Acele et! İş fırsatı sunan üniversite sertifikalı eğitimlere indirimli kaydol!
2022-11-29T11:00
online-egitimler-bogazici-enstitusu
AR-GE Nedir?

AR-GE Nedir?


AR-GE, önceden belirlenen bir konuya ilişkin bilgi literatürünü genişletmek amacıyla yapılan ve sistematik şekilde yürütülen bilimsel faaliyetlerdir. AR-GE, “araştırma” ve “geliştirme” kelimelerinin kısaltmasından oluşmuştur.

AR-GE faaliyetlerinin ilk adımı önceden saptanan bir problemi hipoteze dönüştürmektir. Belirlenen hipotez çerçevesinde araştırma soruları oluşturulur. AR-GE çalışmalarında en önemli noktalardan biri, oluşturulan araştırma sorularının geçerlilik ve güvenirliliğidir.

AR-GE Ne Demek?

AR-GE ürün, hizmet ya da belirlenen bir konuyla ilgili araştırma metotlarına uygun şekilde ve sistematik olarak yürütülen çalışmalardır. AR-GE kısaca bir ürünün ya da hizmetin kullanıcılarla buluşmadan önce araştırmacılar tarafından test edilmesi demektir.

Araştırma ve geliştirme kavramlarının kısaltması olan AR-GE faaliyetleri birçok şirket tarafından farklı konularda gerçekleştirilebilir. Örneğin şirketin personel verimliliğini arttırılması ya da aynı şirketin kullanıcılara sunduğu hizmetlerin iyileştirilmesi için AR-GE faaliyetleri yapılabilir.

Profesyonel AR-GE laboratuvarları araştırma sorularının geçerlilik ve güvenilirlik derecelerini SPSS, MAXQDA gibi bilgisayar yazılımlarında test etmektedir. AR-GE araştırmaları sistematik olarak yürütülmektedir. Araştırma süreci araştırmacı tarafından önceden belirlenen aşamalara göre ilerlemektedir. 

AR-GE Çalışmaları/Faaliyetleri Nedir?

AR-GE çalışmaları/faaliyetleri, birçok farklı alanda gerçekleştirilen bilgi toplama ve bilgiyi işleme sürecidir. AR-GE çalışmaları/faaliyetleri, seçilen konu hakkında karar verilen araştırma yöntemine göre verilerin toplanmasını kapsar.

Örneğin teknoloji alanında yürütülen AR-GE faaliyetleri özgün, bilimsel veriler içerir ve bir hipotezi test edecek şekilde düzenlenir. Şirketler tarafından gerçekleştirilen AR-GE faaliyetleri ilgili hizmet ya da ürünün performansını test etmektedir. 

AR-GE Çalışmaları/Faaliyetleri Nelerdir?

AR-GE çalışmaları/faaliyetleri şunlardır:

 • Kullanıcılara sunulan hizmeti iyileştirmek
 • Sanayi alanında yeni teknolojik araçlar geliştirmek
 • Sağlık sektöründe bir hastalığın tedavisi için farklı alternatifler bulmak
 • Otomotiv sektöründe yeni nesil otomobil parçaları geliştirmek
 • Tekstil alanında geri dönüştürülebilir materyal kullanımı için araştırmalar yürütmek
 • Hayatı kolaylaştıracak ev ve ofis robotları üretmek

AR-GE Çalışmalarının Amacı Nedir?

AR-GE çalışmalarının amacı ilgili kurum ya da şirket tarafından sağlanan hizmet ve ürünü en yüksek performans ve kalite seviyesine çıkararak kullanıcılara sunmaktır.

AR-GE çalışmalarında görev alan kişiler üzerinde duracakları konuyu önceden kapsamlı şekilde araştırmaktadır. Yapılan ön araştırma süreci sonunda geliştirilecek ürün ya da hizmet hakkında nasıl bir yol izleneceği ortaya çıkar. AR-GE çalışanlarının proje süreci boyunca en önemli amacı ürün ya da hizmetin kalitesini arttırabilmek ve ortaya özgün, inovatif özelliklere sahip bir ürün çıkarmaktır. AR-GE çalışmaları bir konu ya da hipotez hakkında yapılıyorsa bu durumda amaç hipotezin doğruluğunu test etmek ve kanıtlamaktır.

