Stresle Başa Çıkma Yöntemleri Eğitimi
Biruni Üniversitesi

Stresle Başa Çıkma Yöntemleri Eğitimi

4.19(16)
Öz Güvenin İş Hayatına Etkisi Eğitimi
Başarının Önündeki Engeller Eğitimi
Para Biriktirmenin Metodolojisi Eğitimi
Biruni Üniversitesi

Para Biriktirmenin Metodoloji Eğitimi

4.67(3)
Zeigarnik Etkisi Eğitimi
Biruni Üniversitesi

Zeigarnik Etkisi Eğitimi

4.60(10)
Röportaj Teknikleri Eğitimi
Biruni Üniversitesi

Röportaj Teknikleri Eğitimi

4.46(13)
Mesaj Türleri Eğitimi
İstanbul Esenyurt Üniversitesi

Mesaj Türleri Eğitimi

4.78(9)

Animasyon eğitimler, herhangi bir konuyla ilgili animasyon tekniği kullanılarak video formatında oluşturulan ve öğrencilere çevrim içi yani online ortamda sunulan eğitimlerdir. Animasyonlu eğitimlerde bir veya birkaç karakter oluşturulur ve eğitim bu karakterler üzerinden yazılan senaryo aracılığıyla düzenlenir.

Animasyon Eğitim Nedir?

Animasyon eğitim, ilgili ders içeriğinin bir animasyon karakteri ve bir senaryoya bağlı kalarak hazırlanmasıdır.

Animasyon eğitim, öğrenme sürecini daha eğlenceli ve keyifli hale getirdiği için tercih edilen bir yöntemdir.

Animasyon Eğitim Neden Alınmalıdır?

Animasyon eğitim, bilgilerin daha kolay öğrenilmesi ve öğrenme sürecinin daha keyifli hale gelmesi için alınmalıdır. Animasyonlu eğitim ile en zor dersler bile kolay bir şekilde öğrenilebilir. Ayrıca görsel hafızası kuvvetli olan kişilere animasyonlu eğitimler hitap etmektedir. Bu nedenler göz önünde bulundurulduğunda animasyonlu eğitim almanın önemi anlaşılmaktadır.

İstanbul Boğaziçi Enstitüsünde düzenlenen her online animasyon eğitim sonunda katılımcılar sertifika almaktadır. Bu sebeple eğitimler “üniversite sertifikalı animasyon eğitim” kategorisinde değerlendirilmektedir. Eğitim sonunda üniversite onaylı, enstitü onaylı ve uluslararası geçerli sertifika alınır. Böylece kişi hem öz geçmişini geliştirir hem de iş başvurularında önde olma fırsatı yakalar.

İstanbul Boğaziçi Enstitüsünde düzenlenen her animasyon eğitim, aynı zamanda “online ücretsiz animasyon eğitim” kategorisinde de ele alınmaktadır. Böylece ücretsiz online eğitimlere pek çok kişinin ulaşması sağlanarak “nitelikli eğitimi tabana yayma” şeklindeki nihai hedefe ulaşılır.

Animasyon Eğitimleri Satın Alınırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Animasyon eğitim satın alırken eğitmenin kalitesi, eğitimin içeriği gibi birçok faktör kontrol edilmelidir. Animasyon eğitim satın alırken bu faktörlere dikkat edilmesi, kişinin öğrenme ve öğrenme sonrasındaki sürecini olumlu etkileyecektir.

Animasyon eğitim alınırken dikkat edilmesi gerekenler şunlardır:

 • Eğitimin güvenilir bir kurum tarafından verildiğine bakılmalıdır.
 • Eğitim bitiminde sertifika verilip verilmediğine dikkat edilir.
 • Eğitimin içeriği incelenmelidir.
 • Videonun farklı çözünürlük boyutlarında açılıp açılmadığı kontrol edilmelidir.
 • Animasyon eğitiminin ses ve görüntü kalitesinin doğru kurgulandığından emin olunmalıdır.
 • Senaryonun eğitimin içeriği ile doğrudan ilgili olup olmadığına ilişkin inceleme yapılmalıdır.

