Online İngilizce Kursu A1-A2 Seviye, başlangıç seviye İngilizce öğrenmek isteyen kişilere yönelik temel düzeyde bilgi veren bir online eğitim programıdır.

A1-A2 seviye Online İngilizce Kursu, başlangıç seviyesinde (starter-elementary) İngilizce öğrenmek isteyen kişilere yönelik temel düzeyde bilgi sunan sertifikalı bir online eğitim programıdır.

Bu kursa katılanlar, A1-A2 seviyesinde İngilizce dilinin gramer yapısı hakkında temel bilgi edinecek ve bu dilde temel düzeyde iletişim kurabilecektir. Ayrıca yabancı dil bilgisini öz geçmişlerine eklemek isteyenler için bu eğitime katılmak oldukça avantajlıdır çünkü kurs sonunda katılımcılara İngilizce A1 ve A2 seviyeleri için sertifika verilmektedir.

A1-A2 Seviye Online İngilizce Kursu ile aşağıdaki konuları öğreneceksiniz:

 • Geniş zaman kalıplarını,
 • Have got/has got kurallarını,
 • There is/there are kurallarını,
 • İyelik sıfatlarını ve zamirlerini,
 • Sayılabilen ve sayılamayan isimleri,
 • Tekil ve çoğul kelimeleri,
 • A, an ve the kavramlarını,
 • Sahiplik ekini,
 • Should, must ve have to/has to kavramlarını,
 • Saatleri ifade etmeyi,
 • Yer edatlarını.

A1-A2 Seviye Online İngilizce Kursu Nedir?

A1-A2 Seviye Online İngilizce Kursu, İngilizce öğrenmek isteyenler için başlangıç seviyesinde temel bilgilerin sunulduğu bir online eğitim programıdır. Bu eğitim; dil bilgisi, kelime dağarcığı ve iletişim becerilerini geliştirmek amacıyla tasarlanmıştır.

Kurs boyunca katılımcılar geniş zaman kalıplarını, fiil çekimlerini, gramer kurallarını, kelime dağarcığını ve temel cümle yapılarını öğrenirler. Ayrıca günlük yaşamda sıkça kullanılan ifadeleri ve pratik iletişim becerilerini geliştirmek için konuşma, dinleme, okuma ve yazma aktivitelerine de katılırlar.

A1-A2 Seviye Online İngilizce Kursu, esnek bir öğrenme deneyimi sunar. Katılımcılar eğitim süreci boyunca dersleri kendi hızlarında takip edebilir ve eğitim materyallerine istedikleri zaman erişebilir. Bu sertifika programını tamamlayan katılımcılar, İngilizce dilinde temel düzeyde iletişim kurabilir hale gelir. A1-A2 seviyesi sertifikası, dil becerilerini belgelemek ve iş veya eğitim başvurularında kullanmak için değerlidir.

Online İngilizce Kursu'na Kimler Katılabilir?

Online A1-A2 Seviye İngilizce Kursu'na katılmak için herhangi bir ön koşul bulunmamakla birlikte aşağıdaki kişiler kursa katılabilir:

 • İngilizceye yeni başlayanlar: Başlangıç seviyesinde İngilizce konuşmak isteyenler kursa katılabilir. Bu kurs, İngilizceye tamamen yeni başlayanlar için tasarlanmıştır.
 • Temel gramer bilgisi edinmek isteyenler: İngilizce dilinin gramer yapısını öğrenmek ve temel kuralları anlamak isteyenler için kurs uygun bir seçenektir.
 • Başlangıç düzeyinde kelime dağarcığı geliştirmek isteyenler: Kurs, temel düzeydeki kelimeleri öğretmeye odaklanır ve katılımcıların İngilizce kelime dağarcığını genişletmelerini sağlar.
 • Öz geçmişlerini güçlendirmek isteyenler: İngilizce dil becerisini öz geçmişine eklemek isteyen kişiler için bu kurs faydalı olabilir. Kurs sonunda alınacak A1-A2 seviye sertifikası, dil bilgisini belgelemek için kullanılabilir.
 • Genel olarak dil becerilerini geliştirmek isteyen herkes: İngilizce diline ilgi duyan ve bilgi birikimini artırmak isteyen herkes kursa katılabilir. Kurs, dil öğrenme sürecine destek olacak ve genel iletişim becerilerini geliştirecektir.

