Kişisel Gelişim Nedir? Kişisel Gelişim Nasıl Arttırılır?

Kişisel Gelişim Nedir? Kişisel Gelişim Nasıl Arttırılır?


Günlük yaşantımızda, eğitim ve iş hayatımızda kişisel gelişim kavramı sıkça karşımıza çıkmaktadır. Peki küçük yaşta öğretmenimizden ilerleyen yaşlarda ise akranlarımızdan duymaya başladığımız bu büyülü kavram tam olarak ne anlatıyor? Bilgi birikimimizi, genel kültürümüzü arttırmak için nelere ihtiyacımız var? Kişisel gelişim nedir? Kişisel gelişimi arttırmak için neler yapmalıyız? Kişisel gelişim eğitimleri hangileridir? Kişisel gelişim neden önemlidir? Tüm bu soruların yanıtı için gelin yazımızı beraber inceleyelim! 

Kişisel Gelişim Nedir?

kişisel gelişim nedir

Kişisel gelişim, kişilerin hayat rutinlerinin dışında kendilerini psikolojik ve kültürel anlamda daha iyi bir noktaya getirmek için yaptıkları eylemlerin tamamına denir. Kişisel gelişim, aynı zamanda bireylerin kendilerini tanıma ve keşfetme süreçlerini de içerir. Kişisel gelişim kavramı, bireyin kendini daha iyi bir konuma taşıması anlamına gelse de her birey için farklı anlamlar taşıyabilir.

Örneğin bir kişi, kişisel gelişimi sanat ve edebiyat alanında güncel bilgileri öğrenmek olarak düşünürken diğeri spor alanında zinde ve gelişmiş olmak şeklinde anlamlandırabilir.  

Kişisel gelişim sürecine katkı sağlamak öncelikle buna nereden başlayacağınıza karar vermekle başlar. Örneğin kişisel gelişim üzerine yazılmış kitaplar okunabilir, filmler izlenebilir.

Kişisel gelişim sürecine katkı sağlamanın en önemli aracı ise kişisel gelişim eğitimleridir. Bireyler, kişisel gelişim kurslarına katılarak hem kişisel gelişimi arttırmanın yollarını öğrenebilir hem de kişisel gelişime dair detaylı bilgi edinebilirler.

Kişisel Gelişim Neden Önemlidir?

Kişisel gelişim ve kişisel gelişimi arttıran aktiviteler insanların hayatında oldukça önem taşımaktadır. Kişisel gelişim sürecinin insan hayatındaki önemi öncelikli olarak psikolojik düzeyde ele alınır. Kişisel gelişimi ve farkındalığı yüksek olan birey, negatif olaylardan uzak durur ve iyimser bir ruh haline sahiptir. İyimser ruh hali, kişiye dengeli ve sağlıklı bir psikoloji vadeder.

 

 

Kişisel gelişim ve kişisel gelişim aktivitelerinin bir diğer önemi ise kişinin bilgi birikimini çok yönlü olarak arttırmasıdır. Birey, kişisel gelişim sürecini doğru yönetebilirse her alandan genel kültür arttırıcı pek çok bilgi öğrenme fırsatı yakalar. Kişisel gelişimin birey için en önemli yanlarından biri ise kişinin değişime uyum hızını yükseltmesidir. Kişisel gelişim alanında farkındalığa sahip olan biri, etrafta olan biten olumsuz durumlara takılı kalmadan kendini olabileceği en iyi konumda tutmayı başarır. Ayrıca kişisel gelişime özen gösteren birey, geçmişte yaşadığı kötü durumlara da takılı kalmayacaktır. Aksine o kötü durumları birer tecrübe olarak görecektir. Bu durum da kişinin yoluna daha güçlü ve sağlam bir şekilde devam etmesini sağlayacaktır.

