Acele et! İş fırsatı sunan üniversite sertifikalı eğitimlere indirimli kaydol!
2022-12-07T11:00

Liderlik Eğitimi, iş hayatında ve günlük yaşamda liderlik becerilerini geliştirmek isteyen kişilere yönelik düzenlenen bir online eğitim programıdır. Liderlik Eğitimi ile kişiler, liderlerin özelliklerini ve hangi davranışların liderlik kapsamında değerlendirildiğini öğrenmektedir. Liderlik Eğitimi’ne katılan kişiler, iş ve sosyal yaşamda daha sağlıklı ilişki kurabilir.

Liderlik Eğitimi sona erdikten sonra katılımcılar sertifika almaktadır. Liderlik Eğitimi sonunda alınan sertifika, bireyin kişisel gelişimine önem verdiğini kanıtlamasını sağlar. Dolayısıyla öz geçmişinde Liderlik Eğitimi Sertifikası’na yer veren bir kişi, işverenler üzerinde daha olumlu bir izlenim yaratabilir.

Liderlik Eğitimi ile şunları öğreneceksiniz:

 • Liderlik kavramının tanımını,
 • Liderlerin özelliklerini,
 • İyi bir lider olmak için yapılması gerekenleri,
 • Liderlerin fonksiyonlarını.

 

Liderlik Eğitimi Nedir?

Liderlik Eğitimi, sosyal hayatta ve iş yaşamında liderlik becerilerini geliştirmek isteyen bireyler için hazırlanmış bir online eğitimdir. Liderlik Eğitimi ile kişi, liderlerde bulunması gereken özellikler ve liderliğin tanımı gibi alanlarda bilgi sahibi olur. Böylece Liderlik Eğitimi ile iyi bir lider olmak için neler yapılması gerektiği keşfedilir.

Liderlik Eğitimi Ne İşe Yarar?

Liderlik Eğitimi; kişinin iş ve sosyal hayatta daha sağlıklı ilişkiler kurmasını sağlar, karşılaştığı problemleri en uygun şekilde çözüme kavuşturmasına aracı olur, çatışma çözme ve aktif dinleme becerilerinin gelişmesine yardımcı olur. Liderlik Eğitimi ile kişi, kriz anlarına etkili bir şekilde müdahale etmeyi öğrenmiş olur. Liderlik Eğitimi alan kişiler, edindikleri yeni beceriler sayesinde çalıştıkları kurumun da gelişimine katkıda bulunmaktadır.

Liderlik Eğitimi’ne Kimler Katılabilir?

Liderlik Eğitimi’ne şu kişiler katılabilir:

 • Yöneticiler,
 • İşletme sahipleri,
 • Öğretmenler,
 • Çalışanlar,
 • Öğrenciler,
 • Liderlik alanını merak eden herkes.

 

Liderlik Eğitimi’ne Katılmak için Neler Gereklidir?

Liderlik Eğitimi’ne katılmak için şunlar gerekmektedir:

 • Liderlik Eğitimi online olarak yapıldığı için kişi bir bilgisayara ya da akıllı telefona sahip olmalıdır.
 • Eğitime katılacak kişi, ilgili teknolojik aleti kullanmayı bilmelidir.
 • Kişinin derslere katılacağı yerde aktif bir internet bağlantısı da bulunmalıdır.

 

Liderlik Eğitimi Dersleri Nasıl Gerçekleştirilmektedir?

Liderlik Eğitimi, İstanbul Boğaziçi Enstitüsünde online eğitim metodu ile düzenlenmektedir. Liderlik Eğitimi dersleri, liderlik alanında uzman bir eğitmen eşliğinde online ortamda sürdürülür. Ders videoları önceden profesyonel bir stüdyo ortamında çekilip hazırlanmıştır. Öğrenciler Liderlik Eğitimi’ne kayıt yaptırdıktan sonra öğrenci paneline giriş yaparak derslere katılabilmektedir. Öğrenci, ders videolarını dilediği zaman izleyebilmektedir.

Liderlik Eğitimi Ders Konu Başlıkları Nelerdir?

Liderlik Eğitimi ders konu başlıkları şunlardır:

 • Liderlik Nedir?
 • Liderlerin Sahip Olması Gereken Özellikler
 • Liderliği Geliştiren Kuramlar
 • Liderlikte Aktif Dinlemenin Önemi
 • İçe Dönük ve Dışa Dönük Liderler
 • Liderlerin Şirketlerin Gelişimi Üzerindeki Etkisi
 • İyi Bir Lider Olmak için Neler Yapılmalı?
 • Liderler Kriz Anlarına Nasıl Müdahale Etmeli?
 • Liderin Takım Çantasında Neler Olmalı?
 • Liderlik ile İlgili Kitap ve Film Önerileri

 

Liderlik Eğitimi’nde Ders Kaynakları Nelerdir?

