Beden Dili Nedir?
Online Eğitim Yazıları

Beden Dili Nedir?

Beden dili, insanların duygu ve düşüncelerini herhangi bir sözlü iletişim kurmadan, vücut dilleri ile karşı tarafa aktarmasıdır. Bu vücut dilleri; yüz ifadesi, duruş, el ve kol hareketleri gibi unsurlardan oluşabilir.

Beden Dili Ne Demek?

beden dili ne demek

Beden dili, Türk Dil Kurumunca şu şekilde tanımlanmıştır:

Duygu ve düşüncelerin yüz ifadesi, beden duruşu vb. şekillerde anlatıldığı iletişim modeli ya da vücut dilidir.

İşaret Dili ve Beden Dili Aynı Şey mi?

Hayır, işaret dili ve beden dili aynı şey değildir. İşaret dili, işitme engelli bireylerin iletişim kurmak için el hareketleriyle kullandığı bir dil iken beden dili tüm insanlar tarafından duyguları ve düşünceleri daha etkili bir şekilde aktarmak için kullanılan bir dildir.

İşaret dili evrensel değildir, farklı kültürlerde farklı şekillerde kullanılır ancak beden dilinin evrensel bir yönü vardır. Örneğin bütün kültürlerde kaşları çatık ve burnundan soluyan bir insanın beden dili bize o kişinin kızgın olduğunu söyler. Ancak beden dili kültürden kültüre farklılık da gösterir. Örneğin baş parmağı yukarıya kaldırma işareti ABD ve Türkiye gibi ülkelerde onaylama anlamına gelirken İtalya, İran gibi ülkelerde hakaret anlamına gelir.

Beden dili işaret dilinde kullanılır ancak işaret dilinin beden dilinde kullanılması gerekmez. Beden dili, işaret dilinde anlatımı güçlendirmek ve gerekli kısımları vurgulamak için kullanılır.

Beden Dili Ne İşe Yarar?

beden dili ne işe yarar

Beden dili kullanımı, kişiyi daha öz güvenli kılar ve başarılı bir iletişim kurmasını sağlar. Etkili bir iletişim türü olan beden dili, bireyin sözlü iletişimde de yer verdiği önemli bir olgudur. Sözlü iletişim, beden dili ile desteklendiğinde daha başarılı bir iletişim şekli ortaya çıkar.

Beden Dilinin Önemi Nedir?

Beden dilinin önemi, insanların söyledikleri sözleri asıl aktarmak istediği şekilde söylemesini ve anlatımı güçlendirmesini sağlamaktan ileri gelir. Beden dili, kişinin vermek istediği mesajı etkili bir şekilde karşı tarafa iletmesini sağladığı için iletişimde önemli bir araçtır.

Beden dili, etkili bir sunum ve hitabet yapmak için de önemlidir. Beden dilini doğru kullanan konuşmacılar dinleyicilerin ilgisini canlı tutabilirler. Böylece daha etkin bir sunum gerçekleştirilir.

 

 

Beden Dilinin Özellikleri Nelerdir?

beden dilinin özellikleri nelerdir

Beden dilinin özellikleri şunlardır:

 • Beden dili; el-kol, jest, mimik ve çeşitli vücut hareketleri ile yapılır.
 • Beden dili hareketlerinin anlamları kültürden kültüre değişebilir.
 • Bazı beden dili işaretleri evrenseldir yani anlamı kültüre göre farklılık göstermez.
 • Beden dili, anlatımı güçlendirici bir özelliğe sahiptir.
 • Beden dili mesajın doğru bir şekilde aktarılmasını sağlar.
 • Beden dili söylenen sözlerin anlamını değiştirebilir.
 • Beden dili, iletişimde söylenen sözlerden daha önemlidir.
 • Beden dili ile işaret dili birbirinden farklıdır.
 • Beden dili işaret dili içerisinde de kullanılabilir.
 • Beden dili etkili bir sunum yapmanın ana unsurlarından biridir.
 • Beden dili doğru kullanıldığında etkili bir konuşma yapmak mümkün hale gelir.

Beden Dilini Etkileyen Faktörler Nelerdir?

