Genel Muhasebe Kursu, genel muhasebe uygulamalarına ilişkin bilgi edinmek ve bu alanda kendini geliştirmek isteyen bireylere yönelik düzenlenmiş bir online eğitim programıdır.

Genel Muhasebe Kursu, online muhasebe kursu formatında düzenlendiği için kişinin zaman ve mekan sınırlılığı yaşamadan genel muhasebe alanını öğrenmesini sağlar. Böylece çalışan ya da öğrenci olduğu fark etmeksizin herkes genel muhasebe derslerini rahatlıkla alabilir ve bu alanda bilgi birikimini genişletebilir.

Genel Muhasebe Kursu ile şunları öğreneceksiniz:

 • Muhasebe kavramının tanımını,
 • Genel muhasebe ve ön muhasebe arasındaki farkları,
 • İşletmelerin yasal yükümlülüklerini,
 • Muhasebe alanında kullanılan belgeleri ve defterleri,
 • Muhasebe alanında kullanılan belgeleri kaybetme durumunda yapılabilecekleri,
 • Muhasebe alanında kullanılan fatura ve fatura yerine sayılan belgeleri,
 • En çok kullanılan muhasebe programlarını ve işlevlerini.

Genel Muhasebe Kursu Nedir?

Genel Muhasebe Kursu, genel muhasebe alanında bilgi sahibi olmak isteyen kişilere yönelik hazırlanan bir online eğitimdir.

Genel Muhasebe Kursu sayesinde kişi genel muhasebe uygulamalarının nasıl yapıldığını, genel muhasebenin hangi işlemleri kapsadığını öğrenmiş olur. Ayrıca Genel Muhasebe Kursu online muhasebe kursu şeklinde düzenlenir. Böylece eğitimi alan kişiler, dilediği zaman derslere katılabilir ve dersleri kendi öğrenme hızına uygun bir şekilde öğrenebilir.

Eğitim bitiminde katılımcılara öğrendiklerini belgelemesi için üç adet sertifika da verilmektedir. Bu sayede genel muhasebe alanında çalışmak isteyen kişiler hedefine ulaşmakta ve yeni bir meslek sahibi olmaktadır.

Genel Muhasebe Kursu’na Kimler Katılabilir?

Genel Muhasebe Kursu’na şu kişiler katılabilir:

 • Genel muhasebe alanında bilgi sahibi olmak isteyenler,
 • Muhasebe alanındaki bilgi birikimini arttırmak isteyen kişiler,
 • Genel muhasebe alanında iş sahibi olmak isteyen kişiler.

Genel Muhasebe Kursu’na Katılmak için Neler Gereklidir?

Genel Muhasebe Kursu’na katılmak için şunlar gereklidir:

 • Kursa katılmak için kişinin bir bilgisayara ya da telefona ihtiyacı vardır.
 • Eğitime katılacak olan kişi, ilgili teknolojik aletleri kullanmayı bilmelidir.
 • Dersler online muhasebe kursu formatında yapıldığından internet bağlantısının güçlü ve aktif olması gerekir.

Genel Muhasebe Kursu Dersleri Nasıl Gerçekleştirilmektedir?

Genel Muhasebe Kursu, Boğaziçi Enstitüsünde online eğitim modeline uygun bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Kurs dersleri, genel muhasebe uygulamalarına ilişkin yetkin bir akademisyen eşliğinde online ortamda yürütülmektedir. Dersler, önceden çekilen ve yayıma hazır hale getirilen videolardan oluşmaktadır.

Kursun online muhasebe kursu formatında düzenlenmesi, öğrencilerin dersleri istediği zaman ve bulunduğu mekan fark etmeden öğrenmesini sağlar. Böylece genel muhasebe alanında kendini geliştirmek isteyen kişilere daha esnek bir öğrenme fırsatı yaratılmış olur. 

Genel Muhasebe Kursu Ders Konu Başlıkları Nelerdir?

