İyi Bir Gelecek, Küçük Bir Yatırımla Başlar! Acele Et, İş ve Kariyer Fırsatı Sunan Üniversite Sertifikalı Kurslara Şimdi Kaydol!
2024-03-01T12:00
online-egitimler-bogazici-enstitusu
AYT Nedir?

AYT Nedir?


AYT, lise son sınıf öğrencilerinin üniversiteye başlayabilmek için girdikleri bir sınav türüdür. AYT, üniversiteye giriş sınavının TYT’den sonraki ikinci aşamasıdır.

AYT, üniversitelerin dört yıllık lisans programlarında okumak isteyen öğrencilerin girdiği bir sınavdır. Eğer aday öğrenciler iki yıllık ön lisans okumak istiyorlarsa AYT’ye girme zorunlulukları bulunmaz.

AYT Açılımı Nedir?

AYT açılımı Alan Yeterlilik Testi olarak geçmektedir.

İlk kez 2017 senesinde gerçekleştirilen Alan Yeterlilik Testi (AYT), üniversitelerin dört yıllık lisans programlarında okumak isteyen öğrencilerin girdiği sınavın ikinci aşamasıdır.

AYT Başvurusu Nasıl Yapılır?

AYT başvurusu yapmak için ÖSYM’den bizzat işlem yapılması gerekir. Üniversiteye girmek isteyen öğrenciler ÖSYM’nin mobil uygulaması üzerinden, web sitesi üzerinden ya da ÖSYM başvuru merkezlerinden AYT başvurusu yapabilir.

 

 

AYT’ye Kimler Girebilir?

AYT’ye şu kişiler girebilir:

 • Lise mezunu olan kişiler
 • Sınav süresi içinde liseden mezun olacak kişiler
 • Açık öğretim liselerinden mezun olanlar
 • İki yıllık ya da dört yıllık üniversite mezunları
 • TYT Sınavı'na girenler

AYT Sınavı Kaç Dakikadır?

AYT sınav süresi toplamda 180 dakikadır. 

AYT’ye giren kişiler, sınavın ilk 135 dakikasında ve sınavın son 15 dakikasında sınav salonundan ayrılamaz. Herhangi bir nedenden ötürü sınav alanından ayrılan kişiler, sınav salonuna geri alınmamakla birlikte sınavları da geçersiz sayılmaktadır.

AYT’de Hangi Derslerden Sınava Girilir?

AYT’de şu derslerden sınava girilir:

 • Matematik
 • Geometri
 • Fizik
 • Kimya
 • Biyoloji
 • Edebiyat
 • Coğrafya
 • Tarih
 • Felsefe
 • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

AYT Matematik Sınavı Konuları Nelerdir?

AYT Matematik Sınavı konuları şunlardır:

 • Temel Kavramlar
 • Sayı Basamakları
 • Bölme ve Bölünebilme
 • EBOB – EKOK
 • Rasyonel Sayılar
 • Basit Eşitsizlikler
 • Mutlak Değer
 • Üslü Sayılar
 • Köklü Sayılar
 • Çarpanlara Ayırma
 • Oran - Orantı
 • Denklem Çözme
 • Problemler
 • Kümeler
 • Kartezyen Çarpım
 • Mantık
 • Fonskiyonlar
 • Polinomlar
 • 2. Dereceden Denklemler
 • Permütasyon ve Kombinasyon
 • Binom ve Olasılık
 • İstatistik
 • Karmaşık Sayılar
 • 2. Dereceden Eşitsizlikler
 • Parabol
 • Trigonometri
 • Logaritma
 • Diziler
 • Limit
 • Türev
 • İntegral

AYT Geometri Sınavı Konuları Nelerdir?

AYT Geometri Sınavı konuları şunlardır:

 • Temel Kavramlar
 • Doğruda Açılar
 • Üçgende Açılar
 • Özel Üçgenler
 • Açıortay
 • Kenarortay
 • Üçgende Alan
 • Üçgende Benzerlik
 • Açı Kenar Bağıntıları
 • Çokgenler
 • Özel Dörtgenler
 • Çember ve Daire
 • Analitik Geometri
 • Katı Cisimler (Uzay Geometri)
 • Çemberin Analitiği

AYT Fizik Sınavı Konuları Nelerdir?

