Acele et! İş fırsatı sunan üniversite sertifikalı eğitimlere indirimli kaydol!
2023-01-28T11:00
online-egitimler-bogazici-enstitusu
Trafik Cezasına İtiraz Nasıl Edilir?

Trafik Cezasına İtiraz Nasıl Edilir?


Trafik cezasına itiraz işlemleri ilgili mahkemeler üzerinden gerçekleştirilir. İtiraz talebi için belirli ölçütler ve aranan belgeler bulunmaktadır. Bu koşullara uygun bir itiraz, ücretsiz şekilde mahkemelere yapılabilir. Ancak mahkeme, başvuru yapan kişiyi kusurlu bulursa, tüm mahkeme masrafları başvuru sahibi tarafından karşılanır.

Trafik Cezasına İtiraz için Gerekli Belgeler Nelerdir?

Trafik cezasına itiraz için gerekli belgeler şunlardır:

 • Dava dilekçesi (iki nüsha)
 • Kesilen trafik cezasının karar tutanağının ya da tebligatının fotokopisi,
 • Trafik cezası kesilen araca ait ruhsat fotokopisi,
 • Trafik cezası kesilen kişiye ait ehliyet fotokopisi,
 • Trafik cezası kesilen kişiye ait kimlik fotokopisi,
 • Ödeme yapılmış ise ödemeyi gösteren dekont.

 

 

Trafik Cezası Tebliğ Süresi Ne Kadardır?

Trafik cezası tebliğ süresi 10 iş günü olarak belirlenmiştir. Eğer 10 iş günü içerisinde kişiye cezası tebliği edilmezse itiraz hakkı doğar.

Trafik cezası, kişiye tebligat yoluyla bildirilir. Ancak kişi, aldığı cezayı e-Devlet, PTT gibi resmi kurumlar aracılığıyla da öğrenebilir.

Trafik Cezasına İtiraz Süresi Ne Kadardır?

Trafik cezasına itiraz süresi 15 gündür. 15 gün içinde itiraz edilmeyen trafik cezaları kesinleşir.

Trafik cezasına itiraz işleminin sonuç verebilmesi için mevzuatta belirtilmiş süre içerisinde yapılması gerekmektedir. Eğer ceza yazmaya yetkisi bulunan memur, şahsın sürücü ehliyetine yüz yüze bir ceza yazmışsa itiraz süresi aynı gün başlamaktadır.

Eğer gıyabında plakaya ceza yazılmışsa süre, yazılan cezanın tebliğ edildiği gün başlamaktadır. Trafik cezası kişiye 10 iş günü içerisinde bildirilmelidir. 10 iş günü içinde tebliğ edilmeyen ceza, itiraz sebebi taşımaktadır. Gıyabında plakaya kesilmiş olan trafik cezasına 15 gün içerisinde itiraz edilmediği takdirde ceza kesinleşmiş olur.

İtiraz süresi için dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise mevzuatta itiraz süresi “iş günü” olarak değil “gün” olarak düzenlenmiştir.

Trafik Cezası Nasıl Öğrenilir?

Trafik cezası şuralardan öğrenilir:

 • E-Devlet
 • PTT
 • EGM
 • Gelir İdaresi Başkanlığı

UYAP Üzerinden Trafik Cezasına İtiraz Nasıl Edilir?

UYAP üzerinden trafik cezasına itiraz etmek için şu adımlar izlenir:

 1. vatandaş.uyap.gov.tr adresini girilir ve giriş sekmesi açılır.
 2. Elektronik veya mobil imza ile giriş yapılır.
 3. Menüden “Trafik/İdari Para Cezasına İtiraz İşlemleri” kısmına gidilir.
 4. Trafik cezasına itirazda bulunulacak sulh ceza hakimliğinin bulunduğu il ve ilgili adliye seçilir.
 5. Taraf bilgilerinden kişi seçilip TC kimlik numarası girildikten sonra sorgula kısmına girilir.
 6. Elektronik ya da mobil imza ile imzalanmış trafik cezasına itiraz dilekçesi evrak yükleme kısmından eklenir.
 7. Trafik ceza tutanağı taratılıp eklenir.
 8. Evrak gönder butonuna tıklanır.

Trafik Cezası İptali için Nereye Başvurulur?