Kişisel Gelişim Alanları Nedir?

kişisel gelişim alanları nedir

Kişisel gelişim alanları eğitim, spor, genel kültür, seyahat, hobi, iş ve ilişkiler gibi alanlardır. Verimlilik, düzenli çalışma, motivasyon gibi kavramlar kişisel gelişim alanında sıklıkla kullanılan kavramlardır. Kişisel gelişim alanları kişinin psikolojik, bilişsel, fiziksel, sosyal, kültürel vb. alanlardaki gelişimini destekler.

Kişisel Gelişim Ne İşe Yarar?

Kişisel gelişim, kişinin herhangi bir konuda bulunduğu konumdan daha üst seviyeye çıkması ve olumlu anlamda gelişmesi noktasında işe yarar. Kişisel gelişim, kişinin potansiyelini fark etmesi ve olumlu yönde kullanması bakımından da fayda sağlar. Böylece kişi kendini gerçekleştirme yolunda ilerlemiş olur.

Kişisel gelişim; bireylerin kendilerini tanımaları, potansiyellerini keşfetmeleri ve geliştirmeleri, hedeflerine ulaşmak için gerekli becerileri edinmeleri ve hayatlarında daha mutlu ve tatmin edici bir yaşam sürmeleri için gereken araçları öğrenmelerini sağlar.

Kişisel gelişim, insanların yaşamlarında daha başarılı, sağlıklı ve mutlu olmalarına yardımcı olur. Ayrıca stres yönetimi, iletişim becerileri, liderlik ve zaman yönetimi gibi konularda da kişilerin kendilerini geliştirmelerine yardımcı olur.

Bu nedenle kişisel gelişim, hem iş hem de özel hayatta bireylerin başarılarını artırmak için oldukça önemlidir.

Kişisel Gelişim için Neler Yapılabilir?

kişisel gelişim için neler yapılabilir

Kişisel gelişim için şunlar yapılabilir:

 • Kitap okumak
 • Film ve dizi izlemek
 • Sinema ve tiyatroya gitmek
 • Seyahat etmek
 • Konser, sergi gibi etkinliklere katılmak
 • Spor yapmak
 • Dil öğrenmek
 • Online eğitim almak
 • Yeni hobiler edinmek
 • Düzenli ve planlı yaşamak

Kişisel gelişim için yapılabilecekler bunlarla sınırlı değildir. Kişinin özellikle kendini geliştirmek istediği alana göre farklı önerilerde bulunmak mümkündür. Örneğin insan ilişkilerinde kendini geliştirmek isteyen bireylere hatalarını gözden geçirmesi, kendini dışarıdan gözlemlemesi, etkili iletişim tekniklerini öğrenmesi önerilirken iş ve akademik hayatta kendini geliştirmek isteyen kişiler öz güvenli olma, motivasyon kazanma, düzenli çalışma alışkanlığı edinme, etkili zaman yönetimi tekniklerini öğrenme gibi alanlara yönelmelidir.

Kişisel Gelişimi Arttırmanın Yolları Nelerdir?

kişisel gelişimi arttırmanın yolları

Kişisel gelişimi arttırmanın yolları şunlardır:

 • Kişisel gelişim kurslarına katılmak
 • Kitap okuma alışkanlığı edinmek
 • Hatalardan ders çıkarmayı öğrenmek
 • Zihin ve beden sağlığına dikkat etmek
 • Araştırma yapma alışkanlığı edinmek
 • Yeni diller öğrenmek
 • Planlı ve düzenli bir hayat yaşamak
 • Motivasyonu yüksek tutmaya çabalamak
 • Kendinize vakit ayırmak
 • Gelişmeye açık olmak
 • İletişim becerilerini geliştirmek

Kişisel gelişimi arttırmanın yolları yukarıda sıralanan maddeler kadar değildir. Kişinin geliştirmesi gereken alana göre nasıl aksiyon alacağı da değişir.

Kişisel Gelişim için Nereden Başlamalı?

Kişisel gelişim için ilk olarak farkındalık kazanmak gerekir. Kişi ilk olarak geliştirilmesi gereken yönlerini analiz edip farkına varmaya başlamalıdır. Ardından bu yönlerini geliştirmek için güçlü yanlarını keşfetmeli ve bu yönlerini kullanarak gerekli hamleleri yapmalıdır.