AYT Fizik Sınavı konuları şunlardır:

 • Vektörler
 • Kuvvet, Tork ve Denge
 • Kütle Merkezi
 • Basit Makineler
 • Hareket
 • Newton’un Hareket Yasaları
 • İş, Güç ve Enerji II
 • Atışlar
 • İtme ve Momentum
 • Elektrik Alan ve Potansiyel
 • Paralel Levhalar ve Sığa
 • Manyetik Alan ve Manyetik Kuvvet
 • İndüksiyon, Alternatif Akım ve Transformatörler
 • Çembersel Hareket
 • Dönme, Yuvarlanma ve Açısal Momentum
 • Kütle Çekim ve Kepler Yasaları
 • Basit Harmonik Hareket
 • Dalga Mekaniği ve Elektromanyetik Dalgalar
 • Atom Modelleri
 • Büyük Patlama ve Parçacık Fiziği
 • Radyoaktivite
 • Özel Görelilik
 • Kara Cisim Işıması
 • Fotoelektrik Olay ve Compton Olayı
 • Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları

 

 

AYT Kimya Sınavı Konuları Nelerdir?

AYT Kimya Sınavı konuları şunlardır:

 • Kimya Bilimi
 • Atom ve Periyodik Sistem
 • Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
 • Kimyasal Hesaplamalar
 • Kimyanın Temel Kanunları
 • Asit, Baz ve Tuz
 • Maddenin Halleri
 • Karışımlar
 • Doğa ve Kimya
 • Kimya Her Yerde
 • Modern Atom Teorisi
 • Gazlar
 • Sıvı Çözeltiler
 • Kimyasal Tepkimelerde Enerji
 • Kimyasal Tepkimelerde Hız
 • Kimyasal Tepkimelerde Denge
 • Asit-Baz Dengesi
 • Çözünürlük Dengesi
 • Kimya ve Elektrik
 • Organik Kimyaya Giriş
 • Organik Kimya
 • Enerji Kaynakları ve Bilimsel Gelişmeler

AYT Biyoloji Sınavı Konuları Nelerdir?

AYT Biyoloji Sınavı konuları şunlardır:

 • Sinir Sistemi
 • Endokrin Sistem ve Hormonlar
 • Duyu Organları
 • Destek ve Hareket Sistemi
 • Sindirim Sistemi
 • Dolaşım ve Bağışıklık Sistemi
 • Solunum Sistemi
 • Üriner Sistem (Boşaltım Sistemi)
 • Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim
 • Komünite Ekolojisi
 • Popülasyon Ekolojisi
 • Genden Proteine
 • Canlılarda Enerji Dönüşümleri
 • Bitki Biyolojisi
 • Canlılar ve Çevre

AYT Edebiyat Sınavı Konuları Nelerdir?

AYT Edebiyat Sınavı konuları şunlardır:

 • Anlam Bilgisi
 • Dil Bilgisi
 • Güzel Sanatlar ve Edebiyat
 • Metinlerin Sınıflandırılması
 • Şiir Bilgisi
 • Edebi Sanatlar
 • Türk Edebiyatı Dönemleri
 • İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı ve Geçiş Dönemi
 • Halk Edebiyatı
 • Divan Edebiyatı
 • Tanzimat Edebiyatı
 • Servet-i Fünun Edebiyatı
 • Fecr-i Ati Edebiyatı
 • Milli Edebiyat
 • Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı
 • Edebiyat Akımları
 • Dünya Edebiyatı

AYT Coğrafya-1 Sınavı Konuları Nelerdir?

AYT Coğrafya-1 Sınavı konuları şunlardır:

 • Ekosistem
 • Nüfus Politikaları
 • Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme
 • Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar
 • Göç ve Şehirleşme
 • Türkiye Ekonomisi
 • Geçmişten Geleceğe Şehir ve Ekonomi
 • Türkiye’nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri
 • Hizmet Sektörünün Ekonomideki Yeri
 • Küresel Ticaret
 • Bölgeler ve Ülkeler
 • Çevre ve Toplum

AYT Tarih Sınavı Konuları Nelerdir?