Liderlik Eğitimi’nde ders kaynakları, liderlik alanında uzman bir eğitmen ile profesyonel bir stüdyo ortamında çekilen videolardır. Videolar çekildikten sonra yayıma hazır hale getirilmekte ve panele yüklenmektedir. Öğrenciler Liderlik Eğitimi’ne kaydolduktan sonra ders videolarına erişebilmektedir. Eğitime kayıt yaptıran kişiler, ders videolarını istedikleri kadar ömür boyu izleyebilmektedir.

Liderlik Eğitimi Sonunda Hangi Sertifikalar Alınır?

Liderlik Eğitimi sonunda katılımcılar şu sertifikaları almaktadır:

 • Üniversite onaylı eğitim sertifikası
 • Uluslararası geçerli eğitim sertifikası
 • Enstitü onaylı eğitim sertifikası

 

Liderlik Eğitimi Sonunda Uygulanan Sertifika Sınavı Nedir?

Liderlik Eğitimi sonunda uygulanan sertifika sınavı, kişinin Liderlik Eğitimi boyunca öğrendiklerini ölçmek amacıyla kullanılan bir yöntemdir. Liderlik Eğitimi sonunda uygulanan sertifika sınavı zor olmamaktadır. Dersleri ilgiyle takip eden kişiler sınavda kolaylıkla başarılı olur. Liderlik Eğitimi sonunda uygulanan sertifika sınavını geçen kişiler, sertifika almaya hak kazanmaktadır.

Liderlik Eğitimi Sonunda Sertifika Sınavı Nasıl Yapılır?

Liderlik Eğitimi sonunda sertifika sınavı, online (çevrim içi) ortamda gerçekleştirilmektedir. Liderlik Eğitimi sonunda yapılan sertifika sınavı, çoktan seçmeli sorulardan oluşmaktadır. Liderlik Eğitimi sonunda uygulanan sertifika sınavında kişiler, liderlik alanında öğretilenleri ne kadar öğrendiklerini ispatladıkları takdirde sertifika almaya hak kazanmaktadır.

Liderlik Eğitimi Sertifikası Ne İşe Yarar?

Liderlik Eğitimi Sertifikası, kişinin iş ve sosyal yaşamda etkin bir lider olabileceğini kanıtlamaktadır. Liderlik Eğitimi Sertifikası kişinin liderlik becerilerine, etkili iletişim, aktif dinleme ve problem çözme tekniklerine hakim olduğunu belgelemesini sağlamaktadır.

Liderlik, kişinin yaptığı meslek fark etmeksizin iş yaşamında önem taşımaktadır. Çünkü kurumsal hayatta takım çalışmasına uyum sağlamak gerekmektedir. Dolayısıyla Liderlik Eğitimi Sertifikası’na sahip olan kişiler, işverenlerde olumlu bir intiba bırakmakta ve işe alınma şanslarını arttırmaktadır.

Liderlik Eğitimi sonunda verilen Boğaziçi Enstitüsü onaylı sertifika ile uluslararası geçerli sertifika, kişinin belirttiği adrese fiziki olarak kargo yoluyla gönderilmektedir. Üniversite onaylı sertifika ise e-Devlet üzerinden sorgulama işlemi yapılarak görüntülenmektedir. Sertifikanın e-Devlet sisteminde görülme süresi, sertifikanın hazırlanmasından sonraki 20 gün içindedir.

Liderlik Nedir?

Liderlik; bulunduğu çevreyi etkileme gücüne sahip olmayı, davranışları ve fikirleriyle etrafındaki kişilerin bakış açısını değiştirmeyi içeren bir özelliktir. Liderlik, doğuştan sahip olunan bir özellik değildir, sonradan geliştirilebilir.

Liderlik, sanılanın aksine hep olumlu niteliklere sahip olan bir özellik değildir. Örneğin demokratik liderler olumlu özellikleriyle bilinirken otoriter liderler olumsuz özellikleriyle öne çıkmaktadır.

İyi Bir Lider Nasıl Olmalı?

İyi bir liderde bulunması gereken özellikler şunlardır:

 • Dürüstlük
 • Şeffaflık
 • Adalet duygusu
 • Paylaşımcı olma
 • Tutarlı ve kararlı olma
 • Aktif dinleme becerisine sahip olma
 • Ekip çalışmasına önem verme
 • Diğerlerini motive edebilme
 • Zamanı etkili bir şekilde yönetebilme
 • Esnek olma
 • Etkili iletişim kurma

 

İyi bir liderde bulunması gereken özellikler bunlarla sınırlı değildir ancak yukarıda sıralanan özellikler, kişinin iyi bir lider olmak için sahip olması gereken temel nitelikler arasında gösterilmektedir.

Liderlik Özellikleri Nelerdir?

