Acele et! İş fırsatı sunan üniversite sertifikalı eğitimlere indirimli kaydol!
2023-03-30T11:00

Sayfa 5 - Psikoloji - Güncel Yazıları | Boğaziçi Enstitüsü

Psikoloji


Kişilik Psikolojisi Nedir?

Kişilik Psikolojisi Nedir?

Kişilik psikolojisi bireyin duygu, düşünce ve davranışları üzerinde belirleyici rol oynayan kişiliğe yönelik kapsamlı açıklamalar getiren bilim dalıdır. Kişiliğin

Agnozi Nedir?

Agnozi Nedir?

Agnozi, bireyin dış dünyadan gelen duyusal bilgileri işleyememesi ile ortaya çıkan nöropsikolojik bozukluktur. Agnoziye sahip bireyler genellikle nesneleri, kişile

Psikoterapi Nedir?

Psikoterapi Nedir?

Psikoterapi, psikologlar ya da psikiyatristler tarafından zihinsel ve davranışsal bozukluğa sahip olan bireylerin tedavisinde kullanılan yöntemdir. Geçmişten günüm

Bilişsel Psikoloji Nedir?

Bilişsel Psikoloji Nedir?

Bilişsel psikoloji, bireyin çeşitli zihinsel süreçlerindeki performansını inceleyerek beyin yapısını ve çalışma sistemini açıklamayı hedefleyen bilim dalıdır. Bu z

Klinik Psikoloji Nedir?

Klinik Psikoloji Nedir?

Klinik psikoloji, bireylerin zihinsel ve davranışsal bozukluklarını inceleyen, değerlendiren ve tedavi eden bilim dalıdır. Değerlendirme sürecinde gözlem, görüşme

Sosyal Psikoloji Nedir?

Sosyal Psikoloji Nedir?

Sosyal psikoloji bireylerin duygu, düşünce ve davranışlarının çevresel koşullardan nasıl etkilendiğini bilimsel teknikler kullanarak açıklayan bilim dalıdır. Sosya

Disgrafi Nedir? Disgrafi Belirtileri Nelerdir?

Disgrafi Nedir? Disgrafi Belirtileri Nelerdir?

Özgül öğrenme bozukluğunun bir türü olan disgrafi çocuğun yazma becerilerinin yaşı, zekası ve okul durumuna göre beklenen düzeyin belirgin biçimde altında olması o

Diskalkuli Nedir? Diskalkuli Belirtileri Nelerdir?

Diskalkuli Nedir? Diskalkuli Belirtileri Nelerdir?

Diskalkuli kişinin matematiksel ifadeleri algılamada yaşıtlarının gösterdiği gelişim seviyesine göre daha geride kalmasıyla karakterize olan bir özgül öğrenme bozu