Tüm kişisel gelişim eğitimlerinde net 75 TL indirim sizleri bekliyor! Son 4 Gün
Online Eğitim Nedir?

Online Eğitim Nedir?


Online eğitim, eğitmen ve öğrencilerin eğitim kurumları, sınıflar gibi fiziki bir ortamda bulunmadıkları, ders kaynaklarının online platformlar üzerinden paylaşıldığı bir öğretim biçimidir. Eğitimin çevrim içi şekilde yürütülmesi eğitmen ve öğrenci açısından çoğunlukla avantaj sağlayan bir durumdur. Online eğitim sayesinde öğrenciler, zaman ve mekan sınırlılığı yaşamadan eğitime dahil olabilirler.

Online eğitimin yürütülmesi için kişilerin  fiziki etkileşimleri olması gerekmez. Online eğitimde ders kaynakları teknolojik araçları kullanılarak öğrencilere aktarılır. Online eğitimde, öğrencinin ihtiyacı olan ders materyalleri, çoğunlukla teknolojik cihazlardır.

Online Eğitim Ne Demek? Online Eğitim Nasıl Verilir? 

Online eğitim, çevrim içi ortamda gerçekleştirilen eğitim anlamına gelmektedir. Online eğitim, örgün eğitim modelinin aksine öğrenci ve eğitmenlerin fiziki etkileşim halinde olmalarına gerek kalmadan teknolojik araçlar sayesinde sürdürülen bir öğretim biçimidir.

Online eğitim vermek isteyen kişilerin eğitim verecekleri alanda yetkinlik sahibi olmaları gerekir. Alanında yetkin olan kişiler, online eğitim platformlarına eğitmenlik başvurusunda bulunabilirler. Online eğitim veren kişiler, alanlarına uygun ders izlencesini ve ders kaynaklarını hazırlamaktadır. Online eğitim sürecinde derslerin videolu içerikleri de eğitim alanında uzman eğitmenlerle beraber kaydedilmekte ve öğrencilere sunulmaktadır.

Online Eğitimde Dersler Nasıl Uygulanır? 

Online eğitimde derslerin uygulanma biçimi senkron ve asenkron olmak üzere ikiye ayrılır. Online eğitimde derslerin uygulanma biçimleri şunlardır:

Senkron Eğitim

Senkron eğitim, eğitimin eş zamanlı şekilde çevrim içi sürdürülmesidir. Senkron eğitim, öğrencinin ve eğitmenin önceden yayımlanan gün ve saatte, dijital bir platform aracılığıyla derse katılmasıdır. Senkron eğitim sırasında eğitmen, ses ve görüntü paylaşımı yapmaktadır. Eğitmen senkron eğitimi yürütürken dilerse öğrenciden de ses ve görüntü paylaşımı isteyebilir. Senkron eğitimde öğrencinin ders içeriklerini tekrar dinleme, yavaşlatıp hızlandırma şansı yoktur. Senkron eğitim sayesinde öğrenci, ders sırasında eğitmene mikrofon ile soru sorabilir. Senkron eğitim, dersler yürütülürken öğrenci geri bildirimlerinin eğitmene daha hızlı ulaşmasını sağlar.

Asenkron Eğitim

Asenkron eğitim, eş zamanlı olmayan şekilde eğitimin çevrim içi yürütülmesidir. Asenkron eğitim kapsamında öğrencinin ders kaynakları dersin videolu içerikleri haline gelir. Asenkron eğitimde eğitmen, dersleri sanki sınıfta anlatıyormuş gibi konu anlatımlı videolar haline getirir. Konu anlatımlı ders içerikleri, online eğitimin yürütüleceği dijital platforma aktarılır. Asenkron eğitim sürecinde öğrenci, dilediği zaman ve mekanda dersin konu anlatımlı video içeriklerine erişim sağlayabilir. Asenkron  eğitim biçiminde öğrenci, ders içeriklerini öğrenme hızına göre yavaşlatıp hızlandırabilme şansına sahiptir. Asenkron eğitim sırasında eğitmen ve öğrenci, eş zamanlı olarak dersin yürütüleceği platformda bulunmadıkları için öğrenciler, sorularını eğitmene mail ile iletebilir.

Online Eğitimin Avantajları Nelerdir? 

Online eğitimin avantajları şunlardır:

 • Birden fazla alanda eğitim alabilmeyi sağlar.
 • Ders içeriklerine hızlı bir şekilde erişim imkanı vardır.
 • Birçok ders materyaline kolayca ulaşmaya yardımcı olur.
 • Yoğun hayat temposunda dahi eğitime katılma fırsatı sunar.
 • Fiziksel engelli bireylere istedikleri yerden eğitime ulaşma imkanı verir.
 • Mekan sınırlılığı yoktur.
 • Zaman sınırlılığı yoktur.
 • Eğitimde eşitlik sağlar. 
 • Zamandan tasarruf sağlar. 
 • Derse katılmak için internet bağlantısı yeterlidir.
 • Sertifika kazanma fırsatı sunar.
 • Geniş bir kitleye hitap eder.

