Sosyal Bilimler Enstitüsü Nedir?
Genel Kültür Yazıları

Sosyal Bilimler Enstitüsü Nedir?

Sosyal Bilimler Enstitüsü; maliye, ekonometri, coğrafya, sosyoloji, işletme, halkla ilişkiler gibi alanlara yönelik lisansüstü seviyede üniversitelere bağlı bir şekilde eğitim veren akademik birimdir. Sosyal Bilimler Enstitüsü, sosyal bilimler alanında uzman bireyler yetiştirmeyi amaçlar.

Sosyal Bilimler Enstitüsü Niçin Kurulmuştur?

Sosyal Bilimler Enstitüsü; tarih, coğrafya, edebiyat, işletme, yerel yönetimler gibi sosyal bilimlerin alanına giren bölümlerde yüksek lisans ve doktora eğitimleri vermek amacıyla kurulmuştur. Sosyal Bilimler Enstitüsünün kuruluş amaçlarından biri de sosyal bilimler alanında yapılan bilimsel araştırmaları arttırmaktır.

Sosyal Bilimler Enstitüsü Hangi Çalışmaları Yürütmektedir?

Sosyal Bilimler Enstitüsü, sosyal bilimler (sosyoloji, işletme, tarih vb.) alanında yüksek lisans ve doktora eğitimleri vermektedir ve bu alanda bilimsel araştırma yapılmasını sağlamaktadır. Sosyal Bilimler Enstitüsünde ders alan öğrenciler yüksek lisans ve doktora tezi yazarak alana katkıda bulunmaktadır. Bazı üniversitelerde bulunan sosyal bilimler enstitüleri, sosyal bilimler alanında hakemli dergi kurarak bilimsel çalışmaların yayımlanmasını sağlar. Bazı enstitüler ise bilimsel araştırmaların daha çok kişiye ulaşması için çalıştay, kongre vb. etkinlikleri düzenler.

Sosyal Bilimler Enstitüsü Hangi Üniversitelerde Vardır?

Sosyal Bilimler Enstitüsü, şu üniversitelerde bulunmaktadır:

 1. İstanbul Üniversitesi
 2. Akdeniz Üniversitesi
 3. Marmara Üniversitesi
 4. Mersin Üniversitesi
 5. Ankara Üniversitesi
 6. Yıldız Teknik Üniversitesi
 7. Anadolu Üniversitesi

1. İstanbul Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1982 yılında kurulmuştur. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Temel İslam Bilimleri, Arkeoloji, Batı Dilleri ve Edebiyatları gibi alanlarda yüksek lisans ve doktora eğitimleri verilir.

2. Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 20 Temmuz 1982’de kurulmuş ve 1992-1993 eğitim-öğretim yılında faaliyetlerine başlamıştır. Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü; İletişim, Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet, Müzecilik, Rekreasyon, Sosyal Hizmet, Turizm Yönetimi, Pazarlama gibi ana bilim dallarında lisansüstü eğitim vermektedir. Sosyal bilimler alanındaki akademik çalışmaların yayımlandığı, enstitüye bağlı “Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi” de bulunmaktadır.

3. Marmara Üniversitesi

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 20 Temmuz 1982’de kurulmuştur. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü;  Tarih, Coğrafya, İktisat, Yerel Yönetimler, Temel İslam Bilimleri, Gazetecilik gibi alanlarda lisansüstü seviyede eğitim düzenlemektedir. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı “Öneri Dergisi” adında bir hakemli akademik dergi de bulunmaktadır. Bu dergide sosyal bilimler alanında yapılan akademik çalışmalar yayımlanmaktadır.

4. Mersin Üniversitesi

Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü; Alman Dili ve Edebiyatı, Psikoloji, Turizm İşletmeciliği, Sanat Tarihi alanlarında lisansüstü düzeyde eğitim vermektedir. Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde örgün, uzaktan eğitim ve ikinci öğretim seçenekleri bulunmaktadır.

