Acele et! İş fırsatı sunan üniversite sertifikalı eğitimlere indirimli kaydol!
2023-12-08T12:00
online-egitimler-bogazici-enstitusu
Fen Bilimleri Enstitüsü Nedir?

Fen Bilimleri Enstitüsü Nedir?


Fen Bilimleri Enstitüsü, özellikle mühendislik ve fen gibi sayısal alanlarda bilimsel araştırma yapmak ve bu alanlara yönelik lisansüstü düzeyde eğitim vermek gibi amaçlarla üniversitelere bağlı olarak kurulan akademik birimdir.

Fen Bilimleri Enstitüsü Niçin Kurulmuştur?

Fen Bilimleri Enstitüsünün kuruluş amacı; fen ve mühendislik gibi alanlarda akademik araştırma yapılmasını ve bu alanlardaki bilimsel çalışmaların artmasını sağlamak, yüksek lisans ile doktora seviyesinde eğitim vermektir.

Fen Bilimleri Enstitüsü Hangi Çalışmaları Yürütmektedir?

Fen Bilimleri Enstitüsü; mühendislik, fen gibi alanlarda tezli ya da tezsiz yüksek lisans ve doktora eğitimleri düzenler. Bu alanlarda bilimsel araştırma ve laboratuvar çalışması yapılmasını sağlar. Fen Bilimleri Enstitüsü; mühendislik, fen gibi alanlarda kongre, sempozyum gibi bilimsel toplantıların düzenlenmesinde de rol oynar.

Fen Bilimleri Enstitüsü Hangi Üniversitelerde Vardır?

Fen Bilimleri Enstitüsünün bulunduğu üniversiteler şunlardır:

 1. Ankara Üniversitesi
 2. Erciyes Üniversitesi
 3. İstanbul Üniversitesi
 4. Marmara Üniversitesi
 5. Atatürk Üniversitesi
 6. Yıldız Teknik Üniversitesi
 7. Karadeniz Teknik Üniversitesi
 8. Gazi Üniversitesi
 9. Çukurova Üniversitesi

1. Ankara Üniversitesi

Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 20 Temmuz 1982’de kurulmuştur. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünün ilk müdürü Prof. Dr. Cengiz Uluçay’dır. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünün amaçları arasında fen, ziraat ve mühendislik alanlarındaki bilimsel araştırmaları arttırmak ve uluslararası düzeyde faaliyet göstermek yer almaktadır.

2. Erciyes Üniversitesi

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 20 Temmuz 1982 tarihinde Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulmuştur. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünün ilk müdürü Prof. Dr. Ulviye Özer’dir. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü; bilimsel araştırmaları arttırmak adına mimarlık, mühendislik, ziraat, havacılık ve uzay fakülteleri, fen ve sivil havacılık yüksekokulu ana bilim dallarında lisansüstü düzeyde eğitim vermektedir.

3. İstanbul Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 1982’de kurulmuştur. İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü; matematik, fen, astronomi ve uzay bilimleri gibi alanlarda lisansüstü eğitim vererek bu alanlarda uzman yetiştirmeyi amaçlar.

4. Marmara Üniversitesi

Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 10 Temmuz 1982’de Marmara Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak kurulmuştur. Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünün ilk müdürü Prof. Dr. Reşat Otman’dır. Temel bilimler (kimya, matematik, istatistik vb.) ve mühendislik alanlarında yüksek lisans ve doktora eğitimleri verip uygulama ve araştırma imkanı sunmaktadır. Bu faaliyetler ile mühendislik ve temel bilimler alanlarında uzman bireylerin yetişmesi hedeflenir.

5. Atatürk Üniversitesi

Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 20 Temmuz 1982’de kuruldu. Mühendislik ve ziraat gibi alanlarda lisansüstü eğitim veren Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, bilimsel hazırlık ve yabancı dil hazırlık seçeneklerine de sahiptir. 

6. Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ)

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Fen Bilimleri Enstitüsü; mühendislik, mimarlık, fen gibi alanlarda lisansüstü eğitimin yanı sıra bilimsel araştırmaların yürütüldüğü bir akademik birimdir. Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Fen Bilimleri Enstitüsünün ilk müdürü Prof. Dr. Kenan Süer’dir. Prof. Dr. Kenan Süer, kurumda 1982-1984 yıllarında görev yapmıştır.

7. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ)

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Fen Bilimleri Enstitüsü, 20 Temmuz 1982 tarihinde kuruldu. Mühendislik, kentsel tasarım, mimarlık, iş sağlığı ve güvenliği gibi alanlarda lisansüstü eğitim vermektedir. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Fen Bilimleri Enstitüsü, alanında uzman kişiler yetiştirmeyi hedefler.

8. Gazi Üniversitesi

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 1983 yılında faaliyetlerine başlamıştır. Fen ve mühendislik alanlarında yüksek lisans ve doktora eğitimleri düzenleyen Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, bu alanlarda yapılan araştırmaları da desteklemektedir. 

