Toplumsal Cinsiyet Nedir?

Toplumsal Cinsiyet Nedir?


Toplumda kadına ve erkeğe yüklenmiş olan durumlar toplumsal cinsiyeti meydana getirir. Toplumsal cinsiyet hemen hemen her toplumda görülen bir durumdur. Bu durum çok eski dönemlerden beri toplumda yerleşmiş olan bir geleneksel özelliktir. Ancak günümüzde artık bu durumun değişmesi gerektiğin savunan insanların sayısı her geçen gün artmaktadır. Zaman içinde toplumsal eşitliğin sağlanması için birçok çaba verilmiştir. Hala daha da bu çaba devam etmektedir.

     toplumsal-cinsiyet-nedir-1

Öncelikle toplumsal cinsiyet ve biyolojik cinsiyet kavramlarının farkını bilmek konuyu anlamaya yardımcı olacaktır. Toplumsal cinsiyet kavramı denilince akla biyolojik durum gelebilir. Cinsiyet, kadın ve erkek arasındaki biyolojik durumu ifade eder. Bu anlamda toplumsal cinsiyet farklı bir anlam içerir. Toplumsal cinsiyette, bireye sahip olduğu cinsiyet durumundan dolayı özellik verilmesidir.

Bu özellikler tamamen toplum tarafından verilir. Belirleyici unsurların başında gelenler ise; beklenti, imaj ve inançlar gelmektedir.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İçin Neler Yapılabilir?

Eşitlik, toplumda bireylerin en yüksek seviyelere ulaşmasını verimli olmasını etkiler. Toplumsal cinsiyet kavramının toplumda benimsenmemesi gerekir. Cinsiyet ayrımı yapmak son derece yanlıştır. Bu nedenle toplumsal cinsiyet eşitliği oldukça önemlidir. Toplumda cinsiyet eşitliği olduğu takdirde daha verimli ve adaletli bir ortam yaratılır.

Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için alınabilecek bazı önlemler vardır.

Bu durumlar şunlardır:

-Günlük hayatımızda kullandığımız birçok cümle içinde kadın ve erkeğe özgü ifadelerin kullanılması gerekir. Bu toplumsal eşitliği sağlamak için büyük bir adımdır. Her statüde erkek kadın ayrımı yapmak oldukça yanlıştır. Bu tabirlerden oldukça uzak durmak gerekir.

-Özellikle devlet tarafından bu konu ile ilgili bilgi paylaşımı yapılmalıdır. Böylece halkın bilgilenmesi sağlanır.

-Toplumda erkek olmanın bir üstünlük olmadığını kabul etmek ve konuşmalarımızı buna göre yapmak oldukça önemlidir. Örneğin: adam gibi ve adam tabirleriyle erkek cinsiyetini yüceltmek oldukça yanlıştır. Bu gibi tabirleri kullanmaktan son derece kaçınmak toplumsal cinsiyet eşitliği için yapılabilecek durumlardan sayılır.

-Kız tabirinin bir cinsiyet algısı yaratmasından kaçınılması gereklidir. 

-Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamanın ilk yolu aile içindeki eğitim ile olur. Eğer çocuklarımızı doğru bir şekilde bilinçlendirirsek bu konuda amaca ulaşmak oldukça kolay olur.

-Toplumda kız ve erkek rengi gibi toplumsal cinsiyet ayrımına neden olacak durumlardan kaçınılmalıdır. Bir kız mavi rengi de giyebilir. Bir erkek pembe rengi de giyebilir. Bu tamamen toplumun algısıyla klasikleşmiş bir olgudur. Ancak bu durumun değişmesi gerekir. Erkek çocuğuna, eğer seviyorsa pembe rengi de giydirilebilir.

-Erkeklerin toplumda özellikle de aile içerisinde farklı bir statüde görülmesi oldukça olumsuz bir durumdur. Erkek istediği yere, istediği zaman gidebilir tarzı düşünceler oldukça yanlıştır. Bu durum kız çocuklarının soyutlanmasına neden olabilir. Bu durumda ailelerin böyle düşüncelerde olmaması gerekir.

-Bu konuda siyasal alanda anlaşmaların yapılması toplumsal cinsiyet eşitliği için oldukça önemli bir adım olur.

-Herhangi bir meslek için kullanılan tabirlerde kadının statüsü şeklinde cümle kurmaktan kaçınmak gereklidir.

-Kadınların olanaklarını geliştirmek ve erkeklerle aynı seviyeye getirmek devletin yapabileceği durumlarda bir diğer seçenektir.