5. Ankara Üniversitesi

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 28 Mart 1983’te kurulmuştur. Enstitünün ilk müdürü Prof. Dr. Güneri Akalın’dır. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde İnsan Hakları, Kadın Çalışmaları, Latin Amerika Çalışmaları, Askerî Tarih gibi alanlara yönelik yüksek lisans ve doktora eğitimleri verilir. 

6. Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ)

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Sosyal Bilimler Enstitüsü; Felsefe, İktisat, Türk Edebiyatı, İnsan Kaynakları Yönetimi gibi alanlarda lisansüstü eğitim vermektedir. Ayrıca bu alandaki çalışmaların yayımlandığı “Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi” adlı bir akademik dergiye de sahiptir. YTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, sosyal bilimler alanında kongre, çalıştay gibi etkinlikler de düzenlemektedir.

7. Anadolu Üniversitesi

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1982-1983 eğitim-öğretim yılında eğitim vermeye başlamıştır. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü; Arkeoloji, Görsel İletişim Tasarımı, İktisat, Spor Yöneticiliği, Özel Hukuk gibi alanlarda yüksek lisans ile doktora eğitimleri vermektedir. Enstitüye ait bir de “Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi” adlı akademik bir dergi de bulunmaktadır.

Sosyal Bilimler Enstitüsü Bulunan Diğer Üniversiteler Nelerdir?

Sosyal Bilimler Enstitüsünün bulunduğu diğer üniversiteler şu şekilde sıralanabilir:

 • Galatasaray Üniversitesi
 • Kırklareli Üniversitesi
 • Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 
 • Kocaeli Üniversitesi
 • Sakarya Üniversitesi
 • Afyon Kocatepe Üniversitesi
 • Gebze Teknik Üniversitesi
 • TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
 • Özyeğin Üniversitesi
 • İstanbul Ticaret Üniversitesi
 • Pamukkale Üniversitesi
 • Trakya Üniversitesi
 • Aksaray Üniversitesi
 • Ege Üniversitesi
 • Kastamonu Üniversitesi
 • Yeditepe Üniversitesi
 • Necmettin Erbakan Üniversitesi
 • Erciyes Üniversitesi
 • Hacettepe Üniversitesi
 • Medipol Üniversitesi
 • Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
 • Ufuk Üniversitesi
 • Düzce Üniversitesi
 • Çankırı Karatekin Üniversitesi
 • Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
 • Erzurum Teknik Üniversitesi
 • Muş Alparslan Üniversitesi
 • İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
 • Siirt Üniversitesi
 • Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
 • Bingöl Üniversitesi
 • İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi
 • Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
 • Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
 • Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
 • Uludağ Üniversitesi
 • Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
 • Balıkesir Üniversitesi
 • Acıbadem Üniversitesi
 • Giresun Üniversitesi
 • Üsküdar Üniversitesi
 • Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
 • Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsünde Bulunan Ana Bilim Dalları Nelerdir?

Sosyal Bilimler Enstitüsünde bulunan ana bilim dalları şunlardır:

