Tüm kişisel gelişim eğitimlerinde net 75 TL indirim sizleri bekliyor! Son 4 Gün

Katılımcılara bu eğitim ile eğitimin temel kavramları, ilkeleri ile grup ve bire bir öğretim yöntemleri öğretilecektir. Eğitimcilik becerilerinin kazandırılması, yetişkin eğitiminin temel ilkelerinin belirlenmesi ve eğitimcilik niteliklerinin geliştirilmesi sağlanacaktır. Eğitimi bitirmeye hak kazanan katılımcılara uluslararası geçerliği olan İstanbul Aydın Üniversitesi onaylı sertifika verilecektir. En yeni metotlar, en güncel bilgiler, en kapsamlı eğitim içerikleri bizde. Artık fırsat bir tık uzağınızda!

 

Bu eğitimle;

 • En ince detaylarına kadar düşünülmüş, kritik bilgiler içeren kapsamlı bir eğitim alacaksınız.
 • Eğiticinin eğitimi alanında uzman olacaksınız.
 • Sertifikanız bir kâğıt parçasından öte size değer katacak.
 • Bu da sizi diğerlerinden bir adım öne çıkaracak.

 

Ülkelerin temel yapı taşını oluşturan eğitim, eğiticilerin açtığı yeni ufukların hedefler doğrultusunda üretime dönüştürülme sürecidir. Bu süreçte eğitim alanlar kadar Eğitici Eğitimi de büyük rol oynar. 

Boğaziçi Enstitüsü bünyesinde yer alan Eğitici Eğitimi Sertifika Programı ile siz de geleceğe yönelik adımlarınızı çok daha güçlü ve emin bir biçimde atabilir, kendinizi gerçekleştirdiğiniz alanlarda yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. 

Kamu kurumlarında veya özel eğitim kurumlarının akademik kadrolarında, yönetici pozisyonlarında hizmet veren kişilere özel olarak oluşturulan Eğitici Eğitimi, hizmet verilen alana ilişkin etkili eğitim metodolojileri geliştirerek, teori ve uygulamada kalıcı sonuçlar elde etmeyi hedefler. 

Kurum ve kuruluşlarda görevli personellerin katıldığı eğitim ve seminer programlarının amaçlanan hedef doğrultusunda yürütülmesini kolaylaştıran Eğitici Eğitimi, özellikle yetişkinlerin öğrenme modelleri üzerinde durur. 

EĞİTİCİ EĞİTİMİ ve ETKİLİ EĞİTİM

Eğitimlerin kalıcılığı, kurum içinde veya dışında birçok farklı araç ile test edilir. Hizmet verilen alanın kriterlerine göre uygulanan bu test etme metodları, hizmet anlayışının gelişmesinde ve çağa ayak uydurmasında rol oynar. 

Mesajın etkili iletimi ile başlayana Eğitici Eğitimi, yetişkin eğitimini temele alarak iyi bir eğiticinin sahip olması gereken vasıflar, öğretimin planlanması, eğitimde modern yaklaşımlar, materyallerin doğru kullanımı ve ölçme değerlendirme başlıklarını bünyesinde barındırır.

Öğrenicileri merkeze alan modern yaklaşımlar çerçevesinde eğiticilerin kendilerini sürekli olarak yenilemeleri ve dinamik çözümler üreterek mevcut eğitim modellerini de güncellemelerine olanak tanıyan Eğitici Eğitimi, merkezden başlayarak birimlere kadar iner. 

En tepeden en alta kadar kapsamı dâhilinde bulunun tüm birimlerde eğitim alanına yönelik yürütülen faaliyetleri de kapsayan Eğitici Eğitimi, eğitim alanların alanlarında ilerlemesini ve kendilerini gerçekleştirmelerini hedefler.

Hedeflenen amaçlar doğrultusunda en kısa sürede en etkili sonucu almak isteyen yönetici ve kurumların ihtiyaçlarına yönelik hazırlanan bir eğitim, katılımcıların ihtiyaçlarının da en doğru biçimde iletilmesini sağlamalıdır. Bu anlamda değerlendirildiğinde Eğitici Eğitimi, eğitim verecek olan kişinin kişisel özelliklerinin yanı sıra eğitime katkısını da en üst seviyeye taşır.

Eğitim için geliştirilecek programın girdileri ve çıktıları büyük önem taşır. Eğitici Eğitimi, girdiler ve çıktıların doğru değerlendirilmesini de kolaylaştırır. Sapmaları en aza indirerek başarının çıtasının yükselmesine katkı sunan Eğitici Eğitimi, eğitim amacıyla kullanılan materyallerden de maksimum verim almanızı sağlar. 