Genel Muhasebe Kursu ders konu başlıkları şunlardır:

 • İşletme Nedir? 
 • İşletmelerin Toplum için Önemi Nedir?
 • İşletmelerin Amacı Nedir?
 • İşletme Bileşenleri Nelerdir?
 • İşletme Çevresi
 • Muhasebenin Tanımı, Önemi ve Görevleri
 • Muhasebenin Temel İlkeleri (Kavramları)
 • Muhasebede Dosya ve Evrak Düzeni
 • Muhasebede Arşiv ve e-Arşiv
 • Muhasebe Türleri
 • Ön Muhasebe Nedir?
 • Ön Muhasebe ile Genel Muhasebe Arasındaki Farklar Nelerdir? 
 • Hizmet-Alım Satım ve Üretim İşletmelerinin Muhasebesel Farklılıkları
 • Gider Olarak Gösterilemeyen Şirket Harcamaları
 • Her Gider Kaleminin Muhasebe Kayıtlarına Etkisi
 • İşletme ile Muhasebenin Bağlantısı Nasıldır?
 • Muhasebe Paket Programları
 • Temel Muhasebe Eşitliği ve Çift Taraflı Kayıt Sistemi
 • Hesap Dönemleri
 • Hesap Kavramı ve Hesap Hiyerarşisi
 • Madde ve Türleri
 • Yazar Kasa, Z Raporu ve Pos Kullanımları
 • Fatura ve Fatura Yerine Geçen Belgeler
 • Açık ve Kapalı Fatura Arasındaki Farklar Nelerdir?
 • Cari Hesaplar ve Kapamaları
 • Yasal Defterler Nelerdir?
 • Defter ve Belgelerin Teslimi 
 • Defter ve Belgelerin İbrazı Farkları
 • Defter ve Belgelerin Kaybı Halinde Neler Yapılabilir?
 • Vergi Dairesi, SGK, Ticaret Odası ile İşletmelerin Yasal İlişkileri
 • İşe Başlama Bildirimleri
 • Personel SGK İşe Giriş Bildirimleri
 • Şirket Kuruluşları
 • Mükellefin Ödevleri
 • Beyannameler ve Türleri
 • Gelir Vergisi
 • Kurumlar Vergisi
 • KDV
 • Stopaj Beyannamesi
 • Türkiye’de Uygulanan Muhasebe Sistemleri ve TDHP
 • 3568 Sayılı SMMM ve YMMM Meslek Kanunu
 • Temel Mali Tablolar ve Unsurlarına Genel Bakış
 • Bilanço
 • Gelir Tablosu
 • Özel Kod
 • Özel Koda Girmek Ne Demektir?
 • Çalıştığınız Firmanın Özel Koda Girdiğini Nasıl Anlarsınız?
 • Özel Koddan Çıkmak için Neler Yapılmalı?
 • Karşıt İnceleme Nedir?
 • Karşıt İncelemelerde Nelere Dikkat Etmek Gerekir?
 • BA/BS Formları Nedir?
 • Denetim
 • Kıymetli Evraklar
 • Bono (Senet)
 • Çek
 • Poliçe
 • Hesaplama Pratikleri
 • KDV Hariç ve KDV Dahil Nasıl Hesaplanır?
 • Kâr Oranı Nasıl Hesaplanır?
 • Satış Fiyatı Nasıl Hesaplanır?
 • Kâr İlaveli Satış Fiyatı Nasıl Hesaplanır?
 • Kâr Marjı Hesaplaması
 • Logo GO 3 Demo Kurulumu
 • Firma Tanımlama ve Kullanıcı Oluşturma
 • Kayıt Numarası Oluşturma
 • Cari Hesap Kartı Oluşturma
 • Cari Hesap Grup Şirketi Oluşturma
 • Kasa ve Kasa Açılış Fişi Oluşturma
 • Banka Hesabı Oluşturma ve Açılış Fişi Oluşturma
 • Stok Kartı Oluşturma ve Excelden Toplu Stok Kartı Yükleme
 • Alınan Hizmet Kartı Oluşturma
 • Verilen Hizmet Kartı Oluşturma
 • Ödeme Tahsilat Planı Oluşturma
 • Masaüstü Oluşturma ve Özelleştirme
 • Modüllerin Kolonlarını Düzenlemek ve Verileri Excele Aktarmak
 • Muhasebe Bağlantı Kodlarının Ayarlanması
 • Muhasebeleştirme İşlemleri - Manuel ve Otomatik Muhasebeleştirme
 • Kasadan Fatura Girişi
 • Nakit Ödeme Girişi
 • Nakit Ödeme Çıkışı
 • Kasadan Bankaya Para Girişi ve Çıkışı
 • Kasa Durum Raporu
 • Gelen Havale-EFT
 • Gönderilen Havale-EFT
 • Banka Virman İşlemi ve Vadeli Hesap Açılışı
 • Banka İşlem Fişi
 • Dövizli İşlemler
 • Banka Durum Raporu
 • Malzeme Sayımı
 • Malzeme Hareket Aktarımı
 • Malzeme Ambar Transferi
 • Malzeme Fiyat Fiyatlandırma (Excel Toplu Fiyat Yükleme)
 • Cost İşlemi - Kar/Zarar Durumu
 • Alınan Hizmet Faturası Girişi
 • Sipariş Oluşturma İrsaliye Oluşturma ve Faturalandırma
 • Parçalı İrsaliye ve Satın Alma İrsaliye Oluşturma
 • Dövizli ve Konsinye Fatura Girişi
 • Verilen Hizmet Faturası Düzenleme
 • Toptan Satış Faturası Oluşturma
 • Satış İrsaliye ve Fatura Oluşturma
 • Satış Siparişi İrsaliyesi ve Fatura Oluşturma
 • İndirimli Fatura Oluşturma
 • Satış Fiyat Farkı Oluşturma
 • Dövizli Fatura Oluşturma
 • Satıştan İade Faturası Düzenleme
 • Çek Girişi
 • Çek Çıkışı
 • Cari Hesap Dekont Kaydı
 • Hesaplar Arası Virman Kaydı
 • Cari Hesap Kart Aktarımı
 • Envanter Raporu
 • Satın Alma Fatura Dökümü Raporu

