Nasıl İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Olunur? İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Ne İş Yapar?

Nasıl İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Olunur? İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Ne İş Yapar?


Üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden ya da Mühendislik Fakültesi’nden mezun olan kişiler, iş geliştirme genel müdür yardımcısı olarak çalışabilir. İş geliştirme genel müdür yardımcısı; çalıştığı iş yerinin geliştirilmesi için oluşturulacak stratejileri belirlemede ve stratejiye uygun aksiyon planının oluşturulması ile hayata geçirilmesi aşamasında görev alır.

İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Olmak için Koşullar Nelerdir?

İş geliştirme genel müdür yardımcısı olmak için gerekenler şu şekilde sıralanabilir:

 • İktisadi ve İdari Bilimler ya da Mühendislik Fakültesi’nden mezun olmak
 • Yönetim ilkelerine hakim olmak
 • Çalıştığı sektörde iş deneyimi elde etmiş olmak
 • Strateji geliştirebilmek
 • Analiz metotlarını bilmek

İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Olmak için Gerekli Eğitimler Nelerdir?

İş geliştirme alanında çalışanların istihdam alanı geniş olduğu için okunması gereken üniversite bölümü de değişmektedir. Ama iyi bir iş geliştirme genel müdür yardımcısı olmak için İktisat, İşletme Bölümü veya Endüstri Mühendisliği Bölümü okunmalıdır. Fakat İktisadi ve İdari Bilimler ya da Mühendislik Fakültesi’nin farklı bölümlerinden mezun olan kişiler de bu mesleği yapabilir. Öte yandan iş geliştirme genel müdür yardımcısı olmak için kişinin belli süre kendi alanında çalışmış olması da gerekmektedir.

İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Kaç Yıl Okur?

İş geliştirme genel müdür yardımcısı olmak için 4 yıl üniversite eğitimi almak gereklidir.

Üniversite eğitiminin yanında iş tecrübesi de önemlidir. 

Kimler İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Olabilir?

İş geliştirme genel müdür yardımcısı olmak için kişinin sahip olması gereken özellikler şunlardır:

 • Liderlik özelliği sergilemek
 • Ekip yönetme becerisine sahip olmak
 • Dikkatli ve titiz olmak
 • Analitik ve stratejik düşünebilmek
 • Çözüm odaklı olmak

Kimler İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Olamaz?

Şu kişiler iş geliştirme genel müdür yardımcısı olamaz:

 • İktisadi ve İdari Bilimler ya da Mühendislik Fakültesi’nden mezun olmayanlar
 • Yönetim ilkelerine hakim olmayanlar
 • Çalıştığı sektörde iş deneyimi elde etmemiş olmak
 • Strateji geliştiremeyenler
 • Analiz metotlarını bilmeyenler

İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Olmak için Kaç Puan Gerekir?

İş geliştirme genel müdür yardımcısı olmak için AYT’de eşit ağırlık puan türü üzerinden belirlenen İşletme taban puanı 199,31317’dir.

AYT’de sayısal puan türüne göre belirlenen Endüstri Mühendisliği taban puanı 285,10370 ve AYT’de eşit ağırlık puan türüne ait İktisat taban puanı 196,42361’dir. Bu bölümler örnek olarak verilmiştir. İş geliştirme genel müdür yardımcısı olmak için İktisadi ve İdari Bilimler ya da Mühendislik Fakültesi’nden mezun olmak gerekmektedir. Bu fakültelerde yer alan diğer bölümleri okuyan kişiler de mesleği yapabilir.

İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Maaşları Ne Kadar?

İş geliştirme genel müdür yardımcısının maaşı 7500 TL ile 20.000 TL aralığındadır.

İş geliştirme genel müdür yardımcısı maaş aralığını kişinin görev yaptığı kurum, çalıştığı sektör, sektörün türü ve kıdem etkilemektedir. İş geliştirme genel müdür yardımcısı genelde mesleğe 7500 TL civarında maaş ile başlamaktadır fakat zamanla kazancı 20.000 TL’ye kadar çıkar.

İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Mesleğinin Zorlukları Nelerdir?

İş geliştirme genel müdür yardımcısı olmanın dezavantajı şu şekilde açıklanabilir:

 • Stres altında ve yoğun bir şekilde çalışırlar.
 • Ekip yönetimi becerisi göstermeyen kişiler bu işi yaparken zorluk çeker.
 • Bazı özel kurumlarda çalışma sistemleri yeterince düzenli değildir.
 • Kamunun sunduğu iş olanağı azdır.

İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Nerelerde Çalışabilir?

İş geliştirme genel müdür yardımcısı çalışma alanları şu şekilde sıralanabilir:

 • Endüstriyel firmalar
 • Enerji firmaları
 • Ticari şirketler
 • E-ticaret sektörü
 • Holdingler

İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısının Emeklilik Şartları Nelerdir?

