İşaret Dili Nedir? İşaret Dili Eğitmenlik Eğitimi Nedir?

İşaret Dili Nedir? İşaret Dili Eğitmenlik Eğitimi Nedir?


İletişim, varoluşun vazgeçilmez ögesi olarak insanlık tarihi boyunca toplumların oluşmasında ve bir arada yaşamasında önemli rol oynamıştır. 

İnsanlar hem doğada hayatta kalabilmek, hem doğayı yaşam olanları olarak inşa edebilmek hem de insan topluluklarının arasında alış – verişin sağlanmasının da temelini oluşturmuştur. 

Antik Çağlar’dan bu yana, insanların bir arada yaşamaları ve toplumsal normların oturtulması, ahlak ve toplumsal kuralların oluşturulması için üzerinde durulan iletişim, önce sözlü sonrasında da yazılı kaynakların bugüne ulaşmasında da etkili olmuştur. 

Çağlar içerisinde kurumsal yapılanmaların inşa edilmesi ve devletlerin oluşmasıyla uluslararası ilişkileri de bünyesine katan iletişim, moderniteyle birlikte yön değiştirerek, ‘öteki’ kavramını da hayatımıza dâhil etmiştir. 

İletişim ve toplum üzerine yapılan araştırmalar göstermiştir ki; sağlıklı bir iletişim için kaynak, mesaj, kanal, alıcı ve geri bildirim olarak belirlenmiş; duygu ve düşüncelerin sözel iletişim ile aktarılamadığı noktalarda jest, mimik, beden dili ve semboller devreye girmiştir. 

İletişim, hem insanların sınırlarını aşması ve küresel işbirlikleri ile modern projeler üretmesini sağlarken aynı zamanda herhangi bir engeli nedeniyle ‘öteki’ görülen bireylerin kendileri ifade etmekte yaşadıkları problemlerin temelinde yatmaktadır. 

İŞARET DİLİ NEDİR?

İnsanlar arası iletişimin engeller nedeniyle ortadan kalkması durumunda devreye giren İşaret Dili, farklı alanlarda yaşanan temel problemlerin ortadan kalkmasını sağlamaktadır. 

İşitme engelli bireylerin hem toplumsal hayatta hem de özel yaşamlarında kendilerini en rahat biçimde ifade etmelerini sağlayan İşaret Dili eğitim, sağlık, fiziki alanlar, rehabilitasyon alanlarında aktif olarak hayata geçirilmeye çalışılmaktadır. 

İnsanlar arasında semboller, işaretler, sesler ve bütün bunların bileşimi olan dil ile sağlanan iletişimin işitme engelli bireyler ve toplumun diğer kesimleri arasında da normalleştirilmesini sağlayan İşaret Dili, jest, mimik ve beden dilinin bir arada kullanılmasıyla sağlanmaktadır.

Türkiye’de ilk olarak 1900’lü yılların başında Yıldız Sağırlar Okulu, yani ‘Dilsiz Mektebi’nde öğretilmeye başlanan İşaret Dili, Cumhuriyet döneminde Türk İşaret Dili adını alarak ilk dönemin ‘elifba’ adı verilen alfabesinden modern Latin harflerine geçmiştir.

Konuşma dillerinden türetilmesine rağmen, konuşma dilleri ile bağlantısı bulunmayan İşaret Dili; Manuel, yani el işaretleri ve Non-Manuel, yani el dışı hareketlerin koordinasyonu ile oluşturulan ifadeler, Türk diline özgü ve Türk toplumunun niteliklerini barındıracak biçimde oluşturulmuştur. 

Yapı olarak sondan eklemeli bir dil olan Türkçe, işaret dili ile konuşulduğunda ekler atılarak kullanılır. Yalnızca dudak okuyarak iletişim kuran işitme engelli bireylerin de kolayca iletişim kurmasını sağlayan bu yöntem, olumsuz ifadelerin de kolayca anlaşılmasını sağlamaktadır. 

Bireyin zihinsel ve bilişsel gelişiminde de önemli rol oynayan İşaret Dili, işitme engeli olan bireylerin okuduklarını anlamalarını da kolaylaştırır. Beynin çalışma prensibine uygun biçimde beden - zihin koordinasyonu ile işitme engelli bireylerin toplum içerisinde kendisini ifade etmesini kolaylaştıran İşaret Dili, özellikle çocukluk döneminden itibaren kullanılmaya başlandığında konuşma dilinden farklı olan gramer çok daha rahat anlaşılmaktadır.

Bütün bunlarla birlikte, işitme engelli bireylerin ya da işaret dili öğrenmek isteyenlerin aldıkları eğitimin niteliği de önem kazanmaktadır. Türkiye’de hem örgün eğitim hem de özel eğitim kurumlarından alınabilen İşaret Dili Eğitici Eğitimi, toplumun iletişim temellerinin güçlendirilmesinde rol oynamaktadır. 

İŞARET DİLİ EĞİTİMENLİK EĞİTİMİ NEDİR?

Çeşitli yöntem ve tekniklerle birlikte ileri seviyede işaret dili öğretimini sağlayan bireylere İşret Dili Eğitmeni adı veriliyor. 

Hem eğitmenlik hem de tercümanlık görevi üstlenebilen İşaret Dili Eğitmenlerinin, iletişimin temel öğeleriyle birlikte toplumsal birlikteliğe katkı sağlayacak biçimde bilgi ve deneyimlerini aktarmaları, işitme engelli bireylerin topluma kazandırılmasında da önemli rol oynamakta. 

Aynı zamanda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48’inci maddesi kapsamında devlet kademelerinde de görev alabilen İşaret Dili Eğitmenleri, uluslararası kongre ve toplantılarda da iletişimi sağlar. 

Siz de hemen şimdi İşaret Dili Eğitmenlik Eğitimi alarak hem kariyer hedefinizi bir adım ileriye taşıyabilir hem de toplumsal iletişime katkı sağlayabilirsiniz. 

Yazı Değerlendirmesi : 0 Puan
Toplam : 0 Yorum

 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
0

  Yazı Puanı

  Yazı Değerlendirmesi : 0
  Toplam : 0 Yorum

  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

  Yorumlar

  {{yrm.yazar}}

  {{yrm.baslik}}

  {{yrm.yorum}}

  Boğaziçi Enstitüsü :{{yrm.cevap}}
  Yorum & Oylama Ekle

  • Bu yazıyı beğendiniz mi?