Genel Muhasebe Kursu’nda Ders Kaynakları Nelerdir?

Genel Muhasebe Kursu’nda ders kaynakları, genel muhasebe uygulamalarına ilişkin uzmanlık kazanmış bir eğitmen ile önceden çekilen videolardır. Bu ders videoları, Boğaziçi Enstitüsünün paneline eklenmekte ve eğitime kaydolan kişiler istediği zaman videolara kendi öğrenci paneli üzerinden erişim sağlayabilmektedir.

Genel Muhasebe Kursu Sonunda Hangi Sertifikalar Alınır?

Genel Muhasebe Kursu sonunda katılımcılar şu sertifikaları almaktadır:

 • Enstitü onaylı eğitim sertifikası
 • Üniversite onaylı eğitim sertifikası
 • Uluslararası geçerli eğitim sertifikası

Genel Muhasebe Kursu Sonunda Sertifika Nasıl Alınır?

Genel Muhasebe Kursu sonunda sertifika almak için kişinin sınava girmesi gerekmektedir. Sınavda başarılı olan kişiler, sertifika alma hakkı elde etmektedir.

Eğitim bitiminde verilen Boğaziçi Enstitüsü onaylı ve uluslararası geçerliliği olan sertifika, kişinin adresine fiziki olarak gönderilmektedir. Sertifika gönderimi için kargo ücreti talep edilmemektedir. Üniversite onaylı sertifika ise e-Devlet üzerinden yapılacak sorgulama işlemi sonucunda görüntülenmektedir. Sertifikanın e-Devlet sisteminde görülme süresi ise sertifikanın hazırlanmasından sonraki 10 iş günü içinde gelişmektedir. Bu süre, dönemsel yoğunluğa göre değişebilmektedir.

Boğaziçi Enstitüsünde Genel Muhasebe Kursu Sertifika Ücreti Ne Kadar?

Boğaziçi Enstitüsünden aldığınız Genel Muhasebe Kursu sonunda dijital ya da fiziki sertifika sahibi olmak için ücret ödemeniz gerekmektedir. Fiziki sertifikalarda öğrencilere destek olmak amacıyla kargo ücretsiz bir şekilde ulaştırılmaktadır, öğrencilerden ekstra kargo ücreti talep edilmemektedir.

Sertifika ücreti; belgenin basımı ya da dijital ortamda sunulması için gerekli olan, anlaşmalı olduğumuz üniversitelerin onay, imza ve operasyonel süreçleri için sertifikaya talep ettiği bedellerden oluşmaktadır.

Genel Muhasebe Kursu Sonunda Alınan Sertifika Ne İşe Yarar?

Genel Muhasebe Kursu sonunda alınan sertifika ile kişi, genel muhasebe uygulamalarına ilişkin bilgi sahibi olduğunu ve bu mesleği yapabildiğini kanıtlama fırsatı bulur. Böylece iş başvurularında önde olmak ve genel muhasebe alanında kariyer kurmak mümkün hale gelir.

Eğitim bittikten sonra alınan sertifikalardan biri uluslararası alanda da geçerlidir. Dolayısıyla kişi, genel muhasebe alanında yurt dışında da kendine bir kariyer bulabilir, yurt dışında yaptığı iş başvurularından da onay alabilir. Böylece genel muhasebe alanında çalışan diğer kişilere göre daha avantajlı olunur.

