Enstitü Nedir? Enstitü Ne İşe Yarar?
Genel Kültür Yazıları

Enstitü Nedir? Enstitü Ne İşe Yarar?

Enstitü, bir üniversiteye bağlı olan veya bağımsız olarak araştırma yapan ve belirli konularda eğitim veren örgüttür. 

Enstitüde verilen eğitimler, bireylerin yaşam boyu öğrenme süreçlerine katkı sağlamaktadır. Enstitü, bireylerin diledikleri alanda eğitime ulaşabilmelerini sağlayan bir kuruluştur.

Enstitü Nedir? Enstitü Ne Demek?

enstitü nedir

Enstitü kelimesi Fransızca “institut” kelimesinden gelmektedir. Fransızca’da “institut” kelimesi, “araştırma kurumu” anlamı taşımaktadır. Enstitü kelimesinin kökü, Latince “dikmek, kurmak” fiilinden türetilmiştir. 

Enstitünün TDK Anlamı Nedir?

Enstitünün TDK anlamı, bir üniversiteye bağlı veya bağımsız bir kuruluş olarak çoğunlukla araştırma yapan ve bazı durumlarda öğretime de yer veren eğitim kurumudur. 

Enstitü Ne İşe Yarar?

Enstitü, kişilere belirli konularda araştırma yapma olanağı sağlar ve birçok alanda profesyonel eğitmenler tarafından verilen eğitimlere ulaşma imkanı verir. Enstitüler, bireylere yaşam boyu öğrenme açısından avantaj sağlamaktadır.

Enstitüde verilen eğitimler, kişilerin akademik hayatları sonrasındaki gelişimlerini sağlamak adına iyi bir fırsat yaratır. Bireyler bu fırsatı değerlendirerek kişisel gelişimlerini arttıracak bir adım atmış olurlar.

Enstitünün Faydaları Nedir?

Enstitünün faydaları şunlardır:

 • Yaşam boyu öğrenme sağlar.
 • Kişisel gelişimi arttırır.
 • Farklı alanlarda eğitim almayı sağlar.
 • Alınan eğitimlere ilişkin sertifika sahibi olmayı sağlar.
 • Kişilerin mesleki gelişimlerini arttırır.
 • Bireyin yaşam kalitesini arttırır.
 • Araştırma yapmak için olanak tanır. 
 • Eğitime kolay erişim sağlar.
 • Eğitimde fırsat eşitliği sağlar.

Enstitünün Amacı Nedir?

Enstitü, ilk olarak toplumun yaygın eğitim araçlarına erişememesi sebebiyle kurulmuştur. Toplumun eğitime erişim sağlayamayan kısmının eğitilmesi amacıyla kurulan enstitü, amacına ulaşmış ve birçok kişiyi eğitim kurumu altında birleştirmeyi başarmıştır. İlk kurulan enstitüler sayesinde özellikle kırsal alanda kalkınma sağlanmıştır. Başlangıçta köylerde bulunan insanların okuma-yazma oranlarını yükseltmek için kurulan enstitüler, günümüzde herkese hitap eden bir hale gelmiştir. 1940 yıllarında enstitü; köy halkının savaşlar sonrası yaşanan olumsuz atmosferden uzaklaşmasına, hem kadınların hem de erkeklerin okuma-yazma öğrenmesine büyük katkı sağlamıştır. 

Günümüze gelindiğinde ise enstitü, hem üniversitelerin lisansüstü eğitimleri için araştırma olanakları sunan hem de herkesin dijital ve fiziksel olarak birçok alanda eğitime erişebildiği bir örgüt haline gelmiştir. 

Enstitü ve Üniversite Arasındaki Farklılıklar Nelerdir?

Enstitü ve üniversite arasındaki farklılıklar şunlardır:

 • Üniversiteler mesleki unvan kazanımı için diploma verir.
 • Üniversiteye giriş için puan gereklidir.
 • Enstitüden eğitim almak için puana ihtiyacınız yoktur.
 • Enstitüler genelde online eğitim metodu ile dersleri yürütürler.
 • Üniversiteler olağanüstü bir durum olmadıkça örgün eğitim ile dersleri yürütürler.
 • Üniversiteler tek bir bölüm üzerinden ya da en fazla iki bölüm (çift anadal/yandal) üzerinden eğitim almanızı sağlar.
 • Enstitülerde alacağınız farklı eğitimlerin bir sayı sınırlaması yoktur.
 • Enstitüler diploma değil, sertifika verirler.
 • Lisansüstü eğitim için başvurulan enstitüler, alanda araştırma-geliştirme yapmaya imkan tanırlar. 
 • Üniversitelerde belirli ders saatleri bulunur ve bu dersler genellikle gündüzdür.
 • Enstitülerde günün her saatinde eğitim alma imkanı vardır. 

