Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Nedir?

Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Nedir?


Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü; Türk dilini, kültürünü, tarihini, medeniyetini incelemek ve bu alanda uzman bireyler yetiştirmek amacıyla üniversitelere bağlı kurulan akademik birimdir. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, ilk etapta “Türkiyat Enstitüsü” ismiyle kurulmuş ve sonradan yeni ismini almıştır. Fakat ismi değişmiş olsa da kurumun amaçları değişmemiştir.

Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Ne Zaman Kurulmuştur?

Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, “Türkiyat Enstitüsü” adıyla İstanbul Darülfünunu (günümüzdeki adıyla İstanbul Üniversitesi) bünyesinde 12 Kasım 1924 tarihinde kurulmuştur. Türkiyat Enstitüsünün kuruluşundan önceki hazırlık süreci ise 1 yıl sürmüştür.

Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Kim Tarafından Kurulmuştur?

Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Mustafa Kemal Atatürk'ün görevlendirmesi üzerine Köprülüzâde Mehmed Fuad’ın (Ord. Prof. Dr. Mehmed Fuad Köprülü) çalışmaları ile kurulmuştur.

Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Niçin Kurulmuştur?

Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türk medeniyeti ve kültürünü folklor, edebiyat, dil gibi alanlarda inceleyip bu alanlarda yapılan akademik çalışmaları yayımlamak amacıyla kurulmuştur.

Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Hangi Çalışmaları Yürütmektedir?

Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türk kültürü ve medeniyetini araştırmak için yüksek lisans ve doktora programları açmıştır. Bu alanlarda yapılan akademik çalışmaları yayımlamak amacıyla Türkiyat Mecmuası, HÜTAD gibi dergilere sahiptir. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, yapılan bilimsel çalışmaları yaymak ve tartışmak amacıyla sempozyum, kongre gibi etkinlikler de düzenlemektedir.

Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Hangi Üniversitelerde Vardır?

Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü şu üniversitelerde bulunur:

 1. Atatürk Üniversitesi
 2. Hacettepe Üniversitesi
 3. Selçuk Üniversitesi
 4. Marmara Üniversitesi
 5. İstanbul Üniversitesi

1. Atatürk Üniversitesi

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 11 Temmuz 1992’de kurulmuştur. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü; Türk dili ve edebiyatı, Türk tarihi ve Türk lehçeleri alanlarında lisansüstü düzeyde eğitim vermektedir. Enstitü bünyesinde kurulan Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi; Türk tarihi, kültürü, dili vb. alanlarında yapılan akademik çalışmalara ev sahipliği yapmaktadır.

2. Hacettepe Üniversitesi

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 1992’de kurulmuştur. Türk kültürünü ve Türklerin etkileşimde olduğu kültürleri araştırmak amacıyla lisansüstü düzeyde eğitimler vermektedir. Enstitü bünyesinde kurulan “Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi (HÜTAD)” akademik yayınların yer aldığı bir dergidir. Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsünde Moğol Dili ve Kültürü Araştırmaları ile Türkiyat Araştırmaları adlı iki ana bilim dalı bulunmaktadır.

3. Selçuk Üniversitesi

Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 24 Ocak 1991’de kurulmuştur. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü; Türk kültürünü tarih, folklor, dil, coğrafya, sanat vb. bağlamında incelemeyi ve bu alanda sempozyum, konferans, panel gibi bilimsel etkinlikler düzenlemeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsünde Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Tarihi, Türk Sanatı olmak üzere 3 adet ana bilim dalı bulunmaktadır.

4. Marmara Üniversitesi

Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 15 Ekim 1985 tarihinde “Türklük Araştırma Birimi” ismiyle kurulmuştur. 24 Ocak 1991’de ismi değiştirilmiş ve yeni adı “Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü” olmuştur. Türk topluluklarının kültürel, siyasi, ekonomik, sosyal açılardan incelenmesini amaçlamaktadır. Enstitü bünyesinde “Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi” adlı akademik çalışmaların yayımlandığı bir dergi yer almaktadır. Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türk kültürü ile ilgili bilimsel araştırmaları tartışmak amacıyla sempozyum, kongre gibi etkinlikler de düzenlemektedir.