Eğitim alanlara, kurum içi görev tanımlarından öte misyonlar kazandıran eğitmenler için özel olarak hazırlanan Eğitici Eğitimi, kaliteli içeriği ve keyifli anlatımıyla Boğaziçi Enstitü farkıyla evlerinize gelir.

EĞİTİMDE FARK YARATMANIN ANAHTARI: YETERLİLİK

Dinamik olarak değerlendirildiğinde kültürün ayrılma bir parçası olan eğitim; toplumun ihtiyaç duyduğu ya da duyacağı bireylerin yetiştirilmesine yönelik şekillenerek ilerler. Tüm dünya ülkelerinde bu tanımlamaya yönelik faaliyetleri barındıran eğitim, yalnızca gelişmiş toplumlarda diğerlerinden ayrılarak bireylerin yeteneklerini değerlendirmesine olanak tanır.

Günümüzde, online platformlarda her an alabileceğiniz yeni eğitim modelleri, çeşitlenen sektörel gerekler ve bireysel ihtiyaçlarının da yönelik spesifik alanların da kısa sürede tespit edilmesine olanak tanır. Bu noktada devreye giren Eğitici Eğitimi, başarının anahtarı olan ‘yeterlilik’ kavramının davranışa dönüştürülmesinde rol oynar. 

Süreklilik ve verimli çalışma alanlarının oluşmasında rol oynayan Eğitici Eğitimi, farkındalıkların genişleyerek kurum içerisinde gerekli dönüşümleri yaratmasını sağlar. 

Eğitim veren kişilerin kendilerini geliştirerek alanlarında ön plana çıkmalarına olanak tanıyan Eğitici Eğitimi, bireysel farklılıkları öğrenme modellerine dönüştürmenizi kolaylaştırır. Buradan yola çıkarak hizmet verdiğiniz ya da vereceğiniz alanın çeşitlenmesinde size yardımcı olan Eğitici Eğitimi, ‘en’ler yetiştirmenizde de size yol haritası sunar. 

EĞİTİCİ EĞİTİMİ SERTİFİKASI NE İŞE YARAR?

Alanında uzman kişilere eğitim vermek ve bir akademik faaliyet kapsamında verimli biçimde görevini devam etmek isteyenlere özel olarak hazırlanan Eğitici Eğitimi, öğretim faaliyetlerinin güçlendirilmesine yöntemlerinin güçlendirilmesine yönelik doneler barındırır. 

Siz de Eğitici Eğitimi Setifikasına sahip olarak; 

- Yetişkinlere yönelik eğitimlerde öğrenme ilkelerini kavrayabilir, 

- Hizmet alanlarına yönelik özel program hazırlama donanımına sahip olabilir,

- Eğitim vereceğiniz alana ilişkin sunum modellerinizi çeşitlendirebilir,

- Hazırladığınız program ve sunumların yetişkinlere hitap etmesi için gerekli öğrenme modellerinde uzmanlaşabilir, 

- Eğitim sırasında kullanacağınız uygun araç ve gereçlerin kullanımını kolaylaştırabilir, 

- Eğitiminizde kullanabileceğiniz modern yaklaşımlar hakkında fikir sahibi olabilir, 

- Alanında uzman eğitimcilerin modellemelerinden yeni bir tarz yaratabilir, 

- Eğitim verdiğiniz her bir yetişkinin ihtiyaçlarını anlama noktasında kendinizi geliştirebilir, 

- Birden fazla sektör için eğitim verirken hızlı ve verimli sunumlara imza atabilirsiniz. 

Günümüzde ivme kazanan sosyal, ekonomik ve teknolojik koşullar, kurumlarda dönüşümü zorunlu kılar. Bu dönüşüme uyum sağlayacak iş gücünün yaratılmasında verilen eğitimlerin nitelikleri, mevcut şartların ileriye taşınmasına yönelik olarak planlanır. Planlanmış eğitimlerin içeriklerinde yer alan yeni alanlar, işverenler kadar çalışanların da kendilerini geliştirmelerinde rol oynar. 

Eğitmenlerin hem mevzuata hem de çalışma koşullarından gerekli görülen değişimlere ilişkin koçluk görevi üstlendiği eğitimler, Eğitici Eğitimi Setirfikası sahibi olmayı gerekli kılar. 

EĞİTİCİ EĞİTİMİ SERTİFİKASI KİMLER ALABİLİR?

