online-egitimler-bogazici-enstitusu
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Nedir?

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Nedir?


Sağlık Bilimleri Enstitüsü, tıp ve eczacılık alanlarında lisansüstü seviyede eğitim veren ve üniversitelere bağlı olarak kurulan akademik birimdir. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, tıp ve eczacılık alanlarında uzman bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Niçin Kurulmuştur?

Sağlık Bilimleri Enstitüsü, eczacılık ve tıp ile ilgili alanlarda uzman bireyler yetiştirmek ve bu alandaki bilimsel çalışmaları arttırmak amacıyla kurulmuştur.

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hangi Çalışmaları Yürütmektedir?

Sağlık Bilimleri Enstitüsünde tıp ile eczacılık alanlarında yüksek lisans ve doktora eğitimleri verilmektedir ve bu alanlarda akademik araştırmalar ve uygulamalı çalışmalar yapılmaktadır.

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hangi Üniversitelerde Vardır?

Sağlık Bilimleri Enstitüsü şu üniversitelerde bulunmaktadır:

 1. İstanbul Üniversitesi
 2. Selçuk Üniversitesi
 3. Ege Üniversitesi
 4. Ankara Üniversitesi
 5. Erciyes Üniversitesi
 6. Akdeniz Üniversitesi
 7. Marmara Üniversitesi
 8. Uludağ Üniversitesi

1. İstanbul Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 6 Eylül 1982 tarihinde kurulmuştur. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünün ilk müdürü Prof. Dr. Sevim Büyükdevrim’dir. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü; Eczacılık, Onkoloji, Tıp, Çocuk Sağlığı gibi alanlarda tezli ve tezsiz yüksek lisans ile doktora eğitimleri vermektedir.

2. Selçuk Üniversitesi

Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 20 Temmuz 1982’de kurulmuştur. Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü; Veterinerlik, Diş Hekimliği, Hemşirelik, Tıp gibi alanlarda lisansüstü eğitim vermektedir.

3. Ege Üniversitesi

Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 20 Temmuz 1982 tarihinde kurulmuştur. Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü; Madde Bağımlılığı, Toksikoloji ve İlaç Bilimleri, Diş Hekimliği, Tıp, Eczacılık gibi alanlarda lisansüstü seviyede eğitim verir.

4. Ankara Üniversitesi

Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü; başlangıçta “Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlık Bilimleri Uzmanlık Yüksek Okulu” adıyla faaliyet göstermiştir. 7 Eylül 1982 tarihinde “Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü” adını almıştır. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde Sosyal Hizmet, Sağlık Yönetimi, Farmasötik Botanik, Analitik Kimya, Eczacılık İşletmeciliği, Halk Sağlığı, Tıp, Diş Hekimliği gibi farklı ana bilim dallarında lisansüstü eğitimler verilmektedir.

5. Erciyes Üniversitesi

Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 20 Temmuz 1982’de kurulmuş fakat faaliyetlerine 1982-1983 yıllarında başlamıştır. Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü; Veterinerlik, Tıp, Sağlık Bilimleri, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri, Diş Hekimliği, Eczacılık ana bilim dallarında lisansüstü eğitim düzenlemektedir. Multidisipliner ana bilim dallarına da yer veren Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, bazı eğitim programları için Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Cumhuriyet Üniversitesi, Ankara Üniversitesi gibi kurumlarla ortak çalışmaktadır.

6. Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 8 Kasım 1982’de kurulmuş ve faaliyetlerine 1984-1985 eğitim-öğretim yılında başlamıştır. Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünün ilk müdürü Prof. Dr. Güler Aksu’dur. Enstitüde Tıp, Hemşirelik gibi alanlara yönelik yüksek lisans ve doktora eğitimleri verilmektedir.

7. Marmara Üniversitesi

Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 20 Temmuz 1982 tarihinde kurulmuş ve 1982-1983 eğitim-öğretim yılının bahar döneminde faaliyetlerine başlamıştır. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünün ilk müdürü Prof. Dr. İbrahim Gökaslan’dır. Enstitüde Hemşirelik, Tıp gibi alanlarda yüksek lisans ve doktora eğitimleri verilmektedir.

8. Uludağ Üniversitesi

Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 1982’de kurulmuştur. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde Sağlık Bilimleri Fakültesi, Tıp Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi ve Veteriner Fakültesi olmak üzere toplamda 35 adet lisansüstü program bulunur.

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Bulunan Diğer Üniversiteler Nelerdir?