Araştırma Enstitüsü Nedir?

Araştırma enstitüsü, belirli alanlarda araştırma yapma amacı güden bir kuruluştur. Araştırma enstitüsü, sosyal ve fen bilimleri alanında hizmet vermektedir ve üniversitelere bağlı olarak kurulmuştur.

Araştırma enstitüsü, lisans düzeyinde eğitimlerini tamamlayan kişilerin lisansüstü eğitimleri ve tez yazım süreçleri için araştırma imkanı sağlayan kurumlardır.

Eğitim Enstitüsü Nedir?

Eğitim enstitüsü, ilkokul ya da ortaokul düzeyinde öğrencilere ders vermek için öğretmen yetiştiren kurumlardır. Eğitim enstitüsü ilk kez 1926 yılında, güncel ismi ile Gazi Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur. Eğitim enstitüsünde görev alan kişiler, öğrencilere eğitim psikolojisi, eğitim etiği ve sosyolojisi gibi alanlarda profesyonel dersler vermektedir. Eğitim enstitüleri sayesinde bireyler, ortaokul ve ilkokul düzeyindeki kurumlarda çalışmak üzere yetkin öğretmen olarak yetişmektedir.

Tarımsal Araştırma Enstitüsü Nedir?

Tarımsal araştırma enstitüsü; büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvanların verimliliğini arttırmak ve sağlıklı yetiştirilmelerini sağlamak için yetkin kişiler yetiştiren bir kuruluştur. 

Tarımsal araştırma enstitüsü, 1925 yılında Islah-ı Buzr adıyla Eskişehir’de kurulmuştur. Tarımsal araştırma enstitüsü, hayvancılık ve tarım alanında verimliliği arttıran faaliyetler gerçekleştirmektedir.

Türkiye’de Kurulmuş Enstitüler Nelerdir?

türkiyede kurulmuş enstitüler

Türkiye’de kurulmuş enstitüler şunlardır:

 1. Köy Enstitüleri
 2. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü
 3. Eğitim Bilimleri Enstitüsü
 4. Fen Bilimleri Enstitüsü
 5. Güzel Sanatlar Enstitüsü
 6. Kış Sporları ve Spor Bilimleri Enstitüsü
 7. Sağlık Bilimleri Enstitüsü
 8. Sosyal Bilimler Enstitüsü
 9. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü
 10. Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsü

1. Köy Enstitüleri

Köy enstitüleri, Türkiye’de öğretmen yetiştirmek üzere 17 Nisan 1940 yılında Van’ın Erciş ilçesinde kurulmuştur. Köy enstitüleri, dönemin milli eğitim bakanı Hasan Ali Yücel tarafından faaliyete geçirilmiştir. Sonraki dönemlerde köy öğretmen okullarına dönüştürülen köy enstitüleri, 27 Ocak 1954 yılında kapatılmıştır. 

Lütfi Arslan'ın 2021 yılında yayımlanan doktora tezine göre, köy enstitülerinin kapatılmasında birçok faktör etkili olmuştur. Bunlardan biri ise ABD'nin Türkiye'ye yaptığı Marshall Yardımı ve Truman Doktrini'dir. ABD, SSCB'ye karşı müttefik devlet olarak Türkiye'ye bu yardımları göndermiştir. Özellikle bazı çevreler, bu yardımlar karşılığında ABD'nin Türkiye'nin eğitim-kültür politikalarını etkilediğini ve bunun sonucu olarak köy ensitülerinin kapatıldığını öne sürmektedir. Köy enstitülerinin kapatılmasında ağırlıklı olarak dönemin siyasi iklimi etkili olmuştur.

2. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, ilk defa 1940 yılında Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesine bağlı olarak Türk İnkılâp Tarihi ismi ile kurulmuştur. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Cumhuriyet’in kuruluş yıllarından itibaren yapılan yenilik ve devrimlerin tarihsel olarak araştırılması için kurulmuş bir örgüttür. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, günümüzde halen faaliyetlerine devam etmektedir.

3. Eğitim Bilimleri Enstitüsü 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü, ilk kez Ankara Üniversitesi bünyesinde kurulmuştur. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, eğitim bilimleri alanında yetkin öğretmenler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, günümüzde “Eğitim Bilimleri Fakültesi” ismi ile üniversitelere bağlı olarak faaliyetini sürdürmektedir.

