Acele et! İş fırsatı sunan üniversite sertifikalı eğitimlere indirimli kaydol!
2022-01-23T00:00

Sizi, yeteneklerinizi keşfedeceğiniz bir yolculuğa davet ediyoruz. Bu yolculukta kendinizi tanıyacaksınız. Potansiyelinizi keşfedeceksiniz. Böylelikle geleceğinizi daha sağlam temeller üzerine kuracaksınız. Nasıl mı? Öğrenci Koçluğu eğitimi ile. Alanında uzman eğitmenimizin hazırladığı Öğrenci Koçluğu eğitimimiz, güncel uygulamaları ve yeni bilgileri içeren, alanının en kapsamlı eğitimi. Gelin; başarının, özgüvenin ve mutluluğun temellerini birlikte atalım.

Bu eğitimden hem öğrenciler hem de öğrenci koçu olmak isteyen faydalanabilir.

Bu eğitimle;

 • Öğrenci koçluğunun teorik, pratik ve psikolojik tüm detaylarını bu eğimde bulacaksınız.
 • İçsel potansiyellerinizi içsel yolculuğunuz ile keşfedeceksiniz.
 • Stres yönetimi ve hedefleri gerçekleştirmek için yapmanız gerekenleri öğreneceksiniz.
 • Doğru hedefleme ve doğru yol kullanımını öğreneceksiniz.
 • Geleceğiniz için harekete geçin. Küçük bir adımla büyük yol alın. Eğitimimize gelin. 

Öğrenci Koçluğu Sertifikalı Eğitim Programı ve Kursu İçeriği ve Fiyatları

Öğrenci Koçluğu Sertifikalı Eğitim Programı, öğrenim gören kişilerin hedeflerine daha etkin ve verimli şekilde ulaşmalarını sağlayacak olan stratejilerin nasıl sunulacağı, öğrencinin akademik yol haritasının doğru bir çerçevede nasıl ilerleyeceğini bilen ve bu konularda öğrencilere danışmanlık sağlayabilecek bireyler olma yolunda bir ders sürecidir.

Öğrenci Koçluğu Sertifikalı Eğitim Programına, özellikle öğretmen, eğitim kurumlarında yöneticilik,  psikoloji, rehberlik, eğitmenlik ve psikolojik danışmanlık görevini üstlenen ya da bu görevlere aday olmayı hedefleyen kişiler katılmaktadır.

Öğrenci Koçluğu Sertifikalı Eğitim Programı dersleri sayesinde ilgili meslek gruplarından katılımcılar, danışanları olan öğrencilere akademide daha sağlam ve emin adımlarla ilerleme bağlamında nitelikli kişi olma fırsatı sunmaktadır.

Öğrenci Koçluğu Sertifikalı Eğitim Programı Nedir?

Öğrenci Koçluğu Sertifikalı Eğitim Programı, öğrencilerin sosyal ve akademik gelişimini doğru hedefe ilerlemesi konusunda öğrencilere danışman olacak yetkinliğe sahip kişiler yetiştiren ve öğrenciler ile etkin iletişim kurabilen bireylere ayrıntılı bilgi sunan bir nitelik taşımaktadır.

Öğrenci Koçluğu Sertifikalı Eğitim Programı, online ders olarak verilmektedir. Öğrenci Koçluğu Sertifikalı Eğitim Programı için gerekli materyaller, online kursa bağlanabilen bir cihazdır.

Öğrenci Koçluğu Sertifikalı Eğitim Programının Amacı Nedir?

Öğrenci Koçluğu Sertifikalı Eğitim Programının amacı,  öğrencilerin eğitim hayatları boyunca duydukları kaygı problemini etkin ve doğru akademik planlama becerileri ile çözüme ulaştıracak olan rehberlik, eğitmenlik, eğitim danışmanlığı gibi alanlarda görev almak isteyen bireylere derinlemesine bilgi sunulmasıdır.

Öğrenci Koçluğu Sertifikalı Eğitim Programı, sınav ve sınav çeşitlerinin daha da girift hale geldiği ve öğrencilerin çoğunlukla bir yol göstericiye ihtiyaç duydukları çağda, bu alanda çalışmak isteyen bireylere öğrencilerle olan iletişimleri, akademik gelişim stratejileri hakkında birçok bilgiye ulaşmalarını sağlamakta ve kişileri işe alım süreçlerinde daha avantajlı kılmaktadır.

