Acele et! İş fırsatı sunan, üniversite sertifikalı eğitimlere indirimli kaydol!
Enstitü Ne Demek?

Enstitü Ne Demek?


Enstitü, belirlenmiş bir amaca hizmet etmek için oluşturulan ve organize edilmiş kurum ve kuruluşlara denir. Türkiye'de enstitü genelde mesleki kuruluşlar için kullanılır.
Bir üniversite bünyesine bağlı olarak ya da bağımsız kuruluş olarak, araştırma ve öğretimin bulunduğu eğitim alanlarında da enstitü kelimesi kullanılmaktadır. Bilime ve araştırmaya dayalı olarak kurulan bu alanlar gelişime oldukça açık yerlerdir. Dünya genelinde yapılan araştırmaların çoğu enstitü bünyesinde yapılmaktadır. Ülke geleceği bakımından oldukça önemlidir. Bilimin daha verimli olarak araştırılmasını sağlar. Enstitü fakülteleri ise bilim dallarının olduğu, lisansüstü eğitim ve öğretim sunan yükseköğretim kurumu olarak bilinmektedir.
 

Enstitü Nedir?

Bazı konular üzerinde araştırma yapmak, ilgili bilim dallarında gerekli incelemelerde bulunmak için kurulan meslek kuruluşlarıdır. Üniversiteye bağlı olan enstitülerin yanı sıra bağımsız çalışan enstitüler de bulunmaktadır. Bir amacın olduğu ve bu amaca uygun olarak araştırmaların yapıldığı alanları da ifade etmektedir.
 
Kişisel, mesleki ve toplumsal birçok gelişime katkı sağlayan enstitüler bununla sınırlı değildir. Mesleki yeterlilik bakımından her geçen gün daha fazla ivme kaydeden bir gelişime sahiptir. Kişilerin uzaktan ya da örgün öğretim ile birlikte kendilerini geliştirmeleri önemlidir. Bu nedenle verilen eğitimler artmakta ve kişisel gelişim bu sayede daha verimli sağlanmaktadır. Enstitüler tarafından verilen eğitimlere istinaden sertifika verilmesi ise kişilere mesleki alanda yararlar sağlamaktadır.
 
Orta kademeli öğretim sunan okullarda öğretmen yetiştirme amacıyla kurulan yüksekokullardır. Bu enstitülerde yetişen öğretmenler; ortaokul, ilköğretim, uygulama okullarına öğretmen ve denetmen yetiştiren, öğrenime dair sorunları araştıran yükseköğretim kurumlarıdır. Özel eğitimle alarak kendinizi hemen kariyerinizde farklı bir noktaya taşıyabilirsiniz. Gelişim, nitelikli bilgi, detaylı ve uzmanlık alanında verilen eğitim sayesinde, bilim ışığında bir eğitim alabiliyorsunuz.
 
Kurumsal eğitimler ile kurum adına katkı sağlamanız mümkündür. Çalışanlarınızın işinize yönelik gelişim sağlaması, daha bilgili bir kurum çalışanı haline gelmesi işiniz adına önemlidir. Tüm kurum çalışanınızı bu özel eğitime dâhil edebilirsiniz. Eğitim, inşaat, sağlık ve bilişim gibi alanların internet eliyle daha farklı bir teknolojik alana girmesi sonucu eğitimler artmıştır.
 
Örgün öğretime alternatif olarak uzaktan eğitimin verimlilik kazandığı günümüzde, daha fazla kişi kendisini geliştirme fırsatı buluyor. Modern ve internete yönelik olan bu eğitimde derslere istenildiği alandan katılmak mümkündür.

 

Köy Enstitüleri Ne Demek?

köy-enstitüleri-ne-demek

 
Enstitüler arasında, ülkemizde ilk olarak Cumhuriyet Dönemi'nde, köy halkına yönelik eğitim verilmesi, gelişmenin sağlanması adına köy enstitüleri kurulmuştur. Tarım ve hayvancılığın yapıldığı köylerde, bilinçli olarak bu alanların icra edilmesi sağlanmıştır. 1935 yılı itibariyle düzenlenmiş ve 1940 yılında hayata geçmiş olan Köy enstitü sistemi, eğitim alanına oldukça katkı sağlamıştır.
 
