online-egitimler-bogazici-enstitusu
Sözel Meslekler

Sözel Meslekler


Sözel meslekler, liselerin sözel sınıflarından mezun olan, Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) sözel ağırlıklı soruları cevaplandıran ya da Alan Yeterlilik Testi’nde (AYT) sözel puan türünün sınavlarına giren öğrencilerin meslekleridir. Türkçe, coğrafya, tarih ve edebiyat gibi alanlar sözel bölümlerde okumak isteyen kişilerin, başarılı olması gereken konulardır. Sözel meslekleri, sayısal mesleklere göre daha az problem çözme yeteneği ancak daha kuvvetli bir ezber yeteneği gerektirir.  Sözel mesleklere sahip olmak için, sözel puan türüyle alım yapan, sözel eğitim ağırlıklı bölümlerden mezun olmak gerekir.

Sözel Meslekler Nelerdir?

Sözel meslekler şu şekilde sıralanabilir:

 1. Coğrafya öğretmeni
 2. Tarih öğretmeni
 3. Sosyal bilgiler öğretmeni
 4. Türk dili ve edebiyatı öğretmeni
 5. Türkçe öğretmeni
 6. Okul öncesi öğretmeni
 7. Animasyoncu
 8. Sanat tarihçisi
 9. Basın ve yayın elemanı
 10. İmam
 11. Hatip
 12. İletişim uzmanı
 13. İletişim tasarımcısı
 14. Gazeteci
 15. Muhabir
 16. Özel eğitim öğretmeni
 17. Televizyon haberciliği ve programcısı
 18. Azerice dil bilimci
 19. Çağdaş Türk lehçeleri dil bilimci
 20. Çerkezce dil bilimci
 21. Film yazarı
 22. Görsel iletişim tasarımcısı
 23. Görüntü yönetmeni
 24. Halkbilimci
 25. Halkla ilişkiler uzmanı
 26. Reklamcı
 27. Hititolog
 28. Kurgu yönetmeni
 29. Radyo programı yapımcısı
 30. Spiker
 31. Rekreasyon yöneticisi
 32. Sümerolog
 33. Tiyatro eleştirmeni
 34. Türkçe dil bilimci
 35. Zazaca dil bilimci
 36. Yeni medya ve iletişim sistemleri uzmanı
 37. Avukat katibi
 38. Katip
 39. Aktivasyon elemanı
 40. Basın danışmanı
 41. Arama motoru optimizasyonu (SEO) uzmanı
 42. Anaokulu öğretmeni
 43. Edebiyat öğretmeni
 44. Rekreasyon uzmanı

1. Coğrafya Öğretmeni

Sözel alan meslekleri arasında yer alan coğrafya öğretmeni; öğrencilerine coğrafi yapı, çevre, toprak ve iklim gibi faktörlerin ne anlama geldiğini anlatarak bu faktörlerin nüfus ile ilişkisini açıklayan eğitimcidir.

Coğrafya öğretmeni, ders sürecinde görsel araçlardan faydalanır ve gereken durumlarda alan gezileri planlar. Bir coğrafya öğretmeninin çeşitli seminerlere ve konferanslara katılması da mesleki alanda yaşanan gelişmeleri takip etmesini sağlayarak öğrencilerine aktaracağı bilgilerin verimliliğini arttırır.

2. Tarih Öğretmeni

Tarih öğretmeni, müfredata uygun olarak öğrencilerinin Türk ve dünya tarihi alanında bilgi edinmesini sağlayan eğitimcidir. Bir tarih öğretmeni, ders içeriğini belirlerken öğrencilerinin seviyesini göz önünde bulundurmalıdır. TS meslekleri arasında yer alan tarih öğretmeni, çeşitli ders içi etkinlikler ile öğrencilere aktardığı bilgilerin pekişmesini sağlamalıdır.

3. Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Sosyal bilgiler öğretmeni, tarih ve coğrafya alanı hakkında gereken bilgileri öğrencilerine sunan ve onların bu alanda gelişimini takip eden eğitimcidir. Sözeldeki mesleklerden biri olan sosyal bilgiler öğretmeni, ders planını öğrencilerin yaş grubunu ve bilgi birikimini dikkate alarak hazırlamalıdır. Bir sosyal bilgiler öğretmeni hem ilk hem de ortaöğretim kademesinde görev yapabilir.

4. Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Türk dili ve edebiyatı öğretmeni, görevini sürdürdüğü eğitim kurumunda müfredata uygun olarak Türk dili ve edebiyatı ders konularını öğrencilere aktaran eğitimcidir. Sözel alan meslekleri arasında bulunan Türk dili ve edebiyatı öğretmeni, yapacağı ders içi etkinlikler ile öğrencinin konulara hakim olmasını kolaylaştırır. Aynı zamanda ders içeriğiyle ilgili sınav soruları hazırlayan ve öğrencilerini sınava tabi tutan Türk dili ve edebiyatı öğretmeni, sınav sonuçlarına göre öğrencilerin gelişimini takip eder.

5. Türkçe Öğretmeni

Türkçe öğretmeni; müfredata uygun olarak Türk dilinin içeriği, yapısı ve yazım kuralları ile ilgili bilinmesi gerekenleri öğrencilerine sunan eğitimcidir. Türkçe öğretmeni, ders planını öğrencilerin hazırbulunuşluk durumlarına göre hazırlamaktadır ve derslerini öğrencileri zorlamayacak etkinliklerden yardım alarak sürdürmektedir. Bir Türkçe öğretmeni hem devlet okullarında hem de özel kurumlarda görev yapabilir. 4 yıllık okumayı gerektiren Türkçe öğretmenliği, en çok tercih edilen sözel meslekler arasında yer alır.

6. Okul Öncesi Öğretmeni

Okul öncesi öğretmeni, okul öncesi çağında bulunan çocukların eğitimi ile ilgilenen eğitimcidir. En iyi sözel alan mesleklerinden biri olan okul öncesi öğretmeni; çocukların duygusal ve sosyal açıdan gelişimine katkı sağlamaktadır. Bir okul öncesi öğretmeni, eğitim sürecini çocukların gelişim seviyesine göre planlamalıdır ve çocukların yaş grubuna uygun olan materyaller kullanmalıdır. Okul öncesi öğretmenliği, dört yıllık sözel bölümler arasında sıklıkla tercih edilen bir meslektir.

7. Animasyon Sanatçısı

Animasyon sanatçısı; film, televizyon ve video oyunlarında bulunan görüntüleri çizip oluşturan kişidir. Animasyon sanatçısı, ürettiği fikirleri animasyon programları aracılığıyla animasyona dönüştürür ve filmler için karakter oluşturur. TS meslekleri arasında bulunan animasyon sanatçısı, tasarımının son halini müşterisinin onayına sunar ve gereken durumlarda düzenleme yaparak teslim eder.

 

 

8. Sanat Tarihçisi

Sanat tarihçisi, sanat eserlerini inceleyerek onları anlayan ve yorumlayan kişidir. Sanat tarihçisi sanat eserleri ile birlikte sanatçıyı da incelemeli ve anlamalıdır. Bir sanat tarihçisi; sanat merkezinde, kütüphanede, müzede, arşivde ve mimarlık şirketinde görev alma şansına sahiptir. 4 yıllık Sanat Tarihi okuyan kişiler, sözel mesleklerden biri olan sanat tarihçiliğini yapabilir.

9. Basın ve Yayın Elemanı

Basın ve yayın elemanı, önceden belirlenmiş kurallar çerçevesinde içerik hazırlayan ve bu içerikleri okuyucuya ulaştıran kişidir. Basın ve yayın elemanı; basın işletmesi, matbaacılık, basın pazarlaması ve yayımcılık gibi pek çok sektörde görev yapabilir. Basın ve yayın elemanı olmak için İletişim Fakültesi’nde 4 yıllık eğitim alınmalıdır, mezuniyetin ardından sözel meslekler arasında en çok tercih edilen bu meslek icra edilebilir.

10. İmam

İmam; camilerde vakit, bayram, teravih ve cuma namazlarını kıldırmak ile görevli olan kişidir. Sözel alan meslekleri yer arasında imam, isteyen bireylere cami içerisinde Kur’an-ı Kerim okumayı öğretir ve dini bilgiler verir.