Öğrenci Koçluğu Sertifikalı Eğitim Programına Katılma Koşulları Nelerdir?

Öğrenci Koçluğu Sertifikalı Eğitim Programına katılabilmek için özel koşullar şunlardır;

 • Psikolojik danışmanlık ve destek sağlayabilme görevlerini üstlenmiş ya da bu görevleri almak için istekli bireyler olmak.
 • Dezavantajlı psikososyal durumlara sahip bireylerle iletişim bilgisi ve yetkinliğine sahip olmak.
 • İyi bir iletişim becerisine sahip olmak.

Öğrenci Koçluğu Sertifikalı Eğitim Programı Kimler İçindir?

Öğrenci Koçluğu Sertifikalı Eğitim Programı şu kişiler için uygundur;

 • Eğitim kurumu yöneticileri,
 • Öğrenci koçu ve danışmanlık eğitimi hizmeti vermek isteyenler,
 • Eğitimine Öğrencilerin hedef belirleme ve başarıya ulaşmasına yardımcı olmak isteyenler,
 • Öğrenciye yol haritası belirlemek ve fayda sağlamak isteyenler,
 • Öğrenci ile iletişimi güçlü profesyonel koçluk yapmak isteyenler,
 • Öğrenci Ebeveynleri,
 • Psikiyatrlar,
 • Psikologlar,
 • Psikolojik Danışmanlar,
 • Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında görev yapanlar,
 • Aile Danışmanları,
 • Pedagoglar,
 • Özel Eğitim Uzmanları,
 • Sosyal Hizmet Uzmanları,
 • Sınıf Öğretmenleri,
 • Okul Öncesi Mezunları,
 • Çocuk Gelişim Uzmanları,
 • Sosyologlar,
 • Yukarıda belirtilen alanlarda halen eğitim görmekte olanlar.

Öğrenci Koçluğu Sertifikalı Eğitim Programına Katılanlar Neler Öğrenir?

Öğrenci Koçluğu Sertifikalı Eğitim Programına katılanlar şunları öğrenir;

 • Bireylerle etkin iletişime geçme becerisi.
 • Eğitim süreçleri hakkında verimliliğe dayalı plan sunma becerisi.
 • Kaygı ve kaygı yönetimi alanında farkındalık.
 • Özgüven kazandırabilmek için yapılabilecek unsurların öğrenilmesi.
 • Kişisel gelişimin keşfedilmesi ve üzerine çalışılması.

Öğrenci Koçluğu Sertifikalı Eğitim Programı Ders İçeriği ve Konu Başlıkları Nelerdir?

Öğrenci Koçluğu Sertifikalı Eğitim Programı ders içeriği ve konu başlıkları şunlardır;

