Etkili İletişim Nedir?

Etkili İletişim Nedir?


Etkili iletişim, ortak bir bağlamda bir ya da daha fazla kişiye hitap ederken iletişim becerilerinin etkin şekilde kullanılmasına denir. İletişim yazılı, sözlü ve sözsüz olmak üzere üç çeşitten oluşmaktadır. İletişim çeşitleri içinde sözlü iletişimde etkili iletişim tekniklerine daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. 

Etkili iletişim becerileri, kişilerin başka insanlarla iletişime geçerken kullandıkları vücut dili, diksiyon ve mimikler gibi birçok unsuru kapsamaktadır. Etkili iletişim becerilerini doğru kullanmak kişinin bireysel gelişimine katkı sağlamaktadır.

İnsanlar kendilerini ne kadar geliştirmiş olurlarsa olsunlar farklı bağlamlarda etkili iletişim kuramadıkları sürece asıl anlatmak istediklerini karşı tarafa ifade edemeyebilirler. Etkili iletişim becerilerini öğrenmek, insanların gündelik yaşamlarında ve iş ortamlarında işe yaramaktadır. 

Etkili İletişim Ne Demek?

Etkili iletişim, iletişim sürecinin taraflar arasında anlayış, uyum ve etkileşim sağlayacak şekilde gerçekleştiği bir iletişim şeklidir.

İletişim, bilgi, düşünce, duygu ve isteklerin aktarılması ve anlaşılması sürecidir. Etkili iletişim, bu sürecin amacına ulaşmasını ve iletişenler arasında sağlıklı bir iletişim ortamının oluşmasını hedefler.

Etkili İletişim Teknikleri Nelerdir?

Etkili iletişim teknikleri şunlardır:

 1. Pozitif bir beden diline sahip olmak
 2. Jest ve mimiklere özen göstermek
 3. İyi bir dinleyici olmak
 4. Diksiyona özen göstermek
 5. Gözlem yeteneğine sahip olmak
 6. Empati kurmak
 7. Anlaşılır olmak
 8. Güven verici ve dürüst olmak
 9. Kelime seçimine özen göstermek

1. Pozitif Bir Beden Diline Sahip Olmak

Etkili iletişim tekniklerinden birincisi pozitif bir beden diline sahip olmaktır. Pozitif bir beden dili, etkili iletişimde karşıdaki kişinin bizi algılamaya daha açık hale gelmesini sağlar. Etkili iletişimde beden dili, sözcükleri destekler biçimde, açık ve net olmalıdır. İletişim sürecinde beden dilini hiç kullanmamak ya da beden dilini negatif anlamda kullanmak etkileşim kalitesini doğrudan düşürebilir. Negatif bir beden dili kullanmak iletişime geçilen insanın bağlamdaki mesajlara karşı savunmaya geçmesine sebep olabilir. 

2. Jest ve Mimiklere Özen Göstermek

Etkili iletişim tekniklerinden ikincisi ise jest ve mimiklere özen göstermektir. Jest ve mimikler hem sözlü hem sözsüz iletişimde oldukça önemlidir. Konuşmacının jest ve mimikleri, vereceği mesajın dinleyiciler tarafından daha çabuk algılanmasını sağlar. İletişimde jest ve mimiklere özen gösterilmezse konuşmacının anlatısı monoton bir hale gelebilir. Bu sebeple dinleyiciler, konuşmacının verdiği mesaja karşı duyarsız kalabilir. Etkili iletişim sırasında ve özellikle topluluk önünde bir konuşurken jest ve mimik kullanımı dinleyicileri dinamik tutacak, sıkılmalarını önleyecektir.

3. İyi Bir Dinleyici Olmak

Etkili iletişim tekniklerinden bir diğeri ise iyi bir dinleyici olmaktır. Etkili iletişim denildiğinde her ne kadar konuşmacının rolü daha çok gibi gözükse de konuşmacıyı motive eden taraf dinleyicidir. Bu sebeple etkili iletişim becerileri içinde iyi bir dinleyici olmak başat unsurdur. İyi bir dinleyici olmanın yolu, karşıdaki kişinin sözünü kesmemekten ve onun söylemlerine duyarsız kalmamaktan geçmektedir.

Etkili bir konuşmacı olmak aynı zamanda iyi bir dinleyici olmayı gerektirir. Etkili iletişimde karşıdaki kişinin söylemlerine uygun yanıtlar üretmek önemlidir. İyi dinleyici olan kişiler söylemlere uygun yanıt üretmek konusunda zorluk yaşamazlar.

4. Diksiyona Özen Göstermek

Etkili iletişim tekniklerinden dördüncüsü ise diksiyona özen göstermektir. Diksiyon, kişinin iletişim sırasında hal, hareket, kelime telaffuz biçimi ve davranışlarının tamamını kapsar. Etkili iletişimde diksiyonun önemi özellikle topluluk önünde konuşma yaparken görülmektedir. Diksiyonuna özen gösteren kişi topluluk önünde konuşurken dinleyicilerin odağını kendinde rahat şekilde toplayabilecektir. Tam aksi durumda ise dinleyiciler, diksiyonuna özen göstermeyen kişinin anlattıklarına karşı ilgisiz kalabilir.

 

 

5. Gözlem Yeteneğine Sahip Olmak

Etkili iletişim kurarken dikkat edilmesi gereken bir diğer unsur da gözlem yeteneğine sahip olmaktır. Gözlem yeteneği iletişim sürecinde önem arz etmektedir. İletişime girilen kişi ya da kişilerin konuşmacıya karşı tavrını anlamak için gözlem yeteneğine başvurmak gerekir.