Kişisel Gelişimin Amacı Nedir?

Kişisel gelişimin amacı bireyin genel kültür seviyesini yükseltmek, yaşam kalitesini arttırmak, kendini gerçekleştirmesine katkıda bulunmak, verimliliğini ve üretkenliğini arttırmaktır.

Kişisel gelişimin diğer amaçları ise bireylerin kendilerini daha iyi tanımaları, potansiyellerini keşfetmeleri ve geliştirmeleri, özgüvenlerini arttırmaları, hedeflerine ulaşmaları, daha mutlu ve tatmin edici bir hayat yaşamaları için gereken beceri ve yetenekleri kazanmalarını sağlamaktır.

Kişisel gelişim, bireylerin yaşamlarında daha başarılı olmalarını, daha iyi bir kariyere sahip olmalarını, daha sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmelerini amaçlamaktadır. Ayrıca kişisel gelişim, bireylerin kendilerine, başkalarına ve dünyaya karşı daha farkındalıklı ve saygılı olmalarını da sağlar.

Kişisel Gelişim Aşamaları Nelerdir?

Kişisel gelişim aşamaları şunlardır:

 1. Farkındalık aşaması 
 2. Kabul etme aşaması
 3. Hedef belirleme aşaması
 4. Değişim aşaması
 5. Gelişim aşaması
 6. Büyüme aşaması

1. Farkındalık Aşaması

kişisel gelişim aşamaları farkındalık

Kişisel gelişim aşamaları arasında ilk sırada farkındalık aşaması bulunur. Farkındalık aşaması, kişinin kendi güçlü ve geliştirilmesi gereken yönlerini keşfetmesidir. Farkındalık aşamasında kişi kendi yeterlilik alanlarına ilişkin bilinçli hale gelir. Böylece kişi hangi alanlarda aksiyon alması gerektiğine ilişkin fikir edinmiş olur.

2. Kabul Etme Aşaması

kişisel gelişim aşamaları kabul etme

Kişisel gelişim aşamalarının ikinci sırasında ise kabul etme aşaması yer alır. Kabul etme aşaması, kişinin kendi güçlü ve zayıf yönlerini fark ettikten sonra kabul etmesidir. Güçlü yönleri kabul etmek kolaydır fakat zayıf yönlerle barışmak herkes için o kadar kolay değildir. Ancak kişisel gelişim için kişinin zayıf yönlerini kabullenmesi gerekmektedir. Aksi halde kişi kendini geliştirmek için aksiyon almakta güçlük çeker.

3. Hedef Belirleme Aşaması

hedef belirleme aşaması

Hedef belirleme aşaması, farkındalık ve kabul etme aşamasından sonra gelen ve değiştirilecek alanları belirlemeye yönelik bir amaca sahip olmaktır. Hedef belirlerken hedefin gerçekçi olmasına, sürdürülebilir ve uygulanabilir olmasına dikkat edilmelidir. 

4. Değişim Aşaması

değişim aşaması

Değişim aşaması, kişinin kendi özelliklerini fark ettikten sonra geliştirmesi gereken yönleri için harekete geçmesidir. Kişisel gelişim için kişinin eylemde bulunması önemlidir. Değişim aşaması, kişisel gelişim aşamalarının en önemlisidir.

5. Gelişim Aşaması

gelişim aşaması

Gelişim aşaması, kişisel gelişim aşamaları arasında bulunan beşinci adımdır. Gelişim aşaması, bireyin kişisel gelişim için belirlediği hedeflere uygun aksiyon aldıktan sonra yaşadığı değişimdir. Gelişim aşaması, değişimin olumlu şekilde gerçekleşmesi anlamına gelir. 

6. Büyüme Aşaması

kişisel gelişim aşamaları büyüme

Büyüme aşaması ise kişisel gelişim aşamaları arasındaki son aşama olarak karşımıza çıkar. Büyüme aşaması, kişinin tüm aşamaları uyguladıktan sonra geldiği seviyedir. Büyüme aşaması süreklilik ifade eder.