Eğitimde Animasyon Nedir?

Eğitimde animasyon; öğrencilerin derse ilgisini arttırmak ve bilgiyi öğrenmesini kolaylaştırmak için eğitim videolarında animasyon kullanılmasıdır. Eğitimde animasyon kullanımı sayesinde öğrenciler daha keyifli bir öğrenme süreci geçirir ve bilgi öğrenci için daha ilgi çekici hale gelir. Özellikle okul öncesi, ilkokul ve ortaokul dönemindeki öğrenciler için eğitimde animasyon kullanımı önemlidir.

Eğitimde Animasyonun Amacı Nedir?

Eğitimde animasyonun amacı; kişinin daha eğlenceli bir öğrenme süreci geçirmesini sağlamak ve bilgiyi öğrenmeyi kolaylaştırmaktır. Öğrencinin ilgisini canlı tutmak ve dersi en etkili şekilde öğrenmesini sağlamak da eğitimde animasyon kullanımının amaçları arasında yer alır.

Animasyonlu Eğitimler Nelerdir?

 1. Stresle Başa Çıkma Yöntemleri Eğitimi
 2. Öz Güvenin İş Hayatına Etkisi Eğitimi
 3. Para Biriktirmenin Metodolojisi Eğitimi
 4. Verimliliği Tam Kapasiteye Çıkarmanın Yolları Eğitimi
 5. Zeigarnik Etkisi Eğitimi
 6. Başarının Önündeki Engeller Eğitimi
 7. Röportaj Teknikleri Eğitimi
 8. Mesaj Türleri Eğitimi
 9. İş Hayatında Başarılı İnsanın 7 Özelliği Eğitimi

1. Stresle Başa Çıkma Yöntemleri Eğitimi

Stresle Başa Çıkma Yöntemleri Eğitimi, stres seviyesini kontrol etmekte zorluk çeken kişilere yönelik olarak düzenlenen bir sertifikalı online animasyon eğitimdir. 

Stresle Başa Çıkma Yöntemleri Eğitimi’nin içeriğinde şu konular yer alır:

 • Stresin tanımı
 • Stres belirtilerinin vücutta yarattığı değişimler
 • Stres ve yaşam kalitesi arasındaki ilişki
 • Stresi tetikleyen faktörler
 • Stresle başa çıkmanın önemi
 • Stresle başa çıkma yöntemleri

Stresle Başa Çıkma Yöntemleri Eğitimi’ne şu kişiler katılır:

 • Stres seviyesini kontrol etmekte zorlanan kişiler
 • Sınav stresi yaşayan öğrenciler
 • İş stresi yaşayanlar
 • Günlük yaşamında stres yaşayan kişiler

Stresle Başa Çıkma Yöntemleri Eğitimi’ne katılan kişiler şu kazanımlara sahip olur:

 • Stres kavramı hakkında daha bilinçli hale gelirler.
 • Stresi etkileyen faktörlere ilişkin farkındalığını arttırırlar.
 • Olası stres faktörlerine karşı kendisini nasıl koruyacağını öğrenirler.
 • Stresi nasıl yönetmesi gerektiğini bilirler.
 • İş yaşamında, eğitim hayatında ve sosyal hayatta daha etkili iletişim kurarlar.

Stresle Başa Çıkma Yöntemleri Eğitimi’nin özellikleri şunlardır:

 • Stresle Başa Çıkma Yöntemleri Eğitimi, online ücretsiz animasyon eğitim şeklinde sunulur.
 • Stresin normal seviyeye gelmesine yardımcı olur.
 • Kişinin stresi yönetmesine katkı sunar.
 • Stres faktörlerine ilişkin farkındalığın artmasını sağlar.
 • Kişinin günlük yaşamında daha etkili iletişim kurmasında önemli rol oynar.
 • Eğitim sona erdikten sonra sertifika verilir.

