Kariyer Hedefiniz Nelerdir Sorusuna Nasıl Cevap Verilir?
İnsan Kaynakları Yazıları

Kariyer Hedefiniz Nelerdir Sorusuna Nasıl Cevap Verilir?

Kariyer hedefiniz nelerdir sorusu, insan kaynakları biriminin işe alım sürecinde adaylara en çok yönelttiği sorulardan biridir. Bu soruya cevap verirken kişinin kendi başarılarından, bu işi neden yapmak istediğinden söz etmesi ve kısaca kariyer hedefi hakkında bilgi vermesi gerekir.

Kariyer hedefiniz nelerdir sorusuna cevap verirken “Sahip olduğum yeterliliklerle hem kendi gelişimimi hem de kurumun gelişimini devam ettireceğim. Kurumunuzun sunduğu fırsatların kişisel ve mesleki gelişimime katkı sağlayacağına inanıyorum.“ mesajının verilmesi gerekir. Ancak bu mesajı verirken tutarlı olunmalı, dürüst davranılmalı ve söylenen sözler mutlaka kişinin kendi kariyer hedefleriyle, beklentileriyle ve deneyimiyle bağ kurarak anlatılmalıdır.

Kişinin mülakat öncesinde veya CV dosyasında kariyer hedefini hazırlarken mutlaka örnek cevapları incelemesi gerekir. Kariyer hedefi örneği incelemek, kişinin hedeflerini daha doğru bir şekilde ifade etmesini sağlayacak ve işverenlerde olumlu bir intiba bırakmasına yardımcı olacaktır.

Kariyer Hedefi Nedir?

kariyer hedefi nedir

Kariyer hedefi, bireyin iş dünyasında kendini görmek istediği yer olarak tanımlanabilir. Ancak iş başvurularında kariyer hedefi, CV'ye eklenmesi gereken bir bilgi olarak kabul edilir. İş başvurularında kariyer hedefi, kısa bir yazı şeklinde CV'ye eklenmelidir. Bu yazı sayesinde işverenler, çalışanın o pozisyona uygun olup olmadığı hakkında genel bir bilgi edinir.

Kariyer hedefi kişinin başvurduğu kurumda çalışmak için hangi motivasyonlara sahip olduğu, hedeflerinin neler olduğu ve o kuruma ne katabileceği gibi bilgileri içerir. Dolayısıyla bu bilginin samimi bir şekilde ancak resmiyeti elden bırakmadan verilmesi gerekir.

Kariyer hedefi, ön yazı ile benzerlik göstermektedir. Ön yazıda da kişi işe başvurma motivasyonundan ve kendi yeterliliklerinden bahseder ancak bu yazı genellikle CV içine eklenmez, CV'ye ek olarak iletilir. Ancak kariyer hedefi yazısı genellikle CV içerisine yazılır.

Kariyer hedefi, CV'de kişisel özet ya da CV özeti diye bilinen kısma yazılmalıdır. Bu kısım, öz geçmişteki başlık ile iletişim bilgilerinden sonraki bölümdür. CV türlerine göre değişmekle birlikte kariyer hedefi, direkt başlıktan sonra da yazılabilir.

Kariyer Hedefi Yazısı Nasıl Yazılır?

kariyer hedefi yazısı nasıl yazılır

Kariyer hedefi yazısı; kişinin kısa ve uzun vadeli kariyer planlamasının nasıl olduğu, şirketin ihtiyaçlarına uygun yeterliliklere sahip olup olmadığı, neden bu kurumda çalışmak istediği gibi bilgileri içerecek şekilde yazılır. Kariyer hedefi yazısı genellikle 6-7 cümleden oluşur ve çok uzun olmayan bir paragraf halinde hazırlanıp CV’ye eklenir.

Kariyer hedefi yazısında kişinin kendini geliştirmeye açık olduğunu ve kurumun gelişimini önemsediğini ifade etmesi çok önemlidir. Bu yazıda mutlaka kurumun hedefleri ve çalışma kültürü hakkında bilgi sahibi olduğu belirtilmelidir. Böylece aday, işverenlere ne yaptığının bilincinde olduğu şeklinde bir izlenim verecektir.