İş geliştirme genel müdür yardımcısının emeklilik koşullarını her iki sektör (özel ve devlet) üzerinden ele almak gerekir çünkü emeklilik kriterleri ve koşulları sektöre göre değişmektedir. İş geliştirme genel müdür yardımcısının sigorta kaydı 8 Eylül 1999'dan sonra özel sektörde yapılmışsa 7000 gün prim ödeme, sigortalılık süresinden muaf olma ve emeklilik yaşına gelmiş olma şartları yerine getirilmelidir. Emeklilik yaşı ise kadınlarda 58, erkeklerde 60’tır. İş geliştirme genel müdür yardımcısının sigorta kaydı 1 Mayıs 2008’den sonra özel sektörde yapılmışsa 7200 gün prim ödeme ve emeklilik yaşına gelmiş olma şartlarını uygulamak gerekir. Ancak bu kez emeklilik yaşı erkeklerde 60-65 arasında değişmektedir, kadınlarınki ise 58’dir.

İş geliştirme genel müdür yardımcısının sigorta kaydı 8 Eylül 1999'dan sonra kamuda yapılmışsa cinsiyete göre prim ödeme şartı yerine getirilir ve yaştan muaf olunur. Nitekim kadınlar 20 yıl ve erkekler 25 yıl prim ödemektedir. İş 1 Mayıs 2008’den sonra kamuda yapılmışsa 9000 gün prim ödeme ve emeklilik yaşına gelmiş olma kriterleri yerine getirilmelidir. Emeklilik yaşı ise erkeklerde 60 ve kadınlarda 58’dir.

Devlette İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Olmak için Gerekenler Nedir?

Devlette iş geliştirme genel müdür yardımcısı olmak için şu kriterleri sağlamak gerekir:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • İktisadi ve İdari Bilimler ya da Mühendislik Fakültesi’nden mezun olmak
 • Yönetim ilkelerine hakim olmak
 • Çalıştığı sektörde iş deneyimi elde etmiş olmak
 • Strateji geliştirebilmek
 • Analiz metotlarını bilmek
 • Sözlü veya yazılı sınavlarda geçer not almak
 • Yüz kızartıcı ya da kasten işlenmiş suçlar sebebiyle ceza almamak

Devlette İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Olmanın Avantajları Nedir?

Devlette iş geliştirme genel müdür yardımcısı olmanın avantajları şu şekilde açıklanabilir:

 • Maaş ödemeleri düzenli yapılır.
 • Devlette iş-yaşam dengesini sağlamak daha kolay olmaktadır.
 • Çalışma saatleri düzenlidir.

Özelde İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Olmak için Gerekenler Nedir?

Özelde iş geliştirme genel müdür yardımcısı olmak için gerekli şartlar şunlardır:

 • İktisadi ve İdari Bilimler ya da Mühendislik Fakültesi’nden mezun olmak
 • Yönetim ilkelerine hakim olmak
 • Çalıştığı sektörde iş deneyimi elde etmiş olmak
 • Strateji geliştirebilmek
 • Analiz metotlarını bilmek

Özelde İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Olmanın Avantajları Nedir?

Özelde iş geliştirme genel müdür yardımcısı olmanın avantajları şu şekilde açıklanabilir:

 • Özel sektörde iş bulmak daha kolay olmaktadır.
 • İşe başlama süreci daha kısa sürmektedir.
 • Bazı özel kurumlar ek mesai yapanlara tatil, prim gibi ödüller verir.

Yurt Dışında İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Olmak için Gerekenler Nedir?

Yurt dışında iş geliştirme genel müdür yardımcısı olmak için gerekli kriterler şunlardır:

 • İktisadi ve İdari Bilimler ya da Mühendislik Fakültesi’nden mezun olmak
 • Analiz metotlarını bilmek
 • Yabancı dil bilmek
 • Yurt dışında geçerli üniversite diploması almış olmak
 • Yönetim ilkelerine hakim olmak
 • Çalıştığı sektörde iş deneyimi elde etmiş olmak
 • Strateji geliştirebilmek
 • Ülke dışında çalışabilmek için izin almak

Yurt Dışında İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Olmanın Avantajları Nedir?

Yurt dışında iş geliştirme genel müdür yardımcısı olmanın avantajları şunlardır:

 • Yerelde daha iyi pozisyonlarda çalışma imkanı sunar.
 • İstihdam oranı fazladır.
 • Bazı ülkelerde iş ile yaşam dengesini korumak daha kolaydır.

İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Nasıl Giyinir?

İş geliştirme genel müdür yardımcısı ve stajyer kıyafet tüzüğü yoktur. İş geliştirme genel müdür yardımcısı olarak çalışanlar genelde resmi giyerler. Örneğin erkekler gömlek, pantolon, ceket ve kravat giyerken kadınlar ceket, gömlek, etek, bluz, pantolon giymektedir.

Yazı Değerlendirmesi : 0 Puan
Toplam : 0 Yorum

 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
0

  Yazı Puanı

  Yazı Değerlendirmesi : 0
  Toplam : 0 Yorum

  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

  Yorumlar

  {{yrm.yazar}}

  {{yrm.baslik}}

  {{yrm.yorum}}

  Boğaziçi Enstitüsü :{{yrm.cevap}}
  Yorum & Oylama Ekle

  • Bu yazıyı beğendiniz mi?