Acele et! İş fırsatı sunan üniversite sertifikalı eğitimlere indirimli kaydol!
2022-05-28T12:00
online-egitimler-bogazici-enstitusu
Eğitim Bilimleri Enstitüsü Nedir?

Eğitim Bilimleri Enstitüsü Nedir?


Eğitim Bilimleri Enstitüsü, üniversitelerin bünyesinde öğretmenlik alanları ve eğitim bilimleri alanında yüksek lisans ve doktora eğitimi veren akademik birimdir. Eğitim Bilimleri Enstitüsünde özel eğitim, temel eğitim, yabancı dil eğitimi, Türkçe, matematik, fen, eğitim bilimleri, güzel sanatlar gibi alanlarda açılan ana bilim dalları yer almaktadır.

Eğitim Bilimleri Enstitüsü Niçin Kurulmuştur?

Eğitim Bilimleri Enstitüsü, öğretmenlik ve eğitim bilimleri alanında lisansüstü ile doktora düzeyinde eğitim vermek ve bu alanlarda araştırma yapmak amacıyla kurulmuştur. 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü Hangi Çalışmaları Yürütmektedir?

Eğitim Bilimleri Enstitüsü, eğitim bilimleri ile öğretmenlik alanlarında yüksek lisans ve doktora programları açmaktadır. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, öğretmenlik ve eğitim bilimleri dallarında bilimsel araştırmaların yapılmasını, bilimsel toplantıların (sempozyum, kongre vs.) düzenlenmesini sağlar.

Eğitim Bilimleri Enstitüsü Hangi Üniversitelerde Vardır?

Eğitim Bilimleri Enstitüsünün yer aldığı üniversiteler şunlardır:

 1. Atatürk Üniversitesi
 2. Anadolu Üniversitesi
 3. Mersin Üniversitesi
 4. Akdeniz Üniversitesi
 5. Marmara Üniversitesi
 6. Gazi Üniversitesi
 7. Ankara Üniversitesi
 8. Fırat Üniversitesi
 9. Gaziantep Üniversitesi
 10. Erciyes Üniversitesi

1. Atatürk Üniversitesi

Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 26 Şubat 2010’da kurulmuştur. Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde bulunan bölümler şunlardır:

 • Eğitim bilimleri (Eğitim programları ve öğretim, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, eğitim yönetimi vb.)
 • Alan eğitimi (Matematik eğitimi, kimya eğitimi, fen bilgisi eğitimi, sosyal bilgiler eğitimi, Türkçe eğitimi, İngilizce eğitimi vb.)

2. Anadolu Üniversitesi

Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 18 Ağustos 1993’te kurulmuştur. Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, farklı eğitim bilimleri alanlarında ulusal ve uluslararası çapta projeler üretmek, bu alanlarda lisansüstü düzeyde eğitim vermek gibi amaçlara sahiptir. 

Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü kapsamında bulunan ana bilim dalları şunlardır:

 • Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
 • Eğitim Bilimleri 
 • Eğitimde Drama 
 • Eğitimde Teknoloji Entegrasyonu 
 • Güzel Sanatlar Eğitimi 
 • Karakter ve Değer Eğitimi 
 • Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi 
 • Özel Eğitim 
 • Temel Eğitim 
 • Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
 • Yabancı Diller Eğitimi

3. Mersin Üniversitesi

Mersin Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 27 Temmuz 2010 tarihinde kurulmuştur. Mersin Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünün kuruluş amacı eğitim bilimleri alanında uzman bireyler yetiştirmektir.

