Eğiticinin Eğitimi Nedir?

Eğiticinin Eğitimi Nedir?


Eğitim sürecinin etkin devam ettirilmesinde en önemli etken eğiticinin tavrı ve teknikleridir. Yenilikçi teknolojilere, eğitim alanında güncel yöntemlere kısa sürede adapte olamayan bir eğitici, eğitim verdiği kurumdaki katılımcıların dikkatini çekmek konusunda oldukça zorlanacaktır. İşte eğiticinin eğitimi bu tarz problemlerde devreye girmektedir. Bir konu hakkında eğitim verecek kişi, eğitim tekniklerini ve eğitim etiğini detaylı şekilde öğrenmelidir. Eğitim sürecinin yürütülmesi ve yönetilmesi konusunda kapsamlı bilgi sunan Eğitici Eğitimleri, sürekli olarak değişen çağımızda eğiticilerin günümüz şartlarına kolay entegre olmasını sağlamaktadır.

Eğitici Ne Demektir? Kimlere Eğitici Denir?

Bir konu hakkında gerçekleştirilen eğitim sürecini yönetme yetkisine sahip kişilere eğitici denir. Eğitici, eğitim kavramının gerekliliklerini yerine getiren ve eğitim etiğine hakim olan kişidir. Eğitim sürecinde eğitici görevi üstlenen kişinin konu hakkında donanımlı olması gerekmektedir. Eğiticiler, öğrenci konumundaki bireylerle etkili iletişime geçerek onları öğrenme sürecine dahil ederler. 

Eğitici rolü üstlenen kişilerin günlük yaşamda, topluluk karşısında ve bireysel ilişkiler içerisinde etkili iletişim tekniklerini başarılı kullanması beklenmektedir. Eğitim sürecinde öğrenciler ve eğiticiler düzenli etkileşimde bulunmaktadırlar. Eğitime katılan bireylerin, konuyu kalıcı şekilde öğrenebilmesi öğrencinin derse olan ilgisi ve eğiticinin  profesyonelliği ile ilişkilidir. Eğitici görevindeki kişi, eğitim öğretim yöntemlerine ne kadar hakim olursa öğrencinin derse olan ilgisi ve katılımı o kadar artacaktır. Bir konu hakkında tasarlanan eğitimlerin etkin yürütülebilmesi eğiticilerin, etkili ve bilinçli şekilde dersi sürdürmesi ile mümkündür.

Eğiticiler Hangi Alanlarda Eğitim Verebilir?

Eğiticiler şu alanlarda eğitim verebilmektedir:

Nasıl Eğitici Olunur?

Eğitici olmak için temel olarak kişinin, bir konu hakkında uzman olması gerekmektedir. Fakat sadece uzman olmak eğitici olabilmek için yeterli değildir. Kişi uzman olduğu konuyu eğitim yöntemlerine ve etiğine uygun şekilde hitap ettiği kitleye anlatma becerisine sahip olmalıdır. Kişi, eğitici olmak için uzman olmak istediği konuda çeşitli eğitimlere katılarak sertifika almalıdır. Kişinin eğitim süreci sonunda alacağı sertifika konu hakkındaki yetkinliğini kanıtlamaktadır. 

Eğitim ve öğretim süreçlerinde, eğitime katılan kişiler ve eğiticiler arasındaki iletişim oldukça önemlidir. İletişimi pekiştirmenin ve derse olan ilgiyi arttırmanın yolu eğitici olacak kişinin, eğitim yöntem ve tekniklerini iyi bilmesinden geçmektedir. Eğitici olmak için çalışan birey, eğitim tekniklerini ve eğitim sırasında uygulanması gereken etkili iletişim yöntemlerini öğrenmek için Eğiticinin Eğitimi Programı’na katılım sağlamalıdır.

Eğiticinin Eğitimi Ne Demektir?

Alanında uzman, eğitime katılan kişiler ile etkileşimi yüksek ve konu hakkında donanımlı kişilerin, eğitim teknik ve yöntemlerini öğrenmelerine eğiticinin eğitimi denmektedir. 