Sağlık Bilimleri Enstitüsünün bulunduğu diğer üniversiteler şunlardır:

 • Kocaeli Üniversitesi
 • Sakarya Üniversitesi
 • Medipol Üniversitesi
 • Trakya Üniversitesi
 • Üsküdar Üniversitesi
 • Necmettin Erbakan Üniversitesi
 • Anadolu Üniversitesi
 • İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi
 • Yeditepe Üniversitesi
 • Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
 • Balıkesir Üniversitesi
 • Kırklareli Üniversitesi
 • Koç Üniversitesi
 • Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
 • Acıbadem Üniversitesi
 • Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
 • Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
 • Manisa Celal Bayar Üniversitesi
 • Afyon Kocatepe Üniversitesi
 • Çankırı Karatekin Üniversitesi
 • Harran Üniversitesi
 • Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
 • Selçuk Üniversitesi
 • Giresun Üniversitesi
 • Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

Sağlık Bilimleri Enstitüsünde Bulunan Ana Bilim Dalları Nelerdir?

Sağlık Bilimleri Enstitüsünde bulunan ana bilim dalları şöyle sıralanabilir:

 • Tıp: Anatomi, Histoloji Ve Embriyoloji, Nükleer Tıp, Tıbbi Mikrobiyoloji gibi alanlarda düzenlenen yüksek lisans ile doktora eğitimlerini içerir.
 • Hemşirelik: Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, Halk Sağlığı Hemşireliği, Hemşirelikte Yönetim, Psikiyatri Hemşireliği, Yoğun Bakım Hemşireliği vb. alanlarda yüksek lisans ve doktora programlarına sahip olan ana bilim dalıdır.
 • Eczacılık: Biyokimya, Farmakoloji, Fitoterapi, Klinik Eczacılık gibi alanlara yönelik yüksek lisans ve doktora programlarını içerir.
 • Veterinerlik: Genetik, Dölerme ve Suni Tohumlama, Doğum ve Jinekoloji gibi alanlarda lisansüstü eğitim programlarını yürüten bir ana bilim dalıdır.
 • Sağlık Bilimleri: Sağlık Yönetimi, Sağlık Politikası, Ekonomisi ve Yönetimi vb. alanlarda lisansüstü eğitim vermektedir.
 • Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri: Spor Yönetimi, Antrenörlük Eğitimi gibi alanlara yönelik doktora ile yüksek lisans eğitimleri düzenler.
 • Diş Hekimliği: Pedodonti, Ortodonti gibi alanlarda yüksek lisans ve doktora eğitimleri veren ana bilim dalıdır.

Sağlık Bilimleri Enstitüsünde Öğrenci Olmak için Yapılması Gerekenler Nelerdir?

Sağlık Bilimleri Enstitüsünde öğrenci olmak için ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı) ve YDS (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) sınavlarına girmek gerekir. 

Sağlık Bilimleri Enstitüsünde Öğrenci Olmak için Not Ortalamasının Kaç Olması Gerekir?

Sağlık Bilimleri Enstitüsünde yüksek lisans öğrencisi olmak için lisans dönemindeki not ortalamasının en az 65 olması gerekmektedir. Sağlık Bilimleri Enstitüsünde doktora öğrencisi olmak için ise yüksek lisans dönemindeki not ortalamasının en az 75 olması gerekir.

Sağlık Bilimleri Enstitüsünde Öğrenci Olabilmek için Mülakat Sınavına Katılmak Zorunlu mu?

Sağlık Bilimleri Enstitüsünde öğrenci olabilmek için mülakat sınavına katılmak zorunludur.

Enstitü Nedir?

Enstitü nedir sorusunun cevabı ise enstitü; bir üniversiteye bağlı olan veya bağımsız olarak araştırma yapan ve belirli konularda eğitim veren örgüttür. 

Enstitüde verilen eğitimler, bireylerin yaşam boyu öğrenme süreçlerine katkı sağlamaktadır. Enstitü, bireylerin diledikleri alanda eğitime ulaşabilmelerini sağlayan bir kuruluştur.

Yazı Değerlendirmesi : 0 Puan
Toplam : 0 Yorum

 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
0

  Yazı Puanı

  Yazı Değerlendirmesi : 0
  Toplam : 0 Yorum

  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

  Yorumlar

  {{yrm.yazar}}

  {{yrm.baslik}}

  {{yrm.yorum}}

  Boğaziçi Enstitüsü :{{yrm.cevap}}
  Yorum & Oylama Ekle

  • Bu yazıyı beğendiniz mi?