online-egitimler-bogazici-enstitusu
Nasıl İdari İşler Müdürü Olunur? İdari İşler Müdürü Ne İş Yapar?

Nasıl İdari İşler Müdürü Olunur? İdari İşler Müdürü Ne İş Yapar?


İdari işler müdürü pozisyonunda çalışacak kişiler için belirli bir üniversite bölümünden bahsedilemez. Çünkü çalışılacak alana göre istenen bölüm değişebilir. Ayrıca idari işler müdürü olacak çalışacak kişilerde sektör deneyimi aranır. İdari işler müdürü; çalıştığı kurumun yönetimle ilgili her türlü işten sorumludur, bu alanlara yönelik sorunların çözümünde ve kurumun gelişmesinde görev alır.

İdari İşler Nedir?

İdari işler, bir iş yerinde düzeninin sağlanması amacıyla yerine getirilmesi gereken görevlerdir.

İdari işler ile ilgili görevleri yerine getirmek konusunda yetkin olan ve bu alanda çalışan diğer personellerin yönetiminden sorumlu olan kişiye idari işler müdürü denir. İdari işler müdürü çalışanların izinlerini, muhasebe kayıtlarını ve ofisin gelir gider durumunu düzenlemektedir.

İdari İşler Müdürü Nedir?

İdari işler müdürü; çalıştığı kurumun idare yani yönetim ile ilgili her türlü işiyle ilgilenen deneyimli kişidir. İdari işler müdürü, gerek çalışanların denetimi gerekse çalıştığı kurumun geliştirilmesi gibi her türlü işten sorumludur.

İdari işler müdürü, bir kurumdaki üst düzey elemandır. İdari işler müdürü çalıştığı kurumda düzeni sağlamakla, kurumun başarısını arttırmakla ve işin sürekliliğini korumakla görevlidir. Örneğin yapılan işin gelişmesi için başka bir firma ile anlaşmak gerekiyorsa idari işler müdürü bu alandaki süreçlerin yönetiminden sorumludur, yeni bir proje geliştirirken bu projenin tüm süreçlerinden sorumlu olan kişi yine idari işler müdürüdür. Kısacası bir iş yerinde olup biten her şey idari işler müdürünün çalışma alanına girer.

İdari İşler Müdürünün Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

İdari işler müdürünün görev ve sorumlulukları şunlardır:

 • İşle ilgili yürütülen faaliyetleri denetlemek
 • Çalışanları denetlemek
 • İlgili kurumda bulunan teknolojik cihazların etkin çalışmasını sağlamak
 • Teknolojik cihazlarda bir problem tespit ettiğinde gerekli onarım ekibini çağırmak
 • Sarf malzemelerini ve kurumda kullanılan kırtasiye malzemelerini tedarik etmek
 • Kurumun gelir, gider dokümanlarını düzenli şekilde denetlemek
 • Haftalık, aylık ve yıllık kurumda yürütülen faaliyetler hakkında rapor ve analizler oluşturmak

İdari İşler Müdürü Olmak için Koşullar Nelerdir?

İdari işler müdürü olmak için gerekenler şu şekilde sıralanabilir:

 • Üniversite mezunu olmak
 • Çalışılacak sektöre hakim olmak
 • Çalışılan alanda deneyimli olmak
 • Yönetmeliğe hakim olmak

İdari İşler Müdürü Olmak için Gerekli Eğitimler Nelerdir?

İdari işler müdürü olmak için belirli bir üniversite bölümü okuma koşulu yoktur. Çünkü idari işler müdürünün çalışma alanı çok geniştir. Fakat iyi bir idari işler müdürü olmak için çalışılan sektör hakkında bilgili olmak, üniversitede ilgili bölümü okumuş olmak ve deneyimli olmak gerekir.

İdari İşler Müdürü Kaç Yıl Okur?

İdari işler müdürü olmak için 4 yıl üniversitede eğitim almış olmak gerekir.

