online-egitimler-bogazici-enstitusu
Hikaye Ve Masal Eğitici Eğitimi Nedir? Hikaye Ve Masal Eğitici Eğitimi Neleri Kapsar?

Hikaye Ve Masal Eğitici Eğitimi Nedir? Hikaye Ve Masal Eğitici Eğitimi Neleri Kapsar?


Türk diyarlarında ertek, ertegü olarak adlandırılan, Anadolu’da masal olarak bilinen sözlü anlatı ilk olarak Arapça’da ‘mesel’ olarak kullanılmıştır. 

Gelenek, örf ve sözlü kültürün aktarılmasında önemli rol oynayan masal, hayatın içerisinde var olan tüm öğretileri oyun yoluyla davranışlara dönüştüren çocukların da yegâne yol göstericilerinden birisidir. 

Yaşanmış ya da yaşanması muhtemel olayların, kahramanlıkların aktarıldığı kısa öykülere hikâye denirken, günümüzde Hikâye ve Masal Anlatıcılığı olarak kendine yeni bir yön bulmuştur. 

 1. yüzyılda Boccacio’nun yazdığı Decameron hikâye türünün ilk örneği kabul edilirken, masal çağlar boyunca insanlığın mirası olarak nesilden nesile aktarılmıştır. 

Modern geleneklerle birlikte hem hikâye hem de masal yeni bir form kazanırken, Recaizâde Mahmut Ekrem, Hüseyin Rahmi Gürpınar, Mehmet Rauf, Reşat Nuri Güntekin, Orhan Kemal, Necati Cumali, Yakup Kadri Karaosmanoğlu gibi Türk Edebiyatı’nın usta kalemleriyle temsil edilmiştir. 

Dünya literatürüne girecek nitelik ve içerikte olan hikâyeler, özgün kompozisyonları sayesinde de bir adım öne çıkmayı başarmıştır. 

Alman yazar Wilhelm Grimm tarafından 1856 yılında şekil, kaynak ve anlatı olarak özgün bir biçim kazanan masallar ise, Naki Tezel’in özel derleme çalışmasının ardından bugün hala Türk sözlü anlatım kültürünün vazgeçilmez ögelerinden birisi olarak çocukların hayal dünyalarını süslemeye devam etmektedir. 

Dinleyicisi ile anlatıcının bütünleşmesini, aynı yolculukta aldıkları öğütler ile birlikte yürümesini, tabiat olaylarını anlamlandırmasını, ders niteliğindeki bitişler ile kahramanların sırtını sıvazlamasını, toplu bir eğlence biçimi olarak her zaman tercih edilmesini içerisindeki hayal gücüne borçlu olan hikâye ve masallar, her kültürün kendine has yaşam öğretilerinden beslenmektedir.

Her ikisinin kaynağında da öğretici ve yol gösterici anektodların yer alması, hem masal hem de hikâyeleri her çağın vazgeçilmez eğlenme ve öğrenme araçlarından birisi kılmaktadır. 

Üslup olarak ‘masalca’nın tercih edildiği ve yerel kaynaklardan beslenen anlatılar yalnızca çocukların dünyasında değil, yetişkinlerin yaşamında da yer tutmaktadır. 

Hikâye ve masalların istenilen doğrultuda hedefe ulaşmasında önemli rol oynayan faktörlerden birisi de anlatıcısıdır. 

Dinleyicileri sıkmadan, ses tonu ve beden dilini kullanarak, verdiği eslerle karşısındakilerin olayları hayal etmelerini mümkün kılarak, fazlasını vaat etmeden ve azına tenezzül etmesine fırsat vermeden bir hikâye ve masalı aktaran anlatıcılar, dünyanın hemen her yerinde keyifle ve coşkuyla karşılanmaktadır. 

HİKÂYE VE MASAL EĞİTİCİ EĞİTİMİ NEDİR?

Dünyanın en kadim yeterliliklerinden birisi olan anlatıcılık, hikâye ve masalların doğru mesajları dinleyicisine iletmesinde önemli rol oynamaktadır.

Dinleyicilerin yaş gruplarına göre uygun anlatım ve anlatıyı seçmeyi, hikâye ve masalın özünün benimsenmesini sağlamayı, kişiler, olay örgüsü, zaman ve mekânın kavranmasını sağlayan Hikâye ve Masal Eğitici Eğitimi; giriş – gelişme ve sonucun ötesinde anlatılarınızı güçlendirmenizi sağlamaktadır. 

Merak unsurlarından beslenmeyi, dünyadaki örnekleriyle birlikte gerçek ile soyut arasındaki çizgide sürekli olarak dikkatleri üzerinize toplamanızı sağlayan Hikâye ve Masal Eğitici Eğitimi, dinleyicilerin de zihninde sürekli olarak anlatıyız canlı tutmanızı kolaylaştırmaktadır. 

Hikâye ve masal anlatıcılığını oyun ve ritüellerle desteklemenizi de desteleyen Hikâye ve Masal Eğitici Eğitimi, her bir anlatının kendine has dilini kolayca oluşturmanıza da imkân tanımaktadır. 

HİKÂYE VE MASAL EĞİTİCİ EĞİTİMİ NELERİ KAPSAR? 

Hikâye ve masalların tarihi ve amacından başlayan Hikâye ve Masal Eğitici Eğitimi, örnek masallar, hafıza teknikleri, anlatım teknikleri, yöntem ve biçimler, doğaçlama, farkındalık çalışmaları, mekân ilişkisi, klasiklerden örnekler, dil ve üslup gibi detayları da kapsamaktadır. 

İlginin ve dikkatin en yoğun olduğu anlatılardan olan, hayal gücü ve olağanüstü olaylar üzerine kurgulanan, öğüt veren ve davranış değişikliklerinde rol oynayan, çocukların gelişim sürecinde kullanılabilen hikâye ve masallar; anlatıcısıyla bir ruha büründüğünden Hikâye ve Masal Eğitici Eğitimi kapsamında alana hâkimiyet de önem arz etmektedir.

Yazı Değerlendirmesi : 0 Puan
Toplam : 0 Yorum

 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
0

  Yazı Puanı

  Yazı Değerlendirmesi : 0
  Toplam : 0 Yorum

  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

  Yorumlar

  {{yrm.yazar}}

  {{yrm.baslik}}

  {{yrm.yorum}}

  Boğaziçi Enstitüsü :{{yrm.cevap}}
  Yorum & Oylama Ekle

  • Bu yazıyı beğendiniz mi?