Acele et! İş fırsatı sunan üniversite sertifikalı eğitimlere indirimli kaydol!
2023-12-04T12:00
online-egitimler-bogazici-enstitusu
Liderlik Nedir?

Liderlik Nedir?


Liderlik; çevresine fayda sağlayan, alışılmışın dışına çıkan, yenilik getiren, insanlara vizyon veren, akıl ve bilgiye dayalı kararlar alan kişilerin sahip olduğu vasıftır.

Kısaca liderliğin anlamı, “çevresi üzerinde etki uyandırma, değişim yaratma ve başkalarını yönlendirebilme özelliği” şeklinde açıklanabilir. Liderlik vasfı bazı kişilerde doğuştan vardır ancak bu özelliği sonradan ortaya çıkarmak ve geliştirebilmek mümkündür.

Liderlik kendi içerisinde farklı türlere ayrılsa da genel olarak hepsinin insanları etkileme ve yönlendirme gücüne sahip olduğunu söyleyebiliriz. Liderlik vasfına sahip olan kişiler, sorumlu oldukları grubun belirli bir amaca ulaşması için çalışır ve hedefin gerçekleştirilmesi için strateji belirler.

Liderlik, sık sık patronluk ile karıştırılan bir kavramdır. Patronlar çalışanlara emreder ancak liderler ortak akla dayalı hareket eder; patronlar ekip çalışmasına uygun değildir ancak liderler tam bir takım çalışması ruhuna sahiptir. Patronlar çalışanlara karşı daha üstten bir dil kullanırken liderler genellikle demokratiktir.

 

 

Lider Ne Demek?

lider ne demek

Lider, bir grubu ya da ekibi belli bir amaç uğruna yönlendiren, onların hedefe ulaşmasını sağlayan; davranışları ve sözleri ile insanları etkileme gücüne sahip olan, değişim yaratabilen kişidir. Lider kelimesi iş yerlerindeki “takım/ekip lideri” anlamında kullanılabileceği gibi bir vasıf, özellik olarak da kullanılabilir.

Lider, kısaca liderlik vasfına sahip kişi olarak tanımlanabilir. Farklı liderlik türleri bulunur dolayısıyla her lider aynı özelliğe sahip değildir. Ancak genel olarak her lider, yöneticilik becerilerine sahip olmalı, güçlü koordinasyon becerileri sergileyebilmeli, insanları etkileyebilmelidir.

Liderler genellikle belirli bir ideoloji için çalışırlar veya bir amaca sahiptirler. Sahip oldukları hedef ya da ideoloji doğrultusunda yönettikleri grubun davranışlarının değişmesini sağlarlar.

Örneğin tarihin en iyi liderlerinden biri olan Atatürk’ün siyasi görüşü cumhuriyetçilik idi ve halkın bu ideoloji doğrultusunda yaşaması için pek çok inkılap yaptı. Atatürk, bu inkılapların kabul görmesi için ayrıca çalıştı. Atatürk’ten önce dağınık bir şekilde örgütlenen halk, Atatürk’ün liderliği sayesinde bir araya gelerek Kurtuluş Savaşı’nda mücadele etti.

 

 

İyi Bir Lider Nasıl Olmalıdır?

iyi bir lider nasıl olmalıdır

İyi bir lider; takım çalışmasına uyma, problem çözme, etkili iletişim, çatışma ve kriz yönetimi gibi alanlarda bilgi ve deneyim sahibi olmalıdır. İyi bir lider yeniliklere açıktır, değişime ayak uydurabilir, yaratıcıdır, etkin dinleme becerilerine sahiptir, demokratik ve adildir.

Liderin etkili iletişim kurabilmesi için dışadönük bir kişiliğe sahip olması önemlidir. Aynı zamanda insanları kabul eden, hoşgörülü, farklılıklara duyarlı olması da önemlidir.

İyi bir lider, baskıcı değildir ve kendi görüşlerini dayatmaz. Tam tersine iyi bir lider, yönettiği kişilerin fikirlerini önemser, demokrasiye inanır ve sorunları tek başına çözmez. Dolayısıyla iyi bir lider olmak için ekip çalışmasına yatkın olmak da gerekir.

İyi bir lider olmak için bilginin yanında deneyim de gerekir. Örneğin liderlik eğitimlerine katılmak, iyi bir lider olma yolunda kişiye avantaj sağlar. Kişi, eğitimlerde öğrendiği bilgileri günlük yaşamında ve iş hayatında mutlaka uygulamalıdır. Böylece liderlik becerileri geliştirmiş olur.