AYT Tarih Sınavı konuları şunlardır:

 • Tarih ve Zaman
 • İnsanlığın İlk Dönemleri
 • Orta Çağ’da Dünya
 • İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası
 • İslam Medeniyetinin Doğuşu
 • Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri
 • Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
 • Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti
 • Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler
 • Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti
 • Dünya Gücü Osmanlı
 • Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı
 • Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni
 • Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti
 • Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı
 • Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914)
 • Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri
 • Sermaye ve Emek
 • 19. ve 20. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat
 • 20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya
 • Milli Mücadele
 • Atatürkçülük ve Türk İnkılabı
 • İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya
 • 2. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ve Dünya
 • 2. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya
 • Toplumsal Devrim Çağında Dünya ve Türkiye
 • 21. Yüzyılın Eşiğinde Türkiye ve Dünya

AYT Coğrafya-2 Sınavı Konuları Nelerdir?

AYT Coğrafya-2 Sınavı konuları şunlardır:

 • Ekosistem
 • Nüfus Politikaları
 • Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme
 • Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar
 • Göç ve Şehirleşme
 • Türkiye Ekonomisi
 • Geçmişten Geleceğe Şehir ve Ekonomi
 • Türkiye’nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri
 • Hizmet Sektörünün Ekonomideki Yeri
 • Küresel Ticaret
 • Bölgeler ve Ülkeler
 • Çevre ve Toplum

AYT Felsefe Sınavı Konuları Nelerdir?

AYT Felsefe Sınavı konuları şunlardır:

 • Felsefe’nin Konusu
 • Bilgi Felsefesi
 • Varlık Felsefesi
 • Ahlak Felsefesi
 • Sanat Felsefesi
 • Din Felsefesi
 • Siyaset Felsefesi
 • Bilim Felsefesi
 • İlk Çağ Felsefesi
 • MÖ 6. Yüzyıl – MS 2. Yüzyıl Felsefesi
 • MS 2. Yüzyıl – MS 15. Yüzyıl Felsefesi
 • 15. Yüzyıl – 17. Yüzyıl Felsefesi
 • 18. Yüzyıl – 19. Yüzyıl Felsefesi
 • 20. Yüzyıl Felsefesi
 • Mantığa Giriş
 • Klasik Mantık
 • Mantık ve Dil
 • Sembolik Mantık
 • Psikoloji Bilimini Tanıyalım
 • Psikolojinin Temel Süreçleri
 • Öğrenme Bellek Düşünme
 • Ruh Sağlığının Temelleri
 • Sosyolojiye Giriş
 • Birey ve Toplum
 • Toplumsal Yapı
 • Toplumsal Değişme ve Gelişme
 • Toplum ve Kültür
 • Toplumsal Kurumlar

AYT Din Kültürü Sınavı Konuları Nelerdir?

AYT Din Kültürü Sınavı konuları şunlardır:

 • Dünya ve Ahiret
 • Kur’an’a Göre Hz. Muhammed
 • Kur’an’da Bazı Kavramlar
 • Kur’an’dan Mesajlar
 • İnançla İlgili Meseleler
 • Yahudilik ve Hristiyanlık
 • İslam ve Bilim
 • Anadolu’da İslam
 • İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar
 • Güncel Dini Meseleler
 • Hint ve Çin Dinleri

 

 

AYT'de Yanlışlar Doğruları Götürür mü?

AYT’de 4 yanlış 1 doğruyu götürür.

AYT Baraj Puanı Kaçtır?

AYT için belirlenmiş olan baraj puanı, geçtiğimiz senelerde 180 puan idi. Ancak 2022 yılı için baraj puan uygulaması kalktığından şu an AYT'de baraj puanı bulunmamaktadır.

AYT Puanı Hesaplanabilmesi için Kaç Net Yapılmalıdır?

AYT puanının hesaplanabilmesi için sınava giren adayların ilgili testlerden en azından birinde 0,5 ham puana ulaşmaları gerekmektedir.

AYT Puanı ile Hangi Bölümlere Girilebilir?

AYT puanı ile dört yıllık şu bölümlere girilebilir:

2022 AYT Ne Zaman?

2022 AYT 19 Haziran tarihinde gerçekleştirilecektir.

2022 AYT Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

2022 AYT sınav sonuçları 20 Temmuz tarihinde ÖSYM tarafından açıklanacaktır.

Yazı Değerlendirmesi : 0 Puan
Toplam : 0 Yorum

 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
0

  Yazı Puanı

  Yazı Değerlendirmesi : 0
  Toplam : 0 Yorum

  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

  Yorumlar

  {{yrm.yazar}}

  {{yrm.baslik}}

  {{yrm.yorum}}

  Boğaziçi Enstitüsü :{{yrm.cevap}}
  Yorum & Oylama Ekle

  • Bu yazıyı beğendiniz mi?