2. Öz Güvenin İş Hayatına Etkisi Eğitimi

Öz Güvenin İş Hayatına Etkisi Eğitimi, iş hayatında öz güvenli olmanın getirileri hakkında farkındalık oluşturmak ve öz güveni arttırmak için kullanılan yöntemlere ilişkin bilgi vermek amacıyla hazırlanan online ücretsiz animasyon eğitimdir. 

Öz Güvenin İş Hayatına Etkisi Eğitimi’nin içeriğinde şu konular yer alır:

 • Öz güven kavramının tanımı
 • Öz güven eksikliği yaşayan bireylerin özellikleri
 • Öz güveni arttırmak için kullanılan yöntemler
 • Öz güven eksikliğinin iş hayatında bıraktığı olumsuz etkileri düzeltme teknikleri

Öz Güvenin İş Hayatına Etkisi Eğitimi’ne şu kişiler katılır:

 • Öz güven ile ilgili farkındalığını arttırmak isteyen kişiler
 • İş dünyasında öz güven problemi yaşayan kişiler
 • Toplantı ve sunumlarda kendini ifade etmekte zorluk çeken kişiler

Öz Güvenin İş Hayatına Etkisi Eğitimi’ne katılan kişiler şu kazanımlara sahip olur:

 • İş dünyasında daha etkili iletişim kurar.
 • Topluluk önünde yapacağı konuşmalarda stresini etkili bir şekilde yönetir.
 • Toplantı ve sunumlarda kendisini daha kolay ifade eder.
 • Yapılan işle ilgili motivasyonun artmasına yardımcı olur.

Öz Güvenin İş Hayatına Etkisi Eğitimi’nin özellikleri şunlardır:

 • Sertifikalı online animasyon eğitim olarak düzenlenmiştir.
 • Kişinin daha etkili iletişim kurmasını sağlar.
 • Kişinin iş hayatında daha başarılı olmasına katkı sunar.
 • Öz güven eksikliğinin azalmasına yardımcı olur.
 • Daha güçlü bir kariyer kurmak açısından önem taşır.
 • Eğitimin sonunda sertifika takdim edilir.

3. Para Biriktirmenin Metodolojisi Eğitimi

Para Biriktirmenin Metodolojisi Eğitimi, doğru ve etkili bir şekilde tasarruf yaparak para biriktirme yöntemlerine ilişkin eğitim veren bir sertifikalı online animasyon eğitimdir.

Para Biriktirmenin Metodolojisi Eğitimi’nin içeriğinde şu konular yer alır:

 • Tasarruf ve biriktirme kavramlarının kapsamı
 • Doğru şekilde para biriktirmek için uygulanacak yöntemler
 • Tasarruf yapmak için kullanılacak araçlar

Para Biriktirmenin Metodolojisi Eğitimi’ne şu kişiler katılabilir:

 • Para biriktirmek isteyen kişiler
 • Yatırım yapmak isteyen kişiler
 • Tasarruf etmek isteyen kişiler

Para Biriktirmenin Metodolojisi Eğitimi sonunda kişiler şu kazanımları elde eder:

 • Tasarruf ve biriktirme kavramlarının içeriğine ilişkin daha bilinçli olurlar.
 • Para biriktirmek için kullanılacak yöntemleri bilirler.
 • Doğru tasarruf metotlarına hakim olurlar.
 • Gelecek için daha az kaygı duymaya yardımcı olur.

Para Biriktirmenin Metodolojisi Eğitimi’nin özellikleri şunlardır:

 • Para Biriktirmenin Metodolojisi Eğitimi, online ücretsiz animasyon eğitim şeklinde düzenlenmiştir.
 • Para biriktirme konusundaki yöntem ve teknikleri öğretir.
 • Sağlıklı bir şekilde yatırım yapmaya katkı sunar.
 • Para biriktirme ile ilgili kavramların kapsamını öğrenmeyi sağlar.
 • Doğru tasarruf etme yöntemleri konusunda bilinçlenmeye yardımcı olur.
 • Eğitim bitiminde öğrenciler sertifika alır.

