Güzel Sanatlar Enstitüsü Nedir?

Güzel Sanatlar Enstitüsü Nedir?


Güzel Sanatlar Enstitüsü, güzel sanatlar alanında lisansüstü seviyede üniversitelere bağlı olarak eğitim veren akademik birimdir. Güzel Sanatlar Enstitüsü; müzik, resim, fotoğraf, tekstil gibi alanlarda sanatta yeterlilik (doktora) ve yüksek lisans eğitimleri vermektedir.

Güzel Sanatlar Enstitüsü Niçin Kurulmuştur?

Güzel Sanatlar Enstitüsü; güzel sanatlar alanındaki akademik araştırmaları arttırma ve bu alanlarda uzman bireyler yetiştirme gibi amaçlarla kurulmuştur.

Güzel Sanatlar Enstitüsü Hangi Çalışmaları Yürütmektedir?

Güzel Sanatlar Enstitüsü; heykel, müzik, resim gibi farklı ana sanat dallarında yüksek lisans ve sanatta yeterlilik (doktora) düzeyinde eğitim vermektedir. Güzel Sanatlar Enstitüsü, güzel sanatlar alanında yapılan akademik çalışmalara da destek vermektedir. 

Güzel Sanatlar Enstitüsü Hangi Üniversitelerde Vardır?

Güzel Sanatlar Enstitüsü şu üniversitelerde bulunmaktadır:

 1. Anadolu Üniversitesi
 2. Dokuz Eylül Üniversitesi
 3. Marmara Üniversitesi
 4. Akdeniz Üniversitesi
 5. Hacettepe Üniversitesi
 6. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
 7. Erciyes Üniversitesi
 8. Atatürk Üniversitesi

1. Anadolu Üniversitesi

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, 1992’de kurulmuş fakat 2008 yılında faaliyete geçmiştir. Seramik, Baskı Sanatları, Sahne Sanatları, Çalgı Yapımı gibi farklı ana sanat dallarında yüksek lisans ve sanatta yeterlilik (doktora) eğitimleri düzenlemektedir.

2. Dokuz Eylül Üniversitesi

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, 1992 yılında kurulmuştur fakat 1996’da faaliyete geçmiştir. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü; Opera, Film Tasarımı, Tekstil ve Moda Tasarımı, Müzik Bilimleri, Geleneksel Türk Sanatları gibi ana sanat dallarında sanatta yeterlilik (doktora) ve yüksek lisans programlarına sahiptir.

3. Marmara Üniversitesi

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü; 3 Temmuz 1992’de kurulmuştur. Endüstri Ürünleri Tasarımı, İç Mimarlık, Heykel, Grafik, Resim gibi farklı ana sanat dallarında yüksek lisans ile sanatta yeterlilik (doktora) düzeyinde eğitim vermektedir. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsünün kurucu müdürü Prof. Şermin Alyanak’tır.

4. Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü; Sinema Televizyon, Halı, Kilim ve Eski Kumaş Desenleri, Grafik, Sanat ve Tasarım, Sanat Kuramları ve Eleştirisi gibi ana sanat dallarında lisansüstü eğitim vermektedir. Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsünde müzik alanında hem Müzik Ana Sanat Dalı hem de Müzik Ana Bilim Dalı olmak üzere 2 adet akademik birim yer almaktadır.

5. Hacettepe Üniversitesi

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü; Piyano, Orkestra Şefliği, Tiyatro, Müzikoloji, Müzik Teorileri gibi farklı akademik birimlere sahiptir. Bu birimlerde yüksek lisans ve sanatta yeterlilik (doktora) eğitimleri verilerek yetkin bireyler yetiştirme amacı yerine getirilmeye çalışılır.

6. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü; 2014-2015 eğitim-öğretim yılının güz döneminden itibaren faaliyete geçmiştir. Sahne Dekorları ve Kostümü, Resim, Seramik ve Cam Tasarımı, Heykel gibi ana sanat dallarında lisansüstü seviyede eğitim vermektedir.