11. Hatip

Hatip, topluluk önünde ilgili konularda konuşma yapmakla görevli olan kişidir. Tıpkı imamlık gibi sözel alan mesleklerinden olan hatip, bayram ve cuma namazlarından önce camilerde hutbe okur.

12. İletişim Uzmanı

İletişim uzmanı; görev yaptığı iş yerindeki iletişim süreçlerini yönetmekle ilgilenen, şirketler arası ve şirketin diğer kişiler ile kurduğu iletişimin sağlıklı bir biçimde gerçekleşmesini sağlayan kişidir. Sözel alan mesleklerinden olan iletişim uzmanı, marka etkinliklerini yürütür ve çalıştığı iş yerinin rekabet ortamında avantaj elde etmesi için çalışmalar gerçekleştirir.

 

 

13. İletişim Tasarımcısı

İletişim tasarımcısı, estetik ögelerden faydalanarak görsel ögelerin daha güçlü bir hale gelmesini sağlama amacıyla çeşitli tasarımlar yapan kişidir. Bir iletişim tasarımcısı, görevini sürdürürken hem teorik hem de teknolojik bilgilerden faydalanmaktadır. İletişim tasarımcısı; gazeteler, radyo kanalları, televizyon kanalları ve medya ajanslarında görev yapma şansına sahiptir.

14. Gazeteci

Gazeteci; dürüst, tarafsız ve ahlaki kurallar çerçevesinde haber niteliği taşıyan yazılar yazan ve konu ile ilgili görsellerden yararlanarak ortaya kaliteli bir içerik çıkmasını sağlayan kişidir. En iyi sözel meslekler arasında yer alan gazeteci; uzmanlık alanına göre kültür-sanat, spor ve birçok farklı alanda içerik üretme şansına sahiptir.

15. Muhabir

Muhabir, yaşanan olayların haberleşmesini sağlayan ve bu haberleri kamuya ulaştıran kişidir. Bir muhabir; spor, savaş, magazin, gündem, siyaset, kültür-sanat gibi çeşitli alanlarda haber yapabilir. Televizyon, dergi, haber ajansı ve gazete gibi pek çok sektörde görev yapma şansı olan muhabir; yasalara ve gazeteciliğin etik kurallarına uymalıdır.

16. Özel Eğitim Öğretmeni

Özel eğitim öğretmeni, özel gereksinime ihtiyaç duyan bireylerin eğitim sürecinde yer alan eğitimcidir. Özel eğitim öğretmeni; sabırlı, ilgili ve şefkatli olmalıdır. Öğrencilerine her türlü desteği sunan özel eğitim öğretmeni; eğitim sürecinde öğrencilerin fiziksel engellerine uygun olan materyaller kullanmalı, veliler ile iletişim halinde olmalı ve öğrencilerinin hem davranışlarını hem de gelişimlerini değerlendirmelidir. Özel eğitim öğretmenliği, 4 yıllık sözel meslekler arasında en çok tercih edilenlerden biridir.

 

 

17. Televizyon Habercisi ve Programcısı

Televizyon habercisi ve programcısı, yaşanan olayları ve gelişmeleri yazılı basın dışında yer alan mekanlar aracılığıyla sunan kişidir. Sözeldeki meslekler arasında bulunan televizyon habercisi ve programcısı; özel televizyon kanalları, devlete bağlı televizyon kanalları, haber ajansları ve belgesel yapım şirketlerinde görev yapma şansına sahiptir.

18. Azerice Dil Bilimci

Azerice dil bilimci, Azeri Türkçesi alanında çeşitli dil bilimi araştırmaları gerçekleştiren kişidir. Aynı zamanda bu araştırmaları yayımlayarak bireylerin Azeri Türkçesi hakkında bilgi sahibi olmasını sağlayan Azerice dil bilimci, danışman ya da tercüman olma avantajına sahiptir. Sözel meslekler arasında pek tercih edilmese de Azerice dil bilimci olarak çalışmak için 4 yıllık üniversite okuyan pek çok kişi vardır.

19. Çağdaş Türk Lehçeleri Dil Bilimci

Çağdaş Türk lehçeleri dil bilimci, çağdaş Türk lehçeleri hakkında çeşitli araştırmalar yürüten ve bu araştırmaları ilgili kurumlarla ya da bireylerle paylaşan kişidir. Çağdaş Türk lehçeleri dil bilimci, yayınevlerinde ve ilgili kurumlarda çalışma şansına sahiptir.

