyunca anlatılan bilgilere yönelik hazırlanmaktadır. Dolayısıyla eğitimi dikkatli bir şekilde takip eden kişiler sınavda zorluk yaşamamaktadır.

İş Hukuku Eğitimi Sonunda Sertifika Sınavı Nasıl Yapılır?

İş Hukuku Eğitimi sonunda sertifika sınavı, online (çevrim içi) ortamda gerçekleştirilmektedir. İş Hukuku Eğitimi sonunda yapılan sertifika sınavına katılmak için kişinin yine Boğaziçi Enstitüsü öğrenci paneline giriş yapması gerekir. Sınav belli bir süre içerisinde yapılır ve çoktan seçmeli sorulardan oluşur.

İş Hukuku Eğitimi sonunda sertifika almak isteyen kişilerin sınavda sorulan soruları yeterli oranda doğru yanıtlaması gerekir. İstenen başarıya ulaşan katılımcılar, üç adet sertifika almaya hak kazanır.

İş Hukuku Nedir?

İş hukuku, işçiler ile işverenlerin hakları ve sorumluluklarına yönelik alanları içeren bir hukuk dalıdır. Örneğin işçi hakları, ücretlendirme, izin günleri, iş sözleşmesi, tazminat alma gibi konuların her biri iş hukuku kapsamında ele alınır.

İş hukuku, farklı mesleklerde çalışan personeller ve işçiler için oluşturulan kanunları içerir. Örneğin bir gazeteci ile bir bahçıvan aynı iş kanununa tabi değildir. Dolayısıyla iş hukuku alanında bilgi sahibi olmak isteyen kişilerin farklı meslek gruplarında uygulanan kanunları iyi bilmesi gerekir.

İş Hukuku Neleri Kapsar?

İş hukuku şu alanları kapsar:

 • İşçilerin hakları ve sorumlulukları,
 • İşverenlerin hakları ve sorumlulukları,
 • İşçi ve işveren arasındaki ilişkileri,
 • İşçinin ücretlerini ve yan haklarını,
 • Sendika, grev, lokavt vb. hakları,
 • İş sözleşmeleri,
 • Çalışma koşulları,
 • Disiplin cezaları,
 • Sigortalılık durumu,
 • Bordrolama işlemleri,
 • Yıllık izin, resmi tatil ve dinlenme süreleri,
 • Ücret kesintileri.

Kurs İçeriği


Kurum

Boğaziçi Enstitüsü

Boğaziçi Enstitüsü

 • 4.65 Eğitimci Puanı

  [email protected]

  Eğitim Hayallerinizi Gerçekleştirir

  Eğitim Değerlendirmesi : 4.65 Puan
  Toplam : 20 Yorum

  • %70
  • %25
  • %5
  • %0
  • %0
  4.65

  Eğitim Puanı

  Eğitim Değerlendirmesi : 4.65 Puan
  Toplam : 20 Yorum
  • %70
  • %25
  • %5
  • %0
  • %0

  {{dil.yorumlar}}

  {{yrm.yazar}}

  {{yrm.baslik}}

  {{yrm.yorum}}

  Boğaziçi Enstitüsü : {{yrm.cevap}}
  {{dil.yorum_ekle}}

  • {{dil.oylama_sorusu}}   • Çok
    Kötü

   • Kötü

   • Orta

   • İyi

   • Çok İyi
    699.00 TL
  429.00 TL