Beden dilini etkileyen faktörler şu şekilde sıralanabilir:

 1. Kültür
 2. Aile yapısı
 3. Cinsiyet
 4. Yaş
 5. Beden diline dair mevcut bilgi düzeyi
 6. Bağlam

1. Kültür

beden dilini etkileyen faktörler kültür

Beden dilini etkileyen faktörler arasında en önemlisi kültürdür. Kültür, beden diline yüklenen anlamı büyük ölçüde etkileyen bir etmendir. Örneğin erkeklerin selamlaşmak için öpüşmesi Arap kültüründe normal karşılanırken Türk kültüründe şaşırtıcı görülebilir.

2. Aile Yapısı

beden dilini etkileyen faktörler aile yapısı

Aile yapısı tıpkı kültür gibi beden dilini etkileyen faktörler arasında gösterilir. Örneğin muhafazakar aile yapısına sahip olan kişiler fiziksel temastan kaçınabilirken diğer ailelerde böyle bir durum gözlenmeyebilir. 

3. Cinsiyet

cinsiyet

Beden dilini etkileyen faktörler arasında cinsiyet de yer alır. Örneğin erkeklerin saçlarını bükmesi feminen bir hareket olarak değerlendirilirken kadınların saçlarını bükmesi ve göz teması kurması karşısındaki kişiye ilgi duyduğu şeklinde yorumlanabilir.

4. Yaş

yaş faktörü

Beden dilini etkileyen faktörler arasında bir diğeri ise yaştır. Örneğin Türk kültüründe yaşı küçük olan kişilerin büyüklerin yanında bacak bacak üstüne atarak oturması saygısızlık olarak nitelendirilebilir. Ancak Avrupa kültüründe böyle bir durum söz konusu değildir.

5. Beden Diline Dair Mevcut Bilgi Düzeyi

bilgi düzeyi

Beden diline dair mevcut bilgi düzeyi sınırlı olan kişiler yanlış iletişim kurabilir. Örneğin beden dili hareketlerinin farklı kültürlerde geldiği anlamlar hakkında bilgi sahibi olmayanlar iletişim sorunları yaşayabilirler. Sizin kültürünüzde baş parmağı yukarıya kaldırmak “onay verme” anlamına gelirken başka bir kültürde hakaret anlamına gelebilir. Bu yüzden kültürlerin beden dili işaretlerine yüklediği anlam hakkında bilgi sahibi olmak gerekir.

6. Bağlam

beden dilini etkileyen faktörler bağlam

Konuşmanın geçtiği ortam, konuşmanın gidişatı, içeriği, söylenen sözler gibi birçok faktör bağlam kategorisinde ele alınabilir. Beden dili bağlamdan bağımsız olarak tek başına değerlendirilmemelidir, aksi halde yanlış sonuçlar alınabilir. 

Örneğin mutlu olduğunu söyleyen birinin kısık ses tonuyla konuşması, omuzlarının düşük olması ve konuşmasının içeriğinin olumsuz olması aslında bu kişinin gerçekten mutlu olmadığı mesajını verir. Dolayısıyla bağlam, beden dilini etkileyen faktörler arasında gösterilir.

Beden Dili Nasıl Kullanılır?

Beden dili; jest, mimik, vücut hareketleri, duruş pozisyonu, el-kol hareketleri ve çeşitli yüz hareketleri ile kullanılır. Beden dilinde her hareketin özel bir anlamı vardır. Beden dili hareketlerinin anlamı kültürden kültüre değişebileceği gibi bazıları her kültürde aynı anlama gelir.

Beden Dili Örnekleri Nelerdir?

Beden dili örnekleri şu şekilde açıklanabilir:

 • Ellerini dışarıya doğru açarak konuşan birinin güven vermeye çalıştığı düşünülebilir.
 • Omuzları aşağıda duran, yüzü asık birinin mutsuz olduğu anlaşılır.
 • Abartılı el-kol hareketi yapan kişilerin heyecanlı olduğu düşünülebilir.
 • Göz teması kurmaktan kaçınan birinin çekingen olduğu öngörülebilir.
 • Çenesini okşayan birinin derin düşündüğü sonucuna varılabilir.
 • Tırnaklarını yiyip bacaklarını titreten birinin stresli olduğu anlaşılır.
 • Kollarını bağlayan ve göz teması kurmaktan kaçınan birinin kendini iletişime kapattığı anlaşılabilir.
 • Birini dinlerken saate ya da telefona bakan bir kişinin karşındakini önemsemediği düşünülebilir.
 • Dik oturan kişinin öz güvenli, yayılarak oturan birinin rahat, kollarını ve bacaklarını çapraz yapan birinin ise iletişime kapalı olduğu düşünülebilir.