 • İşletme Ana Bilim Dalı: Yönetim ve Organizasyon, Perakendecilik ve Satış Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Örgütsel Davranış gibi alanlarda lisansüstü eğitim veren ana bilim dalıdır.
 • İktisat Ana Bilim Dalı: İnovasyon ve Girişimcilik Ekonomisi, İktisat Politikası, İktisat, Ekonomi Hukuku gibi alanlara yönelik yüksek lisans ve doktora eğitimleri vermektedir.
 • Pazarlama Ana Bilim Dalı: Pazarlamanın farklı alanlarına yönelik yüksek lisans ve doktora eğitimleri veren ana bilim dalıdır.
 • Coğrafya Ana Bilim Dalı: Coğrafya alanında yüksek lisans ve doktora eğitimi düzenlemektedir.
 • Tarih Ana Bilim Dalı: Eski Çağ Tarihi, Orta Çağ Tarihi, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi vb. alanlarda lisansüstü düzeyde eğitim veren ana bilim dalıdır.
 • Halkla İlişkiler ve Tanıtım Ana Bilim Dalı: Reklamcılık ve Tanıtım, Kurumsal İletişim Yönetimi, Halkla İlişkiler gibi alanlara yönelik yüksek lisans ile doktora eğitimleri vermektedir.
 • Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı: Eski Türk Dili, Türk Halk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı gibi farklı alanlarda açılan lisansüstü eğitim programlarını kapsar.
 • Batı Dilleri ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı: Fransız Dili ve Edebiyatı, Alman Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı gibi alanlardaki lisansüstü eğitimleri içerir.
 • Doğu Dilleri ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı: Arap Dili ve Edebiyatı, Urdu Dili ve Edebiyatı, Fars Dili ve Edebiyatı gibi alanlarda açılan lisansüstü eğitimleri kapsamaktadır.
 • Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı: Turizm İşletmeciliği alanında düzenlenen yüksek lisans ve doktora eğitimlerine sahip olan ana bilim dalıdır.
 • Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı: Uluslararası Politik Ekonomi, Uluslararası İlişkiler gibi alanlarda açılan lisansüstü eğitim programlarını içerir.
 • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı: Yönetişim ve Sivil Toplum Kuruluşları, Sosyal Politika ve Sosyal Hizmetler, Kamu Politikası vb. alanlarda açılan lisansüstü eğitim programlarına sahiptir.
 • Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı: Sanat Tarihi alanına ait yüksek lisans ve doktora programlarını kapsamaktadır.
 • Rekreasyon Ana Bilim Dalı: Rekreasyon alanında düzenlenen lisansüstü eğitimleri içerir.
 • Radyo, Televizyon ve Sinema Ana Bilim Dalı: İletişim Bilimleri, Görsel İletişim ve Dijital Medya, Sinema gibi alanlara yönelik açılan lisansüstü eğitim programlarına sahiptir.
 • Sosyoloji Ana Bilim Dalı: Sosyoloji alanıyla ilgili açılan lisansüstü eğitimleri kapsar.
 • Psikoloji Ana Bilim Dalı: Psikoloji, Uygulamalı Psikoloji gibi alanlarda açılan lisansüstü eğitimleri içerir.
 • Gazetecilik Ana Bilim Dalı: Yayıncılık Yönetimi, Gazetecilik, İletişim Sosyolojisi vb. alanlarda açılan yüksek lisans ve doktora programlarına sahiptir.
 • Arkeoloji Ana Bilim Dalı: Kapsamında Tarih Öncesi Arkeolojisi, Klasik Arkeoloji, Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi alanlarında açılan lisansüstü eğitimler bulunur.

Sosyal Bilimler Enstitüsünde Öğrenci Olmak için Yapılması Gerekenler Nelerdir?

Sosyal Bilimler Enstitüsünde öğrenci olmak için YDS (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) ve ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı) sınavlarından geçerli bir puan almak gerekir. Bu sınavlarda başarılı olmak için kursa gidilebilir. Bazı üniversitelerde YDS şartı bulunmaz. 

Sosyal Bilimler Enstitüsünde Öğrenci Olmak için Not Ortalamasının Kaç Olması Gerekir?

Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisans öğrencisi olmak için lisans dönemi not ortalaması en az 65 puan olmak zorundadır. Sosyal Bilimler Enstitüsünde doktora öğrencisi olmak için ise yüksek lisans not ortalaması en az 75 olmalıdır.

Sosyal Bilimler Enstitüsünde Öğrenci Olabilmek için Mülakat Sınavına Katılmak Zorunlu mu?

Sosyal Bilimler Enstitüsünde öğrenci olabilmek için mülakat sınavına katılmak zorunludur.

Enstitü Nedir?

Enstitü nedir sorusunun cevabı ise enstitü; bir üniversiteye bağlı olan veya bağımsız olarak araştırma yapan ve belirli konularda eğitim veren örgüttür. 

Enstitüde verilen eğitimler, bireylerin yaşam boyu öğrenme süreçlerine katkı sağlamaktadır. Enstitü, bireylerin diledikleri alanda eğitime ulaşabilmelerini sağlayan bir kuruluştur.

Eğitim Danışmanımız ile iletişime geç.
Hemen Ara
+90 850 840 54 37
Whatsapp ile destek al
İletişime geçmek için tıkla
Menüyü Kapat