Tüm kişisel gelişim eğitimlerinde net 75 TL indirim sizleri bekliyor! Son 4 Gün

Günümüzün kahraman anneleri çalışıyor. Onlar çalışırken çocukların masal ve hikâye ihtiyacını profesyoneller karışılıyor. Profesyonellerin çocuklarla çalışırken dikkat etmeleri gerekmektedir. Çünkü yanlış bir söylem telafisi zor olan sonuçlar doğurmaktadır. Bu nedenle çocuklara yaklaşım konusunda pedagojik unsurları içine alan Masal ve Hikâye Anlatıcılığı Eğitimi hazırladık. Alanında uzman eğitmenimiz en güncel bilgi ve uygulamaları eğitimimizde harmanladı. Alanının en kapsamlı Masal ve Hikâye Anlatıcılığı Eğitimini hazırladı. Drama yöntemleriyle ilgili de bilgi veren bu eğitim ve alacağınız sertifikalar sizi bir adım öne çıkaracak. O halde bu imkanlardan yararlanmak için sizi de kursumuza bekleriz.

 

Bu eğitimle;

 • Masal ve Hikâye anlatım tekniklerinizi geliştireceksiniz.
 • Genişletilmiş masal anlatıcılığı ve drama yöntemiyle anlatımı keşfedeceksiniz.
 • Alacağınız sertifikalarla iş bulma süreciniz kısalacak.
 • Öğreneceğiniz yeni bilgiler, güncel uygulamalarla işinizi üst seviyede yapacak, takdir toplayacaksınız.

 

MASAL ve HİKÂYE ANLATICILIĞI EĞİTİMİ NEDİR?

Bu eşsiz fırsatı kaçıranlardan olmak istemiyorsanız sizi de eğitimimize bekleriz. Fırsat artık çok yakınınızda…Sözel ve kültürel belleğin en önemli taşıyıcılarından olan hikâye ve masallar, ait oldukları toplumların kadim geleneklerinden enstantaneler ile dinleyicileri cezbeder. Her yaş grubunun merak, keyifle dinlediği hikâye ve masallar, özellikle çocuklar üzerinde pozitif etkiye sahiptir.

Bir anlatı türü olan masal ve hikâyeler, ortay çıktıkları dönemin töre ve gerçekleri hakkında bilgi verirken uzun, özlü sözlerden oluşan tekrarlar ile birbirine bağlanmaktadır. Alışkanlıklar ve toplumsal normların anlatılar yoluyla nesillere aktarılmasından da rol oynayan masal ve hikâyeler, anlatıcısının tekrarları ve anlatımı ile vücut bularak dimağlarda yer eder. 

Bu nedenle Masal ve Hikâye Anlatıcılığı, bir eğitim modeli olarak günümüze kadar ulaşmış, her yaş grubuna hitap eden masal ve hikâye anlatıcıları toplum tarafından kabul görmüştür. 

Toplumun yazılı olmayan kurallarını nesillere aktaran masal ve hikâye anlatıcılarının ses tonlarından başlamak üzere fiziksel özellikleriyle birlikte yeterlilikleri de masal anlatıcılığında rol oynamaktadır. 

Masal anlatıcılarının ses tonlarının yanı sıra diksiyon, kelime bilgisi, alanına hâkimiyeti ve son olarak görünümü de masal ve hikâyelerin aktarımını etkileyen faktörler arasında sayılmaktadır. 

Siz de bu alanda kendinizi geliştirmek ya da kariyer hedefinize bir adım daha yaklaşmak istiyorsanız, Boğaziçi Enstitü bünyesinde yer alan uzman ekipten Masal ve Hikâye Anlatıcılığı Eğitimi alarak bu keyifli ve kadim yolculukta yerinizi alabilirsiniz. 

Geçmişi mitolojik döneme kadar uzanan Masal ve Hikâye Anlatıcılığı, genellikle çocukların eğlendirilmesi ve çocuklarda davranış değişiklikleri oluşturmak üzere kurgulanmış gibi görünse de reel dünyada kendisine yer bulan masal ve hikâye anlatıcıları hem bulundukları çağ ile bağlantı kurmakta hem de kadim öğretilerin bugüne taşınmaktadır. 

