Başarılı Liderlerin 11 Özelliği

Başarılı Liderlerin 11 Özelliği


Genel olarak şirketlerin sürdürülebilir başarısında, yönetici konumundaki kişilerin liderlik seviyelerinin payı oldukça büyüktür kuşkusuz. Yönetici olarak görev yapacak olanların mutlaka belirli bazı liderlik özelliklerine sahip olması gerekiyor. Bu özelliklerden bazıları öğrenilebilen davranışlar bütünüdür. Ancak bazı unsurlar kişinin karakteristik yapısı ile ilgilidir.

Liderin başarılı bir yönetim otoritesi olduğuna personelin mutlaka inanıp kesin kanaat getirmesi gerekiyor. Bu seviye personel üzerinde oturmuş olmalı. Son dönemlerde yapılan genel araştırmalar neticesi iş danışmanları ve psikologların ortak kararları doğrulsutunda karara vardıkları Başarılı Liderlerin 11 Özelliği şöyle;

 

Başarılı Liderlerin 11 Özelliği

 

1 - Dürüstlük ve Doğruluk

Liderliğin ilk özelliği ve en üstün kalitesi göstergesi tartışmasız olarak dürüstlüktür kuşkusuz. Dürüstlük ve doğruluk, Liderin iyi bir lider olmasını sağlayan iki önemli unsurdur. Lider dürüst değilse, personel bu gerçeğin farkında ise şirkette ileriye dönük olarak başarı söz konusu olmayacaktır. Dahası bu tür liderler uzun vadede başarılı ve kaliteli bir seviyeye hiçbir zaman çıkamaz. Başarılı şirketlerin en önemli özelliklerinden biri olan personel sadakati dürüst ve doğru olmayan bir lider yönetiminde sağlanamayacağı için şirket her dönem birçok açıdan zarara uğrayacaktır. Dolayısı iş hayatı ile birlikte insan hayatının her döneminde dürüstlük ve doğruluk vazgeçilmez ve göz ardı edilemez iki önemli kriterdir.

 

2 - Güçlü İletişim Özelliği

İyi bir lider çok güçlü iletişim özelliklerine sahiptir. Bu en önemli Liderlik Özelliği ‘dir.  Kuşkusuz kaliteli ve başarılı bir liderin ağırlık vermesi gereken öncelikli görevi şirketin iç ve dış kaynakları arasındaki ilişki ve stratejileri organize etmektir. Profesyonel yöneticiler personelinin endişe ve önerilerini dikkatli bir şekilde dinler. Onlara ve fikirlerine önem verdiğini net olarak hissettirir. Dolayısı ile şirkette personel ve lider arasında kaliteli bir iletişim ortamı varsa şirket tüm unsurları ile beraber sürdürülebilir sürekli bir yükseliş ivmesi kaydedecektir.

 

3 - Başarılı Rol Model Özelliği

Başarlı ve profesyonel bir lider aynı zamanda iyi bir rol modeldir. Zira  genellikle şirketteki bütün personel tarafından izlenir ve yönetim kalitesi, personel ile olan bağlantısı ve davranış yapısı örnek alınır. Bu aşamada personelinizi her iş için adeta bir köle gibi kullanmak yerine onlardan biri gibi görünmeye çalışın. Onlarla iç içe ancak kaliteli bir çizgi ile patron yada lider ve personel olarak ayrılmak sizi daha üst seviyeye taşıyacaktır. Örneğin sizin kolayca yapabileceğiniz herhangi bir şeyi personelden istemeyin.  Bu size sadece itibar kaybettirecektir.

 

4 - Sorumluluk Alma ve Devretmede Profesyonellik

Bu oldukça profesyonel bir süreçtir. Şirketin başarılı olarak yönetimi söz konusudur ve birinin mutlaka gerekli kararları alması, ciddi olarak sorumluluğu üstlenmesi gerekir.  Bu sorumluğun altına girecek kişi çoğunlukla ekibin en üst kademesindeki şahıstır.  Buraya kadar tamam.

Ancak başarılı liderlik, sorumluluğu devretmek amacıyla akılcı bir görev dağılımı oluşturmayıda içine alan komplike profesyonel bir süreçtir.  Personeline sorumluluk devreden başarılı yöneticiler onları bu konuda motive eder. Böylece kaliteli bir şirket sadakati oluşturur. Sorumluluk devretmekten korkmayın. Bu hem sizi hem şirketinizi daha üst seviyeye taşıyacak ve personelinizin size olan saygısı daha yükseğe çıkacaktır.

 

5 - Yüksek Motivasyon Sağlama Özelliği

Şirket içi yüksek bir enerji ortamı oluşturmak, personelin moral ve motivasyonu konusunda onları akılcı bir şekilde teşvik etmek, dahası onlar için örnek alınabilecek bir rol model olmak, liderliğin önemli özelliklerinden biridir.  Zira  motivasyonu yüksek, moral değerleri üst seviyedeki personel daha verimli çalışacaktır.  Bunu asla göz ardı etmeyin.