Hedefler mutlaka kısa vadeliden uzun vadeliye doğru anlatılmalıdır. Bu sıralamayı yapmak, kariyer hedefi yazısının daha etkili olmasını sağlar.

kariyer hedefi yazısı örneği

Kariyer hedefi yazısının firmanın ihtiyaçlarına uygun olması gerekir. Bunun için adaylar firmanın iş ilanını tekrar inceleyebilir, web sitesine ve sosyal medya hesaplarına bakarak kurum hakkında daha çok bilgi edinebilir. Bu bilgileri kullanarak işverenleri ve insan kaynakları departmanını etkileyecek bir yazı oluşturabilir.

Kariyer hedefi yazısı yazılırken en çok düşülen hatalar, kişinin maaş beklentisinden ve kendisinin o iş için en uygun çalışan olduğundan bahsetmesidir. Elbette birçok kişi yeni bir iş yerine maaşından dolayı başlamak ister ve kendini yeterli görür ancak iş başvurularında ya da CV’de bu tarz ifadelere yer vermek, profesyonel durmayacaktır. Örneğin bu durumda şöyle bir kariyer hedefi yazısı yazılabilir:

“İlgili pozisyona kabul edildiğim takdirde şirketinizin olanaklarından istifade ederek kendimi geliştireceğimi ve kariyer hedeflerimi uygulayarak hem kendi gelişimime hem de şirketinizin gelişimine katkıda bulunacağıma inanıyorum.”

Kariyer hedefi yazısı, kişinin çalıştığı sektöre bağlı olarak değişebilir. Bazı mesleklerde kişinin yükselme imkanı ya da farklı pozisyonlarda çalışma imkanı daha fazladır. Dolayısıyla kişinin kariyer planları bu yönde değişebilir. Aşağıda paylaştığımız 2 farklı kariyer yazısı örneği ile bunu daha net anlayabilirsiniz.

 

 

İnsan Kaynakları Kariyer Hedefi Yazısı Örneği

insan kaynakları

İnsan kaynakları alanında çalışan birinin kariyer hedefi yazısı örneği aşağıdaki gibi olabilir.

“Firmanızın uzun vadeli hedeflerini göz önünde bulundurarak öğrenmeye olan isteğim ve sorumluluk sahibi yaklaşımım ile mesleki ve kişisel gelişimime katkıda bulunmayı hem de şirketinizin büyümesine destek olmayı amaçlıyorum. Firmanıza ilişkin yaptığım araştırmalar neticesinde çalışanlarınıza verdiğiniz önem ve disiplinli çalışma prensipleriniz sayesinde pek çok fırsatın şirketinizde bulunduğunu fark ettim. Bu değerli fırsatlar ile insan kaynakları alanındaki kariyerimi güçlendirme ve kendimi her yönden geliştirmek istiyorum. Edineceğim tecrübelerle, daha üst pozisyonlara yükselerek şirketinizin büyümesine katkı sağlamayı hedefliyorum. Kısa vadede ise insan kaynakları sorumlusu pozisyonumda başarılı olmamı sağlayacak mesleki ve teknik becerilerimi geliştirerek yetkinliklerimi arttırmayı amaçlıyorum. Bu doğrultuda, şirketinizde değerli bir üye olarak yer almayı arzuluyorum.”

Halkla İlişkiler Kariyer Hedefi Yazısı Örneği

halkla ilişkiler kariyer hedefi yazısı örneği

Halkla ilişkiler alanında çalışan birinin kariyer hedefi yazısı örneği aşağıdaki gibi olabilir.

“Markaların ve kuruluşların hedef kitleleriyle güçlü bağlar kurmalarına yardımcı olmayı istiyor ve doğru analizlerle kurumunuzun gelişimine katkıda bulunmayı hedefliyorum. İletişim becerilerimi en üst seviyede kullanarak yaratıcı kampanyalar ve etkili iletişim stratejileri geliştirmeyi amaçlıyorum. Uzun vadede ise halkla ilişkiler alanında lider bir uzman olarak tanınmak ve sektörde öncü projelere imza atmak istiyorum. Yaratıcı ve yenilikçi kampanyalara imza atan kurumunuzda hedeflerimi gerçekleştireceğime inanıyor; sorumluluk sahibi, kendini geliştirmeye açık yönüm ve sektörde edindiğim 6 yıllık tecrübem ile kurumunuzun gelişimine katkıda bulunacağımı düşünüyorum.”