Bu kurs, her yaştan ve meslekten kişilere hitap etmektedir. Herkes, İngilizce dilini daha iyi anlamak ve kullanmak için bu kursa katılabilir.

Online A1-A2 Seviye İngilizce Kursu'na Katılmak için Neler Gereklidir?

Online A1-A2 Seviye İngilizce Kursu'na katılmak için gerekenler aşağıda sıralanmıştır.

 1. Teknolojik cihazlar: Kursa katılmak için bir bilgisayar, dizüstü bilgisayar, tablet veya akıllı telefon gibi bir teknolojik cihaza sahip olmanız gerekmektedir. Bu cihazlar, kurs materyallerine ve online derslere erişmenizi sağlayacaktır.
 2. Teknoloji kullanımı: İlgili teknolojik cihazları kullanmayı bilmelisiniz. Online ders platformlarına, iletişim araçlarına ve diğer kurs materyallerine erişebilmeniz için temel teknoloji becerilerine sahip olmanız önemlidir.
 3. İnternet bağlantısı: Online derslere katılmak için sürekli ve güvenilir bir internet bağlantısına ihtiyacınız vardır. Ders materyallerine erişmek, videoları izlemek, canlı derslere katılmak ve etkileşimde bulunmak için iyi bir internet bağlantısı gereklidir.
 4. Motivasyon ve öz disiplin: Online eğitimlerde kendi kendine motive olmak ve disiplinli bir şekilde çalışmak önemlidir. Programa uygun olarak çalışma zamanları belirlemek, öğrenme hedeflerine odaklanmak ve düzenli olarak pratik yapmak gerekmektedir.

Online A1-A2 Seviye İngilizce Kursu Ders ve Konu Başlıkları Nelerdir?

A1-A2 Seviye Online İngilizce Kursu'nun ders ve konu başlıkları aşağıdaki gibidir.

 • Eğitime Hazırlık
 • Alfabe
 • Sayılar
 • Subject Pronouns
 • Simple Present
 • To Be
 • To Be Affirmative
 • Articles
 • a Anthe Exercise
 • Possessive Adjectives
 • Possessive Pronouns
 • Possessive Pronouns Exercise
 • Possessive's
 • Object Pronouns
 • Object Pronouns Exercise
 • Regular and Irregular
 • To Be Negative
 • To Be Negative Exercise
 • To Be Question
 • To Be Question Exercise
 • Prepositions in, on, at
 • Telling The Time
 • Telling The Time Exercise I
 • Telling The Time Exercise II
 • Modals Have Got
 • Modals Have Got Exercise Negative
 • Modals Should
 • Modals Ought to
 • Modals Must
 • Must Negative Questions
 • Modals Have to
 • Can Negative
 • Present Simple Tense
 • Present Simple Tense
 • Present Simple Tense Activities I
 • Present Simple Tense Activities II
 • Present Simple Tense Activities III
 • Present Simple Tense Reading
 • Present Simple Tense Activities IV
 • Present Simple Tense Activities V
 • Present Simple Tense Negative
 • Present Simple Tense Negative Activities
 • Present Simple Tense Reading
 • Present Simple Tense Negative Activities II
 • Present Simple Tense Question
 • Present Simple Tense Question Activities
 • Modals Could
 • Modals May
 • Modal May Exercise
 • Modals Might
 • Modals Will
 • Will Question
 • Modals Shall
 • Modals Have to
 • Modal Verb Exercises
 • Modal Verb Exercises II
 • Modal Verb Exercises III
 • Modal Verb Exercises IV
 • Modal Verb Exercises V
 • Modal Verb Exercises VI
 • Modal Verb Exercises VII
 • Modal Verb Exercises VIII
 • Modal Verb Exercises IX
 • Countable and Uncountable Nouns
 • Countable and Uncountable Nouns II
 • Countable and Uncountable Nouns Exercise
 • Quantifiers a an
 • Quantifiers Much Many
 • Quantifiers How Much - How Many
 • WH Question
 • If Clauses Type 0
 • If Clauses Type 0 Activities
 • If Clauses vs When
 • Future Simple Tense
 • Future Simple Tense Activities
 • Slang
 • Imperatives
 • A1 Kapanış
 • A2'ye Giriş
 • Tenses
 • Present Continuous Tense
 • Time Expressions
 • Present Continuous Tense Question
 • Present Continuous Tense ING
 • Present Continuous Tense
 • Present Continuous Tense
 • Phrasal Verbs
 • Phrasal Verbs Example
 • Phrasal Verbs II
 • Phrasal Verbs III
 • Comperatives
 • Comperatives II
 • Superlavite
 • Superlative Excersice
 • Enough
 • Enoung Excercise
 • Too
 • Too Exercise
 • Modals be Able to
 • Modals be Able to Exercise
 • Question Tags
 • Negative Question Simple Present
 • so vs to
 • Either vs Neither and Agree - Disagree
 • If Clauses
 • If Clauses Type
 • If Clauses Future vs Modal
 • If Clauses Unless
 • Prepostions of Place
 • Prepostions of Place
 • Prepostions of Time
 • Giving Directions
 • Giving Directions Activity
 • Giving Directions Activity II
 • Linking Words
 • Eitheror
 • Neithernor
 • Bothand
 • Exercises Mixed
 • Exercises Mixed II
 • Reflexive Pronouns