Liderlik özellikleri şunlardır:

 • Etrafındaki kişileri etkileme gücüne sahiptir.
 • İlham vericidir.
 • Sorumluluk bilinci taşır.
 • Bulunduğu çevre ile ilgili değişiklik yapma gücüne sahiptir.
 • Etkili iletişim kurmayı bilir.
 • Sahip olduğu etki gücünü kullanma kapasitesine sahiptir.
 • Kriz anlarını nasıl yönetmesi gerektiğini bilir.
 • Herhangi bir konuda diğerlerinin bakış açısının değişmesini sağlar.
 • İnsanları harekete geçirebilir.
 • Belli bir vizyonu vardır.
 • Yönetim becerilerine sahiptir.
 • Kararlı ve tutarlıdır.

 

Liderlik özellikleri genel olarak yukarıdaki gibidir. Ancak araştırmacılar liderlik özelliklerini duygusal, düşünsel, sosyal ve fiziksel olmak üzere dört sınıfa ayırarak incelemektedir.

Duygusal liderlik özellikleri; öz güven, başarma duygusu, otokontrol gibi becerileri içermektedir. Düşünsel liderlik özellikleri; kararlı olma, inisiyatif alabilme, ileri görüşlülük, gerçekçi olma gibi nitelikleri kapsamaktadır. Sosyal liderlik özellikleri; etkili iletişim kurma, dışa dönük olma, kendini kabul ettirebilme gibi nitelikleri barındırmaktadır. Fiziksel liderlik özellikleri ise liderin güçlü durması, karizmatik bir duruşa sahip olması, güzel konuşması gibi nitelikleri kapsamaktadır. 

Başarılı liderlerin özellikleri ise yukarıda sıralananlar ile benzerlik göstermektedir. Başarılı lider olmak için yukarıdaki özelliklere ek olarak güvenilir, dürüst, planlı, empatik ve disiplinli olmak gerekmektedir.

Liderlik Kaça Ayrılır?

Liderlik birçok türe ayrılmakla birlikte temelde üç liderlik çeşidinden bahsedilmektedir: Otokratik (otoriter) lider, demokratik lider ve karizmatik lider. 

Liderlik Çeşitleri (Türleri) Nelerdir?

Liderlik çeşitleri (türleri) şu şekilde sıralanabilir:

 • Demokratik lider
 • Otoriter lider
 • Hizmetkâr lider
 • Liberal lider
 • Karizmatik lider
 • Dönüşümcü lider
 • Hümanist lider
 • Yıkıcı lider
 • Bürokratik lider
 • Dağıtımcı lider
 • Paternalist lider
 • Vizyoner lider
 • Etik lider
 • Kültürel lider
 • Doğal lider
 • Etkileşimci lider

 

Liderlik Eğitimi Ne Demek?

Liderlik Eğitimi; liderliğin tanımı, özellikleri, liderlik kuramları gibi temel bilgilerin yanı sıra takım çalışması, problem çözme ve etkili iletişim teknikleri gibi alanlarda ders veren bir eğitim programıdır. Liderlik Eğitimi; kişinin hem iş hem de sosyal hayatta daha etkin ilişkiler kurmasını sağlamaktadır.

Liderlik Eğitimleri Nelerdir?

Liderlik eğitimleri şunlardır:

 • Liderlik ve Etkili Girişimcilik Eğitimi
 • Liderlik ve Etkili Yöneticilik Eğitimi
 • Etkili İletişim Teknikleri Eğitimi
 • Beden Dili Eğitimi
 • Etkili Konuşma ve Hitabet Sanatı Eğitimi
 • İmaj Yönetimi Eğitimi
 • Stresle Başa Çıkma Eğitimi
 • Diksiyon ve Güzel Konuşma Eğitimi

 

Yukarıdaki eğitimlerin ilk ikisi doğrudan liderlik eğitimleri kapsamında ele alınırken diğerleri iyi bir lider olmak için alınabilecek eğitimler arasında gösterilmektedir.

Kurum

Boğaziçi Enstitüsü

Boğaziçi Enstitüsü

 • 4.67 Eğitimci Puanı

  [email protected]

  Eğitim Hayallerinizi Gerçekleştirir

  Eğitim Değerlendirmesi : 4.67 Puan
  Toplam : 6 Yorum

  • %67
  • %33
  • %0
  • %0
  • %0
  4.67

  Eğitim Puanı

  Eğitim Değerlendirmesi : 4.67 Puan
  Toplam : 6 Yorum
  • %67
  • %33
  • %0
  • %0
  • %0

  {{dil.yorumlar}}

  {{yrm.yazar}}

  {{yrm.baslik}}

  {{yrm.yorum}}

  Boğaziçi Enstitüsü : {{yrm.cevap}}
  {{dil.yorum_ekle}}

  • {{dil.oylama_sorusu}}

    399.00 TL
  339.90 TL