4. Verimliliği Tam Kapasiteye Çıkarmanın Yolları Eğitimi

Verimliliği Tam Kapasiteye Çıkarmanın Yolları Eğitimi, kişinin daha güçlü bir kariyere ulaşması için sahip olduğu kişisel potansiyeli arttırma yollarını öğreten bir online ücretsiz animasyon eğitimdir.

Verimliliği Tam Kapasiteye Çıkarmanın Yolları Eğitimi’nin içeriğinde yer alan konular şunlardır:

 • Verimlilik kavramının tanımı, kapsamı
 • Verimlilik kavramının önemi
 • Günlük hayatta verimliliği arttırmanın yolları
 • İş hayatı ve verimlilik arasındaki ilişki
 • Kişisel verimliliği arttırmanın yöntemleri

Verimliliği Tam Kapasiteye Çıkarmanın Yolları Eğitimi’ne şu kişiler katılabilir:

 • İş yaşamında performansını arttırmak isteyen kişiler
 • Motivasyonunu arttırmak isteyen öğrenciler
 • Günlük yaşamındaki potansiyelini yükseltmek isteyenler

Verimliliği Tam Kapasiteye Çıkarmanın Yolları Eğitimi, kişiye şu özellikleri kazandırır:

 • Daha verimli çalışmayı sağlar.
 • Verimliliği Tam Kapasiteye Çıkarmanın Yolları Eğitimi, güçlü bir kariyer kurmaya katkıda bulunur.
 • Kişinin zamanı etkili kullanarak daha fazla verimli çalışmasını sağlar.
 • İş ve eğitim hayatında daha başarılı olmasına yardımcı olur.

Verimliliği Tam Kapasiteye Çıkarmanın Yolları Eğitimi’nin özellikleri şunlardır:

 • Üniversite sertifikalı animasyon eğitim kategorisinde değerlendirilir.
 • Kişinin verimlilik kavramıyla ilgili daha bilinçli olmasını sağlar.
 • Eğitim sonunda öğrencilere sertifika verilir.
 • Verimliliği Tam Kapasiteye Çıkarmanın Yolları Eğitimi, animasyonlu bir eğitimdir.
 • Kişisel ve iş yaşamındaki verimliliği arttırmanın yollarını öğretir.

5. Zeigarnik Etkisi Eğitimi

Zeigarnik Etkisi Eğitimi, kişinin tamamlayamadığı işler karşısında erteleme davranışını önlemeyi öğrenmesi için kullanılan yöntemleri kapsayan bir sertifikalı online animasyon eğitimdir.

Zeigarnik Etkisi Eğitimi’nin içeriğinde şu konular yer alır:

 • Zeigarnik etkisinin tanımı
 • Zeigarnik etkisinin kökeni
 • Zeigarnik etkisini avantaja çevirme yolları
 • Zeigarnik etkisinin insan psikolojisindeki yeri

Zeigarnik Etkisi Eğitimi’ne şu kişiler katılabilir:

 • Erteleme davranışına sahip olan kişiler
 • Yarım bıraktığı işleri tamamlamakla ilgili problemi olan kişiler
 • Kişisel gelişimine önem verenler
 • Zeigarnik etkisi hakkında bilgi sahibi olmak isteyen herkes

Zeigarnik Etkisi Eğitimi, kişinin şu kazanımları elde etmesini sağlar:

 • Yarım bıraktığı işlerle ilgili kişinin zihnini etkili bir şekilde yönetmesine yardımcı olur.
 • Yarım bıraktığı işleri sağlıklı bir şekilde bitirmesine yardımcı olur.
 • Zeigarnik etkisi ile ilgili bilgi seviyesini arttırmasına katkıda bulunur.
 • İş hayatında ve günlük yaşamında birçok işle meşgul olan kişilerin daha verimli olmasını sağlar. 

