Acele et! İş fırsatı sunan üniversite sertifikalı eğitimlere indirimli kaydol!
2022-11-30T11:00
online-egitimler-bogazici-enstitusu
TYT Nedir?

TYT Nedir?


TYT, lise son sınıf öğrencilerinin üniversiteye başlamak için girdikleri bir sınav türüdür. TYT, üniversiteye giriş sınavının ilk oturumu yani birinci aşamasıdır.

TYT, yalnızca ön lisans programlarına kayıt olmak için girilen bir sınavdır. Eğer öğrenci dört yıllık lisans programlarında okuyorsa TYT’den sonra AYT’ye girmelidir.

TYT Puanı Nedir?

TYT puanı, Temel Yeterlilik Testi puanıdır. Temel Yetenek Testi (TYT) puanı, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından üniversiteye girmek isteyenler için uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumundan alınan puandır.

TYT puanı kişilerin üniversite sınavının ilk oturumuyla alım yapan ön lisans ve yetenek bölümlerine giriş için gereken bir puan türüdür. Ayrıca lisans bölümlerine girmek isteyen öğrenciler de TYT puanına sahip olmalıdır. Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı kişilerin Türkçe, Matematik, Geometri, Tarih, Din Kültürü, Felsefe, Coğrafya, Fizik, Kimya ve Biyoloji derslerinde yaptıkları sorulara göre hesaplanır.

TYT Açılımı Nedir?

TYT açılımı Temel Yeterlilik Testi olarak geçmektedir.

İlk defa 2017 yılında yapılan Temel Yeterlilik Testi (TYT), üniversiteye girmek için yapılan sınavların ilk oturumudur. Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile yalnızca iki yıllık ön lisans programlarına kayıt olunabilir.

TYT Başvurusu Nasıl Yapılır?

TYT başvurusu yapmak için ÖSYM’den bizzat işlem yapılması gerekir. Üniversiteye girmek isteyen öğrenciler, ÖSYM’nin mobil uygulaması üzerinden, web sitesi üzerinden ya da ÖSYM başvuru merkezlerinden TYT başvurusu yapabilir.

TYT’ye Kimler Girebilir?

TYT’ye şu kişiler girebilir:

 • Lise mezunu olan kişiler
 • Sınav süresi içinde liseden mezun olacak kişiler
 • Açık öğretim liselerinden mezun olanlar
 • İki yıllık ya da dört yıllık üniversite mezunları

TYT Kaç Dakikadır?

TYT toplamda 135 dakikadır. 

TYT’ye giren öğrenciler, sınav süresinin ilk 100 dakikası ve sınavın son 15 dakikası sınav salonunu terk edemez. Adaylar sınav sırasında herhangi bir sebeple dışarı çıktığında tekrar sınav alanına alınmaz ve sınavları geçersiz sayılır.

 

 

TYT’de Hangi Derslerden Sınava Girilir?

TYT’de şu derslerden sınava girilir:

 • Coğrafya
 • Din kültürü
 • Tarih
 • Felsefe
 • Matematik
 • Geometri
 • Fizik
 • Kimya
 • Biyoloji
 • Türkçe

TYT Türkçe Sınavı Konuları Nelerdir?

TYT Türkçe Sınavı konuları şunlardır:

 • Sözcükte Anlam
 • Söz Yorumu
 • Deyim ve Atasözü
 • Cümlede Anlam
 • Paragraf
 • Ses Bilgisi
 • Yazım Kuralları
 • Noktalama İşaretleri
 • Sözcükte Yapı/Ekler
 • Sözcük Türleri
 • Fiiller
 • Sözcük Grupları
 • Cümlenin Ögeleri
 • Cümle Türleri
 • Anlatım Bozukluğu

TYT Matematik Sınavı Konuları Nelerdir?

TYT Matematik Sınavı konuları şunlardır:

 • Temel Kavramlar
 • Sayı Basamakları
 • Bölme ve Bölünebilme
 • EBOB – EKOK
 • Rasyonel Sayılar
 • Basit Eşitsizlikler
 • Mutlak Değer
 • Üslü Sayılar
 • Köklü Sayılar
 • Çarpanlara Ayırma
 • Oran Orantı
 • Denklem Çözme
 • Problemler
 • Kümeler – Kartezyen Çarpım
 • Mantık
 • Fonksiyonlar
 • Polinomlar
 • 2.Dereceden Denklemler
 • Permütasyon ve Kombinasyon
 • Olasılık
 • Veri – İstatistik

TYT Geometri Sınavı Konuları Nelerdir?

TYT Geometri Sınavı konuları şunlardır:

 • Temel Kavramlar
 • Doğruda Açılar
 • Üçgende Açılar
 • Özel Üçgenler
 • Açıortay
 • Kenarortay
 • Eşlik ve Benzerlik
 • Üçgende Alan
 • Üçgende Benzerlik
 • Açı Kenar Bağıntıları
 • Çokgenler
 • Özel Dörtgenler
 • Çember ve Daire
 • Analitik Geometri
 • Katı Cisimler
 • Çemberin Analitiği

 

 

TYT Fizik Sınavı Konuları Nelerdir?

TYT Fizik Sınavı konuları şunlardır:

 • Fizik Bilimine Giriş
 • Madde ve Özellikleri
 • Sıvıların Kaldırma Kuvveti
 • Basınç
 • Isı, Sıcaklık ve Genleşme
 • Hareket ve Kuvvet
 • Dinamik
 • İş, Güç ve Enerji
 • Elektrik
 • Manyetizma
 • Dalgalar
 • Optik

TYT Kimya Sınavı Konuları Nelerdir?