 • Öğrenci Koçluğuna Giriş
 • Öğrenci Koçluğu Süreci ve Sistemi
 • Öğrenci Koçluğu Genel Bilgiler 1-2
 • Öğrenci Koçluğunun Özellikleri ve Çalışma Alanları
 • Koçluk Kavramı ve Becerileri
 • Profesyonel Koçluk
 • Öğrenci Danışmanlığı Bilgi Formu
 • Öğretmenin Nitelikleri
 • Eğitim Sistemleri ve Eğitim Sistemleri Karşılaştırmaları
 • Temel İletişim Süreçleri
 • İletişim Kanalları ve İletişimin Boyutları
 • İletişim Etkinlikleri ve İletişim Engelleri
 • Engelleyici İfadeler
 • Saygı
 • Amaç ve Hedef ve Vizyon Belirleme
 • Amaç Belirleme Etkinlikleri
 • Öğrenci Koçluğu Temel Becerileri
 • Danışanı Yönlendirme
 • Sorun Çözme ve Sonlandırma Planı
 • Fiziksel Ortam
 • Soru Sorma Becerisi ve Özetleme
 • Akılcı Düşünce ve Kriz Döneminde Yapılması Gerekenler
 • Çatışma ve Çatışma Çözme Stratejileri
 • Kişilik ve Kişilik Kuramları
 • Ergenlik Süreci ve Ergenlik Check Up
 • Ergenlikte Öz Bakım ve Gençlerin Ruhsal Özellikleri
 • Kimlik Arayışı ve Öğrenme
 • Aile İçi İletişim ve Anne Baba Tutumları Ölçeği
 • Beynin İşleyişi ve Hafıza
 • Dikkat Dağınıklığı ve Hiperaktivite
 • İlaçların Etki Mekanizması
 • Sorumluluk Bilinci ve Etkinlikleri
 • Çalışma Ortamı, Teknikleri ve Motivasyon Teknikleri
 • Çalışma Davranışları Değerlendirme Ölçeği
 • Ders Çalışma Program Aşamaları
 • Öğrenme Stilleri envanteri
 • Sınav Kaygısı ve Sınav Kaygısı Ölçeği
 • Pozitif Düşünce ve Zaman Kavramı
 • Çalışma Stratejileri
 • Test Çözme Teknikleri
 • Etkin Okuma ve Not Tutma
 • Göz Egzersizi ve Video
 • Model Uygulaması
 • Sınav Sistemi
 • Y Kuşağı Bölümü 1-2
 • Bireyi Tanımanın Önemi ve Gerekliliği
 • Zekâ, Zekâ Kuramı ve Zekâyı Etkileyen Etmenler
 • Mantıksal, Matematiksel Zekâ
 • İçsel Zekâ, Çoklu Zekâ Kuramı ve Müziksel Ritmik Zekâ
 • Çocukları Tanıma Teknikleri
 • Sosyal Bilişsel Yaklaşımlar
 • Kariyer Gelişimini Etkileyen Faktörler
 • İlgi ve Yetenek Alanları
 • Meslek ve Meslek Değerleri
 • Aile
 • Bireyi Tanımada Temel İlke, Anlayış ve Stiller
 • Öğrenci Tanıma
 • Kendini Keşfetmek, Ben Kavramı ve Otobiyografi
 • Ev Ziyaretleri ve Değerler
 • Amalar, Hırs, Hız ve Kelimeler
 • Sırtımızda Taşıdıklarımız
 • Atılganlık ve Takım Çalışması ve Takım Olmak
 • Öfke ve Çözümler
 • Problem Çözme Teknikleri

Öğrenci Koçluğu Sertifikalı Eğitim Programı Tanıtımı

Öğrenci Koçluğu Sertifikalı Eğitim Programı, katılımcılara akademik düzlemde kişileri hedeflerine kaygısız ve verimli yoldan ulaştırabilecek teknik ve psikolojik olguların öğretileceği bir programdır.  Öğrenci Koçluğu Sertifikalı Eğitim Programı, bireylerin eğitimsel süreçlerinde önlerine çıkabilecek olan kaygısal sorunlara ve oluşabilecek problemlere çözüm yöntemi sunma niteliği taşımaktadır.

İstanbul Boğaziçi Enstitüsü, birçok alanda uzman kadrosuyla örgün ve çevrimiçi sertifikalı eğitim olanakları sağlayan bir kurumdur. İstanbul Boğaziçi Enstitüsü, Öğrenci Koçluğu Sertifikalı Eğitim Programı Kursunu online dersler halinde vermekte olup, sağladığı altyapı ile katılımcılara istedikleri yerde istedikleri cihaz ile derse bağlanma fırsatı tanımaktadır.

Öğrenci Koçluğu Sertifikalı Eğitim Programı Videoları Nedir?

Öğrenci Koçluğu Sertifikalı Eğitim Programı videoları, katılımcılara öğrencilere yol gösterici olmak için eğitim ve rehberlik hakkında temel bilgilerin sağlandığı ders içeriklerinin dijital ders kaynağına dönüştürülmesidir. 

Öğrenci Koçluğu Sertifikalı Eğitim Programı ders videolarının amacı, eğitime katılan bireylere danışanlarına sunabilecek oldukları akademik psikolojik ve stratejik danışmanlık konusundaki verilerin, dijital ortamda sürekliliği sağlanılarak kişilerin ders kaynaklarına erişimini kolaylaştırmaktır.

Öğrenci Koçluğu Sertifikalı Kursunun Ders Notları Nedir?

Öğrenci Koçluğu Sertifikalı kursunun ders notları, online platformda yayınlanan ders videolarıdır. Ders videoları, katılımcıya bilgiye görsel ve işitsel olarak da sunarak öğrenci koçluğu dersleri temelinde, danışmanlık teknikleri hakkında bilginin en kalıcı şekilde aktarılmasını sağlamaktadır.

Öğrenci Koçluğu Sertifikalı Eğitim Programında Ders Notları Paylaşılır mı?

Öğrenci Koçluğu Sertifikalı Eğitim Programının ders notları, İstanbul Boğaziçi Enstitüsü tarafından paylaşılmaktadır.