Online Eğitimin Dezavantajları Nelerdir? 

Online eğitimin dezavantajları şunlardır:

 • Ders sırasında internet bağlantısı kesilebilir.
 • Ders erişim cihazında problemler yaşanabilir.
 • Kişi online eğitim ekipmanları satın almak için gerekli maddiyata sahip olmayabilir.
 • Uygulama gerektiren derslerin yürütülmesi zordur.
 • Akran sosyalleşmesi sağlanamaz.
 • Öğrencinin fiziki etkileşimini azaltır.
 • Eğitmenin fiziki etkileşimini azaltır.
 • Teknolojik cihazlar sağlık sorunları yaratabilir.

Online Eğitim ile Hangi Alanlarda Ders Alınabilir? 

Online eğitim ile şu alanlarda ders alınabilir:

Online Eğitim Neden Tercih Ediliyor? 

Online eğitim, örgün eğitime kıyasla günümüzde daha çok tercih ediliyor. Günümüzde birçok kişi örgün eğitime katılmak için harcayacağı zamanı, online eğitim modelleri sayesinde başka işler için kullanabiliyor. Zaman tasarrufu sağlayan çevrim içi eğitim, halihazırda meslek sahibi olan kişilerin de birçok alanda kendilerini geliştirmesini sağlıyor.

Online eğitim sayesinde kişiler, vakitsizlik sebebiyle katılamadıkları eğitimlere katılabiliyor ve hedefledikleri alanlarda yetkinlik kazanıyor. Ayrıca fiziki olarak eğitimlere katılamayan bireylerin de eğitime ulaşması kolay hale geliyor. Çevrim içi eğitim modeli, örgün eğitime katılmasına engel teşkil eden bir sağlık problemi olan öğrencilerin, eğitim hakkından mahrum kalmamalarını sağlıyor. Bu sayede online eğitim, örgün eğitime kıyasla daha geniş bir öğrenci kitlesine ulaşıyor.

İnsanlar tek bir alanda örgün eğitim almak yerine aynı süre içerisinde her alanda online eğitim alarak donanımlı olmayı tercih ediyor. Salgın ve doğal afetler gibi örgün eğitimin sürdürülmesi mümkün olmayan durumlarda çevrim içi öğretim yöntemleri en iyi çözüm olmuştur. Milyonlarca insan, Covid-19 pandemisi sürecinde online eğitim ile sertifika alabileceğini keşfetmiş ve örgün eğitim almaya fırsat bulamayan birçok kişi online eğitimlere katılmıştır. 

Yapılan araştırmalara göre insanlar;

 • İşittikleri bilgilerin %20’sini,
 • Okudukları bilgilerin %10’unu,
 • Gördükleri bilgilerin %30’unu,
 • Hem görsel olarak hem işitsel olarak sunulan bilgilerin ise %80’ini hatırlamaktadır. 

Çevrim içi eğitim araçları, bireylere hem görsel hem işitsel bilgi sunduğu için öğrenme yöntemleri arasında en etkili olanıdır. Bireyler, etkili öğrenmeyi sağlamak amacıyla da online eğitim modelini tercih etmektedir.

Online Eğitim Sonunda Sertifika Verilir mi?

Online eğitim sürecini başarıyla tamamlayan öğrencilere belirli eğitim kurumlarında sertifika verilmektedir. Sertifikalar, öğrencilerin eğitimi verimli ve başarı ile tamamladıklarını gösterir. Eğitim sonunda verilen sertifikalar sayesinde öğrenciler, yetkinliklerini belgelendirir ve kanıtlayabilir. Online eğitim sonunda düzenlenen sertifikalar, bireylerin istihdama katılım  süreçlerinde avantajlı olmalarını sağlar. Online eğitime katılan bireyler kazandıkları sertifikaları öz geçmişlerine ekleyebilirler.

Online Eğitim Sonunda Alınan Sertifikalar Ne İşe Yarar?

Online eğitim sonunda alınan sertifikalar şu işe yarar:

 • Öğrencinin bireysel donanımını arttırır.
 • Öz geçmişe katkı sağlar.
 • Kişinin rakiplerinin önüne geçmesine yardımcı olur.
 • Yeni bir meslek edinmeyi sağlar.
 • Mesleki gelişime katkı sunar.
 • Kişinin yurt dışında da geçerli bir yetkinliğe ulaştığını gösterir.
 • Kişisel gelişimi arttırır.

Online Eğitimde Sınavlar Nasıl Yapılır? 