Mersin Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde bulunan ana bilim dalları şunlardır:

 • Aile Eğitimi ve Danışmanlığı Ana Bilim Dalı
 • Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı
 • Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Ana Bilim Dalı
 • Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı
 • Güzel Sanatlar Eğitimi Ana Bilim Dalı
 • Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı
 • Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Ana Bilim Dalı
 • Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Ana Bilim Dalı
 • Temel Eğitim Ana Bilim Dalı
 • Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı
 • Yabancı Diller Eğitimi Ana Bilim Dalı

4. Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 15 Nisan 2011 tarihinde kurulmuş ve 2012-2013 öğretim yılının güz yarıyılında faaliyete geçmiştir. Akdeniz Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, eğitim bilimleri alanında lisansüstü seviyede araştırma ve eğitim-öğretim faaliyetlerini gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır.

Akdeniz Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde bulunan ana bilim dalları şunlardır:

 • Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi
 • Eğitim Bilimleri
 • Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
 • Temel Eğitim
 • Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
 • Yabancı Diller Eğitimi

5. Marmara Üniversitesi

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 3 Temmuz 1992 tarihinde kurulmuş ve 1994 yılında faaliyete geçmiştir. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünün ilk müdürü Prof. Dr. Ayla Oktay’dır.

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde bulunan ana bilim dalları şunlardır:

 • Güzel Sanatlar Eğitimi 
 • Eğitim Bilimleri 
 • Temel Eğitim 
 • Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi 
 • Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
 • Yabancı Diller Eğitimi 
 • Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi 
 • Özel Eğitim
 • Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

6. Gazi Üniversitesi

Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 4 Kasım 1997 tarihinde kurulmuştur. Fakat bu tarihten önce Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde faaliyetlerini sürdürmüştür. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, eğitim bilimleri alanında bilimsel araştırma yapmak, bu alanda uzman akademisyenler yetiştirmek gibi amaçlarla kurulmuştur.

Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde bulunan ana bilim dalları şunlardır:

 • Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
 • Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
 • Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
 • Eğitim Bilimleri
 • Güzel Sanatlar
 • Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
 • Özel Eğitim 
 • Temel Eğitim
 • Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi 
 • Yabancı Diller Eğitimi

7. Ankara Üniversitesi

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 11 Temmuz 1992 tarihinde kurulmuştur. Türkiye’de eğitim bilimleri alanında kurulan ilk enstitüler arasında bulunmaktadır. 

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde bulunan ana bilim dalları şunlardır:

 • Beden Eğitimi ve Spor
 • Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri
 • Eğitim Bilimleri
 • Güzel Sanatlar Eğitimi
 • Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
 • Özel Eğitim 
 • Temel Eğitim
 • Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi 
 • Disiplinlerarası Müze Eğitimi
 • Disiplinlerarası Engelliler için Beden Eğitimi ve Spor
 • Disiplinlerarası Fen, Matematik, Sanat ve Teknoloji Eğitimi (FMST)

8. Fırat Üniversitesi

Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 15 Nisan 2011’de kuruldu. Yılda 3 sayı çıkaran “Turkish Journal of Educational Studies (TURK-JES)” adlı bir hakemli ve süreli yayına sahiptir. 

Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde bulunan ana bilim dalları şunlardır:

 • Eğitim Bilimleri
 • Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
 • Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
 • Temel Eğitim
 • Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

9. Gaziantep Üniversitesi

Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, eğitim bilimleri alanında lisansüstü eğitimler vererek bu alanda uzman yetiştirmeyi amaçlar. Ayrıca enstitüye bağlı, 6 ayda bir yeni sayısı çıkan Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi (GAUN-JES) adlı akademik bir dergiye sahiptir.

Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde bulunan tezli yüksek lisans programları şunlardır:

 • İlköğretim Matematik Eğitimi
 • Sosyal Bilgiler Eğitimi
 • Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
 • Sınıf Eğitimi
 • İngiliz Dili Eğitimi
 • Eğitimde ve Sosyal Hayatta Sivil Toplum Örgütlenmeleri
 • Türkçe Eğitimi
 • Eğitim Yönetimi
 • Eğitim Programları ve Öğretim
 • Hayat Boyu Öğrenme
 • Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

10. Erciyes Üniversitesi

Erciyes Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 26 Şubat 2010 tarihinde kurulmuştur. Erciyes Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, eğitim bilimleriyle ilgili alanlarda lisansüstü düzeyde öğrenim gören öğrencilerin nitelikli eğitim almasını amaçlar.

