Acele et! İş fırsatı sunan üniversite sertifikalı eğitimlere indirimli kaydol!
2022-12-07T11:00

Girişimcilik ve Liderlik Eğitimi, kendini liderlik ve girişimcilik alanlarında geliştirmek isteyen kişilere yönelik hazırlanan bir online eğitim programıdır. Girişimcilik ve Liderlik Eğitimi bitiminde kişiler hem günlük yaşamlarında hem de sosyal hayatta iyi bir lider olabilir.  Girişimcilik ve Liderlik Eğitimi’ne katılanlar, hedefledikleri projeyi hayata geçirmek için girişimcilik faaliyetlerinde bulunabilecek seviyeye gelmektedir.

Girişimcilik ve Liderlik Eğitimi sona erdikten sonra katılımcılara sertifika verilmektedir. Girişimcilik ve Liderlik Eğitimi Sertifikası, kişinin etkili bir girişimci ve lider olduğunu belgelemesine katkı sağlamakta ve kişiyi iş başvurularında avantajlı hale getirmektedir.

Girişimcilik ve Liderlik Eğitimi ile şunları öğreneceksiniz:

 • Liderliğin tanımını,
 • Liderlerde bulunması gereken özellikleri,
 • Girişimciliğin tanımını,
 • Girişimcilerde bulunan özellikleri,
 • Girişimcilik türlerini,
 • Girişim fikrine nasıl karar verilmesi gerektiğini,
 • Bir işletmenin nasıl kurulduğunu.

 

Girişimcilik ve Liderlik Eğitimi Nedir?

Girişimcilik ve Liderlik Eğitimi, bir fikri hayata geçirmek isteyen kişilerin uygulaması gereken adımları içeren bir online eğitimdir. Girişimcilik ve Liderlik Eğitimi, aklındaki projeyi uygulamak isteyen kişilere yönelik oluşturulmuştur.

İstanbul Boğaziçi Enstitüsünde düzenlenen Girişimcilik ve Liderlik Eğitimi ile kişi nasıl işletme kurması gerektiğini, işletmeye nasıl liderlik etmesi gerektiğini vb. öğrenmektedir. Böylece Girişimcilik ve Liderlik Eğitimi alan kişiler etkili bir girişimci ve lider olmanın yöntemlerini uygulayabilir hale gelmektedir.

Girişimcilik ve Liderlik Eğitimi’ne Kimler Katılabilir?

Girişimcilik ve Liderlik Eğitimi’ne şu kişiler katılabilir:

 • İşletme kurmak isteyenler,
 • Fikirlerini hayata geçirmek isteyen kişiler,
 • Girişimci olmak isteyenler,
 • Girişimcilik ve liderlik alanlarına ilgi duyan herkes.

 

Girişimcilik ve Liderlik Eğitimi’ne Katılmak için Neler Gereklidir?

Girişimcilik ve Liderlik Eğitimi’ne katılmak için şunlar gerekmektedir:

 • Girişimcilik ve Liderlik Eğitimi’ne katılmak için kişinin bir bilgisayar veya telefona ihtiyacı vardır.
 • Kişi, aynı zamanda bu teknolojik aletlerin nasıl kullanıldığına hakim olmalıdır.
 • Dersler online ortamda düzenlendiği için internet bağlantısının da aktif olarak çalışması gerekmektedir.

 

Girişimcilik ve Liderlik Eğitimi Dersleri Nasıl Gerçekleştirilmektedir?

Girişimcilik ve Liderlik Eğitimi, İstanbul Boğaziçi Enstitüsünde online eğitim yöntemine göre gerçekleştirilmektedir. Girişimcilik ve Liderlik Eğitimi dersleri, liderlik ve girişimcilik alanlarında uzman bir eğitmen ile online ortamda yürütülmektedir. Eğitime kaydolan öğrenciler, ders videolarına erişme hakkına sahip olmakta ve derslere mekan ve zaman fark etmeksizin katılabilmektedir.

Girişimcilik ve Liderlik Eğitimi Ders Konu Başlıkları Nelerdir?

Girişimcilik ve Liderlik Eğitimi ders konu başlıkları şunlardır:

 • Liderlik Nedir?
 • Liderlerin Sahip Olması Gereken Özellikler
 • Liderliği Geliştiren Kuramlar
 • Liderlikte Aktif Dinlemenin Önemi
 • İyi Bir Lider Olmak için Neler Yapılmalı?
 • Liderler Kriz Anlarına Nasıl Müdahale Etmeli?
 • Liderin Takım Çantasında Neler Olmalı?
 • Liderlik ile İlgili Kitap ve Film Önerileri
 • Girişimcilik Nedir?
 • Girişimcinin Özellikleri Nelerdir?
 • Girişimcilik Türleri ve Yaratıcı Girişimcilik
 • Sosyal Girişimcilik
 • İnternet Girişimciliği
 • Kişisel Girişimcilik Testi
 • İş Fikri Oluşturma
 • Ters Beyin Fırtınası ve Zihin Haritası Teknikleri
 • Girişim Fikrine Karar Verme
 • GZFT (SWOT) Analizi
 • İşletme Kurma
 • İşletmenin Kuruluş İşlemleri
 • İş Basamakları ve Öneriler

 

Girişimcilik ve Liderlik Eğitimi’nde Ders Kaynakları Nelerdir?