7. Erciyes Üniversitesi

Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü; 2006’da kurulmuştur. Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsünde Seramik, Heykel, Resim olmak üzere üç farklı ana sanat dalında lisansüstü eğitim verilir. Enstitüde hem Müzik Ana Sanat Dalı hem de Müzik Bilimleri Ana Bilim Dalı olmak üzere müzik alanında 2 adet akademik birim yer almaktadır.

8. Atatürk Üniversitesi

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü; 16 Şubat 1995 tarihinde YÖK’ten lisansüstü eğitim verme izni almıştır. Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsünde Plastik Sanatlar, Seramik, Müzik Bilimleri, Resim gibi alanlarda lisansüstü düzeyde eğitim verilmektedir. Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsüne ait bir de Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi bulunmaktadır.

Güzel Sanatlar Enstitüsü Bulunan Diğer Üniversiteler Nelerdir?

Türkiye’de Güzel Sanatlar Enstitüsünün bulunduğu diğer üniversiteler şöyle sıralanabilir:

 • Süleyman Demirel Üniversitesi
 • Düzce Üniversitesi
 • Çankırı Karatekin Üniversitesi
 • Mersin Üniversitesi

Güzel Sanatlar Enstitüsünde Bulunan Anabilim Dalları Nelerdir?

Güzel Sanatlar Enstitüsünde bulunan anabilim dalları şunlardır:

 • Resim
 • Müzik
 • Müzikoloji
 • Müzik Bilimleri
 • Orkestra Şefliği
 • Piyano
 • Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar
 • Yaylı Çalgılar
 • Heykel
 • Seramik
 • Seramik ve Cam Tasarımı
 • Opera 
 • Film Tasarımı
 • Halı, Kilim ve Eski Kumaş Desenleri
 • Grafik
 • Tekstil ve Moda Tasarımı
 • Geleneksel Türk Sanatları
 • Endüstri Ürünleri Tasarımı
 • İç Mimarlık
 • Tiyatro
 • Sahne Dekorları ve Kostümü
 • Sinema Televizyon 
 • Sahne Sanatları
 • Sanat ve Tasarım
 • Sanat Kuramları ve Eleştirisi

Güzel Sanatlar Enstitüsünde Öğrenci Olmak için Yapılması Gerekenler Nelerdir?

Güzel Sanatlar Enstitüsünde yüksek lisans ya da sanatta yeterlilik (doktora) düzeyinde öğrenci olmak için ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı) ve YDS (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) sınavlarına girilir. Bazı üniversitelerde YDS şartı yoktur. Ayrıca özel yetenek sınavı ile alım yapan bölümlerde ALES kriteri bulunmamaktadır.

Güzel Sanatlar Enstitüsünde Öğrenci Olmak için Not Ortalamasının Kaç Olması Gerekir?

Güzel Sanatlar Enstitüsünde yüksek lisans öğrencisi olmak için lisans not ortalaması en az 65 olmak zorundadır. Güzel Sanatlar Enstitüsünde doktora öğrencisi olmak için ise lisans dönemi not ortalaması en az 65 ve yüksek lisans dönemi not ortalaması en az 75 puan olmalıdır.

Güzel Sanatlar Enstitüsünde Öğrenci Olabilmek için Mülakat Sınavına Katılmak Zorunlu mu?

Güzel Sanatlar Enstitüsünde öğrenci olabilmek için mülakat sınavına girmek zorunludur.

Enstitü Nedir?

Enstitü nedir sorusunun cevabı ise enstitü; bir üniversiteye bağlı olan veya bağımsız olarak araştırma yapan ve belirli konularda eğitim veren örgüttür. 

Enstitüde verilen eğitimler, bireylerin yaşam boyu öğrenme süreçlerine katkı sağlamaktadır. Enstitü, bireylerin diledikleri alanda eğitime ulaşabilmelerini sağlayan bir kuruluştur.

Yazı Değerlendirmesi : 0 Puan
Toplam : 0 Yorum

 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
0

  Yazı Puanı

  Yazı Değerlendirmesi : 0
  Toplam : 0 Yorum

  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

  Yorumlar

  {{yrm.yazar}}

  {{yrm.baslik}}

  {{yrm.yorum}}

  Boğaziçi Enstitüsü :{{yrm.cevap}}
  Yorum & Oylama Ekle

  • Bu yazıyı beğendiniz mi?