Eğitici Eğitimi Sertifikasını ilk tercih edenler Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görevli personel gibi düşünülse de; sanılanın aksine hemen her kurumda eğitmenlik görevi üstlenenler bu sertifikaya sahip olabilir. 

Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerde görev alan eğitimciler, Eğitici Eğitimi Sertifikası programına katılarak hizmet sundukları alanda yenilikçi yaklaşımları daha yakından takip edebilir. Bunun yanı sıra, ülkemizde 5580 sayılı kanuna tabi olarak hizmet veren özel eğitim kurumlarında çalışmak isteyen kişiler Eğitici Eğitimi Sertifika programını satın alabilir. 

Türkiye’nin 81 ilinde ve hatta ilçelerde hizmet veren Halk Eğitim Merkezleri’nde görev almak üzere Eğitici Eğitimi Sertifika programına başvurulabilir. Eğitim Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren kamu personelleri de Eğitici Eğitimi Sertifika programına katılabilir. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı personelleri, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı yetiştirmek üzere özel eğitim kurumlarında görev almak isteyenler, Eğitici Eğitimi Sertifika programı ile hedeflerine bir adım daha yaklaşabilir. 

Bunlarla birlikte, herhangi bir hizmet alanında eğitici görevi üstlenen ve modern eğitim modellerini sunumlarına dâhil ederek mevcut programların dışında özgün yaklaşımlar üretmek isteyen kişiler, Eğitici Eğitimi Sertifika programı ile bu isteklerini yerine getirebilir. 

İşletmelerin personel eğitimi departmanında görevli olanlar ya da İnsan Kaynakları alanında hizmet verenler, Eğitici Eğitimi Sertifika programından faydalanabilir. Aynı zamanda İş Yeri Hekimi olarak görev almak isteyen kişiler Eğitici Eğitimi ile hedeflerini gerçekleştirebilir. 

Burada en önemli grubu ise hizmet verdikleri birimler için sürekli olarak sunum hazırlayan personeller oluşturur. En etkili ve hızlı sunum yöntemleri ile birlikte, zor sorulara yanıt verme, sunum sırasında kendisini ve anlatmak istediklerini kolay ifade edebilme, katılımcıların beklentilerini anlayabilme, sözlü iletişimde başarı ve yetişkin öğrenimi noktasında kendisini geliştirmek isteyenler Eğitici Eğitimi sertifika programı ile bir adım öne çıkabilir. 

Bütün bunlarla birlikte, sunum metinlerinin hazırlanması, hazırlanan sunumlarda kullanılan şablonların önemi, renkleri ve grafiklerin kullanımı, tabloları etkili ve doğru biçimde yorumlama, sunumlarda kullanılacak metinlerin oluşturulması, istatistiklerin en doğru biçimde aktarılması, akış şemalarının sunum içerisinde dağılımı, eğitim kitapçıklarının oluşturulması, eğitim ölçme ve değerlendirme metodları vb. alanlarda kendileri geliştirmek isteyen eğitmenler Eğitici Eğitimi ile kişisel gelişimlerine katkı sağlayabilir.  

EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ DERS KONULARI

-Eğitim Nedir?

-Eğitim ve Öğretimin Önemi

-Eğitici Kime Denir?

-Etkin Eğitici Özellikleri Nelerdir?

-Öğrenme Stilleri

-Eğitime Hazırlık Aşaması

-Eğitimi Etkileyen Kriterler

-Eğitim Esnasında Dikkat Edilecek Hususlar

-Eğitmenin İletişim Becerileri

-Aktif Dinlemenin Önemi

-Geri Bildirim

-Eğitim Ölçme Araçları

-Eğitim Etkinlik Değerlendirme

-Eğitim Esnasında Yaşanabilecek Zorluklar

 

Kurum

Boğaziçi Enstitüsü

Boğaziçi Enstitüsü

 • 4.61 Eğitimci Puanı

  info@istanbulbogazicienstitu.com

  Eğitim Hayallerinizi Gerçekleştirir

  Eğitim Değerlendirmesi : 4.61 Puan
  Toplam : 18 Yorum

  • %78
  • %6
  • %17
  • %0
  • %0
  4.61

  Eğitim Puanı

  Eğitim Değerlendirmesi : 4.61 Puan
  Toplam : 18 Yorum
  • %78
  • %6
  • %17
  • %0
  • %0

  {{dil.yorumlar}}

  {{yrm.yazar}}

  {{yrm.baslik}}

  {{yrm.yorum}}

  Boğaziçi Enstitüsü : {{yrm.cevap}}
  {{dil.yorum_ekle}}

  • {{dil.oylama_sorusu}}

    599.00 TL
  399.00 TL