TYT Kimya Sınavı konuları şunlardır:

 • Kimya Bilimi
 • Atom ve Periyodik Sistem
 • Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
 • Maddenin Halleri
 • Doğa ve Kimya
 • Kimyanın Temel Kanunları
 • Kimyasal Hesaplamalar
 • Karışımlar
 • Asit, Baz ve Tuz
 • Kimya Her Yerde

TYT Biyoloji Sınavı Konuları Nelerdir?

TYT Biyoloji Sınavı konuları şunlardır:

 • Canlıların Ortak Özellikleri
 • Canlıların Temel Bileşenleri
 • Hücre ve Organelleri
 • Hücre Zarından Madde Geçişi
 • Canlıların Sınıflandırılması
 • Mitoz ve Eşeysiz Üreme
 • Mayoz ve Eşeyli Üreme
 • Kalıtım
 • Ekosistem Ekolojisi
 • Güncel Çevre Sorunları

TYT Tarih Sınavı Konuları Nelerdir?

TYT Tarih Sınavı konuları şunlardır:

 • Tarih ve Zaman
 • İnsanlığın İlk Dönemleri
 • Orta Çağ’da Dünya
 • İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası
 • İslam Medeniyetinin Doğuşu
 • Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri
 • Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiye’si
 • Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti
 • Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler
 • Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti
 • Dünya Gücü Osmanlı
 • Osmanlı Merkez Teşkilatı
 • Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni
 • Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti
 • Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı
 • Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914)
 • Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri
 • Sermaye ve Emek
 • 19. ve 20. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat
 • 20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya
 • Milli Mücadele
 • Atatürkçülük ve Türk İnkılabı

TYT Coğrafya Sınavı Konuları Nelerdir?

TYT Coğrafya Sınavı konuları şunlardır:

 • Doğa ve İnsan
 • Dünya’nın Şekli ve Hareketleri
 • Coğrafi Konum
 • Harita Bilgisi
 • Atmosfer ve Sıcaklık
 • İklimler
 • Basınç ve Rüzgarlar
 • Nem, Yağış ve Buharlaşma
 • İç Kuvvetler / Dış Kuvvetler
 • Su, Toprak ve Bitkiler
 • Nüfus
 • Göç
 • Yerleşme
 • Türkiye’nin Yer Şekilleri
 • Ekonomik Faaliyetler
 • Bölgeler
 • Uluslararası Ulaşım Hatları
 • Çevre ve Toplum
 • Doğal Afetler

TYT Felsefe Sınavı Konuları Nelerdir?

TYT Felsefe Sınavı konuları şunlardır:

 • Felsefenin Konusu
 • Bilgi Felsefesi
 • Varlık Felsefesi
 • Ahlak Felsefesi
 • Sanat Felsefesi
 • Din Felsefesi
 • Siyaset Felsefesi
 • Bilim Felsefesi
 • İlk Çağ Felsefesi
 • 2. Yüzyıl ve 15. Yüzyıl Felsefeleri
 • 15. Yüzyıl ve 17. Yüzyıl Felsefeleri
 • 18. Yüzyıl ve 19. Yüzyıl Felsefeleri
 • 20. Yüzyıl Felsefesi

TYT Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sınavı Konuları Nelerdir?

TYT Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sınavı konuları şunlardır:

 • Bilgi ve İnanç
 • İslam ve İbadet
 • Ahlak ve Değerler
 • Allah- İnsan İlişkisi
 • Hz. Muhammed
 • Vahiy ve Akıl
 • İslam Düşüncesinde Yorumlar, Mezhepler
 • Din, Kültür ve Medeniyet
 • İslam ve Bilim, Estetik, Barış
 • Yaşayan Dinler

 

 

TYT Ders Yüzdeleri Nasıldır?

TYT ders yüzdeleri şu şekildedir:

 • Türkçe: %33
 • Matematik: %33
 • Sosyal Bilimler: %17
 • Fen Bilimleri: %17

TYT'de Yanlışlar Doğruları Götürür mü?

TYT’de 4 yanlış 1 doğruyu götürür. ÖSYM tarafından yapılan neredeyse tüm sınavlarda 4 yanlış 1 doğruyu götürmektedir.

TYT’ye giren adayların testlerden aldığı ham puan, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak oluşturulur.

TYT Baraj Puanı Kaçtır?

2022 TYT baraj puanı diye bir şey bulunmamaktadır, 2022 yılında üniversite giriş sınavlarında baraj puanları kaldırılmıştır.

2021 ve öncesinde TYT baraj puanı ise 150 olarak belirlenmişti.

TYT Puanı Hesaplanabilmesi için Kaç Net Yapılmalıdır?

TYT puanının hesaplanabilmesi için sınava giren kişilerin Türkçe ya da matematik testlerinden en az birinde 0.5 net yapmaları gerekir.

TYT'ye giren kişiler, Türkçe ve matematikten hiç net yapmamaları durumunda diğer derslerden netleri olsa bile puanları hesaplanmaz.

TYT Puanı ile Hangi Bölümlere Girilebilir?

TYT puanı ile şu bölümlere girilebilir:

2022 TYT Ne Zaman?

2022 yılında TYT (Temel Yeterlilik Testi) 18 Haziran tarihinde gerçekleşecektir.

2022 TYT Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

2022 TYT sınav sonuçları 20 Temmuz tarihinde ÖSYM tarafından açıklanacaktır.

Yazı Değerlendirmesi : 0 Puan
Toplam : 0 Yorum

 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
0

  Yazı Puanı

  Yazı Değerlendirmesi : 0
  Toplam : 0 Yorum

  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

  Yorumlar

  {{yrm.yazar}}

  {{yrm.baslik}}

  {{yrm.yorum}}

  Boğaziçi Enstitüsü :{{yrm.cevap}}
  Yorum & Oylama Ekle

  • Bu yazıyı beğendiniz mi?