Acele et! İş fırsatı sunan üniversite sertifikalı eğitimlere indirimli kaydol!
2023-12-04T12:00
online-egitimler-bogazici-enstitusu

YKS (TYT-AYT-YDT) Puan Hesaplama ve SıralamaTYT PUAN HESAPLA


TYT SINAVI (YKS 1.OTURUM)DoğruYanlışNet
TÜRKÇE (40 Soru)
TEMEL MATEMATİK (40 Soru)
FEN BİLİMLERİ (20 Soru)
SOSYAL BİLGİLER (20 Soru)
ORTAÖĞRETİM BAŞARI PUANI

AYT PUAN HESAPLA


AYT SINAVI (YKS 2.OTURUM)DoğruYanlışNet
TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI / SOSYAL BİLİMLER-1
TÜRK DİLİ Ve EDEBİYATI (24 Soru)
TARİH-1 (10 Soru)
COĞRAFYA-1 (6 Soru)
SOSYAL BİLİMLER 2
TARİH-2 (11 Soru)
COĞRAFYA-2 (11 Soru)
FELSEFE GRUBU (12 Soru)
DİN KÜLTÜRÜ (6 Soru)
MATEMATİK
MATEMATİK (40 Soru)
FEN BİLİMLERİ
FİZİK (14 Soru)
KİMYA (13 Soru)
BİYOLOJİ (13 Soru)
YKS YABANCI DİL SINAVI
DİL (80 Soru)
TEMİZLE

SONUÇLAR


PUAN TİPİHAM PUANYERLEŞTİRME PUANIDAHA ÖNCE YERLEŞTİYSENİZ
TYT Puanı---
Sayısal (MF)---
Sözel (TS)---
Eşit Ağırlık (TM)---
Dil Bölümü---

YKS puan ve sıralama hesaplama, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda uygulanan testlere verilen doğru-yanlış cevap sayıları üzerinden üniversite YKS puanının ve sıralamanın saptanmasıdır. YKS puan ve sıralama hesaplama, sınava giren kişinin henüz ÖSYM tarafından sınav sonuçları açıklanmadan önce başarı sıralamasına dair bilgi edinmesini sağlar.

YKS puan ve sıralama hesaplama, öğrencilerin üniversite tercihleri yaparken bilinçli kararlar almalarına yardımcı olur. YKS sınav sonuçlarına göre hesaplanan puanlar ve sıralamalar, öğrencilerin hangi üniversite ve bölümleri tercih edebileceklerini belirlemelerine yardımcı olur. Bu nedenle YKS puan ve sıralama hesaplama, öğrencilerin geleceklerini şekillendirmede önemli bir araçtır.

YKS puan ve sıralama hesaplama, ÖSYM tarafından belirlenen bir formül doğrultusunda yapılır. Bu formülde sayısal, sözel ve eşit ağırlık olmak üzere üç farklı testin puanları kullanılır. Ayrıca sınava giren öğrencilerin tercih ettikleri programlar da hesaplama sürecinde dikkate alınır. YKS puan ve sıralama hesaplama sonucunda öğrencilerin puanlarına ve sıralamalarına göre tercih edebilecekleri üniversite ve bölümler belirlenir. Bu nedenle YKS puan ve sıralama hesaplama, üniversite tercih sürecinde oldukça önemli bir yere sahiptir.

YKS Nedir?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2018 yılından itibaren kişilerin yükseköğretim kurumlarına yani üniversitelere yerleşmesi için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanan sınavdır.

YKS üç farklı oturumdan oluşmaktadır. Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT)’dir. Temel Yeterlilik Testi (TYT) kişilerin lise öğreniminde kazandıkları temel bilgileri test etmektedir. 

YKS’nin ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT)’dir. Alan Yeterlilik Testi’nde bireylerin seçtikleri alan özelinde (sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil) soruları cevaplamaları beklenmektedir. 

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)’nın üçüncü oturumu ise Yabancı Dil Testi (YDT)’dir. Yabancı Dil Testi (YDT) alan seçimini dil öğreniminden yana kullanan bireylerin dil ve anlam bilgilerini ölçmektedir.

YKS Puan ve Sıralama Hesaplama Nedir?