Erciyes Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde bulunan ana bilim dalları şunlardır:

 • Eğitim Bilimleri Eğitimi
 • Matematik ve Fen Bilimleri
 • Temel Eğitim
 • Türkçe ve Sosyal Bilimler
 • Yabancı Diller Eğitimi

Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bulunan Diğer Üniversiteler Nelerdir?

Eğitim Bilimleri Enstitüsünün bulunduğu diğer üniversiteler şöyle sıralanabilir:

 • Dokuz Eylül Üniversitesi
 • Ege Üniversitesi
 • Sakarya Üniversitesi
 • Bursa Uludağ Üniversitesi
 • Hacettepe Üniversitesi
 • Necmettin Erbakan Üniversitesi
 • Süleyman Demirel Üniversitesi
 • Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
 • Pamukkale Üniversitesi
 • Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
 • Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
 • Fırat Üniversitesi
 • Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
 • Başkent Üniversitesi
 • Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
 • İnönü Üniversitesi
 • Yeditepe Üniversitesi
 • Selçuk Üniversitesi
 • Dicle Üniversitesi

Eğitim Bilimleri Enstitüsünde Bulunan Ana Bilim Dalları Nelerdir?

Eğitim Bilimleri Enstitüsünde bulunan ana bilim dalları şunlardır:

 • Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Ana Bilim Dalı: Spor Eğitimi, Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi gibi alanlarda yüksek lisans ve doktora programlarına sahiptir.
 • Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Ana Bilim Dalı: Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği alanında açılan yüksek lisans ve doktora programlarını kapsamaktadır.
 • Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Ana Bilim Dalı: Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanında açılan lisansüstü eğitim programlarını içerir.
 • Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı: Eğitim Yönetimi ve Denetimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Eğitim Programları ve Öğretim, Halk Eğitimi, Uluslararası ve Karşılaştırmalı Eğitim gibi alanlarda açılan yüksek lisans ve doktora eğitimlerine sahiptir.
 • Güzel Sanatlar Ana Bilim Dalı: Resim-İş Öğretmenliği, Müzik Öğretmenliği gibi alanlarda açılan yüksek lisans ve doktora eğitimlerini kapsamaktadır.
 • Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı: Fizik Öğretmenliği, Matematik Öğretmenliği, Biyoloji Öğretmenliği, Kimya Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği gibi farklı alanlarda açılan yüksek lisans ve doktora programlarını içerir.
 • Özel Eğitim Ana Bilim Dalı: Özel Yetenekliler Eğitimi, Zihin Engelliler Öğretmenliği, İşitme Engelliler Eğitimi, Özel Eğitim, Görme Engellilerin Eğitimi gibi alanlara yönelik düzenlenen doktora ve yüksek lisans eğitimlerini içermektedir.
 • Temel Eğitim Ana Bilim Dalı: Sınıf Öğretmenliği Eğitimi, İlkokulda Yenilikçi Eğitim, Okul Öncesi Eğitimi gibi alanlarda açılan yüksek lisans ve doktora eğitimi programlarını içerir.
 • Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı: Türkçe Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Tarih Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Coğrafya Öğretmenliği gibi alanlara yönelik açılan doktora ve yüksek lisans programlarını kapsar.
 • Yabancı Diller Eğitimi Ana Bilim Dalı: İngilizce Eğitimi, Almanca Öğretmenliği, Fransızca Öğretmenliği, Arap Dili Eğitimi gibi alanlara yönelik düzenlenen doktora ve yüksek lisans eğitimlerini içerir.
 • Aile Eğitimi ve Danışmanlığı Ana Bilim Dalı: Aile Eğitimi ve Danışmanlığı alanında Mersin Üniversitesinde açılan, yüksek lisans ve doktora programlarını içeren ana bilim dalıdır.
 • Karakter ve Değer Eğitimi Ana Bilim Dalı: Karakter ve Değer Eğitimi üzerine Anadolu Üniversitesinde açılan, tezsiz yüksek lisans programına sahip olan ana bilim dalıdır.
 • Eğitimde Drama Ana Bilim Dalı: Eğitimde Yaratıcı Drama alanında Anadolu Üniversitesinde açılan tezli yüksek lisans programını içeren ana bilim dalıdır.
 • Disiplinlerarası Müze Eğitimi Ana Bilim Dalı: Müze Eğitimi alanında Ankara Üniversitesinde açılan tezsiz ve tezli yüksek lisans programlarını içermektedir.
 • Disiplinlerarası Engelliler için Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı: Engelliler İçin Beden Eğitimi ve Spor alanında düzenlenen tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına sahiptir ve Ankara Üniversitesinde açılmıştır.
 • Disiplinlerarası Fen, Matematik, Sanat ve Teknoloji Eğitimi (FMST) Ana Bilim Dalı: Fen, Matematik, Sanat ve Teknoloji (FMST) Eğitimi alanında tezsiz yüksek lisans programına sahip olan ana bilim dalıdır. Ankara Üniversitesinde açılmıştır.
 • Eğitimde Teknoloji Entegrasyonu Ana Bilim Dalı: Eğitimde Teknoloji Entegrasyonu ile Eğitim Teknolojileri alanlarında Anadolu Üniversitesinde açılan yüksek lisans programlarını içermektedir.