Kişisel Gelişim Kursları Hangileridir?

kişisel gelişim kursları hangileridir

Kişisel gelişim kursları şunlardır:

Kişisel Gelişim Kursu Hangi Dersleri İçerir?

Kişisel Gelişim Kursu; spor, sağlıklı yaşam, insan ilişkileri, zaman yönetimi, verimlilik, düzenli çalışma, iş hayatında başarılı olma, duygusal gelişim, etkili iletişim gibi dersleri içerir.

Kişisel Gelişim Kurslarına Katılmanın Faydaları Nelerdir?

Bireyler, kişisel gelişimlerine en az mesleki gelişimlerine ve günlük hayat rutinlerine gösterdiği kadar özen göstermelidir. Kişisel gelişim eğitimlerine katılmak, bireylerin kişisel gelişimlerine gösterdikleri önem için atacakları ilk ve büyük bir adım olacaktır.

Kişisel gelişim kursları; bireylerin bilim, sanat, kültür ve spor alanında güncel bilgiler edinmelerini sağlayacak şekilde hazırlanmaktadır. Diksiyon eğitimlerinden yoga eğitimlerine, müzik eğitimlerinden stresle başa çıkmaya kadar birçok farklı kategoride kişisel gelişim kursları bulunmaktadır. Kişisel gelişim eğitimleri, İstanbul Boğaziçi Enstitüsü tarafından profesyonel eğitmenler eşliğinde verilmektedir. 

Kişisel gelişim için kurslar, bireylerin kendi potansiyellerinin farkına varmalarına yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda bireyler, kişisel gelişim kursları sayesinde bilgi birikimlerini arttırmaktadırlar. Kişisel gelişim eğitimlerine katılmak, kişisel gelişim sürecine özen gösteren ya da özen göstermek isteyen her birey için önem taşımaktadır. 

Kişisel gelişim kursları, bireyleri sadece konu hakkında bilgilendirmekle kalmamaktadır. Ayrıca kişileri, ilgili konu hakkında araştırma yapmak için motive etmektedir. Kişisel gelişim eğitimleri, bireylerin kendilerine ayırdıkları zamanı verimli geçirmelerine fırsat vermektedir. 

En Çok Okunan Kişisel Gelişim Kitapları Hangileridir?

en iyi kişisel gelişim kitapları

En iyi kişisel gelişim kitapları şunlardır:

 • Beden Dili - Joe Navarro
 • İyi Hissetmek - David Burns
 • Ikigai - Héctor García ve Francesc Miralles i Contijoch
 • Ustalık Gerektiren Kafaya Takmama Sanatı - Mark Manson
 • Bir Ömür Nasıl Yaşanır?  - İlber Ortaylı
 • Hayır Diyebilme Sanatı – Müthiş Psikoloji
 • Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı - Stephen R. Covey
 • The Secret - Rhonda Byrne
 • Outliers - Malcolm Gladwell
 • İnsan Olma Yolculuğu: Sıradan Yaşamda Gerçek Mutluluğu Bulmak Mümkün mü? – Osho
 • Ferrari'sini Satan Bilge - Robin Sharma
 • İnsan Geleceğini Nasıl Kurar & Kendini İnşa Etmenin Yolları - İlber Ortaylı
 • Seninle Başlamadı - Mark Wolynn
 • Dinle Küçük Adam - Wilhelm Reich
Yazı Değerlendirmesi : 0 Puan
Toplam : 0 Yorum

 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
0

  Yazı Puanı

  Yazı Değerlendirmesi : 0
  Toplam : 0 Yorum

  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

  Yorumlar

  {{yrm.yazar}}

  {{yrm.baslik}}

  {{yrm.yorum}}

  Boğaziçi Enstitüsü :{{yrm.cevap}}
  Yorum & Oylama Ekle

  • Bu yazıyı beğendiniz mi?