AR-GE çalışmaları amaçları doğrultusunda sistematik olarak hazırlanır. Çalışmaya başlamadan önce AR-GE departmanındaki personeller araştırma taslağı hazırlamaktadır. Hazırlanan araştırma taslağında ilgili konu, hizmet ya da ürün üzerinden yürütülecek çalışmanın amacı belirtilmektedir.

AR-GE Çalışmaları için Devlet Desteği Nasıl Alınır?

AR-GE çalışmaları için devlet desteği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı olarak çalışan ve AR-GE projelerini destekleyen kurumlara başvurarak alınır. AR-GE çalışmalarını destekleyen devlet kurumlarından başlıcası Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)’tır.

KOSGEB ve TÜBİTAK yılın belirli zamanlarında e-Devlet’e entegre bir web sitesinden AR-GE ve İnovasyon Desteği başlığı altında duyuru yayımlamaktadır. AR-GE çalışmaları için devlet desteği almak isteyen firmalar bu duyuruda istenen bilgileri tamamlayarak e-Devlet üzerinden destek başvurusunda bulunabilir. Başvuru koşullarını sağlayan ve gerekli kriterleri karşılayan AR-GE çalışmaları TÜBİTAK ve KOSGEB sayesinde karşılıksız devlet desteği alabilmektedir.

 

 

AR-GE Çalışmaları Yapılan Alanlar Nelerdir?

AR-GE çalışmaları yapılan alanlar şunlardır:

 • Teknoloji
 • Otomotiv
 • Mühendislik
 • Gıda
 • Sanayi
 • Hizmet
 • Tekstil
 • Kimya
 • Metalurji
 • Mobilya
 • Biyoloji
 • Fizik
 • Sağlık

AR-GE çalışmalarının en yoğun ve popüler şekilde yapıldığı alanlar; sağlık, sanayi ve teknolojidir. Günümüzde aktif olan AR-GE projelerinin çoğu teknoloji alanında sürdürülmektedir. Teknolojinin hızla gelişmesi farklı alanlarda yapılan AR-GE çalışmalarını da arttırmaktadır.

AR-GE Merkezi Nedir?

AR-GE merkezi bir kurum, kuruluş ya da şirkete bağlı olarak kurulan, şirketin sağladığı ürün ve hizmetler hakkında araştırma yürüten birimdir. AR-GE merkezi bir şirketten bağımsız olarak da faaliyet yürütebilir.

Bir şirketten bağımsız olarak faaliyet yürüten AR-GE merkezleri belirli bir hipotez etrafında şekillenen araştırmalar yapmaktadır. AR-GE merkezlerinde alanında uzman ve araştırma süreçlerine, metotlarına hakim kişiler çalışmaktadır. AR-GE merkezi bir araştırma geliştirme projesinin tüm süreçlerinin profesyonel şekilde takibinin yapıldığı yerdir. 

AR-GE Çalışanları Ne İş Yapar?

AR-GE çalışanları bir araştırma geliştirme projesinin planlanmasında, taslağının hazırlanmasında ve sistematik bir şekilde sürdürülmesinde görev almaktadır. AR-GE çalışanlarının en önemli görevi veri toplama, verileri işleme ve proje sonucu yeni bir ürün/hizmet oluşturma kısmında literatürü ve deneyleri göz önünde bulundurarak profesyonel yorumlar yapmaktır.

AR-GE faaliyetlerinin profesyonel şekilde sürdürülmesi ve çeşitli kurumlar tarafından desteklenmesi için AR-GE çalışanlarının yetkinliği ve verimliliği önemlidir. Bir AR-GE projesinin başarısı, büyük oranda AR-GE çalışanlarının titizliği ve disiplinine bağlıdır. AR-GE merkezinde araştırma geliştirme projeleri yürütmek, bu alanda bilgi ve tecrübesini paylaşmak amacıyla görev yapan kişiler AR-GE mühendisi unvanına sahiptir.

Yazı Değerlendirmesi : 0 Puan
Toplam : 0 Yorum

 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
0

  Yazı Puanı

  Yazı Değerlendirmesi : 0
  Toplam : 0 Yorum

  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

  Yorumlar

  {{yrm.yazar}}

  {{yrm.baslik}}

  {{yrm.yorum}}

  Boğaziçi Enstitüsü :{{yrm.cevap}}
  Yorum & Oylama Ekle

  • Bu yazıyı beğendiniz mi?