İdari işler müdürü olmak için çalışılan sektörde tecrübe kazanmak da şarttır.

Kimler İdari İşler Müdürü Olabilir?

İdari işler müdürü olmak için kişinin sahip olması gereken özellikler şunlardır:

 • Liderlik özelliği sergilemek
 • Disiplinli olmak
 • Çözüm odaklı olmak
 • Problemlere etkili çözümler üretebilmek
 • Stres altında çalışabilmek
 • Çoklu görev kabiliyetine sahip olmak

Kimler İdari İşler Müdürü Olamaz?

Şu kişiler idari işler müdürü olamaz:

 • Üniversite mezunu olmayanlar
 • Çalışılacak sektöre hakim olmayanlar
 • Yönetmeliğe hakim olmayanlar
 • Çalışılan alanda deneyimli olmayanlar

İdari İşler Müdürü Olmak için Kaç Puan Gerekir?

İdari işler müdürü olmak için AYT’de eşit ağırlık puan türüne göre belirlenen İşletme taban puanı 199,31317’dir.

AYT’de eşit ağırlık puan türü üzerinden hesaplanan İktisat taban puanı ise 196,42361’dir. Fakat bu bölümleri okuma şartı yoktur, diğer lisans bölümlerinden mezun olan kişiler de idari işler müdürü olarak çalışabilir. Öte yandan devlette çalışanlar görevde yükselme sınavlarına girerek müdürlük pozisyonunda çalışabilir.

İdari İşler Müdürü Maaşları Ne Kadar?

İdari işler müdürünün maaşı 4800 TL ile 10.000 TL arasındadır.

İdari işler müdürü maaş aralığı, çalışanların görev yerine, sektöre, sektörün türüne ve mesleki tecrübesine bağlıdır. İdari işler müdürleri genelde 4800 TL maaş ile çalışmaya başlarken zamanla kazançları 10.000 TL’ye kadar çıkar.

İdari İşler Müdürü Mesleğinin Zorlukları Nelerdir?

İdari işler müdürü olmanın dezavantajı şu şekilde açıklanabilir:

 • Genelde stres altında ve yoğun bir şekilde çalışırlar.
 • Bazı özel kurumlarda çalışma koşulları iyi değildir.
 • Kamuya bağlı kurumlarda çalışabilmek için pek çok kriteri yerine getirmek gerekir.
 • Büyük sorumluluk gerektiren bir meslektir.

İdari İşler Müdürü Nerelerde Çalışabilir?

İdari işler müdürü çalışma alanları şu şekilde sıralanabilir:

 • Özel şirketler
 • Kamu kurumları

İdari İşler Müdürünün Emeklilik Şartları Nelerdir?

İdari işler müdürünün emeklilik kriterleri arasında kişinin cinsiyeti, yaşı, çalıştığı sektör ve SGK kayıt tarihi yer alır. 8 Eylül 1999'dan sonra kamuda SGK’ye kayıtlı olarak idari işler müdürlüğü yapan kadınların 20 sene ve erkeklerin 25 senelik primi doldurması gerekir. Bu kişiler, primi doldurup yaşa takılı kalmadan emekliliğe ayrılabilir. 8 Eylül 1999'dan sonra özelde SGK’ye kayıtlı olarak idari işler müdürlüğü yapan kişiler ise 7000 günlük primi doldurduğunda ve emeklilik yaşına geldiğinde bu haktan yararlanabilir. Öte yandan bu kişilerin sigortalılık süresi ise hesaba alınmamaktadır. Dolayısıyla kadınlar primi ödeyip 58 yaşında ve erkekler ise 60 yaşında emekli olur.

