Türkiye'de Eğitimin Dönüşümü

Türkiye'de Eğitimin Dönüşümü


Eğitim, her bireyin yaşamını en temelden etkileyen, davranış kazanmasında rol oynayan ve toplumsal yaşamın da normlarını belirleyen en önemli süreçtir. 

İlk olarak ebeveynlerin davranışlarının modellenmesiyle birlikte dil öğrenimiyle başlayan eğitim, diğer bir deyişle öğrenme süreci erken çocukluk döneminde okul ile devam etmektedir. Eğitim ve öğrenme hem birbiri ile iç içe hem de dönemsel olarak ayrışarak her alana yayılmaktadır. 

İlk olarak Avrupa’da, Sanayi Devriminin ardından kurulan fabrikaların ardından işçi yetiştirmek için kurulan eğitim kurumları, değişen ve dönüşen insan yaşamının en vazgeçilmez kurumlarından birisi olmuştur. 

Eğitim, Avrupa ve Amerika’da geliştirilen özel öğrenme ve bireysel metotlara ilişkin bilim insanlarının geliştirdiği teoriler ile geliştirilerek, uzmanlık alanlarına ayrılmış ve bu uzmanlık alanlarına ilişkin spesifik eğitim kurumlarını da beraberinde getirmiştir. 

Kuzey Avrupa ülkeleri eğitime ilişkin uygulanan ölçme – değerlendirme testlerinde başarıyı yakalarken, Asya’da Japonya ve Güzey Kore yeni ve özgün form ile kurdukları eğitim kurumları sayesinde çağda bir öğretim seviyesini kısa sürede yakalamayı başarmıştır. 

TÜRKİYE’DE EĞİTİMİN DÖNÜŞÜMÜ

Türkiye’de Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde başlayan yenileşme hareketleri ile eğitim kurumları, Cumhuriyet’in ilk yıllarında Latin Alfabesine geçilmesiyle birlikte yeni bir form kazanmıştır. 

Yine Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde ilk kez uygulanan Avrupa ülkelerine öğrenci gönderilmesi geleneği, Cumhuriyet’in ilk yıllarında da devam etmiştir. 

Ortaöğretim döneminde bireylerin meslek tercihlerinde yönlendirici olan ve hayatının tamamını etkisi altına alan eğitim, günümüzde dijital teknolojilerin gelişmesiyle birlikte dünya genelinde internet erişimi olan tüm bireyleri ortak noktada buluşturmayı başarmıştır. 

Yurt dışında eğitimin ilk ayağında, halk arasında ‘Dâhi Çocuklar’ olarak bilinen Üstün Yetenekli Çocukların Yetiştirilmesi kararının alınmasının ardından yurt dışında eğitim devletin kontrolünde ilerlemiştir. 

Her alanda Avrupa’nın belirli ülkelerinde eğitim alan Türk öğrenciler, ülkenin dört bir yanında aldıkları eğitim doğrultusunda hizmet sunmaya başlaması ve Köy Enstitüleri ile denenen yöntem de belirlenen hedefler doğrultusunda başarıya ulaşmıştır. 

Günümüzde de yurt dışı eğitim, her öğrencinin hayalleri arasında yer alır. Farklı kültürler ve coğrafyalarda ilgi alanlarına yönelik olarak uzmanlaşmak isteyen her öğrenci hem örgün eğitim hem de uzaktan eğitim imkânlarından faydalanmak üzere yeni yollar aramaya devam etmektedir. 

Bu arayışların başında elbette dil öğrenimi gelir. Dünyanın 100’den fazla ülkesinde kullanılan İngilizce, çalışma yaşamına getirdiği artılarla bilinir ve en fazla bu anlamda yurt dışı eğitim olanakları araştırılarak, yeni okullar ve eğitim kurumlarında ders programlarına kayıt her geçen gün artarak devam eder. 

Fakat günümüzde yalnızca İngilizce değil, Almanca, Çince ve Arapça da bu eğitim araştırmaları kapsamına dâhil olmuştur. Özellikle Çin’de gelişen sanayi, teknoloji ve yapay zeka şirketlerinde çalışmak ya da staj yapmak isteyen öğrenciler bu dillerde ilerleme kaydetmek isterken, bu dilleri sırayla Fransızca, İbranice ve Flemenkçe izler. 

Türkiye’den yurt dışına giden öğrencilerin alanlarında uzmanlaşmasının ardından akademik çalışmalarını bu ülkelerde devam ettirmesi ‘beyin göçü’ tartışmalarını da beraberinde getirmiş olmasına rağmen halen en fazla rağbet gören ülkelerin başında ABD gelir. Hemen ardından Avrupa ve Asya ülkelerinde eğitimlerine devam eden öğrenciler, çeşitli şirketlerde görev alarak araştırmalarını da bu ülkelerde derinleştirmektedir. Son yıllarda ise bu ülkelere Türk Cumhuriyetleri de eklenmiş ve Asya’daki eğitimin önemli bir ayağını oluşturmuştur. 

Artan öğrenci talebi zaman içerisinde yeni bir çalışma kolunu da beraberinde getirmiştir. Yurt dışındaki eğitim olanaklarının araştırılması, öğrencilerin istedikleri program ya da eğitim kurumlarına yerleştirilmesi, konaklama, vize vb. işlemlerin tamamlanması için aracılık eden Yurt Dışı Eğitim Danışmanları, uzun yıllardır bu alanda hizmet vermektedir. 

Türkiye’nin dünyaya açılan önemli kapılarından olan ‘eğitim’ sektörü bugün online olanaklarıyla da milyonlarca kişinin ilgi alanlarına yönelik eğitimleri kısa sürede almalarını kolaylaştırmıştır.

Gelişen teknolojiyle birlikte artan imkânların değerlendirilmesi olumlu görünse de belirli kısıtlılıkları da bulunur. 

Tüm bunlara ilişkin en genel ve geçerli bilgiyi aktaran Yurt Dışı Eğitim Danışmanları, bireylerin eğitim hayatında önemli bir yerde durmaktadır. 

Yazı Değerlendirmesi : 0 Puan
Toplam : 0 Yorum

 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
0

  Yazı Puanı

  Yazı Değerlendirmesi : 0
  Toplam : 0 Yorum

  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

  Yorumlar

  {{yrm.yazar}}

  {{yrm.baslik}}

  {{yrm.yorum}}

  Boğaziçi Enstitüsü :{{yrm.cevap}}
  Yorum & Oylama Ekle

  • Bu yazıyı beğendiniz mi?