Eğiticinin eğitimi aynı zamanda eğitici görevini üstlenen kişiye, eğitim alanındaki güncel bilgilerin sunulmasını kapsamaktadır. Eğiticinin eğitimi, eğiticilerin değişen eğitim teknolojilerine kısa sürede uyum sağlamalarına yardımcı olmaktadır.

Eğitici Eğitimlerinin Avantajları Nelerdir?

Eğitici eğitimlerinin avantajları şunlardır:

 • Eğiticinin eğitim tekniklerini öğrenmesini sağlar.
 • Eğitim alanında güncel bilgilere ulaşımı sağlar.
 • Eğiticinin öz güvenini arttırır.
 • Konu hakkında sorulan sorulara profesyonel cevap vermeyi öğretir.
 • Topluluk önünde oluşan heyecanı kontrol altına alır.
 • Daha profesyonel bir konu anlatımı yapmayı sağlar.
 • Katılımcıların dikkatini çekmeyi kolaylaştırır.
 • Eğitim verme becerisini arttırır.
 • Konu hakkında önemli kısımları belirlemeye yardımcı olur.
 • Katılımcılarla etkili etkileşimi kurmayı sağlar.
 • Eğitim kalitesini yükseltir.
 • Öğrencilere etkin ve doğru bilgi akışı sunar.

Eğitici Eğitimleri Neden Önemlidir?

Eğitim, hayatın her alanında ihtiyaç duyulan bir kavramdır. Dolayısıyla  bireylerin eğitim ihtiyacını karşılamak amacıyla çok sayıda eğitici görevini üstlenebilecek nitelikte kişi gerekmektedir. Bir konu hakkında uzman olan kişi, eğer eğitim verme tekniklerine hakim değilse konuyu katılımcılara rahat şekilde aktaramaz. Konu aktarımı etkin sağlanamadığında katılımcılar eğitim sırasında sıkılabilir ya da bir daha aynı eğiticiyi tercih etmeyebilirler. Bu durum hem katılımcı açısından hem de eğitici açısından can sıkıcı olacaktır. Eğitici eğitimleri özellikle eğiticinin, hem eğitim sektörüne hem de katılımcıya katkı sağlaması bakımından oldukça önemlidir. Eğitici, eğitim sürecini ne kadar verimli yürütürse anlatılan konu o kadar akılda kalıcı olur. 

Eğiticinin Eğitimi Programı Nedir?

Eğiticinin Eğitimi Programı, her türlü eğitim kurum ve kuruluşlarında çalışan eğiticiler için eğitim alanında güncel bilgileri ve eğitim-öğretimde kullanılan etkili ve kalıcı yöntemleri detaylı şekilde sunan bir ders izlencesidir. 

Eğiticinin Eğitimi Programı kapsamında katılımcılara eğitim alanında fark yaratacak ipuçları öğretilmektedir.

Eğiticinin Eğitimi Programı ders kaynakları derse ait video içerikleridir. Bu sayede hayat akışı yoğun olan katılımcılar da programa zaman ve mekan sınırlılığı yaşamaksızın dahil olabilirler.

Eğiticinin Eğitimi Kursu Nedir?

Eğiticinin eğitimi kursu; eğitmenlerin çağa ayak uydurması, öğrenci ile iletişimini geliştirmesi ve bilgi seviyesini arttırması için alması tavsiye edilen bir eğitimdir. Çeşitli eğitim kurumlarında çalışan eğiticiler, bu alanda çalışmak isteyen eğitici adayları ya da kendini geliştirmek isteyen bireyler bu kursa katılabilir.

Eğiticinin eğitimi kursuna sadece öğretmenler değil, herhangi bir alanda sunum yapması ya da belli bir kitleye eğitim vermesi gereken kişiler de katılabilir. Bu sayede kişi, mesleğinde daha başarılı olma imkanı yakalar.

Eğiticinin Eğitimi Programı’nın Amacı Nedir?