Konuşmacı zihnindekileri kelimeye dökerken bir yandan da dinleyicileri iyi gözlemlemelidir. Konuşmacılar gözlem yeteneği sayesinde söylemlerinin dinleyicilerde nasıl etki yarattığını algılayabilir. Ayrıca dinleyici de gözlem yeteneğini kullanarak konuşmacının anlatmak istediklerini daha detaylı algılama şansına sahip olur.

6. Empati Kurmak

Etkili iletişim tekniklerinden altıncısı da empati kurmaktır. Empati yeteneği insanlara hayatın her alanında lazım olan bir unsurdur. Empati, bir kişinin kendini diğerinin yerine koyarak düşünmesi becerisidir. Etkili iletişim sırasında empati kurmak, konuşmacının anlatılarında tepki çekebilecek bir durumu çözüme kavuşturmak açısından önemlidir. Konuşmacı kendi perspektifinden bir söylem dile getirdiyse bunu dinleyiciler tam olarak algılamayabilir. Konuşmacının söylemleri dinleyici tarafından yanlış anlaşıldığında ise tepki vermeden önce konuşmacıyla empati kurulması gereklidir. Bu sayede konuşmacının asıl niyetinin ne olduğu daha net şekilde anlaşılacaktır.

7. Anlaşılır Olmak

Etkili iletişim tekniklerinden bir diğeri ise anlaşılır olmaktır. İletişime geçilirken her kişinin yaşam perspektifinin aynı olmadığı bilinmelidir. Konuşmacı kişi ya da kişilere sanki kendine bir durumu anlatırcasına bir mesaj iletmemeli, dinleyicilerin onu daha açık anlaması için durumu detaylı şekilde ifade etmelidir. Dinleyiciler, söylenmiş olan mesajı eksik ya da yanlış anladıklarında konuşmacı daha anlaşılır şekilde tekrar açıklama yapmalıdır. Etkili iletişim, hem dinleyicinin hem konuşmacının ortak bağlam ve söylemde bulunması halidir. Bu sebeple anlaşılır olmak etkili iletişim kurmak için oldukça önemlidir.

8. Güven Verici ve Dürüst Olmak

Etkili iletişim tekniklerinden bir sonraki ise güven verici ve dürüst olmaktır. İnsanlar arasındaki iletişim ve etkileşimin temel taşı dürüstlüktür. İletişim sırasında dürüst ve doğal davranmayan bireyler, karşılarındaki insanın güvenini fark etmeden zedeleyebilir. İletişim sürecinde konuşmacı söylemlerini destekleyici kanıtlar sunmaya özen göstermelidir. İletişim sırasında kanıt sunmak özellikle topluluk önünde sunum yaparken dinleyicileri ikna etmek açısından oldukça faydalı olacaktır.

9. Kelime Seçimine Özen Göstermek

Etkili iletişim tekniklerinden sonuncusu ise kelime seçimine özen göstermektir. İletişimi oluşturan unsurlardan biri de mesajdır. Mesajlar, sözcüklerin bir araya gelmesiyle ortaya çıkmaktadır. Konuşmacının karşısındaki kitleye ya da kişiye açık ve anlaşılır mesajlar verebilmesi için kelime seçimine özen göstermesi gerekmektedir.

Kişinin kelime seçimi, kelime haznesinin büyüklüğü ile ilişkilidir. Kelime haznesini geliştirmek isteyen bireyler düzenli kitap okuma alışkanlığı edinmelidir. Bilindiği üzere kitap okumanın faydaları arasında hitabetin güzelleşmesi de yer almaktadır. Kitap okuyan kişiler genelde daha akıcı konuşur. Dolayısıyla hitabeti kuvvetlenen kişiler, başkalarıyla kurduğu iletişimi de daha etkili hale getirmektedir.

Etkili İletişim Ögeleri Nelerdir?

Etkili iletişimi oluşturan ögeler aşağıdaki gibidir.

 1. Kaynak(Gönderici)
 2. Hedef (Alıcı)
 3. Mesaj (İleti)
 4. Bağlam (Ortam)
 5. Dönüt (Geri Bildirim)

Yukarıdaki maddeler iletişim konusunun ana ögelerini oluşturmaktadır.

Etkili İletişim Teknikleri Eğitimi Nedir?

Etkili İletişim Teknikleri Eğitimi, bireylere iletişimin ögelerini ve etkili iletişimin nasıl sağlanacağını detaylı şekilde anlatan bir ders programıdır.

 

 

Etkili İletişim Teknikleri Eğitimi sayesinde katılımcılar gündelik hayatlarında ya da iş yaşamlarında insanlarla iletişime geçerken daha öz güvenli ve profesyonel gözükecektir. Özellikle topluluk önünde konuşma yaparken kişinin bilmesi gereken ilk şey etkili iletişim teknikleridir. Etkili İletişim Teknikleri Eğitimi sayesinde kişiler hem konuya ilişkin gerekli tüm bilgileri öğrenecek hem de sertifika sahibi olacaktır.

Yazı Değerlendirmesi : 0 Puan
Toplam : 0 Yorum

 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
0

  Yazı Puanı

  Yazı Değerlendirmesi : 0
  Toplam : 0 Yorum

  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

  Yorumlar

  {{yrm.yazar}}

  {{yrm.baslik}}

  {{yrm.yorum}}

  Boğaziçi Enstitüsü :{{yrm.cevap}}
  Yorum & Oylama Ekle

  • Bu yazıyı beğendiniz mi?