TYT ve AYT Kurslarında büyük indirim! Sınava Roket Hazırlık ile çalış 2023’ YKS’de üniversiteyi garantile!
2023-01-30T11:00
online-egitimler-bogazici-enstitusu
Bilişim Teknolojileri Nedir?

Bilişim Teknolojileri Nedir?


Bilişim teknolojileri, bilgiyi teknolojik araçlar ile sunmak adına günümüzde yaygın şekilde kullanılan sistemlerin tamamını kapsamaktadır. Okullarda, iş yerlerinde, mühendislik alanında, sağlık alanında ve daha birçok alanda kullanılan bilişim teknolojileri, kullanım alanı arttıkça pek çok kişiye istihdam fırsatı sunmaktadır. 

Bilişim Teknolojileri Ne Demek?

Bilişim faaliyetlerinin teknolojik cihazlar yoluyla insanlara sunulması sürecini düzenleyen, gerçekleştiren araçlara ve yöntemlere bilişim teknolojileri denir. Bilişim teknolojileri kullanımı, enformatik çağda bilginin herkes tarafından erişilebilir olması açısından büyük önem taşımaktadır. 

Bilişim teknolojileri için kullanılan araçlardan en popüleri bilgisayarlar olsa da zaman içerisinde akıllı telefonlar popülerlik konusunda bilgisayarların yerini almıştır. Elektronik ve dijital yöntemler ile geliştirilen bilişim teknolojileri, çağımızda birçok alanda vazgeçilmez haline gelmiştir. Kurum, kuruluş, şirket ve firmalar, her kategoride hizmet veren yerler artık işlerini yürüttükleri tüm veri tabanına bilişim teknolojileri sayesinde ulaşmaktadırlar.

Bilişim Nedir?

Bilişim, insanların ihtiyaç duyduğu bilgilerin düzenli ve sistematik olarak özellikle teknolojik cihazlar aracılığıyla işlenmesidir. İlk kez 1957 yılında Alman bilgisayar bilimcisi Karl Steinbuch tarafından kullanılan bilişim kavramı, bilginin üretilmesi, bilginin depolanması ve bilginin insanlara sunulması süreçlerini kolaylaştıran yöntemler içerir.

 

 

Bilişim Teknolojileri Alanı Nedir?

bilişim teknolojileri alanı nedir

Bilişim teknolojileri alanı, bilgisayarların ve bilgisayar sistemlerinin donanım ve yazılım kurulumu, web programcılığı, veri tabanı programcılığı gibi alanlara ilişkin lisede eğitim veren bir bölümdür.

Bilişim teknolojileri alanı, mesleki ve teknik anadolu liselerinde okutulan bir bölümdür. Bu bölümü bitiren öğrenciler bilişim teknolojileri alanında kendilerini geliştirmek istedikleri takdirde üniversitelerin meslek yüksekokullarında ya da fakültelerine bağlı bilgisayar ve yazılım bölümlerinde eğitim alabilir.

Bilişim Teknolojileri Alanı Mezunları Hangi Bölümleri Tercih Edebilir?

Lisede bilişim teknolojileri alanı okuyup mezun olan kişiler üniversitede MTOK bölümleri arasından şunları tercih edebilir:

Bilişim Teknolojileri Dalları Nelerdir?

Bilişim teknolojileri dalları şunlardır:

 1. Ağ işletmenliği
 2. Bilgisayar teknik servisi
 3. Web programcılığı
 4. Veri tabanı programcılığı

1. Ağ İşletmenliği

Bilişim teknolojileri dalları arasında bulunan ağ işletmenliği, yazılım ve donanım sistemlerinin kurulması, ağ sistemlerinin yönetilmesi ve kurulması gibi alanları içeren bir alandır.

Ağ işletmenliği, yalnızca donanım, yazılım ve ağ sistemlerinin kurulumu ile yönetiminden sorumlu değildir. Bu alanlarda ortaya çıkan sorunların çözülmesi ve olası problemlerin önlenmesi gibi alanları da kapsar.

2. Bilgisayar Teknik Servisi

Bilgisayar teknik servisi, bilişim teknolojileri dalları arasında bulunan ikinci alandır. Bilgisayar teknik servisi, genel olarak bilgisayarlarda meydana gelen hasarların giderilmesini ve olası problemlerin önlenmesi için bakım çalışmalarının yapılmasını kapsayan bir alandır.