Geçmişten bugüne bakıldığında masal ve hikâye anlatıcıları; vaiz ve meddahlar, yaratıcı ve aktarıcı masal anlatıcıları, masal anaları ya da ataları gibi birden fazla sınıflandırmaya tabi tutulsa da bugün Masal ve Hikâye Anlatıcılığı Eğitimi çatısı altında toplanan bu deneyim ticari hayatta da kullanılan bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Bu nedenle Masal ve Hikâye Anlatıcılığı Eğitimi, bu alana ilgi duyan bireylerin yanı sıra iş dünyasında yaratıcı ikan çözümleri üretmek, bire bir iletişimde etkili olmak, mesleğinde bir adım öne çıkmak isteyen tüm bireylere sunulmaktadır. 

Masal ve hikâyeye ait detayları içeren Masal ve Hikâye Anlatıcılığı Eğitimi; anlatım biçim ve teknikleri, beden dili farkındalığı, mekânsal uzamlar ve hafıza teknikleri barındırmaktadır. 

Her yaş grubu önünde etkili ve dikkat çeken bir konuşma yapmayı kolaylaştıran Masal ve Hikâye Anlatıcılığı Eğitimi, yeni iletişim yollarının inşa edilmesinde de rol oynamaktadır. 

MASAL ve HİKÂYE ANLATICILIĞI EĞİTİMİ NE İŞE YARAR?

Masal ve Hikâye Anlatıcılığı eğlence vasfının ötesinde toplumsal gelenek ve törelerin aktarılması, geçmiş inanış, düşünce, dini motifler ve davranışların geleceğe tanışmasında etkili olmaktadır. 

Özellikle çocukların gelişme çağında hayal güçlerinin gelişmesinde etkili olan masal ve hikâyeler, mucizevi öğelerden beslenerek ders veren öğretilerin davranışa dönüşmesini kolaylaştırmaktadır. 

Yaşamda olan ya da olması muhtemel olay ve olguların çocuklara masal ve hikâyeler yoluyla aktarılması, soyut düşünce dünyasına henüz adım atan yaş gruplarında kurgusal ya da somut dünyadan geçişi hızlandırmaktadır. Bu durum çocukların çok boyutlu ve soyut dünyada kendilerini daha rahat ifade etmelerini sağlarken aynı zamanda sayısal alanda düşünce ve imgeleme hızlarını da artırmaktadır. 

Güç, özgürlük ve gelişim vaat eden masal ve hikâyeler hem çocuklar hem de yetişkinler üzerinde derin etkiler bırakmaktadır. Başka bir dünyanın kapılarını aralayarak yaşamdan ve davranış modellerinden örnekler ile bugüne uzanan masal ve hikâyeler, anlatıcı ile dinleyici arasında kurulan bağın öznelliği oranında etkili olabilmektedir. 

Bu noktada devreye giren Masal ve Hikâye Anlatıcılığı Eğitimi, anlatıcının yeterli ve etkili anlatım kazanmasını sağlarken, dinleyicilerin de sıkılmadan, anlatıdan kopmadan bir bütünlük içerisinde mesajın tamamını almasını sağlamaktadır. 

Anlatıcının kimliği masal üzerinde etkin rol oynarken, toplumsal bellek, deneyim ve anıların aktarımını en etkili biçimde dinleyicilerine sunan masal ve hikâye anlatıcıları alanında bir adım öne çıkmaktadır. 

Metinlerde yer alan motiflerin dinleyiciler doğru ve yerinde aktarılması masal ve hikâyelerin etkisini kuşaklara taşırken, özellikle günümüzde teknolojik yeterlilikleri ile sık sık gündeme gelen Z kuşağının geçmişler kuracağı köprü üzerinde de önemli bir görev üstlenmektedir. Masal ve Hikâye Anlatıcılığı Eğitimi, kuşaklara aktarımın önemi üzerinde özenle dururken, anlatıcıların sahip olması gereken tüm donanımı onlara sunmaktadır. Bu alanda kendisini geliştirmek ve nesillere yön gösterecek masal ve hikâyeleri, bir görev olmasının ötesinde, metnin her bir detayını kalıcı biçimde aktarmak isteyenler her bireyin ilgi alanına girmektedir. 

KİMLER MASAL ve HİKÂYE ANLATICILIĞI EĞİTİMİ ALABİLİR?

- Bu alanda kariyer planlaması yapanlar,

- Mesleki yaşamlarında bir adım öne çıkmak isteyenler,

- Bire bir iletişimde karşı taraf üzerinde etkili bir izlenim bırakmak isteyenler,

- Eğitim kademelerinde görev alanlar,

- Eğitim Fakülteleri öğrencileri,

- Ebeveynler,

- Bu alana ilgi duyan bireyler

Masal ve Hikâye Anlatıcılığı Eğitimi alarak kişisel gelişimlerine önemli bir katkı sağlayabilir. 