Trafik cezası iptali için sulh ceza mahkemesine başvurulur ancak ehliyeti iptal edilen kişilerin idari mahkemelere başvurması gerekmektedir.

Trafik cezası iptali için kişinin haksız yere ceza verildiğini kanıtlayacak kamera kayıtları, görseller gibi somut kanıtlara ihtiyacı vardır. Tüm bunlar mahkemeye itiraz dilekçesi ile birlikte teslim edilmelidir. Kişi, itiraz ettiği her bir durum için ayrı bir kanıt sunmalıdır. İtirazı kabul edilmeyen kişiler ise hem cezayı hem de itiraz için yaptığı mahkeme masraflarını ödemektedir.

Trafik Cezası İtiraz Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Trafik cezasına itiraz dilekçesi, cezanın kesildiği bölgedeki sulh ceza mahkemesine hitaben yazılması gerekir. Dilekçede itiraz edenin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, anne ve baba isimleri gibi açık kimlik bilgileri mutlaka yer almalıdır. Daha sonrasında ise cezaya itiraz nedenleri ayrıntılı bir şekilde ifade edilmelidir. İsim ve soyisim yazıp imza atıldıktan sonra trafik cezasına itiraz dilekçesi tamamlanmış olur.

Trafik cezası farklı nedenler ötürü kesilebilir, itiraz nedenleri de bu duruma bağlı olarak değişkenlik gösterir. Aynı zamanda sulh ceza hakimliği, itirazı dosya üzerinden inceleyip sonuçlandırmaktadır. Özetle gerekli olmadığı takdirde duruşma gerçekleşmez. Bu nedenlerden ötürü dilekçenin özenli ve detaylı bir biçimde yazılması oldukça önemlidir. Dilekçe yazılırken hak kayıplarının oluşmaması ve sürecin daha olumlu ilerlemesi adına mevzuata hakim, tecrübeli bir avukattan da konuyla ilgili destek alınabilir.

Trafik Cezası İtiraz Dilekçesi Örneği

Aşağıda trafik cezası itiraz dilekçesi örneği verilmiştir, örneği inceleyerek siz de kendi itiraz dilekçenizi yazabilirsiniz.

…… SULH CEZA HAKİMLİĞİNE

İTİRAZ EDEN: Ad soyad, T.C. kimlik numarası, baba adı soyadı, adres bilgileri yazılmalıdır.

KARARINA İTİRAZ EDİLEN DAVALI: 1) JAN. GN. KOM. … JANDARMA TİM KOMUTANLIĞI (VEYA …….TRAFİK MÜDÜRLÜĞÜ)

2) …… İLÇE TRAFİK DENETLEME BÜRO AMİRLİĞİ

3) ….. VALİLİĞİ

İTİRAZA KONU TUTANAĞIN NO’SU: ……Seri ve …….Sıra No’lu

İTİRAZA KONU TUTANAĞIN TANZİM TARİHİ: ../../20..

İTİRAZA KONU TUTANAĞIN TEBELLÜĞ TARİHİ: ../../20..

İTİRAZ KONUSU: Suç Yeri (Örn: İstanbul) Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, .....Amirliği'nin .... tarih ..... seri,....sıra no’lu trafik ceza tutanağında yazılı para cezasının iptali hakkında.

AÇIKLAMALAR:

1- 34 XX 123 tescil plakasına kayıtlı olan hususi otomobilimin; Karayolları Trafik Kanunu ....maddesi hükmüne istinaden "...." suçunun işlendiği gerekçe gösterilerek gıyabımda kesilen, ekte yer alan ../../20.. tarihli, toplam bedeli ..... TL olan trafik cezası tutanağı düzenlenmiş ve ../../20.. tarihinde tarafıma tebliğ edilmiştir.

2- Yukarıda bilgileri yazılı halde aktarılan trafik cezası tutanağı, aracımın tescil plakasına göre ../../20.. tarihinde gıyabımda düzenlenmiş ancak aylar geçtikten sonra ../../20.. tarihinde tarafıma tebliğ edilmiştir.

