İşe Alım Süreci Nedir?
İnsan Kaynakları Yazıları

İşe Alım Süreci Nedir?

İşe alım süreci, herhangi bir kurumda çalışmak için iş başvurusunda bulunan kişilerin geçtiği bir aşamadır.

İşe alım süreci, kurumların insan kaynakları departmanı aracılığıyla yürütülür. İnsan kaynakları biriminin olmadığı iş yerlerinde ise işe alım süreci kurumun yöneticileri aracılığıyla gerçekleştirilir.

Kurumlarda İşe Alım Süreci Nasıl Olur?

Kurumlarda işe alım süreci şu şekilde olur:

 • İşe alım sürecinin ilk aşaması, kişinin ilgi duyduğu bir işe başvurmasıdır.
 • İş başvurusu yaparken kişinin iş ilanına uygun bir şekilde öz geçmişini düzenlemesi gerekir.
 • Öz geçmiş ile birlikte istenen diğer evraklar hazırlanmalı ve kuruma teslim edilmelidir.
 • İş başvurusu yaptıktan sonra dönüt almak için bir süre beklemek gerekir.
 • İş başvurusu yapan kişinin öz geçmişi, kurumun insan kaynakları tarafından değerlendirilir.
 • İnsan kaynakları biriminin olmadığı iş yerlerinde kurum yöneticileri, adayların öz geçmişini inceler.
 • Öz geçmişi uygun görülen adaylar mülakata çağrılır.
 • Bazı kurumlarda mülakat, çok aşamalı bir şekilde gerçekleşir ve adaylar sınava da tabi tutulur.
 • Sınavlar ve mülakatlar, toplu şekilde yapılabileceği gibi bireysel olarak da yapılmaktadır.
 • Sınavı ve mülakatı geçen kişiler işe kabul edilir.
 • İşe kabul edilen kişilerden bazı işe giriş evrakları istenir.
 • İşe giriş evrakları arasında sağlık raporu, kimlik fotokopisi, adli sicil kaydı gibi belgeler istenir.
 • İşe giriş evrakları teslim aşamasını tamamlayan kişiler, oryantasyon sürecine girer.
 • Ardından deneme süresi başlar, bu süre en fazla 2 aydır ve zorunlu değildir.
 • Deneme süresini başarı ile geçen adaylar, işe başlamış olur.

İşe Alım Süreci En Fazla Ne Kadar Sürer?

İşe alım süreci, en fazla 4 hafta sürer. Ancak bazı kurumların yoğunluğuna bağlı olarak işe alım süreci uzayabilir. Örneğin bazı kurumlarda işe alım süreci 6-8 haftaya kadar çıkabilir. Fakat genel olarak işe alım sürecinin 2-4 hafta aralığında sürdüğü söylenebilir..

İşe Alımı Kim Yapar?

İşe alım, kurumun insan kaynakları birimi ve başvurulan departman tarafından koordineli bir şekilde gerçekleştirilir. Bazı kurumlarda insan kaynakları birimi; insan kaynakları müdürü, insan kaynakları direktörü, insan kaynakları elemanı gibi meslek elemanlarından oluşmaktadır. İnsan kaynakları elemanı, öz geçmişi uygun görülen kişi ile mülakat yapar. Ardından kişinin başvurduğu birimin yöneticisi ile de mülakat yapılmasını sağlar. Bazı iş yerlerinde ise işe alımı doğrudan kurumun yöneticisi yapar.

 

 

İşe Alım Süreci Nasıl Olmalı?

İşe alım süreci şu şekilde olmalı:

 • İş ilanını yayımlayan kurum, kimliğini gizli tutmamalı ve ilanla ilgili detayları açık bir şekilde belirtmelidir.
 • Kurum, işe alım süreci ile ilgili adayı bilgilendirmelidir.
 • Kurumun gerekli iletişim bilgileri aday ile paylaşılmalıdır.
 • İş görüşmelerinde adaylara, eleyici ve onları tanımaya yönelik sorular sorulmalıdır.
 • Hem işveren hem de işe başvuran kişi, işe alım sürecinde beklentilerini net bir şekilde dile getirmelidir.
 • Çalışma şartları adaya doğru şekilde anlatılmalıdır.
 • Kurum, mülakat sonunda adaylara olumlu ya da olumsuz geri bildirim vermelidir.
 • Adaylar işe alım sürecinde kendilerini kuruma en doğru şekilde tanıtmalıdır.
 • Adaylar başvurdukları kuruma yanıltıcı bilgiler vermemelidir.
 • İşe alındıktan sonra işe giriş evrakları eksiksiz bir şekilde teslim edilmelidir.
 • Adaylar, işe giriş evrakları teslim sürecinin ardından oryantasyon aşamasına alınır.
 • Oryantasyon aşaması ve deneme süresi hakkında kişiye eksiksiz bilgi verilmelidir.

 

 

İşe Alım Süreci Aşamaları Nelerdir?

İşe alım süreci aşamaları şu şekilde sıralanabilir:

 • İş ilanının yayımlanması
 • Başvuru süreci
 • Başvuruların değerlendirilmesi
 • Mülakata çağırma süreci
 • Mülakat ve sınav aşaması
 • Referans araştırması
 • Seçim aşaması
 • İşe giriş evrakları teslim süreci
 • Oryantasyon aşaması
 • İşe başlama

İşe Giriş Evrakları Nelerdir?

İşe giriş evrakları şunlardır:

 • Nüfus kayıt örneği
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Sağlık raporu
 • Kan grubu kartı
 • İkametgah belgesi
 • Vesikalık fotoğraf
 • Mezuniyet belgesi
 • İş sözleşmesi ve hizmet sözleşmesi
 • Adli sicil kaydı
 • Aile durum bildirim formu
 • Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

İşe Alım Eğitimi Nedir?

İşe alım eğitimi, işe alım ve mülakat sürecine yönelik gerekli tekniklerin öğretildiği bir eğitim programıdır. İşe alım eğitimi, İstanbul Boğaziçi Enstitüsünde İşe Alım ve Mülakat Teknikleri Eğitimi adı ile online eğitim metoduna bağlı olarak sunulmaktadır. İşe Alım ve Mülakat Teknikleri Eğitimi’ne katılan öğrenciler; üniversite onaylı ve uluslararası geçerli sertifika kazanır.

Eğitim Danışmanımız ile iletişime geç.
Hemen Ara
+90 850 840 54 37
Whatsapp ile destek al
İletişime geçmek için tıkla
Menüyü Kapat