Öğrenci Koçluğu Sertifikalı Eğitim Programında Canlı Dersler Nedir?

Öğrenci Koçluğu Sertifikalı Eğitim Programında canlı dersler, Öğrenci Koçluğu Sertifikalı Eğitim Programı alanında belirlenmiş olan temel derslerin online platform üzerinden işlenmesini ifade etmektedir. Katılımcılar derslere online eğitimi destekleyen cihazlarından katılım sağlayabilmektedirler.

Öğrenci Koçluğu Sertifikalı Eğitim Programı Canlı Ders İçerir mi?

Öğrenci Koçluğu Sertifikalı Eğitim Programı, İstanbul Boğaziçi Enstitüsünde tamamen video içerik şeklindedir.

Öğrenci Koçluğu Sertifikalı Eğitim Programı İçin Sertifika Sınavı Nedir?

Öğrenci Koçluğu Sertifikalı Eğitim Programı için sertifika sınavı, ilgili eğitimin derslerinde verilen bilgiler hakkında katılımcının sertifika sahibi olabilmesi için yeterlilik sahibi olup olmadığını ölçme yöntemidir. Sınav, Öğrenci Koçluğu Sertifikalı Eğitim Programı sırasında sağlanan bilgileri özümseyen katılımcı için zorluk içermemektedir.

Öğrenci Koçluğu Sertifikalı Eğitim Programı Sonunda Sertifika Sınavı Nasıl Yapılır?

Öğrenci Koçluğu Sertifikalı Eğitim Programı sonunda sertifika sınavı, İstanbul Boğaziçi Enstitüsü tarafından online olarak internet ortamında gerçekleştirilmektedir.

Öğrenci Koçluğu Eğitim Programı sertifikasına sahip olmak katılımcıya, eğitim kurumlarında ve özel kurslarda, danışmanlık firmalarında talebi son dönemlerde oldukça artan öğrenci ve eğitim danışmanlığı hizmeti konusunda profesyonel yaşama dâhil olmalarına katkı sağlamaktadır.

Öğrenci Koçluğu Sertifikalı Eğitim Programı Hangi Şehirlerde Verilir?

Öğrenci Koçluğu Sertifikalı Eğitim Programı, İstanbul Boğaziçi Enstitüsü tarafından online şeklinde verilmektedir. Katılımcılar ülkenin dört bir yanından eğitime katılım sağlayabilmektedirler.

Öğrenci Koçluğu Sertifikalı Eğitim Programı Hediye Edilebilir mi?

Öğrenci Koçluğu Sertifikalı Eğitim Programı, kursu sağlayan çoğu kurumda hediye edilememektedir. İstanbul Boğaziçi Enstitüsünde Öğrenci Koçluğu Sertifikalı Eğitim Programını hediye etmek istediğiniz kişi yerine satın alarak güzel bir hediye olanağı yaratabilmektesiniz.

Öğrenci Koçluğu Sertifikalı Eğitim Programı İçin En İyi Kitaplar Nelerdir?

Öğrenci Koçluğu Sertifikalı Eğitim Programı için en iyi kitaplar şunlardır;

 • Öğrenci Koçluğu- İsmail Öz
 • Öğrenci Koçum ve Karesi- Veysel Akto
 • Sen Aradığım Eğitim Koçu Değilsin- Mustafa Önül
 • Koçluğun Bilimsel Temelleri- Metin Ocak
 • Tanıştırayım Koçluk- Salon Yayınları
 • İşte Yaşam Koçluğu- Berna Turna Kara

Belirtilen kitaplar arasında İsmail Öz’ün Öğrenci Koçluğu kitabı Öğrenci Koçluğu Sertifikalı Eğitim Programına katılan kişiler için kılavuz olma niteliği taşımasıyla önem taşırken;  Mustafa Önül’ün Sen Aradığım Eğitim Koçu Değilsin isimli kitabı Öğrenci Koçluğu hakkında gündelik yaşamdan örnekler sunmaktadır.

Öğrenci Koçluğu Sertifikalı Eğitim Programı Derslerinin Zorluk Derecesi Nedir?

Öğrenci Koçluğu Sertifikalı Eğitim Programı dersleri, zor olarak nitelendirilmemektedir. Derse zamanında ve düzenli katılan her katılımcı dersleri kolaylıkla tamamlayabilmektedir.