O dönemlerde savaştan yeni çıkılmış olması, eğitime duyulan ihtiyacın artması ile köylüye enstitüler ile eğitim desteği verilmiştir. Bilinçli tarım ve bilinçli hayvancılık ile daha verimli bir Türkiye oluşmuştur. Kurslar açılmış ve bu kurslardan başarı sağlayan kişilere eğitmenlik sertifikası verilmiştir. Kurs sonunda bu kişiler köylerinde bina yaparak eğitimi yaymışlardır. Köylü yaşamına modern katkı sağlayan eğitmenler ile köyler daha fazla gelişmiştir. Köy Enstitüleri öncelikle tren yoluna yakın, tarımın yapılabilir olduğu 21 bölgede kurulmuştur. Eğitimde modern tarım yöntemleri ve örgün öğretim bulunuyordu. Tarım alanında verimliliğin artması planlanmıştır.
 
Köy Enstitüsü bünyesinde; tarla, hayvan, arı kovanı, atölye gibi birçok varlığı bulunuyordu. Örgün ve uygulamalı eğitimin verildiği bir alandı. Köy Enstitüleri sayesinde 15 bin dönüm tarla 1940–1949 yıllarında tarıma elverişli duruma getirilmiştir.
 
Tarlada verimli üretimler yapılmış; 750 bin fidan dikimi, 1200 dönüm bağ, 150 büyük inşaat yapılmıştır. 60 işlik, 36 ambar, depo, 100 km uzunluğunda yol, 48 ahır samanlık, 210 öğretmen evi, 12 tarım deposu, 12 elektrik santrali, 20 uygulama okulu ile büyük gelişmeler kaydedilmiştir.
 
Mustafa Kemal Atatürk devrimine karşı hareket eden, yenilikleri baltalamak isteyen kişiler de vardı. Köy Enstitülerinin kapatılması ile birçok enstitü müdürü, karşı devrim olarak gördü. Atatürk tarafından bırakılan en önemli eserler arasında Köy Enstitüleri bulunmaktadır.

 

Köy Enstitülerini Kim Kapattı?

 

2. Dünya Savaşı sonlarında Sovyetler Birliği lideri olan Stalin, Türkiye sınırları içerisinde olan Kars, Artvin, Ardahan ve Boğazda askeri üst istemiştir. Milli Şef tarafından ABD üzerinden askeri destek istenmiş, bu isteğe ise olumlu yanıt almıştır. ABD, Truman Doktrini gereği yardıma başlayarak, bunun karşılığında Türkiye'nin serbest seçim olması adına demokrasi süzenine geçilmesini istemiştir.
 
Milli Şeflik; 5 yıllık kalkınma planı, Köy Enstitüleri olarak Sovyetler Birliği sistemine benzeyen uygulamanın kaldırılmasını talep etmiştir. 1946 yılında ise CHP seçimler yaklaşmıştı ve seçimleri kaybetme tedirginliği içerisindeydi. Amacından ve kuruluş hedeflerinden uzaklaşarak, içerisinden olan muhalif milletvekilleri ile kurulan örgütlü bir muhalefet tarafından 1954 yılında Köy Enstitüleri kapatılmıştır.
 
Bu enstitülerin kapatılmasına ilişkin söylentiler arasında; kız ve erkeklerin aynı alanda eğitim görmesi ve dedikodulara yol açması vardır. Aynı zamanda tek tip forma uygulaması, köylülerin okul yapısına zorunlu katkıları, öğrencilerin ucuza çalışması, köy öğretmenlerinin toprak ağası ile sorun yaşaması konuşmalar arasındadır. Bu bilinçli söylentiler ile Köy Enstitüsü kapatılmıştır.
 

Enstitü Eğitimleri Nasıl Yapılır?

 
Günümüzde yer alan online eğitim olarak Enstitü eğitimleri alınabiliyor. Yenilik, gelişme, günlük yaşam nedeni ile artış gösteren online eğitimler sonucunda daha fazla gelişim gösterilmektedir. Boğaziçi Enstitüsü kurumu da alanında oldukça deneyimli ve kaliteli eğitimlerle herkese eğitim hizmeti sağlıyor. Sisteme kayıt yapılarak, Türkiye'nin eğitim alanına dâhil olunabiliyor. Ücretli veya ücretsiz sertifika programı ile katılım sağlanıyor.
 
Üyelik işlemi, eğitim programına kayıttan sonra ise sizlere gelen kullanıcı adı ve şifre ile giriş yaparsınız. Dilediğiniz kadar eğitim programına katılım gösterebiliyorsunuz. Katılıma göre canlı olarak da görülen dersler ile eğitim materyalleri aktif olarak kullanılabiliyor. Sınavlar ise belirtilen tarihlerde yapılmaktadır.
 
Aynı zamanda bilgiyi ölçmek adına deneme sınavları da yer almaktadır. Yeterli bir puana sahip olan öğrenciler ise sertifika almaya hak kazanırlar. Online eğitim sertifikasını dijital olarak alabilen öğrenciler, sertifika kodunu sisteme girdiğinde yeterli bilgiye ulaşabilir. Islak imzalı olan sertifikalar resmi evrak olarak uluslararası geçerli bir sertifikadır. Online eğitim olduğuna dair bir yazı bulunmuyor.