Beden dili örnekleri yukarıdakilerle sınırlı değildir. Ancak günlük yaşamda en çok karşılaşılan beden dili örnekleri bunlardır.

Beden Dili Hareketleri ve Anlamları Nelerdir?

beden dili hareketleri ve anlamları

Beden dili hareketleri ve anlamları şu şekilde sıralanabilir:

 • Oturma şekli: Dik oturmak öz güven, kollar bağlı oturmak iletişime kapalılık göstergesidir.
 • Yumruk sıkma: Bir spor müsabakası haricinde yapılıyorsa sinirlenme anlamına gelir.
 • Elleri ovuşturma: Heyecanlı ve istekli olmayı simgeler.
 • Göz hareketleri: Gözleri devirme sinirlenme, gözleri kocaman açma şaşkınlık anlamına gelir.
 • Kaşları kaldırma hareketi: “Hayır” anlamına gelir fakat şaşırma anında da kullanılır.
 • Kolların pozisyonu: Kolları açarak konuşmak öz güven ve heyecan belirtisidir.
 • Başın pozisyonu: Başı iki yana sallama “hayır”, yukarıdan aşağıya doğru sallama “evet” anlamı taşır.
 • Fiziksel mesafe: Yakın kişilerle iletişimde fiziksel mesafe daha azken diğerleriyle daha fazladır.
 • Duruş pozisyonu: Dik durmak kendinden emin olmayı, eğik durmak çekingen olmayı simgeler.
 • El hareketleri: Elleri açarak konuşmak öz güven, ellerle oynayarak konuşmak telaş belirtisidir.
 • Tokalaşma: Karşındakinin elinin üstüne elini koyarak tokalaşmak üstünlüğü, eli hafif sıkıca kavrayarak sıkmak kendinden eminliği simgeler.
 • Omuz hareketleri: Omuzları aşağı yukarı sallamak ve yüzü asmak bir şeyden rahatsız olunduğunu belirtir.
 • Buruna dokunmak: Çoğunlukla yalan söyleme belirtisi olarak ele alınır.
 • Gülümseme: Ağzı açarak gülümsemek sevinç, gözleri kısıp ağzı hafif açarak gülümsemek ise alay etme anlamına gelir.
 • Parmak hareketleri: Parmakları birbirine değdirmek hakimiyet belirtisidir.
 • Ayakların pozisyonu: Ayakları çapraz koyarak oturmak genelde çekingenlik göstergesidir.

Beden dili hareketleri ve anlamları temel olarak yukarıdaki gibidir fakat beden dili hareketleri bütün olarak ele alındığında doğru sonuç verir. Örneğin her burnuna dokunan kişinin yalan söylediğini düşünmek hatalı olacaktır. Aynı şekilde her kollarını bağlayan kişinin iletişime kapalı olduğunu söylemek de yanlıştır, beden dilinde kolları bağlamak uzmanlık göstergesi olarak da ele alınır. Dolayısıyla hareketlerin anlamını doğru tespit etmek için bütüncül bir değerlendirme yapmak gerekir.

Beden Dili Nasıl Öğrenilir?

Beden dilini öğrenmek ve profesyonel bir şekilde kullanmak için mutlaka Beden Dili Eğitimi alınmalıdır. Bu eğitim, örgün bir şekilde eğitim kurumlarında alınabildiği gibi e-öğrenme ve online eğitim platformları aracılığı ile de alınabilir. Online eğitim şeklinde alınması, kişinin kendi öğrenme hızında beden dilini öğrenmesini sağlayacağı için daha etkili olmaktadır.

Beden Dili Eğitimi Nedir?

beden dili eğitimi nedir

Beden Dili Eğitimi, kişinin herhangi bir konuda konuşurken mesajını doğru bir şekilde iletmesini ve daha güçlü bir anlatımla karşısındaki kişiyi etkilemesini sağlayan teknikleri içeren bir eğitimdir.

Beden Dili Eğitimi, İstanbul Boğaziçi Enstitüsünde online eğitim metoduna göre düzenlenir. Beden Dili Eğitimi sonunda katılımcılara sertifika verilir. Böylece kişiler beden dili alanındaki bilgilerini belgeleyebilir, öz geçmişini güçlendirebilir ve iş başvurularında daha avantajlı hale gelebilir.