Eğiticinin Eğitimi Programı’nın amacı, eğiticiye eğitim süresinde kullanacağı yöntemleri öğreterek eğitim kalitesini en üst düzeye çıkarmaktır. Eğitim kalitesinin artması hem eğiticinin hem de katılımcıların yararına olacaktır. Eğitici konuyu anlatma yöntemi açısından rakipleri arasında avantajlı konuma gelirken katılımcılar ise kalıcı öğrenme sürecine kolay şekilde dahil olma fırsatı yakalarlar. 

Eğiticinin Eğitimi Programı’na Kimler Katılabilir?

Eğiticinin Eğitimi Programına şu kişiler katılabilir:

 • Eğitim alanında çalışmak isteyenler,
 • Çalışan eğitmenleri,
 • İnsan kaynakları uzmanları,
 • Her eğitim düzeyinde ders veren öğretmenler,
 • Yöneticiler,
 • Yönetici adayları,
 • Araştırma geliştirme departmanında görev yapanlar,
 • Kurum içi eğitim sorumluları,
 • Eğitim teknik ve yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmak isteyen herkes.

Eğiticinin Eğitimi Kursu'nu Kimler Verebilir?

Eğiticinin Eğitimi Kursu'nu şu kişiler verebilir:

 1. İş yeri hekimleri
 2. İş güvenliği uzmanları
 3. Eğitim kurumlarındaki eğitmenler
 4. Eğitici olarak görev yapan kişiler
 5. İşletme personeli eğiticileri
 6. Eğitim görevlileri

Eğiticinin eğitimi vermek için belli bir üniversite bölümünden mezun olmaya gerek yoktur ancak bu alanda yetkin olan kişilerin kursu vermesi daha sağlıklı olacaktır. Ayrıca kişinin yetkinliğini Eğiticinin Eğitimi Sertifikası ile kanıtlaması da bu alanda eğitim vermesi için oldukça önemlidir.

Eğiticinin Eğitimi Programı Sonunda Sertifika Verilir mi?

Eğiticinin Eğitimi Programı’nı başarı ve ilgiyle tamamlayan katılımcılara İstanbul Boğaziçi Enstitüsü tarafından başarı sertifikası verilmektedir. Eğiticinin Eğitimi Programı sayesinde kazanılan başarı sertifikası, kişilerin eğitim yöntemlerinin uygulanması ve sürdürülmesi konusunda yetkin ve donanımlı olduklarını kanıtlayan bir belgedir. Eğiticinin Eğitimi Programı’nı tamamlayan ve başarı sertifikası kazanan katılımcılar eğitim sektöründe rakiplerine kıyasla daha avantajlı olurlar.

Eğiticinin Eğitimi Sertifikası Ne İşe Yarar? 

Eğiticinin Eğitimi Programı sonunda kazanılan sertifika katılımcıların, eğitim sektöründe kullanılması gereken yöntem ve teknikleri detaylı şekilde öğrendiğini kanıtlamaktadır. Eğiticinin Eğitimi sertifikasına sahip olmak ders içeriğine katılan bireylerin artık eğitim sektöründe güvenilir şekilde uzman oldukları konu hakkında eğitimler düzenleyebileceği anlamına gelir. Katılımcılar almaya hak kazandıkları sertifika ile eğitim alanında kendilerine istihdam fırsatı yaratabilirler. Aynı zamanda sertifika sayesinde eğitim sektöründe gerçekleşecek olan işe alım sürecini rakip adaylara kıyasla daha avantajlı geçireceklerdir. 

Yazı Değerlendirmesi : 0 Puan
Toplam : 0 Yorum

 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
0

  Yazı Puanı

  Yazı Değerlendirmesi : 0
  Toplam : 0 Yorum

  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

  Yorumlar

  {{yrm.yazar}}

  {{yrm.baslik}}

  {{yrm.yorum}}

  Boğaziçi Enstitüsü :{{yrm.cevap}}
  Yorum & Oylama Ekle

  • Bu yazıyı beğendiniz mi?