MASAL ve HİKÂYE ANLATICILIĞI EĞİTİMİ NELER KAZANDIRIR?

Çocukluk çağında üç yüzden fazla kelime kullanarak konuşan çocukların hemen hepsinin küçük yaşlardan bu yana masal ve hikâyeler ile büyüdükleri yapılan araştırmalar ile tespit edilmiştir. 

Çocukluk çağında gelişime önemli katkı sağlayan masal ve hikâyelerin, yetişkinlerin sosyal fobileri ve sunum korkularını yenmeleri üzerinde etkili olduğu bilinmektedir. 

Hem sosyal yaşamını hem de çalışma yaşamını geliştirmek isteyenlerin en sık başvurduğu alanlardan birisi olan Masal ve Hikâye Anlatıcılığı, okumaya da teşvik eden özel bir alandır. Özellikle çocukların ifade etmek istedikleri duygu ve düşünceleri kolayca anlatabilmelerine olanak tanıyan anlatılar oluşturmalarına destek olan masal ve hikâyeler, okuma alışkanlığının kazandırılmasında rol oynamaktadır. 

Hem çocuklarda hem de yetişkinlerde dikkat dağınıklığı problemi ile mücadele etmek için de kullanılan masal ve hikâye anlatıcılığı, dinleme becerilerini geliştirerek, kısa sürede etkili sonuçlar alınmasını sağlamaktadır. 

Sınıf, çalışma grubu, çalışma arkadaşları gibi küçük topluluklar arasındaki iletişime katkı sunan Masal ve Hikâye Anlatıcılığı, bireysel ve grup motivasyonunun kolaylıkla sağlanmasında da rol oynamaktadır. 

Sebep – sonuç ilişkine dair pratiğin kısa sürede oluşturulmasını kolaylaştıran masal ve hikâyeler, günlük yaşamda karşılaşılan problemlerin kolayca çözümlenmesinde etkili olmaktadır. 

Dil ve özellikle anadilin gelişimine büyün oranda katkı yapan masal ve hikâyeler, anlatıcının dile hâkimiyeti ve dili kullanma biçimiyle birlikte bilinçaltı mesajların fark edilmesi görevini de üstlenmektedir. 

Geleneksel dünya görüşüne bağlı olan kültürel kökleri ile masal ve hikâyeler, bir uyku öncesi ritüeli olarak okunup/dinlenmesinin ötesinde bireylerin yaşamlarında aradığı soruların yanıtlarını da içerisinde barındırmaktadır. Bu nedenle masal ve hikâye anlatıcıları, her yaş grubuna hitap etmekle yükümlüdür. 

 Anlatıcıların ya da anlatıcı adaylarının kendilerini geliştirmelerinde rol oynayan Masal ve Hikâye Anlatıcılığı Eğitimi, anlatan ve dinleyici arasında kurulacak etkili iletişimin de anahtarını sunmaktadır. 

Doğru masal ve hikâyenin doğru yaş grubuna sunmak isteyen, iş yaşamında etkili bir izlenim ile adından söz ettirmek isteyen, etkili ders anlatımı ile öğrencilerinin dikkatini çekmek isteyen ya da çocuklarının dünyasına temas etmek isteyen her birey Masal ve Hikâye Anlatıcılığı Eğitimi ile hayallerini gerçekleştirebilir!

 

Kurum

Boğaziçi Enstitüsü

Boğaziçi Enstitüsü

 • 4.93 Eğitimci Puanı

  info@istanbulbogazicienstitu.com

  Eğitim Hayallerinizi Gerçekleştirir

  Eğitim Değerlendirmesi : 4.93 Puan
  Toplam : 14 Yorum

  • %93
  • %7
  • %0
  • %0
  • %0
  4.93

  Eğitim Puanı

  Eğitim Değerlendirmesi : 4.93 Puan
  Toplam : 14 Yorum
  • %93
  • %7
  • %0
  • %0
  • %0

  {{dil.yorumlar}}

  {{yrm.yazar}}

  {{yrm.baslik}}

  {{yrm.yorum}}

  Boğaziçi Enstitüsü : {{yrm.cevap}}
  {{dil.yorum_ekle}}

  • {{dil.oylama_sorusu}}

    600.00 TL
  489.00 TL