Online A1-A2 Seviye İngilizce Kursu Sonunda Hangi Sertifikalar Alınır?

Online A1-A2 Seviye İngilizce Kursu tamamlandıktan sonra aşağıdaki sertifikalar alınır.

 1. Uluslararası Geçerli Sertifika: Online İngilizce Kursu'nun tamamlanmasının ardından katılımcılara uluslararası geçerliliği olan bir eğitim sertifikası verilmektedir. Bu sertifika, katılımcının belirli bir İngilizce seviyesini başarıyla tamamladığını ve temel düzeyde dil becerilerine sahip olduğunu kanıtlar.
 2. Üniversite Onaylı Sertifika: Bu sertifika, öğrencinin üniversite tarafından onaylanmış bir eğitim programını başarıyla tamamladığını ve ilgili düzeyde İngilizce becerilerine sahip olduğunu kanıtlar. Öğrenci bu sertifikayı e-Devlet üzerinden görüntüleyebilir.
 3. Boğaziçi Enstitüsü Onaylı Sertifika: Enstitü onaylı sertifika, katılımcının belirli bir İngilizce seviyesini başarıyla tamamladığını ve Boğaziçi Enstitüsünün standartlarına uygun şekilde İngilizce becerilerine sahip olduğunu gösterir.

Online A1-A2 Seviye İngilizce Kursu Sonunda Sertifika Nasıl Alınır?

Online A1-A2 Seviye İngilizce Kursu sonunda sertifika almak için kişinin final sınavına katılması gerekmektedir. Sınavda başarılı olup gereken puanı alan kursiyerlere sertifika verilmektedir.

Online A1-A2 Seviye İngilizce Kursu sonucunda verilen Boğaziçi Enstitüsü onaylı ve uluslararası geçerliliği olan sertifika, fiziksel olarak kursiyerin adresine gönderilmektedir. Sertifika gönderimi için herhangi bir kargo ücreti talep edilmemektedir. Üniversite onaylı sertifika ise e-Devlet üzerinden yapılan sorgulama sonucunda görüntülenebilmektedir. Sertifikanın e-Devlet sisteminde görüntülenme süresi, sertifikanın hazırlanmasından sonraki 25 gün içerisinde gerçekleşmektedir.

Boğaziçi Enstitüsünde Online A1-A2 Seviye İngilizce Kursu Sertifika Ücreti Ne Kadar?