5. İstanbul Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Mustafa Kemal Atatürk'ün isteği üzerine Köprülüzâde Mehmed Fuad’ın çalışmaları sonucunda “Türkiyat Enstitüsü” adıyla 12 Kasım 1924’te kurulmuştur. 24 Ocak 1991'de adı değişmiş ve “Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü” olmuştur. İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü; Türk Tarihi, Türk Dili ve Edebiyatı ile Türk Sanatı olmak üzere 3 ana bilim dalında lisansüstü eğitim vermektedir. İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü bünyesinde “Türkiyat Mecmuası Dergisi” adında akademik yayınlara yer veren bir dergi kurulmuştur. Ayrıca enstitü, sempozyum ve kongre gibi bilimsel etkinliklere de ev sahipliği yapmaktadır.

Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Bulunan Diğer Üniversiteler Nelerdir?

Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, farklı isimlerle diğer üniversitelerde de kurulmuştur. Bu üniversiteler şunlardır:

 • Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü
 • Çankırı Karatekin Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü

Türkiyat Araştırmaları Enstitüsünde Bulunan Anabilim Dalları Nelerdir?

Türkiyat Araştırmaları Enstitüsünde bulunan ana bilim dalları şunlardır:

 • Türk Tarihi Ana Bilim Dalı: Türk tarihinin farklı dönemlerini ele alan lisansüstü eğitim programlarını içerir.
 • Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı: Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili lisansüstü eğitim vermektedir.
 • Türk Sanatı Ana Bilim Dalı: Türk sanatı ile ilgili yüksek lisans ve doktora eğitimleri düzenler.
 • Moğol Dili ve Kültürü Araştırmaları Ana Bilim Dalı: Hacettepe Üniversitesinde bulunmaktadır ve Moğol kültürü ile dili üzerine açılan lisansüstü eğitimlere sahiptir.
 • Türkiyat Araştırmaları Ana Bilim Dalı: Hacettepe Üniversitesinde bulunan Türkiyat Araştırmaları Ana Bilim Dalı, Türk kültürünü farklı boyutları ile ele alan lisansüstü eğitimleri kapsar. 

Türkiyat Araştırmaları Enstitüsünde Öğrenci Olmak için Yapılması Gerekenler Nelerdir?

Türkiyat Araştırmaları Enstitüsünde öğrenci olmak için ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı) ile YDS (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) sınavlarından yeterli puan almak gerekir. Bazı üniversitelerde YDS şartı bulunmamaktadır.

Türkiyat Araştırmaları Enstitüsünde Öğrenci Olmak için Not Ortalamasının Kaç Olması Gerekir?

Türkiyat Araştırmaları Enstitüsünde yüksek lisans öğrencisi olmak için lisans döneminin not ortalaması en az 65 olmalıdır. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsünde doktora öğrencisi olmak için yüksek lisans döneminin not ortalaması en az 75 olmalıdır.

Türkiyat Araştırmaları Enstitüsünde Öğrenci Olabilmek için Mülakat Sınavına Katılmak Zorunlu mu?

Türkiyat Araştırmaları Enstitüsünde öğrenci olabilmek için mülakat sınavına katılmak zorunludur.

Enstitü Nedir?

Enstitü nedir sorusunun cevabı ise enstitü; bir üniversiteye bağlı olan veya bağımsız olarak araştırma yapan ve belirli konularda eğitim veren örgüttür. 

Enstitüde verilen eğitimler, bireylerin yaşam boyu öğrenme süreçlerine katkı sağlamaktadır. Enstitü, bireylerin diledikleri alanda eğitime ulaşabilmelerini sağlayan bir kuruluştur.

Yazı Değerlendirmesi : 0 Puan
Toplam : 0 Yorum

 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
0

  Yazı Puanı

  Yazı Değerlendirmesi : 0
  Toplam : 0 Yorum

  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

  Yorumlar

  {{yrm.yazar}}

  {{yrm.baslik}}

  {{yrm.yorum}}

  Boğaziçi Enstitüsü :{{yrm.cevap}}
  Yorum & Oylama Ekle

  • Bu yazıyı beğendiniz mi?