Zeigarnik Etkisi Eğitimi’nin özellikleri şunlardır:

 • Zeigarnik etkisi ile ilgili bilinçlenmeyi sağlar.
 • Online ücretsiz animasyon eğitim şeklinde planlanmıştır.
 • Kişinin günlük hayatında ve iş yaşamında daha verimli olmasına katkı sunar.
 • Yarım bırakılan işlerin tamamlanmasıyla ilgili yöntemleri öğretir.
 • Eğitim bitiminde öğrenciler sertifika sahibi olur.

6. Başarının Önündeki Engeller Eğitimi

Başarının Önündeki Engeller Eğitimi; iş ve akademik hayatta başarılı olmak isteyen insanların önündeki engelleri fark ederek kendini gerçekleştirmesini sağlamak için hazırlanan bir sertifikalı online animasyon eğitimidir.

Başarının Önündeki Engeller Eğitimi’nin içeriğinde şu konular yer alır:

 • Başarının tanımı
 • Motivasyon kazanmak için yapılması gerekenler
 • Başarılı olma sürecinde karşılaşılan engeller
 • Başarılı olma sürecinde karşılaşılan engelleri aşma yöntemleri
 • Başarılı olmak için kullanılabilecek yöntemler
 • Başarılı insanların özellikleri

Başarının Önündeki Engeller Eğitimi’ne şu kişiler katılabilir:

 • Yöneticiler
 • Yönetici olmak isteyen kişiler
 • Çalışanlar
 • Psikolojik danışmanlar
 • Rehber öğretmenler
 • Yaşam koçları
 • Psikologlar
 • Öğretmenler
 • Öğrenciler
 • Erteleme sorununa sahip olan kişiler
 • Motivasyon kazanmada zorluk çeken kişiler
 • Kişisel gelişimine önem veren bireyler
 • Başarılı olmak için kendini geliştirmek isteyenler 

Başarının Önündeki Engeller Eğitimi, kişinin şu kazanımları elde etmesini sağlar:

 • Kişinin iş yaşamında daha başarılı olmasını sağlar.
 • Kişinin yapacağı işle ilgili motivasyon kazanmasına yardımcı olur.
 • Kişinin karşılaştığı engellerle nasıl baş edebileceğini öğrenmesini sağlar.
 • Akademik hayatta daha başarılı olmaya katkı sunar.

Başarının Önündeki Engeller Eğitimi’nin özellikleri şunlardır:

 • Başarının Önündeki Engeller Eğitimi, online ücretsiz animasyon eğitimdir.
 • Eğitimde bir adet animasyon video bulunur.
 • Eğitime zaman-mekan fark etmeksizin katılım sağlama imkanı vardır.
 • Eğitim, online animasyon eğitim şeklindedir dolayısıyla daha keyifli bir öğrenme süreci geçirilir.
 • İş ve akademik yaşamda kişinin daha başarılı olmasına yardımcı olur.
 • Kişinin başarılı olma süreciyle ilgili daha bilinçli hareket etmesini sağlar.

7. Röportaj Teknikleri Eğitimi

Röportaj Teknikleri Eğitimi; röportaj yapmak isteyen kişilerin gerekli teknikleri öğrenmesini sağlayarak daha etkin röportaj yapmasını sağlayan bir üniversite sertifikalı animasyon eğitimdir.