Bu konulara dikkat edilmesi halinde toplumsal cinsiyet eşitliği için önemli adımlar atılmış olur. Bunlara dikkat etmek herkesin görevi olmalıdır. Cinsiyet kadın veya erkek olduğu için statü ayrımı yapmak doğru değildir.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Önemi

Bir toplumda cinsiyet eşitliğin olması adaletin olması anlamına gelir. Kadın erkek arasındaki tüm ayrımların ortadan kalkması toplum için oldukça önemlidir. Toplumda bu eşitliğin olması demek kadın ve erkeğin daha verimli bir şekilde toplumda yer almasını sağlar. Bu nedenle toplumsal cinsiyet eşitliğinin olması için gerekli olan bütün çabayı göstermemiz gerekir. Toplumda cinsiyet eşitliği dikkate alınması gerekilen bir durumdur.

Toplumsal Cinsiyet Rolü Ne Demektir?

Cinsiyet rolü, toplum tarafından insana cinsiyeti üzerinden yüklenen rollerdir. Bu roller tamamen cinsiyet durumunun insana yüklediği durumlardır. Örneğin: bir erkeğin güçlü olması ona verilmiş olan bir statüdür. Ancak bir kadın nazik ve zayıf olarak görülür. İşte bu durum toplumun insana, cinsiyetten dolayı verdiği bir özelliktir.

Toplumsal Cinsiyet Rolleri Nelerdir?

Toplumsal cinsiyet rolleri, toplumun insanlara yüklediği cinsiyet özellikleridir. Bu roller toplumdan topluma göre değişkenlik göstermektedir. Ancak genel olarak erkeklere kadınlardan daha fazla rol verilmektedir. Erkekler güç kullanımı açısından kadınlardan daha fazla role sahiplerdir. Bu durum rollerin güce göre verildiği anlamına gelebilir. Ancak roller tamamen cinsiyete göre belirlenmiştir. Özellikle modern çağdan uzak yaşayan toplumlarda bu durum oldukça fazla görülmektedir.

Toplumsal Cinsiyet Toplumu Nasıl Etkiler?

Bir toplumda cinsiyet eşitliğinin olmaması o toplumu oldukça fazla etkiler. Toplumsal cinsiyet, aynı toplum içerisinde bulunan insanların birbirinden ayrılmasını sağlar. Cinsiyet adaleti olmayan bir toplumda toplumsal cinsiyet sorunu meydana gelir. Bu durumun olmaması için öncelikle cinsiyet hakkındaki her şey öğretilmeli ve bu konuda bilgilendirme yapılmalıdır.

Bu durumların başında psikolojik olarak soyutlanma hissi bireyi olumsuz etkileyebilir. Böyle durumlarla karşılaşmamak için bilinçli olmak çok önemlidir. Toplumsal cinsiyet ayrımı herkes tarafından kabul görülmüş bir olgudur. Özellikle çocuklarımıza erken yaşlarda bu duruma karşı bilgi vermek ileri de onları olumlu etkiler.

Toplumsal Cinsiyet Neden Oluşur?

İnsanlar içinde yaşadığı toplumun, cinsiyetlerine göre özellik vermesinden dolayı özgür olamazlar. Bir toplumda toplumsal cinsiyet var ise bu duruma sebep olan şeyler de vardır. Toplumun yeteri kadar bilinçli olmaması ve geleneksel algılardan kolay vazgeçememesi bu durumun temel nedenidir. İnsanlar geçmişten günümüze kadar gelen bu olguyu normal bir durum gibi kabul ettikleri için değiştirmeye çaba gösteremiyorlar.

Toplumsal Cinsiyet Başarıyı Etkiler mi?

Bireyin toplumdaki statüsünü etkileyen toplumsal cinsiyet aynı zamanda başarıyı da etkileyebilir. Toplumsal cinsiyetin bulunduğu bir toplum içinde olmak hem psikolojik hem de sosyal açıdan olumsuz etkenlere neden olabilir. Bu konuda toplumların bilinçlendirilmesi gereklidir. Çünkü bilinçli olmak böyle bir sorunu yok etmek için atılacak en önemli adımdır.

Yazı Değerlendirmesi : 5.00 Puan
Toplam : 1 Yorum

 • %100
 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
5.00

Yazı Puanı

Yazı Değerlendirmesi : 5.00
Toplam : 1 Yorum

 • %100
 • %0
 • %0
 • %0
 • %0

Yorumlar

{{yrm.yazar}}

{{yrm.baslik}}

{{yrm.yorum}}

Boğaziçi Enstitüsü :{{yrm.cevap}}
Yorum & Oylama Ekle

 • Bu yazıyı beğendiniz mi?