Eğitim Bilimleri Enstitüsü Öğrencisi Olmak için Yapılması Gerekenler Nelerdir?

Eğitim Bilimleri Enstitüsünde yüksek lisans ve doktora öğrencisi olmak için YDS (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) ve ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı) sınavlarına girmek gerekir. Bazı üniversitelerde YDS şartı aranmaz. Doktora öğrencileri, bu sınavlara ek olarak Doktora Yeterlilik Sınavı’na da girmelidir. Bu sınavlara hazırlanmak için özel kurs merkezlerinde eğitim almak mümkündür. Sınava hazırlık süreci ise yaklaşık 1 yıllık süre gerektirir.

Eğitim Bilimleri Enstitüsü Öğrencisi Olmak için Not Ortalamasının Kaç Olması Gerekir?

Eğitim Bilimleri Enstitüsünde yüksek lisans öğrencisi olmak için lisans dönemine ait not ortalamasının en az 65 olması gerekir. Eğitim Bilimleri Enstitüsünde doktora öğrencisi olmak için ise lisans dönemi not ortalamasının en az 65 ve yüksek lisans dönemine ait not ortalamasının en az 75 olması gerekmektedir.

Eğitim Bilimleri Enstitüsü Öğrencisi Olabilmek için Mülakat Sınavına Katılmak Zorunlu mu?

Eğitim Bilimleri Enstitüsü öğrencisi olabilmek için mülakat sınavına katılmak zorunludur.

Enstitü Nedir?

Enstitü nedir sorusunun cevabı ise enstitü; bir üniversiteye bağlı olan veya bağımsız olarak araştırma yapan ve belirli konularda eğitim veren örgüttür. 

Enstitüde verilen eğitimler, bireylerin yaşam boyu öğrenme süreçlerine katkı sağlamaktadır. Enstitü, bireylerin diledikleri alanda eğitime ulaşabilmelerini sağlayan bir kuruluştur.

Yazı Değerlendirmesi : 0 Puan
Toplam : 0 Yorum

 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
0

  Yazı Puanı

  Yazı Değerlendirmesi : 0
  Toplam : 0 Yorum

  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

  Yorumlar

  {{yrm.yazar}}

  {{yrm.baslik}}

  {{yrm.yorum}}

  Boğaziçi Enstitüsü :{{yrm.cevap}}
  Yorum & Oylama Ekle

  • Bu yazıyı beğendiniz mi?