20. Çerkezce Dil Bilimci

Çerkezce dil bilimci, Çerkez dili üzerine araştırmalar yapan kişiye verilen mesleki unvandır. Çerkezce dil bilimci; Çerkezce metinlerin tercümesini gerçekleştirir ve Çerkez kültürünün tanıtılmasını sağlar. Çerkezce dil bilimci; dil çalışmaları gerçekleştiren kurumlarda, arşivlerde ve kütüphanelerde görev yapabilir.

21. Film Yazarı

Film yazarı; televizyon, film ve tiyatro yapımlarının metnini yazan kişidir. Film yazarı; bu yapımların kurgusunu hazırlar, diyalogları ve karakterleri belirler. Var olan metinlerin senaryoya dönüştürülmesi konusunda da görev alma imkanı olan ve en iyi sözel meslekler arasında yer alan film yazarı, oluşturduğu senaryonun dramatik yönlerini belirtmeli ve karakterlerin psikolojisini doğru bir biçimde yansıtmalıdır.

22. Görsel İletişim Tasarımcısı

Sözeldeki mesleklerden bir diğeri de görsel iletişim tasarımcısıdır. Görsel iletişim tasarımcısı, çeşitli medya işletmeleri ve web siteleri için en uygun tasarımı oluşturma sorumluluğuna sahip kişidir. Görsel iletişim tasarımcısı, tasarımını oluştururken tasarım yapacağı konu ile ilgili araştırmalar yaparak çeşitli görselleri düzenler ve ortaya en güzel sonucu çıkarmak için çabalar.

23. Görüntü Yönetmeni

Görüntü yönetmeni; görsel ögelerin öne çıktığı dizi, reklam ve fotoğraf gibi çeşitli videoların çekim sürecinde kamera kullanımını yöneten ve gereken ışık düzenlemelerini gerçekleştiren kişidir. Görüntü yönetmeni, çekim esnasında sanatsal dilin verimli bir biçimde kullanılabilmesi için görsel içerik ve senaryo uyumuna dikkat etmelidir. Aynı zamanda görüntü yönetmeni, kostüm ve dekor ekipleriyle birlikte çalışmalı ve görsel uyumun korunmasını sağlamalıdır.

24. Halkbilimci

Halkbilimci; Türk tarihinin ögelerinden olan halk oyunları, halk müziği, Türk edebiyatı, gelenekler, görenekler ve inançları inceleyerek çeşitli çalışmalar yürüten kişidir. Halkbilimci, bu çalışmaları yürütürken bilimsel yöntemlerden faydalanır. Hem özel kurumlarda hem de devlete bağlı kurumlarda görev yapma şansı bulunan ve sözel alan mesleklerinden olan halkbilimci, pek çok sektörde mesleğini sürdürebilir.

25. Halkla İlişkiler Uzmanı

Halkla ilişkiler uzmanı, görevini sürdürdüğü kurumun gelişimine katkıda bulunan ve kurumu diğer şirketler karşısında temsil etme sorumluluğunu üstlenen kişidir. Halkla ilişkiler uzmanı, görev yaptığı kurum ile ilgili çeşitli basın bültenleri ve broşürler hazırlayarak kurumsal kimliğin güçlenmesini desteklemektedir.

Bir halkla ilişkiler uzmanı, pazarlama stratejisi oluşturmakla ve müşterilerle iletişim kurmayı sağlamakla da görevlidir. 4 yıllık İletişim Fakültesi mezunu olmayı gerektiren bir meslek olan halkla ilişkiler uzmanlığı, sıklıkla tercih edilen sözel mesleklerden biridir.

26. Reklamcı

Sözel alan meslekleri arasında yer alan reklamcı, çeşitli yöntemler ile ürünlerin ya da hizmetlerin tanıtımını gerçekleştirmekle görevli olan kişidir. Sözeldeki meslekler arasında yer alan reklamcı, hedef kitleye hitap edecek reklam kampanyaları oluşturur ve bu reklam kampanyalarının yayım sürecini kontrol eder.