Röportaj Teknikleri Eğitimi’nin içeriğinde şu konular yer alır:

 • Röportajın tanımı
 • Röportajın özellikleri
 • Röportaj öncesinde dikkat edilecekler
 • Röportaj sırasında dikkat edilecekler
 • Röportaj sonrasında dikkat edilecekler

Röportaj Teknikleri Eğitimi’ne şu kişiler katılabilir:

 • Haberciler
 • Gazeteciler
 • Spikerler
 • Muhabirler
 • Yazarlar
 • Editörler
 • Medya sektöründe çalışanlar
 • Etkili röportaj yapmak isteyen herkes

Röportaj Teknikleri Eğitimi, kişinin şu kazanımları elde etmesini sağlar:

 • Kişinin röportaj tekniklerini öğrenerek daha etkin röportaj yapmasına yardımcı olur.
 • Kişinin sertifika kazanmasını sağlayarak öz geçmişini güçlendirmesini sağlar.
 • Kişinin etkin röportajlar yapmasına katkı sunar.
 • Okunaklı ve ilgi çekici bir röportaj metni hazırlamaya yardımcı olur.

Röportaj Teknikleri Eğitimi’nin özellikleri şunlardır:

 • Röportaj Teknikleri Eğitimi, online ücretsiz animasyon eğitimdir.
 • Röportaj Teknikleri Eğitimi sonunda kişi üç adet sertifika kazanır.
 • Eğitimin online ortamda ve animasyon formatında sunulması, eğlenceli bir eğitim süreci geçirmeyi sağlar.
 • Kişinin ilgi çekici röportajlar yapmasına yardımcı olur. 

8. Mesaj Türleri Eğitimi

Mesaj Türleri Eğitimi; iletişim kurulan kişilerin beden dilini daha etkili bir şekilde anlamayı, sözlü ve sözsüz mesaj türleri hakkında bilgi sahibi olmayı sağlayan bir sertifikalı online animasyon eğitimdir.

Mesaj Türleri Eğitimi’nin içeriğinde şu konular yer alır:

 • Mesajın tanımı
 • Sözlü ve sözsüz iletişim
 • Sözlü iletişimin ögeleri
 • Sözsüz iletişimin ögeleri

Mesaj Türleri Eğitimi’ne şu kişiler katılabilir:

 • İletişim becerilerini kuvvetlendirmek isteyenler
 • Karşısındaki kişinin beden dilini anlamak isteyenler
 • Sözlü ve sözsüz iletişimin ögelerini öğrenmek isteyenler
 • Kişisel gelişimine özen gösterenler
 • Mesaj türleri alanında bilgi sahibi olmak isteyen herkes

Mesaj Türleri Eğitimi, kişinin şu kazanımları elde etmesini sağlar:

 • Kişinin iletişim becerilerini güçlendirmesine yardımcı olur.
 • Sözlü ve sözsüz iletişime dair bilgili olmayı sağlar.
 • İletişimde beden dilini daha iyi analiz etmeye katkı sunar.
 • Eğitim sonunda sertifika verilmesi, kişinin öz geçmişini güçlendirir.

Mesaj Türleri Eğitimi’nin özellikleri şunlardır:

 • Mesaj Türleri Eğitimi online ücretsiz animasyon eğitimdir.
 • Mesaj Türleri Eğitimi aynı zamanda üniversite sertifikalı animasyon eğitim kategorisindedir.
 • Derslerin online olarak ve animasyon video şeklinde sunulması öğrenmeyi kolaylaştırır.
 • Kişinin başkalarıyla kurduğu iletişimi güçlendirmesini sağlar.

9. İş Hayatında Başarılı İnsanın 7 Özelliği Eğitimi

İş Hayatında Başarılı İnsanın 7 Özelliği Eğitimi; iş yaşamında başarılı olmak isteyen kişiler için hazırlanmış bir üniversite sertifikalı animasyon eğitimdir.