Boğaziçi Enstitüsünden aldığınız Online A1-A2 Seviye İngilizce Kursu sonunda dijital ya da fiziki sertifika sahibi olmak için ücret ödemeniz gerekmektedir. Fiziki sertifikalarda öğrencilere destek olmak amacıyla kargo ücretsiz bir şekilde ulaştırılmaktadır, öğrencilerden ekstra kargo ücreti talep edilmemektedir.

Sertifika ücreti; belgenin basımı ya da dijital ortamda sunulması için gerekli olan, anlaşmalı olduğumuz üniversitelerin onay, imza ve operasyonel süreçleri için sertifikaya talep ettiği bedellerden oluşmaktadır.

Online A1-A2 Seviye İngilizce Kursu Sonunda Alınan Sertifika Ne İşe Yarar?

Online A1-A2 Seviye İngilizce Kursu sonunda alınan sertifika ile kişi, eğitim boyunca öğrendiklerini belgeleme fırsatı bulur. Özellikle temel düzeyde İngilizce bilgisinin gerektiği iş yerlerinde Online A1-A2 Seviye İngilizce Kursu Sertifikası'na sahip olmak son derece önemlidir.

Bu belge ile kişi, CV'sini zenginleştirmiş olur ve iş başvurularında rakiplerinden daha avantajlı bir konuma gelerek işe alınma olasılığını arttırmış olur. İngilizce bilgisinin ön koşul olarak sunulduğu staj ve eğitim başvurularında da Online A1-A2 Seviye İngilizce Kursu Sertifikası sahibi olmak büyük önem taşır.

Online A1-A2 Seviye İngilizce Kursu Sonunda Uygulanan Sertifika Sınavı Nedir?

Online A1-A2 Seviye İngilizce Kursu sonunda uygulanan sertifika sınavı, kursa katılan öğrencilerin kurs sürecinde öğrendikleri bilgileri değerlendirmek amacıyla yapılan bir sınavdır.

Eğitim sonunda sertifika elde etmek isteyen katılımcıların sınava girmeleri gerekmektedir. Sınav, kurs boyunca öğretilen konulardan oluşan soruları içermektedir ve başarılı bir performans sergileyen katılımcılara sertifika verilir.

Online A1-A2 Seviye İngilizce Kursu Sonunda Sertifika Sınavı Nasıl Yapılır?

Online A1-A2 Seviye İngilizce Kursu sonunda sertifika sınavı, Boğaziçi Enstitüsünün öğrenci paneli üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle sınava girecek kişilerin aktif bir internet bağlantısı olan bir akıllı telefon veya bilgisayara sahip olmaları gerekmektedir.

Sertifika sınavı, kurs programının tamamlanmasının ardından yapılır. Sınavda, kurs süresince öğretilen konulardan sorular yer almaktadır ve dikkatli bir şekilde dersleri takip eden katılımcılar için zorluk teşkil etmemektedir. Sınav çoktan seçmeli bir yapıya sahiptir ve katılımcının A1-A2 seviyesine ulaşma düzeyini ölçmek amacıyla düzenlenmektedir. Sınavı başarıyla tamamlayan katılımcılar sertifika alma hakkı kazanmaktadır.

Kurs İçeriği


Kurum

Boğaziçi Enstitüsü

Boğaziçi Enstitüsü

 • 4.68 Eğitimci Puanı

  [email protected]

  Eğitim Hayallerinizi Gerçekleştirir

  Eğitim Değerlendirmesi : 4.68 Puan
  Toplam : 78 Yorum

  • %86
  • %5
  • %3
  • %4
  • %3
  4.68

  Eğitim Puanı

  Eğitim Değerlendirmesi : 4.68 Puan
  Toplam : 78 Yorum
  • %86
  • %5
  • %3
  • %4
  • %3

  {{dil.yorumlar}}

  {{yrm.yazar}}

  {{yrm.baslik}}

  {{yrm.yorum}}

  Boğaziçi Enstitüsü : {{yrm.cevap}}
  {{dil.yorum_ekle}}

  • {{dil.oylama_sorusu}}   • Çok
    Kötü

   • Kötü

   • Orta

   • İyi

   • Çok İyi
    1,490.00 TL
  990.00 TL