Girişimcilik ve Liderlik Eğitimi’nde ders kaynakları, liderlik ile girişimcilik alanlarında uzman bir eğitmen ile stüdyo ortamında çekilen videolardır. Bu videolar, yayıma hazır hale getirilip İstanbul Boğaziçi Enstitüsünün paneline yüklenmektedir. Öğrenciler Girişimcilik ve Liderlik Eğitimi’ne kayıt yaptırdıktan sonra ders videolarına erişim hakkı elde etmektedir. Ders videoları, eğitime kaydolan kişiler tarafından süresiz bir şekilde izlenebilmektedir.

Girişimcilik ve Liderlik Eğitimi Sonunda Hangi Sertifikalar Alınır?

Girişimcilik ve Liderlik Eğitimi sonunda katılımcılar şu sertifikaları almaktadır:

 • Enstitü onaylı eğitim sertifikası
 • Üniversite onaylı eğitim sertifikası
 • Uluslararası geçerli eğitim sertifikası

 

Girişimcilik ve Liderlik Eğitimi Sonunda Alınan Sertifika Ne İşe Yarar?

Girişimcilik ve Liderlik Eğitimi sonunda alınan sertifika ile kişi, liderlik ve girişimcilik alanında öğrendiklerini belgeleme fırsatı yakalamaktadır. Girişimcilik ve Liderlik Eğitimi Sertifikası, kişinin iyi bir girişimci ve iyi bir lider olduğunu kanıtlamasına yardımcı olmaktadır. Girişimcilik ve Liderlik Eğitimi sonunda alınan sertifika, kişinin kuracağı ekibe bu alandaki yetkinliğini kanıtlamasını da sağlamaktadır.

Girişimcilik ve Liderlik Eğitimi sonunda verilen Boğaziçi Enstitüsü onaylı sertifika ve uluslararası geçerli sertifika, kişinin adresine fiziki olarak gönderilmektedir. Üniversite onaylı sertifika ise e-Devlet üzerinden yapılacak sorgulama işlemi sonucunda görüntülenmektedir. Sertifikanın e-Devlet sisteminde görülme süresi ise sertifikanın hazırlanmasından sonraki 20 gün içinde gelişmektedir.

Girişimcilik Nedir?

Girişimcilik, herhangi bir fikri hayata geçirmek için aksiyon almayı ve kişinin başlattığı işin devamlılığını sağlamasını içeren bir kavramdır. Girişimcilik, genellikle iş kurmak olarak düşünülse de her girişimci iş kurmak zorunda değildir. Girişimcilikte yapılan işin devamlılığını korumak ve istikrarlı olmak önemlidir.

Girişimcilik Bir Meslek midir?

Girişimcilik hem bir meslek hem de bir kişilik özelliği olarak ele alınmaktadır. Mesleki anlamda kullanılan girişimcilik terimi; genellikle yeni bir mal veya hizmet üreten, bir fikri hayata geçirmek için istikrarlı bir şekilde çalışan kişiler için kullanılmaktadır. Girişimcilik; yenilik arayışı, inovatif düşünme, planlama, istikrar, disiplin gibi kavramları içerdiği için bir kişilik özelliği olarak da değerlendirilir. 

Girişimci Nedir?

Girişimci, herhangi bir fikri uygulamak için harekete geçen, projesini hayata geçirmek için istikrarlı bir şekilde çalışan kişidir. Girişimci, aynı zamanda bir meslek elemanı olarak da değerlendirilir. Genelde ticaret ve sanayi için mal ya da hizmet üreten kişilere girişimci denir.

Girişimci Kime Denir?

Girişimci kelimesi; daha çok ticaret ve sanayi alanlarında yeni bir iş kuran, farklı bir ürün veya hizmet üreten kişiler için kullanılmaktadır. Fakat bilişim, dijital pazarlama gibi alanlarda inovatif fikirler üretip bunları hayata geçiren kişilere de girişimci denir.

Bir kişiye girişimci denmesi için o kişinin bir işletme açmış olması şart değildir. Bir kişiye girişimci demek için sahip olduğu fikri istikrarlı bir şekilde hayata geçirip geçirmediğine bakılır.

Girişimci İnsanların Özellikleri Nelerdir?

