Acele et! İş fırsatı sunan üniversite sertifikalı eğitimlere indirimli kaydol!
2022-12-07T11:00

LGS (Liselere Giriş Sınavı) Puan Hesaplama ve SıralamaLGS PUAN HESAPLA


SÖZEL BÖLÜM Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE (20 Soru)
TC. INK. TARİHİ (10 Soru)
DİN KÜLTÜRÜ VE AB. (10 Soru)
YABANCI DİL (10 Soru)
SAYISAL BÖLÜM Doğru Yanlış Net
MATEMATİK (20 Soru)
FEN BİLİMLERİ (20 Soru)
TOPLAM
TEMİZLE

SONUÇLAR


PUAN TİPİ HAM PUAN
LGS Puanı -

LGS puan hesaplama, Liselere Geçiş Sistemi Sınavı’na (LGS) girecek öğrencilerin derslerde yaptıkları doğru ve yanlış sayılarına bakarak alacakları puanı tespit etmeleri için kullandıkları yöntemdir.

LGS puan hesaplama 2022 yılında Liselere Geçiş Sistemi Sınavı’na girecek öğrenciler tarafından sıklıkla kullanılmaktadır. LGS puan hesaplama, bir yazılım aracılığıyla online ortamda yapılmaktadır. LGS puan hesaplama robotu, LGS’ye giren öğrencilerin çözdükleri deneme testlerindeki puanlarını belirlemek için kullandığı bir yazılımdır. LGS puan hesaplama motoru, ÖSYM tarafından düzenlenen LGS Sınavı’na girdikten sonra da kullanılabilir. Böylece öğrenci gerçek LGS puanı ile ilgili ortalama bir fikir sahibi olur.

LGS Puan Hesaplama Formülü Nedir?

LGS puan hesaplama formülü, LGS Sınavı’na giren öğrencilerin puanlarını hesaplamak amacıyla kullanılan matematiksel işlemler dizisidir.

2022 LGS puan hesaplama formülü, Liselere Geçiş Sistemi Sınavı’na (LGS) giren öğrencilerin puanlarını, netlerini ve yüzdelik dilimlerini belirlemek amacıyla kullanılmaktadır.

LGS Puan Hesaplama Nasıl Yapılır?

LGS puan hesaplama şu şekilde yapılır:

 • İlk olarak öğrencinin LGS kitapçığındaki soruları yanıtlaması gerekir.
 • Sınav bitiminde öğrenci, doğru ve yanlış cevap sayısını kontrol etmelidir.
 • Ardından LGS puan hesaplama robotuna ilgili derslerin doğru ve yanlış cevap sayısı girilmelidir.
 • “Sonuçları hesapla” butonuna tıklanarak alınan puan görülecektir.

LGS Net Hesaplama Nasıl Yapılır?

LGS net hesaplama şu şekilde yapılır:

 • Öğrenci, LGS müfredatındaki soruların yer aldığı kitapçığı çözmelidir.
 • Sınav bittikten sonra cevap anahtarı yardımıyla doğru ve yanlış cevap sayılarını kontrol etmelidir.
 • LGS’de 3 yanlış bir doğruyu götürdüğü için net hesaplaması buna göre yapılmaktadır.
 • LGS net hesaplaması yapmak için İstanbul Boğaziçi Enstitüsü LGS puan hesaplama robotu kullanılabilir.
 • İstanbul Boğaziçi Enstitüsü LGS puan hesaplama robotuna her bir testin doğru ve yanlış cevap sayıları girilir.
 • Ardından “sonuçları hesapla” butonuna tıklanır ve ekranda net sayısı görülür.

LGS Sıralama Hesaplama Nasıl Yapılır?

LGS sıralama hesaplama şu şekilde yapılır:

 • Öncelikle öğrencinin LGS soru kitapçığını çözmesi gerekir.
 • Öğrencinin doğru ve yanlış cevap sayısına göre neti ve puanı belirlenir.
 • Ham puan, doğru cevaplardan yanlış cevapların üçte birinin çıkarılmasıyla elde edilir.
 • Derslerin ortalaması, testlerde sahip olunan ham puanların toplamının sınava giren öğrenci sayısına bölünmesi yoluyla bulunur.
 • Ardından testlerde elde edilen ham puanlar, öğrenci sayısı ve ortalama verileri kullanılarak standart sapma hesaplanır.
 • Standart sapma ve testten elde edilen ortalama kullanılarak standart puan tespit edilir.
 • Standart puan hesaplanırken sınava giren öğrencilerin ham puan ortalaması 50'ye ve standart sapması 10'a eşitlenecek şekilde bir dönüştürme işlemi yapılır.
 • Standart puanlar, Milli Eğitim Bakanlığının derslerle ilgili belirlediği katsayılarla çarpılır ve ağırlıklı standart puan elde edilir.
 • LGS katsayıları 2022 yılında Türkçe dersi için 4 puan, Matematik için 4 puan, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük için 1 puan, Fen Bilimleri için 4 puan, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi için 1 puan ve Yabancı Dil için 1 puan olacak şekilde belirlenmiştir.
 • Bütün testlerin ağırlıklı standart puanları toplanır ve toplam ağırlıklı standart puan (TASP) elde edilir.
 • LGS sıralama hesaplama işlemi, standart sapma ve ortalama gibi veriler ışığında yapılmaktadır.