Genel Muhasebe Kursu Sonunda Uygulanan Sertifika Sınavı Nedir?

Genel Muhasebe Kursu sonunda uygulanan sertifika sınavı, kişinin kurs boyunca anlatılan bilgileri ne ölçüde öğrendiğini belirlemek için uygulanan bir yöntemdir.

Eğitim bittikten sonra sertifika almak isteyen öğrenciler sertifika sınavına girmelidir. Kurs sonunda sertifika sınavına girip sınavı geçen kişiler üç adet sertifika alarak yetkinliklerini belgelemekte ve bu mesleği yapabildiklerini kanıtlamaktadır.

Genel Muhasebe Kursu Sonunda Sertifika Sınavı Nasıl Yapılır?

Genel Muhasebe Kursu sonunda sertifika sınavı, çevrim içi yani online ortamda düzenlenir. Genel Muhasebe Kursu derslerini bitiren kişiler sınava Boğaziçi Enstitüsündeki öğrenci panelleri üzerinden girmekte ve soruları belirlenen süre içerisinde çözmektedir.

Genel Muhasebe Kursu sertifika sınavı soruları çoktan seçmelidir ve yalnızca kursta anlatılan bilgilere yönelik hazırlanmıştır. Sınavı geçen kişiler, hem yurt içinde hem de yurt dışında geçerli sertifika alarak genel muhasebe alanında belli bir yetkinliğe sahip olduğunu kanıtlamaktadır.

Genel Muhasebe Nedir?

Genel muhasebe, bir işletmenin her türlü mali faaliyetlerini kontrol etmek, takip etmek, kaydetmek ve analiz etmektir. Genel muhasebe, ön muhasebeden farklı olarak daha büyük çaptaki muhasebe uygulamalarını içerir.

Genel muhasebe, işletmenin bütün mali faaliyetleriyle ilgilenen bir alandır. Genel muhasebe oldukça kapsamlı bir alandır bu yüzden bu alanda çalışan kişilerin mutlaka genel muhasebe alanında eğitim alması gerekir.

Genel Muhasebe Neleri Kapsar?

Genel muhasebe şu alanları kapsar:

 • Fatura işlemlerini takip etmek
 • İşletmeye ait varlıklara ilişkin işlemleri takip etmek
 • Borç takibi yapmak
 • İşletmenin genel durumunu takip ve analiz etmek
 • Müşterilerin finansal işlemlerine ilişkin takip yapmak
 • İşletmenin mali faaliyetlerine ilişkin kayıt ve rapor tutmak
 • İşletmenin mali faaliyetlerine ilişkin hazırlanan raporları kontrol etmek

Genel Muhasebe Elemanı Nasıl Olunur?

Genel muhasebe elemanı olmak için meslek liselerinin ya da üniversitelerin muhasebe bölümünden mezun olmak gerekir. Ancak bu şartı sağlamayan kişiler, online düzenlenen genel muhasebe kurslarına katılarak bu mesleği icra edebilir.

Genel muhasebe elemanı olmak için ilgili üniversite bölümünden mezun olmayan kişiler fiziksel olarak açılan kurslara katılarak ya da online muhasebe kursu alarak bu mesleği yapabilir.

Genel Muhasebe Elemanı Ne İş Yapar?

Genel muhasebe elemanı; çalıştığı işletmeye ait her türlü finansal işlemin kaydını tutar, bu işlemlere ilişkin analizler yapıp rapor hazırlar ve işletmenin genel mali durumunu takip eder.

Genel muhasebe elemanı, bütün muhasebe işlemlerine hakim olmalı ve gerekli bilgisayar programlarını iyi derecede kullanabilmelidir. 

Kurs İçeriği


Kurum

Biruni Üniversitesi
Eğitim Değerlendirmesi : 4.56 Puan
Toplam : 18 Yorum

 • %67
 • %22
 • %11
 • %0
 • %0
4.56

Eğitim Puanı

Eğitim Değerlendirmesi : 4.56 Puan
Toplam : 18 Yorum
 • %67
 • %22
 • %11
 • %0
 • %0

{{dil.yorumlar}}

{{yrm.yazar}}

{{yrm.baslik}}

{{yrm.yorum}}

Boğaziçi Enstitüsü : {{yrm.cevap}}
{{dil.yorum_ekle}}

 • {{dil.oylama_sorusu}}  • Çok
   Kötü

  • Kötü

  • Orta

  • İyi

  • Çok İyi
  2,539.99 TL
1,249.99 TL