Girişimci insanların özellikleri şunlardır:

 • Yenilikçi düşünürler.
 • Disiplinli çalışma ilkesine sahiptirler.
 • Zamanı etkili bir şekilde kullanabilirler.
 • Planlı hareket ederler.
 • Yaratıcı düşünme yeteneğine sahiptirler.
 • Olaylara farklı bakış açılarından yaklaşabilirler.
 • Esnek düşünebilirler.
 • İnovatif düşünme becerisine sahiptirler.

 

Liderlik Nedir?

Liderlik, herhangi bir konuda etrafındaki kişileri etkileme gücüne sahip olan ve bu gücü kullanma becerisi sergileyen kişilerde bulunan bir özelliktir.

Liderlik olumlu ya da olumsuz niteliklere sahip olabilen bir özelliktir. Her lider olumlu özelliklere sahip değildir, bazı liderler (örneğin otoriter liderler) olumsuz nitelikler taşımaktadır.

Girişimcilik ve Liderlik İlişkisi Nedir?

Girişimcilik ve liderlik ilişkisi, her girişimcide liderlik özelliklerinin bulunması gerektiği şeklinde açıklanabilir. Çünkü bir girişimci, ekip kurmak ve diğer kişileri aynı amaca hizmet edecek şekilde yönlendirebilmek için liderlik özelliklerine sahip olmalıdır. Girişimcilik faaliyetlerinde karşılaşılan sorunların çözülmesi ve girişimde istikrarın sağlanması için de liderlik becerilerine sahip olunmalıdır.

Girişimci Lider Nedir?

Girişimci lider, liderlik ve girişimcilik özelliklerini bir arada taşıyan lider türüdür. Girişimci lider, adından da anlaşılacağı üzere girişimcilik ve liderlik kavramlarının gerekliliklerini bütünsel bir şekilde barındırmaktadır. 

Girişimci lider tıpkı bir girişimci gibi planlı bir şekilde çalışır, disiplinlidir, yeniliklere ve gelişime açıktır; aynı zamanda tıpkı bir lider gibi ekip yönetimi, etkili iletişim kurma, çatışma çözme gibi alanlarda başarılıdır.

Girişimci Nasıl Olunur?

Girişimci olmak için belli bir üniversite bölümünden mezun olmaya gerek yoktur. Fakat üniversitede Uluslararası Girişimcilik ya da İnovasyon, Girişimcilik ve Yönetim Bölümü okuyan kişiler, girişimciliğin inceliklerini öğrendikleri için daha avantajlıdır. Özellikle ticaret, bilişim, sanayi, dijital pazarlama alanlarında yenilikçi fikirleri olan bireyler, fikirlerini hayata geçirdikleri takdirde girişimci olur. 

Girişimci olmak için belli kişilik özelliklerine de sahip olmak gerekmektedir. Örneğin planlı, düzenli, kararlı, disiplinli, yenilikçi olan kişiler girişimci olabilir. Ancak takım çalışmasına yatkın olmayan, liderlik becerilerine sahip olmayan, gelişime açık olmayan kişiler girişimci olamaz.

Girişimci Maaşları Ne Kadar?

Girişimci maaşları 2022 yılında 4250 TL ile 10.000 TL arasında değişmektedir.

Girişimci maaşlarını kişinin çalıştığı sektör, yaptığı iş, işin etki alanı (yerel/ulusal/uluslararası), ekibinde bulunan kişi sayısı, ülkenin ve sektörün ekonomik koşulları vb. birçok faktör etkilemektedir. 2022 yılında yeni başlayan bir girişimci ortalama 4250 TL maaş alır, iki yıllık deneyimli bir girişimci 4800 TL maaş alır, üç yıl ve üzeri kadar deneyimli bir girişimci ise 5500 TL ile 10.000 TL arasında maaş alır.

Yukarıda belirtilen rakamlar ortalama bir değere karşılık gelmektedir. Yaptığı işe göre değişmekle birlikte bu rakamların çok daha üzerinde maaş alan girişimciler de bulunmaktadır. Örneğin uluslararası düzeyde çalışan bir girişimcinin maaşı daha yüksek iken yerel çapta küçük adımlarla iş yapan bir girişimcinin aylık kazancı daha düşüktür.

Kurum

Boğaziçi Enstitüsü

Boğaziçi Enstitüsü

 • 4.75 Eğitimci Puanı

  [email protected]

  Eğitim Hayallerinizi Gerçekleştirir

  Eğitim Değerlendirmesi : 4.75 Puan
  Toplam : 4 Yorum

  • %75
  • %25
  • %0
  • %0
  • %0
  4.75

  Eğitim Puanı

  Eğitim Değerlendirmesi : 4.75 Puan
  Toplam : 4 Yorum
  • %75
  • %25
  • %0
  • %0
  • %0

  {{dil.yorumlar}}

  {{yrm.yazar}}

  {{yrm.baslik}}

  {{yrm.yorum}}

  Boğaziçi Enstitüsü : {{yrm.cevap}}
  {{dil.yorum_ekle}}

  • {{dil.oylama_sorusu}}

    398.00 TL
  289.00 TL