YKS puan ve sıralama hesaplama, yukarıda sunulan hesaplama motoru ile kolayca yapılabilir. YKS puan ve sıralama hesaplamak için geliştirilen araçlar ÖSYM’nin sınav sonuç katsayıları baz alınarak hazırlanmıştır. Puan hesaplama, sınava giren adayların ilgili sınav kitapçıklarında yaptıkları doğru yanlış sayıları sayesinde gerçekleştirilmektedir.

YKS, Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır. Temel Yeterlilik Testi (TYT), YKS’nin ilk aşamasıdır. TYT’de 40 adet Türkçe, 40 adet Matematik, 20 adet Sosyal Bilimler ve 20 adet Fen Bilimleri sorusu bulunmaktadır. YKS’nin ikinci aşaması olan AYT’de ise 40 soru Matematik, 40 soru Edebiyat, 40 soru Fen Bilimleri, 40 soru Sosyal Bilimler sorusu yer almaktadır. Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda eşit ağırlık öğrencileri AYT’de Edebiyat, Matematik ve Sosyal Bilimler Testi çözmek zorundadırlar. Sayısal öğrencilerinin ise Matematik ve Fen Bilimleri testlerini çözmeleri gerekmektedir.

TYT Nedir?

Temel Yeterlilik Testi (TYT); Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)’nın ilk oturumunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanan testtir.

Temel Yeterlilik Testi (TYT)’nde Türkçe, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve Matematik soruları yer almaktadır. Temel Yeterlilik Testi (TYT), YKS’ye başvuran her aday için zorunludur. Temel Yeterlilik Testi (TYT) toplam 120 sorudan oluşmakta ve kişilerin lise öğreniminde gördükleri bilgileri test etmektedir.

TYT Puan Hesaplama Nasıl Yapılır?

TYT, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın ilk aşamasıdır. TYT’nin açılımı Temel Yeterlilik Testi’dir. Temel Yeterlilik Testi’nde Türkçe ve Matematik 40 soru, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri 20 sorudan oluşmaktadır. TYT’de Türkçe ve Matematik derslerinin sorularının katsayısı 3.1 ve 3.5’tir. TYT’de Sosyal ve Fen Bilimleri test sorularının katsayısı ise yaklaşık olarak 3’tür. 

TYT puan hesaplama kişinin hesaplama motoruna her dersten yaptığı doğru ve yanlış cevap sayılarını girmeleriyle gerçekleştirilir. TYT puan hesaplama yapılırken 4 tane yanlış cevap 1 adet doğru cevabı götürmektedir. TYT puan hesaplama sırasında standart sapma önemlidir. Öğrencilerin çoğunluğunun doğru yanıt veremedikleri soruların standart sapma oranı yüksek olmaktadır. TYT puan hesaplama, puan hesaplama motoru sayesinde net sayılarının ve başarı sıralamalarının kısa sürede saptanmasını sağlar. TYT puan hesaplama, sınava giren adayların sınav sonuçları açıklanmadan önce kendi sonuçlarını görme imkanı sağlar.

AYT Nedir?

Alan Yeterlilik Testi (AYT); Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)’nın ikinci oturumunda uygulanan testtir. 

Alan Yeterlilik Testi (AYT), yükseköğretim kurumlarında yani üniversitelerde 4 yıl ve üzeri eğitim veren bölümlere yerleşmek isteyen öğrenciler için zorunludur. AYT’de Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi, Fen Bilimleri ve Matematik testleri bulunmaktadır. Alan Yeterlilik Testi (AYT) toplam 160 sorudan oluşmaktadır.

AYT Puan Hesaplama Nasıl Yapılır?

AYT, YKS’nin ikinci aşamasıdır. AYT’nin açılımı Alan Yeterlilik Testi’dir. Alan Yeterlilik Testi’nde tüm dersler için 40 soru bulunmaktadır. AYT puan hesaplama sürecinde tüm soruların başarı sıralamalarına olan etkisi aynıdır. AYT’de sayısal öğrencilerin Matematik ve Fen Bilimleri Testi’ni çözmeleri gereklidir. Eşit ağırlık öğrencileri AYT puan hesaplaması yapabilmek için Edebiyat, Matematik ve Sosyal Bilimler Testi’ni çözmeleri gerekmektedir. AYT puan hesaplanması için sözel öğrencileri ise sosyal bilimlerin tüm testlerini ve edebiyat testini tamamlamak zorundadır. 