 

6 - Yetenek Keşfi Yapabilme Özelliği

Şirketin bizzat patronu dahi olsa liderlik karakterine sahip yöneticiler, personeli net olarak tanır ve kimin hangi yeteneklere sahip olduğunu bilir. Dahası bunu şirket yararına nasıl kullanabileceğini başarılı bir şekilde kurgulayıp uygulama özelliğine sahiptir.  Rekabetten asla korkmayın. Bunun yerine yetenekli, motivasyonu yüksek ve  başarılı personelin şirketinizin yeni liderleri olarak ortaya çıkması için yardımcı olun. Bu hem iş yükünüzü alacak hem aynı zamanda personel ile aranızda farklı bir saygı ortamı oluşturacaktır.

 

7 - Sabırlı ve Hoşgörülü Davranış Özelliği

Kuşkusuz her iş yerinde hatalar olur. Hatta her alanda insanlar hata yapabilir. İnsan hata yapacak seviyede yaratılmıştır. Önemli olan hatalardan gerekli dersi çıkarabilmektir. Liderin kontrol dışı yapılan hatalara karşı hoşgörülü olup görmezden gelmeleri gerekir. Bir anda aşırı olarak sinirlenmek yada personeli çok ağır sözlerle eleştirmek doğru bir strateji değildir elbette. Bunun yerine personelle birlikte yapılan hataları ve çıkış noktalarını inceleyip aynı hataların tekrarlanmaması konusunda orta yol bulunarak anlaşma sağlanabilir. Personel hata yaptığı durumda ağır baskı ile karşılaşırsa, sonraki dönemlerde yöneticilerden çekinecektir. Buda iş verimliliğine ciddi anlamda olumsuz yansır.

 

8 - Esnek Yönetim Özelliği

Başarılı liderler, ortaya çıkması muhtemel yeni durumlara uyum gösterecek yapıda olmalı ve süratle bu farklılıklara uyum sağlamalı.  Başarılı bir lider esneklik ve değişim konusunun hayatın her yönünde,  periyodik olarak gerçekleşen bir süreç olduğunu bilir ve buna göre pozisyon alır.  Kuşkusuz yaratılan hiçbir şey sonsuza kadar aynı yapıdaki varlığını sürdürmüyor. Bu olaylar, toplumlar ve iş dünyası içinde geçerli. Ancak bu gerçeği net olarak bilip duruma uyum sağladığınız takdirde daha başarılı bir yönetim sergileyebilmek mümkün olacaktır.

 

9 - Personele Açık ve Net Hedefler Sunma Özelliği

Personel, liderin kendilerinden beklentilerini açık ve net bir şekilde bildiği takdirde bu hedeflere yönelik olarak başarılı bir şekilde çalışabilirler. İyi bir lider bu hedefleri açık ve anlaşılır net bir dille sunmalı ve anlaşıldığını doğrulamalıdır.  Ekibine  anlaşılır şekilde profesyonel olarak tanımlanmış, gerçekçi ve vizyoner görevler veren liderler profesyonel ve başarıl olma adayı liderlerdir.

 

10 - Lider Kendisini Doğru Tanımalı

Kuşkusuz her insanın güçlü ve zayıf yönleri bulunur.  Dolayısı ile başarılı ve baskın özelliklerinizin yanı sıra eksikliklerinizinde farkında olup bunlar konusunda açık yüreklilikli olma cesaretini göstermek elbette sizi daha başarılı bir lider konumuna çıkaracaktır. Bunu yaptığınızda daha fazla değer verilen bir liderde olacaksınız.

 

11 - Yapmacık Değil Mutlaka Kendiniz Olmalısınız

Şirketin patronu olabilirsiniz. Ancak bu durumda bile her zaman kendi öz karakterinize uygun davranışlar sergilemelisiniz.  Yani net olarak kendiniz olmalısınız. Neyseniz osunuz. Yapmacık tavırlar, sürekli rol yapmak ve başkaları gibi hareket etmeye kendinizi zorlamak ciddi anlamda sizi yıpratacak ve başarılı bir lider olma yolunda size sürekli engel çıkaracaktır.

 

Daha Yüksek Başarı İçin Liderlik Eğitimi Almak

Bu maddeleri incelerken kendinizi süzgeçten geçirip eksikleriniz olduğunu düşünüyorsanız liderlik yönünüzü tamamlayıcı bir Liderlik Eğitimi Almak sizin açınızdan oldukça güzel bir fikir olacaktır. Bu kapsamda Boğaziçi Enstitüsü Uzaktan Eğitim Kurumu tarafından sunulan Liderlik ve Etkili Girişimcilik Eğitimi söz konusu eksiklerinizi tamamlama konusunda size profesyonel destek olacak.

Yazı Değerlendirmesi : 0 Puan
Toplam : 0 Yorum

 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
0

  Yazı Puanı

  Yazı Değerlendirmesi : 0
  Toplam : 0 Yorum

  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

  {{dil.yorumlar}}

  {{yrm.yazar}}

  {{yrm.baslik}}

  {{yrm.yorum}}

  BOĞAZİÇİ ENSTİTÜ :{{yrm.cevap}}
  {{dil.yorum_ekle}}

  • {{dil.oylama_sorusu}}