LGS Nedir?

LGS, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından her sene düzenlenen ve öğrencilerin liseye girmesini sağlayan sınav türüdür.

LGS'ye giren öğrenciler sınavdan aldıkları puana göre fen liseleri, sosyal bilimleri liseleri ya da mesleki ve teknik anadolu liselerine yerleşirler. LGS, 8. sınıf müfredatına göre hazırlanır ve çoktan seçmeli 90 sorudan oluşur.

LGS Açılımı Nedir?

LGS açılımı, Liselere Geçiş Sistemi olarak geçmektedir ve ilk defa 2017-2018 eğitim-öğretim yılında gerçekleşmiştir. LGS daha öncesinde TEOG olarak yapılmaktaydı.

LGS Başvurusu Nasıl Yapılır?

LGS başvurusu ilgili bakanlık tarafından yapılır ve tamamen ücretsizdir. 

Resmi, özel ve imam hatip ortaokullarının 8. sınıfında öğrenim gören öğrenciler, merkezi sınav başvurularına dair bilgilere e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden ulaşabilir. Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrencilerin ise başvurularını Türkiye Cumhuriyeti büyükelçilikleri ya da başkonsoloslukları aracılığıyla yapması gerekir.

LGS sınav başvuruları bakanlık tarafından yapılan öğrencilerin elektronik ortamdaki öğrenci bilgilerinde eksiklik ya da yanlışlık olmamalıdır. Yurt dışından başvuru yapan öğrencilerin de başvuru belgelerinde eksiklik olmaması gerekir. LGS sınav başvuruları bakanlık tarafından yapılan öğrenciler, sınava girmek zorunda değildir. LGS’ye girmeyen ya da LGS’de başarı sağlayamayan öğrenciler, okuldan gelecek puanları ile ikamet ettiği yere en yakın okullar arasında tercih yapabilir.

LGS Kaç Dakika Sürmektedir?

LGS birinci oturum 75 dakika, ikinci oturum ise toplamda 80 dakika sürmektedir.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testlerinden muaf olan öğrencilerin birinci oturumdaki toplam süresi ise 60 dakikadır. 

LGS sınavının başlamasından itibaren ilk 15 dakika içinde sınav salonuna gelen ve bina sınav komisyonunca sınava girmesi uygun bulunan öğrenciler sınava girebilmekte ancak bu öğrencilere ek süre tanınmamaktadır.

Sınavın ilk 15 dakikasından sonra gelen öğrenciler ise sınava kesinlikle alınmaz. Öğrencilerin LGS'nin ilk 30 dakikası ve son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmeleri ise yasaktır. LGS Sınavı’nın ilk 30 ile son 15 dakikasında sınav salonunu herhangi bir nedenden ötürü terk eden öğrenciler sınav salonuna geri alınmamakta ve sınavları geçersiz sayılmaktadır.

LGS'de Hangi Dersler Vardır?

LGS’de şu dersler vardır:

 • Türkçe
 • T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
 • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
 • Yabancı Dil
 • Matematik
 • Fen Bilimleri

LGS Türkçe Sınavı Konuları Nelerdir?

LGS Türkçe Sınavı konuları şunlardır:

 • Fiilimsiler (İsim-Fiil, Sıfat-Fiil, Zarf-Fiil)
 • Cümlenin Ögeleri
 • Cümle Türleri (İsim ve Fiil Cümlesi, Kurallı ve Devrik Cümle, Basit, Birleşik, Sıralı, Bağlı Cümle)
 • Sözcükte Anlam
 • Cümlede Anlam İlişkileri
 • Cümle Yorumlama
 • Metin Türleri (Fıkra, Makale, Deneme, Roman, Destan, Haber, Günlük, Anı, Hikâye, Masal, Fabl, Röportaj, Biyografi, Otobiyografi, Dilekçe, Reklam)
 • Söz Sanatları (Abartma, Benzetme, Kişileştirme, Konuşturma, Karşıtlık)
 • Yazım (İmla) Kuralları
 • Noktalama İşaretleri
 • Paragrafın Anlam Yönü
 • Paragrafın Yapı Yönü
 • Tablo ve Grafik İnceleme
 • Görsel Yorumlama
 • Sözel Mantık (Akıl Yürütme)
 • Cümlede Anlam
 • Fiillerde Çatı
 • Noktalama İşaretleri
 • Yazım Kuralları
 • Anlatım Bozuklukları

LGS T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Sınavı Konuları Nelerdir?