 

 

Başarılı Liderlerin Özellikleri Nelerdir?

Başarılı liderlerin özellikleri şunlardır:

 1. Kararlı olmak
 2. Öz güvenli olmak
 3. Motive olmak
 4. Dürüst olmak
 5. Güvenilir olmak
 6. Düzenli çalışmak
 7. Araştırmacı olmak
 8. Kişisel gelişime önem vermek
 9. Empati yeteneğine sahip olmak
 10. Planlı olmak

1. Kararlı Olmak

başarılı liderlerin özellikleri kararlı olmak

Başarılı liderlerin özelliklerinden ilki kararlı olmaktır. Kararlılık, kişinin hedefe yönelik geçirdiği süreç içerisinde ikileme düşmemesidir. Liderler, kararlı hareket etmediğinde liderle beraber çalışan diğer kişiler de verimli çalışmaktan uzaklaşacaktır. Başarılı liderler hedefledikleri şeye emin adımlarla ilerlemektedir. Kararlı olmak, başarılı liderlik açısından oldukça önemli bir özelliktir. Çünkü kararlılık aynı zamanda öz güveni ve motivasyonu etkiler.

Bireylerin koydukları hedefe istikrarlı ilerlemeleri pozitif bir ruh hali için önemlidir. Hedeflerine kararlı şekilde ilerleyemeyen kişinin süreç ilerledikçe motivasyonu düşecektir. Fakat başarılı liderin özellikleri içerisinde motivasyon kaybına yer yoktur.

 

 

2. Öz Güvenli Olmak

başarılı liderlerin özellikleri öz güvenli olmak

Öz güven, her insanın kendini doğru ifade edebilmesi için gereken temel bir özelliktir. Başarılı liderlik niteliğine sahip olan kişiler öz güvenleri sayesinde toplumu, topluluğu ya da yönettiği ekibi hızlı şekilde etkilemektedir.

Öz güven, bireylerin hem iş hem günlük yaşamında oldukça önemlidir. Liderlik özelliklerini sergilemek için öncelikle öz güvene ihtiyaç duyulmaktadır. 

Öz güven eksikliği özellikle iş hayatını olumsuz etkilemektedir. Öz güven eksikliği, topluluk önünde konuşma ve liderlik vasfı üstlenme gibi alanlarda kişinin sorun yaşamasına neden olmaktadır. Kişiler, başarılı liderlik özellikleri arasında gösterilen öz güvenli olma kriterini sağlamak için bu alanda düzenlenen eğitimlere katılabilir. Bu eğitimler, kişinin iş yaşamında kendini daha iyi ifade etmesine yardımcı olmaktadır.

 

 

3. Motive Olmak

başarılı liderlerin özellikleri motive olmak

Başarılı liderlerin özelliklerinden bir diğeri ise motive olmaktır. Her insan hayatının bir döneminde motive olmakta zorlanabilir. Başarılı liderlik, motivasyon kazanma konusunda sıkıntı yaşamamayı gerektirir. Başarılı bir liderin motive olmak konusunda sıkıntı çekmesi, liderlik vasfı üstlendiği grubun tamamını etkileyebilir.

Liderin hedeflere ulaşma konusunda yaşadığı motivasyon eksikliği, hedefe ulaşma sürecinde çalışan diğer bireylerin de verimli olmalarını olumsuz etkileyecektir. Bu sebeple başarılı liderlik daima hedefe ulaşma sürecinde motive olmayı gerektirir.

4. Dürüst Olmak

dürüst olmak

Dürüstlük, insanların sonucu ne olursa olsun bir konu hakkındaki gerçeği hayata geçirmesidir. Dürüstlük, başarılı liderlik açısından önem arz eder. Dürüst bir liderin söylemleri ve yönlendirmeleri hakkında şüphe duyulmaz. Başarılı liderler daima dürüstlükten yanadır. İşlerin yürütülmesinde ekibine yalan söyleyen ve hile yapan liderler ilerleyen süreçte güven konusunda problem yaşarlar. Ekibin motivasyonu ve başarılı liderin itibarı açısından dürüst olmak en önemli ilkelerden biridir. 