3. Web Programcılığı

Web programcılığı, bilişim teknolojileri dalları arasında yer alan bir diğer alandır. Web programcılığı, çeşitli programlama dillerini kullanarak web sitesi tasarımı yapmayı içeren bir alandır.

Web programcılığı web sitesi tasarımı dışında yazılım ve donanım kurulumlarını da kapsar. Web programcılığında Python, CSS, Javascript, PHP gibi popüler programlama dillerini bilmek gerekir.

4. Veri Tabanı Programcılığı

Bilişim teknolojileri dalları arasında bulunan bir diğer alan veri tabanı programcılığıdır. Veri tabanı programcılığı; yazılım geliştirme, kullanılacak programlama diline ait derleyicilerin kurulumu, veri tabanı yönetimi ve kurulumu gibi alanları içeren bir bilişim teknolojileri dalıdır.

Veri tabanı programcılığı yukarıda sayılan alanlar dışında donanım ve yazılım kurulumunu da kapsamaktadır. Veri tabanı ile ilgili yedekleme, verileri saklama, kaydetme, bakım yapma ve veri tabanı sorunlarını giderme de bu alana girer.

Bilişim Teknolojileri Hangi Alanlarda Kullanılır?

Bilişim teknolojileri şu alanlarda kullanılır:

 • Günlük yaşam,
 • Sağlık,
 • Ekonomi,
 • Güvenlik,
 • Ulaşım,
 • Bankacılık,
 • Alışveriş,
 • İletişim,
 • Mühendislik,
 • Mimarlık,
 • Üretim,
 • Sanayi.

 

 

Bilişim Teknolojileri Kategorileri Nelerdir?

Bilişim teknolojileri dört ana kategoriden oluşur. Bilişim teknolojilerini oluşturan dört ana kategori şunlardır:

 • Donanımlar,
 • Yazılımlar,
 • Ekipmanlar,
 • Hizmetler.

Donanımlar

Bilişim teknolojileri kapsamında kullanılan verilerin saklanması ve sunulması için gerekli programlama sistemlerini kapsayan araçlara donanım denmektedir. Bilişim teknolojilerinin insanlarla buluşması adına donanım sistemleri oldukça önemlidir.

Yazılımlar

Yazılımlar, verilerin depolandıktan sonra sistem üzerine işlenmesini sağlayan kodlamaları kapsar. Bilişim teknolojilerinin sürdürülebilirliğini sağlamak için yazılım kategorisi çok önemlidir. Yazılım kategorisi sayesinde bilgilerin sisteme işlenmesi hem hızlı hem hatasız yapılabilmektedir.

Ekipmanlar

Bilgilerin dijital ortama aktarılması için kullanılan cihazların tamamına ekipman denir. Ekipmanlar, bilişime dair faaliyetlerin teknolojik aracıları konumundadır. Ekipmanlara örnek olarak kameralar ve ses kayıt cihazları verilebilir.

Hizmetler

Bilişim teknolojilerine dair faaliyetlerin yürütüleceği ve bilişim alanında var olan bilgilerin paylaşılacağı platformların tamamına hizmetler denir. Hizmetler sayesinde kullanıcı deneyimine dair analizler ve raporlamalar yapılabilir.

Bilişim Teknolojilerinin Avantajları Nelerdir?

bilişim teknolojileri avantajları

Bilişim teknolojilerinin avantajları şunlardır:

 • Bilişim teknolojisi, bilgiye daha kolay ulaşma noktasında fayda sağlar.
 • Stratejik düşünme becerisi kazandırır.
 • Bilgi depolaması için idealdir.
 • Bilginin daha hızlı bir şekilde işlenmesine katkı sunar.
 • Bilginin kullanılabilir hale getirilmesi noktasında işe yarar.
 • Dijital çağa entegre sistemlerden oluşur.
 • Hedef kitleye kolay yoldan erişim sağlar.
 • Bilginin mekan ve zaman sınırı olmaksızın ulaşılabilir olmasını sağlar.
 • İşlerin daha hızlı bitirilmesine yardımcı olur.
 • Bilgi paylaşımını daha kolay hale getirir.
 • Bilişim teknolojileri sağlık, eğitim gibi alanların gelişimine katkı sunar.
 • Bilişim teknolojileri ile faydalı hizmetler üretilebilir.
 • Harcanan maliyeti düşürür.
 • Karar alma konusunda hızlı hareket etmeyi sağlar.
 • Verimliliğin artmasını sağlar.
 • Hatasız veri işlenmesine fırsat sunar.