LGS T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Sınavı konuları şunlardır:

 • Bir Kahraman Doğuyor
 • Milli Uyanış Yurdumuzun İşgaline Tepkiler
 • Ya İstiklal Ya Ölüm
 • Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar
 • Demokratikleşme Çabaları
 • Atatürkçülük
 • Atatürk Dönemi
 • Türk Dış Politikası ve Atatürk’ün Ölümü
 • İkinci Dünya Savaşı ve Sonrası

LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sınavı Konuları Nelerdir?

LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sınavı konuları şunlardır:

 • Kader ve Kaza İnancı
 • İnsanın İradesi ve Kader
 • Kaderle İlgili Kavramlar
 • Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Musa
 • Bir Ayet Tanıyorum: Ayet el-Kürsi ve Anlamı
 • İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem
 • Zekât ve Sadaka İbadeti
 • Zekât ve Sadakanın Bireysel ve Toplumsal Faydaları
 • Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Şuayb
 • Bir Sure Tanıyorum: Maûn Suresi ve Anlamı
 • Din, Birey ve Toplum
 • Dinin Temel Gayesi
 • Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Yusuf
 • Bir Sure Tanıyorum: Asr Suresi ve Anlamı
 • Hz. Muhammed’in Doğruluğu ve Güvenilir Kişiliği
 • Hz. Muhammed’in Merhametli ve Affedici Oluşu
 • Hz. Muhammed’in İstişareye Önem Vermesi
 • Hz. Muhammed’in Davasındaki Cesaret ve Kararlılığı
 • Hz. Muhammed’in Hakkı Gözetmedeki Hassasiyeti
 • Hz. Muhammed’in İnsanlara Değer Vermesi
 • Bir Sure Tanıyorum: Kureyş Suresi ve Anlamı
 • İslam Dininin Temel Kaynakları
 • Kur’an-ı Kerim’in Ana Konuları
 • Kur’an-ı Kerim’in Temel Özellikleri
 • Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Nuh

LGS İngilizce Sınavı Konuları Nelerdir?

LGS İngilizce Sınavı konuları şunlardır:

 • Unit 1: Friendship
 • Unit 2: Teen Life
 • Unit 3: In the Kitchen
 • Unit 4: On the Phone
 • Unit 5: The Internet
 • Unit 6: Adventures
 • Unit 7: Tourism
 • Unit 8: Chores
 • Unit 9: Science
 • Unit 10: Natural Forces

LGS Matematik Sınavı Konuları Nelerdir?

LGS Matematik Sınavı konuları şunlardır:

 • Çarpanlar ve Katlar
 • Üslü İfadeler
 • Kareköklü İfadeler
 • Veri Analizi
 • Basit Olayların Olma Olasılığı
 • Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler
 • Doğrusal Denklemler
 • Eşitsizlikler
 • Üçgenler
 • Eşlik ve Benzerlik
 • Geometrik Cisimler
 • Dönüşüm Geometrisi

LGS Fen Bilimleri Sınavı Konuları Nelerdir?

LGS Fen Bilimleri Sınavı konuları şunlardır:

 • Mevsimlerin Oluşumu
 • İklim ve Hava Hareketleri
 • DNA ve Genetik Kod
 • Kalıtım
 • Mutasyon ve Modifikasyon
 • Adaptasyon (Çevreye Uyum)
 • Biyoteknoloji
 • Basınç
 • Periyodik Sistem
 • Fiziksel ve Kimyasal Değişimler
 • Kimyasal Tepkimeler
 • Asitler ve Bazlar
 • Basit Makineler
 • Besin Zinciri ve Enerji Akışı
 • Enerji Dönüşümleri
 • Madde Döngüleri ve Çevre Sorunları
 • Sürdürülebilir Kalkınma
 • Elektrik Yükleri ve Elektriklenme
 • Elektrik Yüklü Cisimler
 • Elektrik Enerjisinin Dönüşümü

LGS'de Yanlışlar Doğruları Götürür mü?

LGS’de 3 yanlış 1 doğruyu götürür.

LGS Baraj Puanı Kaçtır?

MEB’in LGS kılavuzunda LGS baraj puanı hakkında herhangi açıklama bulunmamaktadır.

LGS Puanı Hesaplanabilmesi için Kaç Net Yapılmalıdır?

MEB’in LGS kılavuzunda LGS puanının hesaplanabilmesi için kaç net yapılması gerektiği ile ilgili net bilgi yer almamaktadır.

2022 LGS Sınavı Ne Zaman?

2022 LGS sınavı 5 Haziran'da gerçekleştirilecektir.

LGS'ye girecek öğrencilerin kimlik kontrolünün ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılması için öğrenciler sınavdan en az 1 saat önce sınav binasının önünde hazır bulunmalıdır.