"Trafik para cezalarının takibinde ve tahsilinde uygulanan esaslar ve usuller ile kullanılacak belgeler" hakkındaki yönetmelikte yer alan "tescil plakasına göre düzenlenen tutanaklar için yapılacak işlemler" başlıklı 10. maddesinde ve Karayolları Trafik Kanunu’nun 116. maddesinde bulunan hükümler gereğince yetkililer tarafından yetki sınırları kapsamında tescil plakasına göre düzenlenen tutanaklar;

a) Aracın kayıtlı olduğu kuruluştan arşiv kayıtlarına göre araç işleteni ya da sahibi belirlenerek (birden fazla ise ilk sıradaki) tutanağın boş kalan yerleri doldurulur ve 7201 Sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uyarınca ilgili kişiye tebliğ edilir. Tutanağın bir nüshası tahsil ve takip işlemleri için ilgili mal sandığına gönderilir. Tebligat işlemi 10 (on) iş günü içerisinde başlar. Tebligatta bu şekilde uygulanan cezalar için tebliğ tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde ilgili mahkemeye itiraz edilebileceğine yer verilir. İtiraz, ödeme ile ilgili süreyi ve ödeme işlemini durdurur. Ancak itiraz üzerine verilen kararlar kesindir.

Söz konusu madde hükmü uyarınca düzenlenen trafik cezası tutanağının tarafıma tebliğ edilme işlemi 10 gün içerisinde başlamalıdır.

Ancak ekte bulunan tutanaktan da anlaşılacağı üzere trafik kuralı ihlalinin yapıldığı öne sürülen tarih ile tebligat tarihi arasında uzun bir zaman bulunmaktadır. Tebligatın ilgili yönetmelik hükmü dikkate alınarak hazırlanmadığı görülmektedir. Tutanak ../../20.. tarihinde hazırlanmıştır ve açık yönetmelik hükmü gereğince tebligat işlemleri en geç ../../20.. tarihine kadar (tutanağın hazırlandığı tarihten sonraki 10. gün) yapılmalıdır. Ancak tutanak tarafıma aylar sonra tebliğ edilmiştir ve bu durum, yasaya ve usule aykırılık teşkil etmektedir.

3- Söz konusu ceza tutanağında ifade edilen ".............." suçu tarafımdan işlenmemiştir. Tutanağın düzenlendiği tarih aylar öncesine tekabül etmektedir ve bu sebeple savunma hakkım kısıtlanmış durumdadır. Söz konusu yönetmeliğe aykırılık teşkil eden tebligat, cezaya itiraz hakkı için sahip olduğum süreyi geçtiği için haklılık gerekçelerimi ortadan kaldırmaktadır.

Bu sebeple bahsi geçen yönetmeliğin 10/a.b maddesi göz önünde bulundurularak, yasaya aykırılık teşkil eden, itirazın konusunu oluşturan trafik cezası tutanağında yer alan para cezasının iptal edil/mesi gerekmektedir. Söz konusu durum ile ilgili olarak İstanbul 3. Sulh Ceza Mahkemesi'nin ../../20.. tarihli, 20../129 d.iş, 20../129k. no’lu dosyasında verilen ve ekte sunduğum karar da itirazlarım doğrultusundadır.

SONUÇ VE TALEP: 

Yukarıda izah ve arz etmeye çalıştığım sebeplerden ötürü, itirazımın kabul edilmesini ve yasalara aykırı bir şekilde hazırlanan trafik ceza tutanağında yer alan para cezasının iptal edilmesi yönünde karar verilmesini saygılarımla talep ve arz ederim.

../../20..

İTİRAZ EDEN

Adı ve Soyadı:

İmza:

EKLERİ:

1- Nüfus cüzdanı sureti

2- İtiraza konu olan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, ...... Amirliği`nin ../../20.. tarih, ....seri, ... sıra no’lu trafik ceza tutanağı fotokopisi

3- ..... plakalı aracımın iki adet ruhsat fotokopisi

4- İlgili konuya dair İstanbul 3. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından ../../20.. tarihli, 20../129 d.iş, 20../129k. no’lu dosyada verilen karar

Yazı Değerlendirmesi : 0 Puan
Toplam : 0 Yorum

 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
0

  Yazı Puanı

  Yazı Değerlendirmesi : 0
  Toplam : 0 Yorum

  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

  Yorumlar

  {{yrm.yazar}}

  {{yrm.baslik}}

  {{yrm.yorum}}

  Boğaziçi Enstitüsü :{{yrm.cevap}}
  Yorum & Oylama Ekle

  • Bu yazıyı beğendiniz mi?