1 Mayıs 2008’den sonra kamuda SGK’ye kayıtlı olarak idari işler müdürlüğü yapan kişiler ise 9000 günlük primi doldurmalı ve emeklilik yaşını beklemelidir. Emekli olma yaşı erkek çalışanlarda 60 iken kadınlarda 58’dir. 1 Mayıs 2008’den sonra özelde SGK’ye kayıtlı olarak idari işler müdürlüğü yapan kişiler ise 7200 günlük primi doldurmak zorundadır. Bu kişiler, emeklilik yaşı geldiğinde bu haktan yararlanabilir. Kadınlar emeklilik için 58 yaşını beklemelidir, erkekler ise 60-65 yaş arasında emekliliğe ayrılabilir.

Devlette İdari İşler Müdürü Olmak için Gerekenler Nedir?

Devlette idari işler müdürü olmak için şu kriterleri sağlamak gerekir:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • Üniversite mezunu olmak
 • Çalışılacak sektöre hakim olmak
 • Yönetmeliğe hakim olmak
 • Çalışılan alanda deneyimli olmak
 • KPSS ile kamu kurumlarına atanmak
 • Görevde yükselme sınavlarından geçerli puan almak
 • Kasten işlenen veya yüz kızartıcı suçlardan dolayı ceza almamış olmak

Devlette İdari İşler Müdürü Olmanın Avantajları Nedir?

Devlette idari işler müdürü olmanın avantajları şu şekilde açıklanabilir:

 • Çalışma koşulları genelde kamuda daha iyidir.
 • Genelde kamuda alınan maaşlar daha yüksektir.
 • Yıllık izinleri özel sektöre göre daha fazladır.

Özelde İdari İşler Müdürü Olmak için Gerekenler Nedir?

Özelde idari işler müdürü olmak için gerekli şartlar şunlardır:

 • Üniversite mezunu olmak
 • Çalışılacak sektöre hakim olmak
 • Yönetmeliğe hakim olmak
 • Çalışılan alanda deneyimli olmak
 • Terfi almak

Özelde İdari İşler Müdürü Olmanın Avantajları Nedir?

Özelde idari işler müdürü olmanın avantajları şu şekilde açıklanabilir:

 • Özeldeki iş fırsatı daha fazladır.
 • Özelde idari işler müdürü olmak için sınav koşulu her kurumda geçerli değildir.
 • Kişinin kıdemi arttıkça maaşı da artmaktadır.

Yurt Dışında İdari İşler Müdürü Olmak için Gerekenler Nedir?

Yurt dışında idari işler müdürü olmak için gerekli kriterler şunlardır:

 • Üniversite mezunu olmak
 • Yurt dışında çalışma izni almak
 • Çalışılacak sektöre hakim olmak
 • Yurt dışında uygulanan yönetmeliğe hakim olmak
 • Çalışılan alanda deneyimli olmak
 • Gidilecek ülkenin yapacağı sözlü ve/veya yazılı sınavda başarılı olmak
 • Yabancı dil bilmek
 • Yurt dışında geçerli üniversite diploması sahibi olmak

Yurt Dışında İdari İşler Müdürü Olmanın Avantajları Nedir?

Yurt dışında idari işler müdürü olmanın avantajları şunlardır:

 • Öz geçmişi daha güçlü bir konuma ulaştırmaya katkı sağlar.
 • Sağlam bir kariyer kurmak için avantajlıdır.
 • İdari işler müdürünün kendi ülkesinde daha iyi işler bulmasına zemin hazırlar.

İdari İşler Müdürü Nasıl Giyinir?

İdari işler müdürü kıyafet tüzüğü bulunmamaktadır. Çalışılacak sektöre ve kuruma göre kıyafet düzeni değişir. Fakat genel olarak gömlek, pantolon, ceket gibi resmi kıyafetler giyilir.

Yazı Değerlendirmesi : 0 Puan
Toplam : 0 Yorum

 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
0

  Yazı Puanı

  Yazı Değerlendirmesi : 0
  Toplam : 0 Yorum

  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

  Yorumlar

  {{yrm.yazar}}

  {{yrm.baslik}}

  {{yrm.yorum}}

  Boğaziçi Enstitüsü :{{yrm.cevap}}
  Yorum & Oylama Ekle

  • Bu yazıyı beğendiniz mi?