AYT puan hesaplama, puan hesaplama motoru sayesinde kolayca saptanmaktadır. AYT puan hesaplama sayesinde öğrenciler ÖSYM tarafından sonuçlar açıklanmadan önce kendi sınav sonuçlarını öğrenebilirler. 

YDT Nedir?

Yabancı Dil Testi (YDT), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)’nın üçüncü ve son oturumunda uygulanan testtir.

Yabancı Dil Testi (YDT) lise öğrenimi sırasında dil bölümüne girmek isteyen öğrenciler için uygulanmaktadır. Yabancı Dil Testi (YDT)’nde ilgili yabancı dile ait 80 soru bulunmaktadır. YDT; Almanca, Farsça, İngilizce, Rusça ve Arapça dillerinde uygulanmaktadır. 

YDT Puan Hesaplama Nasıl Yapılır?

YDT, dil öğrencilerinin üniversite puanı hesaplatmak için girmek zorunda oldukları bir sınavdır. YDT’nin açılımı Yabancı Dil Testi’dir. YDT’de Almanca, İngilizce, Fransızca, Arapça ve Rusça dil soruları bulunmaktadır. Yabancı Dil Testi’ne giren her aday tüm yabancı dil sorularını çözmek zorunda değildir. Sınava giren kişi YDT puan hesaplaması yapmak için eğitim gördüğü yabancı dile uygun testi çözmelidir. 

YDT’de tüm soruların YDT puan hesaplaması açısından katsayıları eşittir. Yabancı Dil Testi’nde toplam 80 adet yabancı dil sorusu bulunmaktadır. YDT puan hesaplaması ve başarı sıralaması ile tercih yapacak olan adayların AYT Sınavı’na girmesine gerek yoktur. Üniversitelerin dil bölümleri için YDT sıralama hesaplaması yeterlidir.

Net Hesaplama Nasıl Yapılır?

Net hesaplama, ÖSYM tarafından yürütülen tüm sınavların doğru ve yanlış yanıt oranlarına bakılarak total sıralama ve puan hesaplama yöntemidir. Net hesaplama, ÖSYM’nin belirlediği soru katsayı kriterlerine uygun olarak yapılmalıdır. ÖSYM tarafından belirlenen kriterlere göre YKS, YDT, AYT, TYT gibi sınavlarda her doğru cevap başına toplam puana artı 1 net eklenmektedir. Her yanlış cevap başına ise toplam puandan 0,25 net eksiltilmektedir. 

Sıralama Hesaplama Nasıl Yapılır?

Sıralama hesaplama, kişinin her testte sahip olduğu toplam net sayısına göre yapılmaktadır. Sıralama hesaplama sayesinde kişinin üniversite tercihi yaparken kullanacağı sayısal veriler saptanmaktadır. Örneğin sınava giren adaylar YKS puan ve sıralama hesaplama sayesinde üniversite tercihi yaparken kullanacakları başarı sıralarını öğrenmiş olurlar. 

Sıralama hesaplaması sınav türü fark etmeksizin kullanılan bir yöntemdir. Sıralama hesaplama motorları ÖSYM’ye entegre şekilde çalışmaktadır. Sıralama hesaplaması, YKS puan ve sıralama hesaplama, YDT puan ve sıralama hesaplama yöntemleri kullanılarak yapılmaktadır.

Üniversite Puanı Hesaplama Nasıl Yapılır?

Üniversite puanı hesaplama YKS ve YDT gibi sınavlarda soru başına düşen katsayıların toplanmasıyla yapılmaktadır. Üniversite puanı, herhangi bir üniversite tercihi yapmak için gerekli olan veridir.

Üniversite puanı hesaplama, YKS puan ve sıralama hesaplaması ile YDT puan ve sıralama hesaplaması yöntemleriyle yapılmaktadır. Kişi sözel, eşit ağırlık ya da sayısal öğrencisi ise YKS puan ve hesaplama ile üniversite puanını bulabilir. Kişi dil öğrencisi ise YDT puan ve hesaplama ile üniversite puanını saptayabilir. Üniversite puanı hesaplama sayesinde öğrenciler tercih aşamasında kolaylıkla puanlarına uygun liste oluşturabilirler.