4. Fen Bilimleri Enstitüsü

Fen Bilimleri Enstitüsü, 1982 yıllarında Ankara ve İstanbul Üniversitesi bünyesinde kurulmuştur. Fen Bilimleri Enstitüsü, fen bilimleri alanında araştırma ve lisansüstü eğitimlerin yürütülmesi ile görevli bir kurumdur. Fen Bilimleri Enstitüsü, günümüzde halen üniversitelere bağlı olarak faaliyetini devam ettirmektedir. 

5. Güzel Sanatlar Enstitüsü

Güzel Sanatlar Enstitüsü, ilk kez sanat tarihçisi ve ressam olan Osman Hamdi Bey tarafından 1882 yılında Sanâyi-i Nefîse Mektebi ismiyle kurulmuştur. Güzel Sanatlar Enstitüsü; resim, müzik, mimarlık gibi güzel sanatlar alanında donanımlı kişiler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Güzel Sanatlar Enstitüsü, günümüzde “Güzel Sanatlar Fakültesi” ismiyle faaliyetine devam etmektedir. 

6. Kış Sporları ve Spor Bilimleri Enstitüsü

Kış Sporları ve Spor Bilimleri Enstitüsü, Türkiye’de bir tek Erzurum Üniversitesinde bulunmaktadır. Kış Sporları ve Spor Bilimleri Enstitüsü, 2016 yılında kurulmuştur. Kış Sporları ve Spor Bilimleri Enstitüsü, spor bilimleri faaliyetlerini profesyonel şekilde gerçekleştirecek uzmanlar yetiştirmektedir. Kış Sporları ve Spor Bilimleri Enstitüsü, günümüzde halen eğitim vermeye devam etmektedir. 

7. Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Sağlık Bilimleri Enstitüsü, ilk kez 1967 yılında Hacettepe Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, sağlık alanında lisansüstü eğitim görmek isteyen kişilere profesyonel eğitim sağlamaktadır. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, alanında önemli araştırmalara imza atan, literatüre katkı sağlayan ve günümüzde de faaliyetlerini sürdüren bir kurumdur.

8. Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1982 yılında İstanbul Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur. Sosyal Bilimler Enstitüsü; sosyoloji, psikoloji ve antropoloji gibi alanlarda araştırmalar yürütmekle sorumlu bir kurumdur. Sosyal Bilimler Enstitüsü, günümüzde üniversitelere bağlı olarak çalışmalarını devam ettirmektedir.

9. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, ilk kez 1924 yılında İstanbul Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türk kültürü ve tarihi hakkında araştırmalar ve çalışmalar yapan bir kurumdur. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, faaliyetlerini halen sürdürmektedir.

10. Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsü

Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsü, ilk kez 2018 yılında Eskişehir Teknik Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur. Eskişehir Teknik Üniversitesi Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsü, Türkiye’nin ilk ve tek yer ve uzay bilimleri enstitüsüdür. Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsü, uzay bilimleri alanında lisansüstü eğitim almak isteyen kişilerin araştırmalarını yürütmekle görevlidir. Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsü, 2018 yılından itibaren faaliyetlerini sürdürmeye devam etmektedir.

İstanbul Boğaziçi Enstitüsü Nedir?

İstanbul Boğaziçi Enstitüsü, farklı alanlarda profesyonel eğitmen kadrosuyla hem örgün hem de online eğitim veren bir e-öğrenme platformudur. 2013 yılında İstanbul’da kurulan platform, bireylere zaman ve mekan fark etmeksizin nitelikli eğitime ulaşma imkanı sunmaktadır. Platformda kişisel ve mesleki gelişime yönelik eğitimler verilmektedir. İstanbul Boğaziçi Enstitüsü, eğitimleri başarıyla tamamlayan öğrencilerine uluslararası düzeyde geçerli, enstitü ve üniversite onaylı sertifika fırsatı sunar. 

İstanbul Boğaziçi Enstitüsü Amacı Nedir?

İstanbul Boğaziçi Enstitüsünün amacı, nitelikli eğitimi tabana yaymaktır. Bu amaçla kurulan platform; kişisel gelişim, pazarlama, hukuk, bilişim, dil, sağlık, psikoloji, işletme, mesleki gelişim, liderlik, insan kaynakları, çocuk gelişimi, verimlilik ve planlama alanlarında eğitim vermektedir. İstanbul Boğaziçi Enstitüsünde eğitimlerin bir kısmı ücretli olup bir kısmı ise ücretsiz bir şekilde sunulmaktadır. Eğitimlere kişinin bulunduğu mekan fark etmeksizin istenen zamanda katılmak mümkündür.

Eğitim Danışmanımız ile iletişime geç.
Hemen Ara
+90 850 840 54 37
Whatsapp ile destek al
İletişime geçmek için tıkla
Menüyü Kapat