10. Çukurova Üniversitesi

Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 1982-1983 eğitim-öğretim yılında kurulmuştur. Fen, ziraat ve mühendislik ile ilgili yüksek lisans ve doktora eğitim programlarına sahiptir. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, ilgili alanlarda yapılan bilimsel çalışmalara katkı sunmayı ve bu alanda uzmanlaşan kişileri yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Fen Bilimleri Enstitüsü Bulunan Diğer Üniversiteler Nelerdir?

Ülkemizde Fen Bilimleri Enstitüsünün bulunduğu diğer üniversiteler şunlardır:

 • Kocaeli Üniversitesi
 • Gebze Teknik Üniversitesi
 • Sakarya Üniversitesi
 • Trakya Üniversitesi
 • İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
 • Afyon Kocatepe Üniversitesi
 • Kafkas Üniversitesi
 • Boğaziçi Üniversitesi
 • Özyeğin Üniversitesi
 • Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
 • Necmettin Erbakan Üniversitesi
 • Türk-Alman Üniversitesi
 • Kastamonu Üniversitesi
 • Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
 • Kırklareli Üniversitesi
 • Abdullah Gül Üniversitesi
 • TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
 • Aksaray Üniversitesi
 • Çankırı Karatekin Üniversitesi
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
 • MEF Üniversitesi
 • Bursa Uludağ Üniversitesi
 • Pamukkale Üniversitesi
 • Selçuk Üniversitesi
 • Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
 • Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
 • Dokuz Eylül Üniversitesi
 • Ege Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsünde Bulunan Ana Bilim Dalları Nelerdir?

Fen Bilimleri Enstitüsünde yer alan ana bilim dalları şunlardır:

 • Mühendislik Ana Bilim Dalı: Yazılım Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Biyomühendislik, Çevre Mühendisliği gibi farklı alanlarda lisansüstü eğitim veren ana bilim dalıdır.
 • Ziraat Ana Bilim Dalı: Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Tarımsal Yapılar ve Sulama gibi alanlarda yüksek lisans ve doktora eğitimleri veren ana bilim dalıdır.
 • Mimarlık Ana Bilim Dalı: Mimarlık, Kentsel Tasarım, Mimari Tasarım, İç Mekan Tasarımı, Yapı Fiziği, Rölöve ve Restorasyon gibi alanlara yönelik yüksek lisans ve doktora programlarına sahiptir.
 • Fen Ana Bilim Dalı: Kimya, Biyoloji, Fizik alanlarında açılan yüksek lisans ile doktora eğitimi programlarını içerir.

Fen Bilimleri Enstitüsünde Öğrenci Olmak için Yapılması Gerekenler Nelerdir?

Fen Bilimleri Enstitüsünde doktora ya da yüksek lisans öğrencisi olmak için ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı) ile YDS (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) sınavlarına girmek gerekmektedir. Bazı üniversitelerde lisansüstü eğitim alma şartları arasında YDS puanı şartı koyulmamıştır. Bu sınavlara hazırlık sürecinde ek eğitimler almak gerekebilir. Bazı üniversiteler ise alan dışından gelen kişileri, bilimsel hazırlık sınıfına alarak bölüm hakkında gerekli bilgileri öğrenmelerini sağlar.

Fen Bilimleri Enstitüsünde Öğrenci Olmak için Not Ortalamasının Kaç Olması Gerekir?

Fen Bilimleri Enstitüsünde yüksek lisans öğrencisi olmak için lisans not ortalaması en az 65 olmalıdır. Fen Bilimleri Enstitüsünde doktora öğrencisi olmak için ise lisans not ortalaması şartına ek olarak yüksek lisans not ortalamasının en az 75 olması gerekir.

Fen Bilimleri Enstitüsünde Öğrenci Olabilmek için Mülakat Sınavına Katılmak Zorunlu mu?

Fen Bilimleri Enstitüsü öğrencisi olabilmek için mülakat sınavına girmek zorunludur.

Enstitü Nedir?

Enstitü nedir sorusunun cevabı ise enstitü; bir üniversiteye bağlı olan veya bağımsız olarak araştırma yapan ve belirli konularda eğitim veren örgüttür. 

Enstitüde verilen eğitimler, bireylerin yaşam boyu öğrenme süreçlerine katkı sağlamaktadır. Enstitü, bireylerin diledikleri alanda eğitime ulaşabilmelerini sağlayan bir kuruluştur.

Yazı Değerlendirmesi : 0 Puan
Toplam : 0 Yorum

 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
0

  Yazı Puanı

  Yazı Değerlendirmesi : 0
  Toplam : 0 Yorum

  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

  Yorumlar

  {{yrm.yazar}}

  {{yrm.baslik}}

  {{yrm.yorum}}

  Boğaziçi Enstitüsü :{{yrm.cevap}}
  Yorum & Oylama Ekle

  • Bu yazıyı beğendiniz mi?