İş Hayatında Başarılı İnsanın 7 Özelliği Eğitimi’nin içeriğinde şu konular yer alır:

 • Hedef koymanın önemi
 • Gerçekçi hedef belirleme
 • Başarının kişinin yaşamına etkisi
 • İş yaşamındaki sorunlara karşı bakış açısını değiştirmek
 • İş hayatında başarılı olan kişilerin sahip olduğu özellikler
 • Sorumluluk almanın önemi

İş Hayatında Başarılı İnsanın 7 Özelliği Eğitimi’ne şu kişiler katılabilir:

 • Yöneticiler
 • Yönetici olmak isteyen bireyler
 • Çalışanlar
 • Personeller
 • Terfi almak isteyenler
 • İş hayatında başarılı olmak isteyen herkes

İş Hayatında Başarılı İnsanın 7 Özelliği Eğitimi, kişinin şu kazanımları elde etmesini sağlar:

 • Kişinin iş yaşamında kendine hedef koymasına yardımcı olur.
 • İş hayatında başarılı olmanın önemini keşfetmeyi sağlar.
 • İş yaşamında karşılaşılan problemlere ilişkin bakış açısını değiştirmeye yardımcı olur.
 • Kişinin iş hayatında başarılı olmak için yapması gerekenleri fark etmesini sağlar.

İş Hayatında Başarılı İnsanın 7 Özelliği Eğitimi’nin özellikleri şunlardır:

 • İş Hayatında Başarılı İnsanın 7 Özelliği Eğitimi, online animasyon eğitim formatında sunulur.
 • Ücretsiz bir eğitimdir.
 • Kişinin iş hayatında başarılı olmak için dikkat etmesi gerekenleri öğrenmesini sağlar.
 • İş hayatında başarılı olmaya katkıda bulunur.
 • İş Hayatında Başarılı İnsanın 7 Özelliği Eğitimi, üniversite sertifikalı animasyon eğitim kategorisindedir.

Animasyonlu Eğitimlerin Faydaları Nelerdir?

Animasyonlu eğitimlerin faydaları şunlardır:

 • Animasyonlu eğitim, konunun daha iyi anlaşılmasını sağlar.
 • Hikayeleştirme metodu kullanıldığı için bilginin daha kalıcı olmasına yardımcı olur.
 • Görsel hafızası kuvvetli olan kişiler için animasyon eğitim almak avantajlıdır.
 • Online ortamda sunulduğu için zaman ve mekan sınırı olmaksızın eğitim alma fırsatı sunar.
 • İstanbul Boğaziçi Enstitüsünde eğitimin üniversite sertifikalı animasyon eğitim şeklinde sunulması kişiye avantaj sağlar.

Online Animasyonlu Eğitimlerin İş Hayatına Faydaları Nelerdir?

Online animasyonlu eğitimlerin iş hayatına faydaları şu şekilde sıralanabilir:

 • Zaman ve mekan sınırlamasına takılmadan eğitim almayı sağlar.
 • Güçlü bir kariyer kurmak isteyen kişiler için avantajlıdır.
 • Kişinin iş dünyasında bir adım önde olmasına katkı sunar.
 • Online animasyon eğitimler, sıkıcı veya zor bir konunun daha kolay anlaşılmasına yardımcı olur.

Online Animasyonlu Eğitimlerin Okul Hayatına Faydaları Nelerdir?

Animasyonlu eğitim, hikayeleştirme metodu kullandığı için bilginin kalıcı hale gelmesine destek olur. Bu sayede en zor ve sıkıcı konuları bile öğrenmek kolaylaşır. Böylece öğrenci, ilgili konuya dair bilgi birikimini arttırarak eğitim hayatında bir adım öne geçer. Ayrıca eğitimin online ortamda yapılıyor olması, öğrenciye zaman ve mekan konusunda esneklik sağlar.

İstanbul Boğaziçi Enstitüsünde animasyon eğitimleri üniversite sertifikalı animasyon eğitim şeklinde düzenlenir. Böylece eğitimin güvenilir olduğu, üniversite onaylı sertifika verdiği anlaşılmaktadır. İstanbul Boğaziçi Enstitüsünden animasyonlu eğitim alan kişiler, eğitim hayatında daha başarılı olmak için önemli bir adım atmış olurlar.