 

Üniversite ile Enstitü Arasındaki Farklar

 
Enstitüler ile eğitimin zamanı ya da eğitim verilen yerler kaldırılmıştır. Gündüz ve akşam eğitimleri olan enstitülerde akşam müsait olan, çalışan ya da farklı işleri olan kişiler eğitim alabiliyorlar. Üniversite bünyesinde ise birinci ve ikinci öğretim söz konusudur. Gündüz ya da akşam düzenlenen eğitimlere zamanında katılmak zorunludur.
 
Öğrencilere göre özel ders saati bulunmuyor. Enstitülerin en güzel yanı ise öğrencilere ait özel yaşama ilişkin saat düzenlemesinin yapılarak, sertifika eğitimini kolaylaştırılmasıdır. Öğrenciler tarafından belirlenen eğitim yeri ise büyük kolaylıklar arasındadır. Uzaktan eğitim sistemi olarak oldukça verimlidir. Üniversite eğitimleri harç ücretlerine tabiidir.
 
Enstitülerde ise ücretsiz eğitim desteği sağlanmaktadır. Enstitü bünyesinde arkadaş edinmek ve daha fazla kişi ile bilgi alışverişinde bulunmak mümkün olmaktadır. Türkiye'de bilinen Enstitüler arasında; Tarih, Yer ve Uzay bilimleri, Sosyal Bilimler, İşletme gibi birçok alanda yer alıyor.
 

Boğaziçi Enstitüsü Hakkında

 
Uzaktan eğitim veren ve geleceğe yönelik önemli bir adım atmanızı sağlayan Boğaziçi Enstitüsü, kariyerinizde tamamen yenilik yapabilme imkânı sunuyor. Uluslararası standartlarda kendinizi geliştirmenizi sağlayan ve kendinizi donatmanıza izin veren bir imkân sunmaktadır. Örgün eğitimin yanı sıra uzaktan eğitim olarak verilen online eğitimler ile öğrencilerin daha fazla ilerleme kaydetmesini hedeflemiştir.
 
Zengin içerikli, detaylı ve tamamen bilgiye dayalı sunulan eğitimlerde günümüzün ihtiyaçlarına yönelik bir ders içeriği bulunuyor. Ticari kaygının olmadığı, kişilerin kendini geliştirebileceği birçok hedef sağlayan eğitim ile başarılı öğrenciler sertifika almaya hak kazanıyor.
 
Eğitimleriyle, Türkiye dışında dünya çapında sınırları aşan bir profile sahip olmuştur. Bilim dallarında, birçok konuda eğitim vererek geçerli ve tanınan bir eğitim sertifikası sunuyor. Nitelikli ve bilinen bir kurum olan Boğaziçi Enstitüsünden alacağınız sertifika ile daha güvenli iş alanlarına sahip olacaksınız. Online Eğitim, Örgün Eğitim ve Kurumsal Eğitim ile her alanda yararlı bir eğitim alınabiliyor. Kurumsal enstitü sertifikaları eğitimi ile kurum ve çalışanlarına özel eğitim verilmektedir.
 
Alınan örgün eğitimler; işaret dili, iş dünyasına uygun İngilizce eğitimi ve dijital ve sosyal medya pazarlama eğitimi veriliyor. Online eğitimler arasında; kişisel gelişim sağlık, çocuk gelişimi, psikoloji, dil bölümü, işletme, verimlilik planlama, bilişim, diş bölümü ve pazarlama gibi bölümler bulunuyor. Tüm bu bölümleri web sitesi üzerinden talep edebilir ve eğitim programlarına kaydolabilirsiniz.
 
Eğitim sonunda gereken tüm sertifikasyon işlemleri ise Boğaziçi Enstitüsü tarafından yapılır. Sertifikanın verilmesi için gerekli eğitimlere ve sınava dilediğiniz yerden katılabilirsiniz. Sınavdan alacağınız başarılar ile mesleki gelişim alanında çok yardımı olan bu sertifikayı almaya hak kazanırsınız.
Yazı Değerlendirmesi : 0 Puan
Toplam : 0 Yorum

 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
0

  Yazı Puanı

  Yazı Değerlendirmesi : 0
  Toplam : 0 Yorum

  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

  Yorumlar

  {{yrm.yazar}}

  {{yrm.baslik}}

  {{yrm.yorum}}

  Boğaziçi Enstitüsü :{{yrm.cevap}}
  Yorum & Oylama Ekle

  • Bu yazıyı beğendiniz mi?