5. Güvenilir Olmak

güvenilir olmak başarılı liderlerin özellikleri

Güvenilir olmak, başarılı liderin görevini ve sorumluluklarını yerine getirmesi için gerekli bir niteliktir. Güvenilir olmayan bir lider, çalışanları ya da ekip arkadaşları tarafından ciddiye alınmayabilir. Başarılı bir liderin güvenilir olması, diğer çalışanların hedefe yönelik daha verimli çalışmasını sağlar. Başarılı liderlik konumunda güvenilir olmak, diğerlerinin sizin görüşlerinizi daha fazla dikkate almasını sağlayacaktır. 

6. Düzenli Çalışmak

düzenli olmak

Düzenli çalışmak, her başarılı insanın sahip olması gereken bir özelliktir. Düzenlilik her koşulda başarıyı getirmektedir.

Başarılı liderler herhangi bir görevi veya sorumluluğu yerine getirirken düzenli bir şekilde çalışmaktadır. Düzenli çalışmak, başarılı liderlerin hayat rutinlerinde vazgeçilmez bir detaydır. Düzenli çalışma özelliği taşımayan bireyler, başarılı liderlik için gereken sorumlulukları yerine getiremeyebilir.

7. Araştırmacı Olmak

başarılı liderlerin özellikleri araştırmacı olmak

Araştırma yapmak kişisel gelişim açısından oldukça önemlidir. Araştırma yapmak, bireylerin bilgi dağarcığının gelişmesini sağlar. Başarılı liderlerin en önemli özelliklerinden birisi araştırmacı olmalarıdır.

Liderlik niteliği taşıyan bireylerin genel kültür seviyesi yüksek olması beklenir. Genel kültür seviyesini yükseltmek için de araştırma yapmaya hevesli olması önemlidir. Zihne takılan her soruyu sıkılmadan araştırmak, uzun ve yorucu bir süreç olsa da kişiye sonucunda başarılı liderlik konumunu getirecektir.

8. Kişisel Gelişime Önem Vermek

kişisel gelişime önem vermek başarılı liderlerin özellikleri

Kişisel gelişim, başarılı olmak için gerekli olan temel taşlardan biridir. Başarılı liderlerin başka insanların yararına olacak şekilde hareket etmek için kendi bireysel gelişimlerine önem vermesi gerekmektedir.

Kişisel gelişim, bireylerin ruhsal ve zihinsel doyuma ulaşma yolunda ilerlemeleri anlamına gelir. Kişisel gelişimi arttırmak için bireylerin kitap okumaları, düzenli bir yaşam sürmeleri ve hatalardan ders çıkarmayı öğrenmeleri gerekmektedir. Başarılı liderlerin özellikleri arasında bulunan diğer bir sebep de kişisel gelişimlerine özen göstermeleridir.

 

 

9. Empati Yeteneğine Sahip Olmak

empatik olmak

Empati, bir kişinin kendini diğerlerinin yerine koyması ve olaylara başkalarının penceresinden bakabilmesidir.

Empati yeteneğine sahip olmak liderlerin grup içi etkileşimleri açısından önemlidir. Başarılı liderler, onlarla birlikte çalışanların da motive ve mutlu olmalarını isterler. Bu sebeple başarılı liderlik ekip içi dinamiklerin iyi yönetilmesini gerektirir. Ekip içi dinamikleri etkin bir şekilde yönetmek, liderin empati yeteneğini ortaya çıkaracaktır. Başarılı bir lider, kendini onunla çalışan diğerlerinin yerine koyabilir ve onlarla empati kurabilir. 

10. Planlı Olmak

başarılı liderlerin özellikleri planlı olmak

Başarılı liderlerin özellikleri arasında son özellik ise planlı olmaktır. Planlı olmak, kişilerin görev ve sorumluluklarını zamanında yerine getirmesini sağlar. Başarılı liderlerin onlara verilen görev ve sorumlulukları ertelemeden zamanında yapmaları gerekir. Bu sebeple liderlerin yapacakları işleri planlamaları şarttır. Planlı olmak konusunda sıkıntı yaşayan kişiler, yapacakları işte aksaklık yaşar ve dolayısıyla başarılı liderlik konumuna erişemezler.

Yazı Değerlendirmesi : 0 Puan
Toplam : 0 Yorum

 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
0

  Yazı Puanı

  Yazı Değerlendirmesi : 0
  Toplam : 0 Yorum

  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

  Yorumlar

  {{yrm.yazar}}

  {{yrm.baslik}}

  {{yrm.yorum}}

  Boğaziçi Enstitüsü :{{yrm.cevap}}
  Yorum & Oylama Ekle

  • Bu yazıyı beğendiniz mi?