İş ve Eğitim Yaşamında Bilişim Teknolojilerinin Yeri Nedir?

Bilişim teknolojileri hayatımızın her alanında önemli olsa da özellikle iş ve eğitim yaşamımızda ön plana çıkmaktadır. Eğitim sürecinde öğrencilere gerekli ders materyallerinin hızlı ve etkin sunulması açısından, öğretmenlere ise müfredatın araştırılması ve dersin işleyişini kolaylaştırması bakımından avantaj sağlamaktadır. Veri tabanlarına yüklü ders kaynakları sayesinde öğrenciler, çeşitli yazılımları ziyaret ederek oturdukları yerden derse ilişkin bilgi edinebilirler. Aynı zamanda bilişim teknolojileri öğrencilerin ders durumlarının takip edilebildiği yazılım sistemlerinin de temelini oluşturmaktadır. İş hayatında ise kurum, kuruluş ve şirketler hatta küçük işletmeler bile dijital ortamda iş sürdürmekte, bilişim teknolojilerinden oldukça yararlanmaktadır. İş yerlerinde bilişim teknolojilerinin yaygınlaşması ile işverenler, bilişim teknolojileri alanında uzman olan kişileri işe almayı tercih etmektedir.

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü Nedir?

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü, üniversitelerde bilgisayar, ağ ve web sistemlerine ilişkin kapsamlı eğitim veren 4 yıllık (lisans) bir sayısal bölümdür.

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü, öğrencilerin yazılım tasarımı, programlama dilleri, kodlama gibi alanları öğrenmesini sağlayarak bilgisayar, web ve ağ sistemlerine ilişkin bakım, onarım ve geliştirme çalışmaları yapmasını sağlar.

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü mezunu şu işleri ve meslekleri yapar:

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü mezunları yukarıdaki iş ve mesleklerden bazılarını icra etmek için ek eğitimler almalı ve deneyim edinmelidir. 

Bilişim Uzmanı Nedir?

Bilişim uzmanı, bilginin işlenmesi, oluşturulması ve dönüştürülmesi gibi süreçlerde görev alan ve bu süreçlerde bilgisayar ve yazılım sistemlerinden yararlanan profesyonel bir meslek elemanıdır.

Bilişim uzmanı, çalıştığı kurumdaki verilerin güvenli bir şekilde saklı tutulmasından ve olası tehlikelerin önlenmesinden sorumludur. Bilişim uzmanı, bağlı olduğu firmaya ait bilgileri kullanarak kurumun yaşadığı problemlerin çözülmesini sağlar. Bu nedenle bir bilişim uzmanının hem bilişim alanına hakim olması hem de çözüm odaklı ve analitik düşünme yeteneğine sahip olması gerekir.

Bilişim Uzmanı Nasıl Olunur?

Bilişim uzmanı olmak için üniversitede Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği gibi alanlarda eğitim almak gerekir. Bilişim uzmanı olmak için tek başına üniversite eğitimi almak yeterli olmayacaktır, kişinin belli süre sektörü deneyimlemesi de gerekir.

Bilişim Uzmanı Maaşları Nedir?

Bilişim uzmanı maaşları 7000 TL ile 15.000 TL arasında değişir.

Bilişim uzmanı maaşları mesleğe yeni başlayan biri için 7000 TL, iki yıl deneyimli biri için 7500 TL, üç yıl ve üzeri kadar deneyimli biri için ise 8000 TL ile 15.000 TL arasında değişir.

Yazı Değerlendirmesi : 0 Puan
Toplam : 0 Yorum

 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
0

  Yazı Puanı

  Yazı Değerlendirmesi : 0
  Toplam : 0 Yorum

  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

  Yorumlar

  {{yrm.yazar}}

  {{yrm.baslik}}

  {{yrm.yorum}}

  Boğaziçi Enstitüsü :{{yrm.cevap}}
  Yorum & Oylama Ekle

  • Bu yazıyı beğendiniz mi?