Kariyer Hedefi Örnekleri

Kariyer hedefi yazı örnekleri aşağıda verilmiştir. Farklı mesleklere göre yazılan örnekleri inceleyerek kendi kariyer hedefi yazınızı yazabilirsiniz.

Mühendis Kariyer Hedefi Örneği

kariyer hedefi örnekleri mühendis

Bir yazılım mühendisi olarak robotik kodlama alanında yenilikçi projeler üretmeyi ve insan yaşamını kolaylaştırmayı istiyorum. Uzun vadeli hedefim ise uluslararası bir firmada yazılım müdürü pozisyonunda çalışarak ülkemizin bu alanda sektör öncülerinden biri olmasına katkıda bulunmaktır. 7 senelik mesleki deneyimim ve bilgi birikimimi uluslararası bir firmada çalışarak daha geniş kitlelere ulaştırmayı amaçlıyorum. Firmanızın yurt dışı pazarındaki rolünü ve çalışma ilkelerini göz önüne aldığımda kendi kariyer hedeflerim ile uyum halinde olduğunu fark ettim. Uzmanlığımı ve güncel gelişmeleri yakından takip eden yönümü kullanarak firmanızın büyümesinde aktif rol oynamayı hedefliyorum.

Psikolog Kariyer Hedefi Örneği

psikolog kariyer hedefi örneği

Bireysel terapi alanında edindiğim uzmanlık sayesinde bireylerin psikolojik sağlığını desteklemek ve çeşitli zorluklarla başa çıkmalarına yardımcı olmak mesleki doyumumu arttırıyor. Uzun vadede klinik deneyimimi ve uzmanlık alanlarımdaki güçlü bilgi birikimimi kullanarak kendi terapi merkezimi kurmayı hedefliyorum. Mesleğimde her geçen gün kendimi geliştirmeyi seviyor, katıldığım eğitim programları ile yeni terapi yöntemleri ve psikolojik testler hakkında bilgi sahibi oluyorum. Kurumunuzun alanında profesyonel psikologlar ile çalışmayı tercih etmesinin benim de gelişimime katkıda bulunacağına inanıyorum. Sahip olduğum birikimi kullanarak kurumunuza başvuran danışanların sorunlarını etkili bir şekilde çözmelerine yardımcı olmayı hedefliyorum.

Yeni Mezun Kariyer Hedefi Örneği

kariyer hedefi örnekleri yeni mezun

Yeni mezun olarak girdiğim iş dünyasında kısa vadeli hedefim, seçtiğim alanda kapsamlı bir deneyim kazanarak pratik bilgilerimi geliştirmek ve iş yerindeki işleyişi öğrenmektir. Staj deneyimlerimden ve üniversitedeki gönüllü çalışmalarımdan edindiğim tecrübeleri, ekipteki diğer meslektaşlarımdan öğreneceğim bilgilerle harmanlayarak iş disiplini, iletişim becerileri ve problem çözme yeteneklerimde hızlı bir ilerleme kaydetmek istiyorum. Ayrıca sektördeki trendleri ve yenilikleri yakından takip ederek iş dünyasının dinamiklerine ayak uydurup kendimi sürekli geliştirmeyi amaçlıyorum.

Uzun vadeli hedefim ise kariyerimde yükselebilmek ve şirketin başarısına katkıda bulunmak için gerekli yetkinlikleri kazanmak ve liderlik becerilerimi geliştirmektir. Uzun vadede yönetim pozisyonlarına aday olarak stratejik kararlar almak, ekipleri yönetmek ve iş süreçlerini optimize etmek istiyorum. Aynı zamanda sektörde bir uzman olarak tanınmak ve gelecek nesilleri yetiştirerek alanı daha da ileri taşımak da hedeflerim arasında yer alıyor.

Eğitim Danışmanımız ile iletişime geç.
Hemen Ara
+90 850 840 54 37
Whatsapp ile destek al
İletişime geçmek için tıkla
Menüyü Kapat