Online eğitimde sınavlar, eğitmenin belirlediği gün ve saatte eğitimin alındığı platformda yapılır. Eğitim sonunda yapılan sınavlar sayesinde öğrencilerin eğitimden kazanımları ölçülmektedir. Öğrenci, eğitmenin belirlediği süre içinde çevrim içi eğitim platformunda aktif olarak sınava erişim sağlar. Online eğitimde uygulanan sınavlar sonrasında sınav sonucu, eğitim sisteminde yayımlanmaktadır. 

Online Eğitimlere Katılmak için Neler Gerekir? 

Online eğitimlere katılmak için şunlar gerekir:

 • Temel seviye bilgisayar kullanma bilgisi
 • Kesintisiz internet ağı
 • Derslere katılım için kullanılacak cihaz (bilgisayar, tablet, telefon vb.)

Türkiye’de Online Eğitimin Tarihi

Türkiye’de online eğitim yöntemine geçiş, ilk olarak uzaktan eğitim faaliyetlerinin yaygınlaşması ile başladı. Uzaktan eğitim ilk kez 1956 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsünde banka çalışanlarının mesleki gelişim sağlamaları için düzenlenmiştir. Düzenlenen ilk uzaktan eğitim modelinde dönemin iletişim araçlarından biri olan mektuplar kullanılmış ve banka çalışanlarına ders materyalleri mektuplar şeklinde ulaştırılmıştır. Uzaktan eğitimin ilk defa kullanılmasından iki yıl sonra Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak “Mektupla Öğrenim Merkezi” kurulmuştur. 1958 yılında kurulan Mektupla Öğrenim Merkezi ile eğitime katılamayan bireylerin eğitim hayatlarını uzaktan tamamlamaları sağlanmıştır.

Mektup kullanılarak uygulanan uzaktan eğitim faaliyetleri giderek gelişmiş ve kurumsal hale gelmiştir. 1981 yılında Türkiye’de ilk kez Anadolu Üniversitesi, TRT ile iş birliği yaparak dersleri televizyon yayını aracılığıyla vermeye başlamıştır. Böylece çevrim içi eğitime doğru giden yolda devrim niteliğinde bir adım atılmıştır. Anadolu Üniversitesinin ardından 1990 yılından itibaren Fırat Üniversitesi de televizyon yayını aracılığıyla uzaktan eğitim modeline geçiş yapmıştır. 

Sonraki evre, video konferans yöntemi ile uzaktan eğitimi modeline geçiştir. 2008 yılına kadar birçok üniversite, çoklu video konferanslar yaparak uzaktan eğitime ders programlarında yer vermiştir. Video konferans yoluyla sürdürülen uzaktan eğitim ilerlemiş ve yerini yavaş yavaş online eğitim modeline bırakmıştır. Online eğitim fikrine alışmak Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlar açısından kolay olmamıştır. Süreci iyi yöneten eğitim kurumları, çevrim içi eğitime geçişi başarıyla tamamlamıştır.

Ders materyallerini web tabanlı sistemlere aktarmayı keşfeden eğitim kurumları, çevrim içi eğitim modelinin öğrenci ve öğretmen açısından daha verimli olacağını düşünmüştür. Online eğitim sistemlerini kullanarak zaman ve mekan gibi kısıtlamalar olmadan eğitimi yaygın hale getirmeyi hedeflemişlerdir. Yeni teknolojiler sayesinde kişinin öğrenme hızı için esneklik sağlanmıştır. Çevrim içi eğitim modelinin avantajlarını gören eğitim kurumları, eğitim modellerini değiştirmişlerdir. Günümüzde online eğitim modelini tercih eden öğretmen, öğrenci ve eğitim kurumu sayısı artmaktadır.

Ücretsiz Online Eğitim Programları Nelerdir?

Ücretsiz alınabilecek online eğitim programları şunlardır:

Kişisel Gelişim için Hangi Online Eğitimlere Katılmak Gerekir? 

Kişisel gelişim için şu online eğitimlere katılmak gerekir:

Mesleki Gelişim için Hangi Online Eğitimlere Katılmak Gerekir? 

Mesleki gelişim için şu online eğitimlere katılmak gerekir:

Dil Gelişimi için Hangi Online Eğitimlere Katılmak Gerekir? 

Dil gelişimi için şu online eğitimlere katılmak gerekir:

Sağlık Alanında Hangi Online Eğitimlere Katılabilirsiniz?

Sağlık alanında şu online eğitimlere katılabilirsiniz:

Psikoloji Alanında Hangi Online Eğitimlere Katılmak Gerekir?

Psikoloji alanında şu online eğitimlere katılmak gerekir:

Yazı Değerlendirmesi : 0 Puan
Toplam : 0 Yorum

 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
0

  Yazı Puanı

  Yazı Değerlendirmesi : 0
  Toplam : 0 Yorum

  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

  Yorumlar

  {{yrm.yazar}}

  {{yrm.baslik}}

  {{yrm.yorum}}

  Boğaziçi Enstitüsü :{{yrm.cevap}}
  Yorum & Oylama Ekle

  • Bu yazıyı beğendiniz mi?