Animasyon Eğitimlerine Kimler Katılabilir?

Animasyon eğitimlerine genellikle çocukların katıldığı düşünülür ancak bu eğitimlere yetişkinler de katılabilir. Animasyonlu eğitimler; psikoloji, pazarlama, kişisel gelişim gibi farklı alanlarda verilebilir. Dolayısıyla her meslek dalından kendini geliştirmek isteyen kişiler animasyonlu eğitimleri alabilir.

Animasyon eğitimleri sertifikalı online animasyon eğitim şeklinde düzenlendiği için kişinin öğrendiklerini belgelemesini de sağlamaktadır. Özellikle öz geçmişini güçlendirmek isteyen kişiler animasyon eğitim alarak öz geçmişlerini geliştirmektedir.

Animasyon Eğitimleri Sonunda Sertifika Alınır mı?

Animasyon eğitimleri sonunda sertifika alınır. Örneğin Stresle Başa Çıkma Yöntemleri Eğitimi, Öz Güvenin İş Hayatına Etkisi Eğitimi, Para Biriktirmenin Metodolojisi Eğitimi, Verimliliği Tam Kapasiteye Çıkarmanın Yolları Eğitimi, Zeigarnik Etkisi Eğitimi, Başarının Önündeki Engeller Eğitimi, Röportaj Teknikleri Eğitimi, Mesaj Türleri Eğitimi ve İş Hayatında Başarılı İnsanın 7 Özelliği Eğitimi sonunda öğrenciler sertifika sahibi olur. Verilen sertifikaların hem uluslararası alanda geçerliliği vardır hem de üniversite onaylıdır.

Animasyon eğitimleri İstanbul Boğaziçi Enstitüsünde üniversite sertifikalı animasyon eğitim formatında düzenlenmektedir. Bu sayede kişinin üniversite onaylı eğitim alması ve üniversite onaylı sertifika alması sağlanmaktadır.

Online Animasyon Eğitim Sonunda Sertifika Alabilmek için Sınava Girilir mi?

Online animasyon eğitim sonunda sertifika alabilmek için genellikle sınava girmeye gerek yoktur, dersleri tamamlayan kişiler sertifika almaya hak kazanır. Ancak bazı animasyon eğitimlerinin sonunda katılımcıların sertifika almak için sınava girmesi gerekmektedir.

Online Animasyon Eğitimi Sertifikası Ne İşe Yarar?

Online animasyon eğitimi sertifikası şu işe yarar:

 • Kişinin öz geçmişini güçlendirmesine katkı sunar.
 • İş başvurularında avantajlı olmayı sağlar.
 • İş hayatında bir adım önde olmaya yardımcı olur.
 • Kişinin bilgilerini belgelemesine fırsat verir.

Animasyon Eğitimlerinin Diğer Eğitimlerden Farkları Nedir?

Animasyon eğitimlerinin diğer eğitimlerden farkları şunlardır:

 • Animasyon eğitimlerinin diğer eğitimlerden farkı animasyon teknikleri kullanılarak oluşturulmasıdır.
 • Animasyon eğitimlerinde dersler animasyon karakterleri üzerinden anlatılabilir.
 • Animasyonlu eğitimlerde dersler genelde hikayeleştirilerek anlatılır.
 • Animasyonlu eğitimler, dersleri bir senaryoya bağlı kalarak verir.

Animasyon Nedir?

Animasyon, resimlerin ya da nesnelerin bir araya getirilerek hareketli görüntünün oluşturulması işlemidir.

Animasyon çoğunlukla çizgi filmlerde kullanılır ancak reklamcılıkta, sinemada ve eğitim sektöründe de animasyondan sıklıkla faydalanılır.

Eğitim Danışmanımız ile iletişime geç.
Hemen Ara
+90 850 840 54 37
Whatsapp ile destek al
İletişime geçmek için tıkla
Menüyü Kapat