Online Beden Dili Eğitimi

Online Beden Dili Eğitimi, göz teması, mimikler, beden duruşu, konuşma, ses tonu, solunum hızı, vücut hareketleri gibi konuları işleyen çevrim içi bir eğitim programıdır.

 

 

Beden Dili Eğitimi’ne Kimler Katılabilir?

Beden Dili Eğitimi’ne şu kişiler katılabilir:

 • Kişisel gelişimine arttırmak isteyen bireyler
 • Etkili iletişimin unsurlarını öğrenmek isteyenler
 • Yöneticiler
 • Öğretmen ve eğitmenler
 • Yönetici adayları
 • Danışmanlar
 • İnsan kaynakları çalışanları
 • Avukatlar
 • Eğitmenler
 • Yönetici Asistanları
 • Sekreterler
 • Pazarlama uzmanları
 • Satış danışmanları
 • Çocuk gelişim uzmanları
 • Psikologlar
 • Psikolojik danışmanlar
 • İyi iletişim kurmak isteyen herkes

Beden Dili Sertifikası Nasıl Alınır?

beden dili sertifikası nasıl alınır

Beden Dili Sertifikası almak için Beden Dili Eğitimi derslerine düzenli katılmak gerekir. Eğitim sonunda varsa sınava girilir. Sınavda başarılı olan kişiler Beden Dili Sertifikası alır.

İstanbul Boğaziçi Enstitüsünde düzenlenen Beden Dili Eğitimi sonunda sertifika sınavı yapılır. Sertifika sınavı, online ortamda düzenlenmekte olup çoktan seçmeli sorulardan oluşur. Sorular, ders içeriklerine göre hazırlanmıştır ve sınavın zorluk derecesi ise sorular arasında eşit bir şekilde dağıtılmıştır. Dersleri ilgiyle takip eden kişiler sertifika sınavında kolayca başarılı olur. Sınavı geçen kişiler Beden Dili Sertifikası almaya hak kazanır.

Beden Dili Sertifikası Ne İşe Yarar?

Beden Dili Sertifikası şu işe yarar:

 • Beden dili alanındaki yetkinliği kanıtlar.
 • İş başvurularında dikkat çeker.
 • İş görüşmelerinde avantaj sağlar.

Beden Dili ile İlgili Okunabilecek Kitaplar Nelerdir?

Beden dili ile ilgili okunabilecek kitaplar şunlardır:

 • Beden Dili - Barbara Pease
 • Beden Dili - Bülent Çiftpınar
 • Beden Dili - Mustafa Küpüşoğlu
 • Beden Dili - Erdem Özdemir
 • Beden Dili ABC'si - Selnur Atahan
 • Beden Dili Rehberi - Richard Webster
 • Yalancının Beden Dili - Lillian Glass
 • Etkileyici Beden Dili - Gazanfer Balaban
 • Öğretmenler İçin Beden Dili - Çağlayan Babacan
 • İş Yerinde Beden Dili - Allan
 • Tehlikeli İnsanların Beden Dili - Emrah Akçay
 • Beden Dili ve Hitabet - Yusuf Aydın
 • Beden Dili-Davranış Anahtarı - Prof. Dr. Otto Schober
 • Etkili İletişim ve Beden Dili - Recep Tayfun
 • Beden Dili - Sözsüz İletişim Alfabesi - Murat Ertan
 • Eğitsel Süreç ve Beden Dili - Nihat Çalışkan
 • Beden Dili - Olumlu İmaj Oluşturma - Murat Sağlam
 • İletişim Dans ve Beden Dili - Kamile Perçin Akgül
 • Beden Dili Hakkında Her Şey - Shelly Hagen
 • Beden Dili: Etkili İletişim-Etkili Konuşma - Ali Özdemir
 • Etkileyici Hitabet Sanatı ve Beden Dili - Turgay Keskin
 • Eğitim İletişim ve Öğretmenin Beden Dili - Nihat Çalışkan
 • Beden Dili ve Güzel Konuşma Sanatı - Can Hikmet Değirmenci
 • İnsanları Okuma Sanatı - Çıkarım Sanatı ve Beden Dili - Ferhat Atak
 • Güçlü İletişimin Sırları - Diksiyon Beden Dili ve Hitabet - Mehmet Çelikyay
Eğitim Danışmanımız ile iletişime geç.
Hemen Ara
+90 850 840 54 37
Whatsapp ile destek al
İletişime geçmek için tıkla
Menüyü Kapat