Akıllı Şehir Nedir? Akıllı Şehir Uzmanı Ne İş Yapar?

Akıllı Şehir Nedir? Akıllı Şehir Uzmanı Ne İş Yapar?


Akıllı şehir nedir, akıllı şehir uzmanı ne yapar gibi soruların yanıtlarını sizler için hazırladık. Günümüzde dünya nüfusunun yüzde 50’si kentlerde yaşarken bu oranın 2030 yılında yüzde 60, 2050 yılında ise yüzde 70’lere kadar yükselmesi bekleniyor.

Nüfus artışının beraberinde getirdiği kentleşme oranları hem şehirler hem de ülkeler bazında yaşam alanlarında yenilikleri zorunlu kılarken, kaynakların hızlı ve düzensiz biçimde tüketilmesi ise ‘akıllı şehir’ kavramının doğmasına neden oldu. 

Akıllı Şehir Nedir?

Bir ülkenin varlıklarını ve mevcut kaynaklarını en verimli biçimde yönetmek amacıyla çeşitli türde elektronik veri toplama sensörleri kullanan kentsel alanlara “akıllı şehir” adı verilmekte. Şehre faydalı olacak biçimde oluşturulan katmanların bütününün uyumu ile akıllı şehirler inşa edilmeye çalışılırken aynı zamanda farklı bir bakış açısıyla yaşam ve sürdürülebilirlik de değerlendirilir. 

Fiziksel ve sosyal bir süreç olan şehirleşme kavramının çok daha ötesinde, devrim niteliği taşıyan akıllı şehirler, teknolojinin imkanlarından da sonuna kadar faydalanır. Bilgi ve iletişimin yalnızca altyapılarla değil, şehrin tamamında aktif ve faydalı biçimde kullanılmasını temel alan akıllı şehirler, doğa için de yük verimlilik hedefler. 

Nüfus, çevre problemleri, kentsel atıkların meydana getirdiği tahribat, kaynakların yanlış kullanımı ve kentleşme problemleri ile mücadele olarak ortaya çıkan akıllı şehirler de sürekli olarak değişir ve yenilenir.

Kavramın temelinde ilk olarak “veri” bulunur ki bu, mevcut koşullarda insan yaşamının tüm detaylarını içerisinde barındırır. Gelecek planları arasında değerlendirilen akıllı şehirler, verilerden elde edilen bileşenlerin doğru ve faydalı oluşturulması ile meydana getirilir.  

İnsanların sistematik, kapsamlı, koordineli ve organize biçimde yaşamasıyla birlikte çevre yönetimi, enerji tüketimi, trafik vb. olguların tamamen çözümlenmesini öngören akıllı şehirler, toplumsal ve sosyal alanlarıyla da dikkat çeker. Şehir planlamacıların da projeleriyle destek olduğu bu sistem; akıllı ulaşım, akıllı ekonomi, akıllı yönetişim, akıllı çevre, akıllı yaşam ve en nihayetinde de akıllı insan faktörleri üzerine bina edilir. 

Yalnızca büyük kentler için değil, küçük şehirler ya da kasabalar için de en güvenli ve yaşanabilir alanların oluşturulmasında rol oynayan akıllı şehir kavramı, stratejik bir vizyon doğrultusunda uygulandığında beklenenden çok daha hızlı sonuç verir. 

Akıllı Şehir Neden Önemli?

Akıllı şehirlerin en önemli kriterlerinden birisi de şehrin vizyonunu kentlilerin belirlemesidir. Bu adım hem adaptasyon sürecini hızlandırır hem de sahiplenme duygusunu geliştirerek şehrin kalkınmasını kolaylaştırır. 

Emniyet ve güvenlik akıllı şehirler için bir diğer önemli noktadır. Doğal afetlere karşı da tedbirlerin alınmasını zorunlu kılan bu ölçüt, kamu güvenliğinin artırılmasında da rol oynar. 

Sosyal yaşamın bir diğer zorunluluk olan sağlık hizmetleri de üçüncü önemli nokta olarak karşımıza çıkar. Akıllı şehir kavramının detaylandırılması ve hizmetlerin belirlenmesinde öncü olan sağlık, kent yaşamında “yaşanabilirlik” seviyesinin artırılması için olmazsa olmazlar arasındadır. 

Akıllı Şehir Uzmanı Ne İş Yapar?

Şehir planlamasında kilit görevlerinden birini üstlenen Akıllı Şehir Uzmanı şu işleri yapar:

 • Ulusal ve yerel sistemlerin oluşturulması ve analiz edilmesi,
 • Coğrafi veri tabanlarının sistematik biçimde belirlenmesi,
 • Bilişim sistemlerinin entegrasyonu ve yaşama adaptasyonu,
 • Nitelikli insan gücünün projelere dahil edilmesi,
 • Bölgesel ya da ulusal bazda "akıllı şehir" uygulamalarının doğru biçimde aktarılması,
 • Akıllı Şehir Mimarisinin oluşturulması,
 • Yasal çerçevenin belirlenmesi ve verilen korunması,
 • Doğal kaynakların doğru biçimde kullanılması,
 • İletişim metotları ve kablosuz ağların tahribatının önlenmesi,
 • Emniyet ve güvenlik sistemlerinin oluşturulması,
 • Su yönetimi,
 • Yerel yönetimlere destek sunulması,
 • Güncel ve uygulanabilir dönüşümlerle süreklilik sağlanması,
 • Maliyet yönetimi,
 • Sosyal, kültürel ve kentsel gelişim için alanlar açılması,

Görevleri üstlenerek hem paydaşlar arasında iş birliğini kalıcı hale getirir hem de doğru projelerle insan yaşamının kalitesini artırır. 

 

Yazı Değerlendirmesi : 0 Puan
Toplam : 0 Yorum

 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
0

  Yazı Puanı

  Yazı Değerlendirmesi : 0
  Toplam : 0 Yorum

  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

  Yorumlar

  {{yrm.yazar}}

  {{yrm.baslik}}

  {{yrm.yorum}}

  Boğaziçi Enstitüsü :{{yrm.cevap}}
  Yorum & Oylama Ekle

  • Bu yazıyı beğendiniz mi?