İyi Bir Gelecek, Küçük Bir Yatırımla Başlar! Acele Et, İş ve Kariyer Fırsatı Sunan Üniversite Sertifikalı Kurslara Şimdi Kaydol!
2024-02-28T12:00

Psikoloji - Güncel Yazıları | Boğaziçi Enstitüsü - Sayfa 4

Psikoloji


Şizofreni Nedir?

Şizofreni Nedir?

Şizofreni, bireyin tutarsız ve mantıksız düşüncelere sahip olması, tuhaf davranışlar sergilemesi, sesler duyması gibi sanrılara veya halüsinasyonlara neden olan ci

Anoreksiya Nedir?

Anoreksiya Nedir?

Bireyin yoğun kilo alma korkusu ve çarpık kilo algısının anormal derecede düşük vücut ağırlıklarına düşmesine neden olması anoreksiya olarak tanımlanır. Anoreksiya

Obsesif Nedir?

Obsesif Nedir?

Bir konu hakkında yoğun kaygı uyandıran kalıcı ve tekrarlayıcı düşüncelere sahip kişiler obsesif olarak tanımlanır. Bu kişilerin kaygılı duygu, düşünce ve davranış

Alkolizm Nedir?

Alkolizm Nedir?

Alkolizm, alkol kullanımını kontrol edemeyen bireyin hayatını farklı alanlarda ve düzeylerde etkileyen kronik bozukluktur. Madde kullanım bozuklukları kategorisind

Deneysel Psikoloji Nedir?

Deneysel Psikoloji Nedir?

Deneysel psikoloji davranışın fizyolojik temellerini inceleyen bir psikoloji alt dalıdır. Deneysel psikolojinin incelediği konular arasında duyum, algı, güdü, öğre

Psikolojik Şiddet Nedir?

Psikolojik Şiddet Nedir?

Bireyin kendisine, başka birine ya da bir topluluğa karşı psikolojik zarar verme, gelişim bozukluğuna yol açma veya yoksun bırakmaya neden olma ihtimali yüksek ola

Çevresel Psikoloji Nedir?

Çevresel Psikoloji Nedir?

Çevresel psikoloji insan ile fiziksel çevre arasındaki etkileşimin bireyin davranışsal ve zihinsel süreçleri üzerindeki etkisini inceleyen psikolojinin alt alanıdı

Kendilik Psikolojisi Nedir?

Kendilik Psikolojisi Nedir?

Heinz Kohut tarafından 1970’lerde kurulan kendilik psikolojisi bireyin bebeklik sürecinden başlayarak ruhsal gelişimini kişiler arası etkileşimi odak alarak incele