Öğrenci Koçluğu Sertifikalı Eğitim Programı Almak İçin Üniversitede Hangi Bölüme Gidilmelidir?

 Öğrenci Koçluğu Sertifikalı Eğitim Programı almak için üniversitelerin Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık Rehberlik, Sosyoloji, Sosyal Hizmet, Çocuk Gelişimi bölümlerine gidilebilir. Yükseköğretim Kurumlarının Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık Rehberlik, Sosyoloji, Sosyal Hizmet, Çocuk Gelişimi bölümleri Öğrenci Koçluğu alanında eğitimi seçmeli ders olarak sağlamaktadır.

Öğrenci Koçluğu Sertifikalı Eğitim Programı Bitirenler İçin İş İmkânları Nelerdir?

Öğrenci Koçluğu Sertifikalı Eğitim Programını bitiren kişiler, öğrenci koçu eğitim merkezi yöneticisi, birebir öğrenci koçu eğitim danışmanı, özel okullarda öğrenci koçu danışanı olarak, etüt merkezlerinde ve halk eğitim merkezlerinde çalışabilirler.

Öğrenci Koçluğu Sertifikalı Eğitim Programı sayesinde henüz danışmanlık ve rehberlik düzleminde bir meslekte görev yapmak adına eğitim alan kişiler, Öğrenci Koçluğu gibi bir alanda yetkinlik sahibi olarak başvurmayı hedefledikleri iş fırsatlarına daha kolay ulaşacaklardır.

Öğrenci Koçluğu Sertifikalı Eğitim Programı Eğitmenleri Kimlerdir?

İstanbul Boğaziçi Enstitüsünde Öğrenci Koçluğu Sertifikalı Eğitim Programı veren eğitmen Habibe Paşalı’dır.

Öğrenci Koçluğu Sertifikalı Eğitim Programı Özel Dersleri Nasıldır?

Öğrenci Koçluğu Sertifikalı Eğitim Programı dâhilinde özel ders bulunmamaktadır.

Öğrenci Koçluğu Eğitim Programı Sonunda Sertifika Verilir mi?

Öğrenci Koçluğu Eğitim Programı sonunda katılımcılara sertifika verilmektedir. Öğrenci Koçluğu Eğitim Programı sertifikası, katılımcılara eğitim dâhilinde derslere düzenli katılım sağlamaları ve eğitim sonucunda konu hakkında yeterliliğe ulaşmaları dâhilinde verilen, katılımcıların yeterliliklerini tasdikleyen bir belgedir.

Öğrenci Koçluğu Sertifikalı Eğitim Programı Yorumları Nasıldır?

Öğrenci Koçluğu Sertifikalı Eğitim Programı yorumları, katılımcıların eğitimi tamamladıktan sonra geri dönüşlerini içermektedir.

Öğrenci Koçluğu Sertifikalı Eğitim Programına katılımcılar tarafından dile getirilen dönütler arasında kişilerin memnuniyetleri İstanbul Boğaziçi Enstitüsü sayesinde, Öğrenci Koçluğu Sertifikalı Eğitim Programına dair piyasa ücretlerinden daha uygun bir ücret karşılığında daha verimli bir ders süreci geçirmiş olmaları konusunda dile getirilmiştir. Katılımcılar yaşamsal yoğunlukları arasında derse her an her cihazdan bağlanma olanaklarına sahip oldukları için memnuniyet duymuşlardır. Öğrenci Koçluğu, rehberlik ve danışmanlık alanında profesyonel uzmanlardan ders alabilmeleri konusunda mutlu geri dönüşler yapmışlardır.

 

Kurum

Boğaziçi Enstitüsü

Boğaziçi Enstitüsü

 • 5.00 Eğitimci Puanı

  info@istanbulbogazicienstitu.com

  Eğitim Hayallerinizi Gerçekleştirir

  Eğitim Değerlendirmesi : 5.00 Puan
  Toplam : 1 Yorum

  • %100
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  5.00

  Eğitim Puanı

  Eğitim Değerlendirmesi : 5.00 Puan
  Toplam : 1 Yorum
  • %100
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

  {{dil.yorumlar}}

  {{yrm.yazar}}

  {{yrm.baslik}}

  {{yrm.yorum}}

  Boğaziçi Enstitüsü : {{yrm.cevap}}
  {{dil.yorum_ekle}}

  • {{dil.oylama_sorusu}}

    699.00 TL
  499.00 TL