 

 

27. Hititolog

Hititolog, Hitit Uygarlığı’na ait olan yazılı belgeleri inceleyen ve bu belgeler yardımıyla çeşitli çalışmalar yürüten kişidir. Hititolog, Hitit Uygarlığı’na ait metinlerin çevirisini gerçekleştirir ve Hitit Uygarlığı’nın kültürünün anlaşılmasını sağlar. Hititolog, ilgili konferanslarda ve etkinliklerde bilirkişilik de yapabilir.

28. Kurgu Yönetmeni

Kurgu yönetmeni, çekim sırasında kullanılacak araçların hazırlanmasını, ses ve görüntünün kurguya uygun bir biçimde düzenlenmesini sağlayan kişidir. Sözel mesleklerden olan kurgu yönetmeni, çalışmaya başlamadan önce tüm süreci planlamalı ve fikirlerini yönetmene açıklamalıdır.

29. Radyo Programı Yapımcısı

Radyo programı yapımcısı, radyo ve televizyon programlarını düzenleyerek yayımlanmaya hazır hale getirme sorumluluğu olan kişidir. Radyo programı yapımcısı; program için tavsiyelerde bulunur, program planını yapar ve yayını denetler.

30. Spiker

Spiker, radyo ve televizyon programlarında haberleri ve güncel bilgileri sunmakla görevli olan kişiye verilen mesleki unvandır. En iyi sözel mesleklerden biri olan spikerler, gerçekleştireceği yayın öncesinde sunması gereken metni incelemeli ve yayın esnasında kullanılacak teknik araçların çalışıp çalışmadığını kontrol etmelidir.

31. Rekreasyon Yöneticisi

Rekreasyon yöneticisi, turizm ve eğlence alanında gerçekleştirilen etkinliklerin organizasyonundan sorumlu olan kişidir. TS mesleklerinden olan rekreasyon yöneticisi, kişiye ve topluma kültürel fayda sağlanabilmesi için oldukça önemli bir meslektir. 

32. Sümerolog

Sümerolog, çok eski dönemlerde kullanılan çivi yazısı ve çivi yazısını kullanan toplumlar hakkında araştırmalar yürüten kişidir. Sözeldeki meslekler listesinde bulunan sümerolog, çalışmalarını kültür, tarih, din ve dil gibi çeşitli konularda gerçekleştirir. Müze, arşiv ve kütüphane gibi kurumlarda görev yapma şansı olan sümerolog; tarih alanında araştırmalar yürüten kurumlarda danışman olarak da görev yapabilir.

33. Tiyatro Eleştirmeni

Tiyatro eleştirmeni, tiyatro metinlerini yorumlayıp değerlendiren ve tiyatro eserlerinin daha bütünsel olması için çeşitli fikirler yürüten kişidir. Tiyatro eleştirmeni, tiyatro metninin yazarı ve tiyatro oyuncuları ile tüm süreç boyunca etkileşim halindedir.

Yazar ile oyun hakkında fikir alışverişi gerçekleştiren tiyatro eleştirmeni, gerçekleştirilen prova esnasında eksik gördüğü noktaları yönetmene iletir. En iyi sözel meslekler arasında yer alan tiyatro eleştirmeni aynı zamanda dergilerde ve gazetelerde tiyatro eserleri le ilgili yazılar yazar.

34. Türkçe Dil Bilimci

Türkçe dil bilimci, Türkçenin kökenleri ve Türkçe konuşan toplumlar hakkında araştırmalar yürüten kişidir. Türkçe dil bilimci, Türkçenin çözümlenebilmesi için çeşitli incelemeler yapar. Sözel alan meslekleri arasında yer alan Türkçe dil bilimci; kütüphanelerde, arşivlerde, dil üzerine araştırma yapan kurumlarda çalışma olanağına sahiptir.

35. Zazaca Dil Bilimci

Zazaca dil bilimci; Zaza dilini anlayan, yorumlayan ve Zaza dili hakkında çalışmalar yürüten kişidir. Sözel alan mesleklerinden olan Zazaca dil bilimci, Zaza dilinin kökenlerini de araştırmaktadır. Aynı zamanda Zazaca dil bilimci, yaptığı araştırmaları ve sürdürdüğü çalışmaları çeşitli etkinliklerde ve kongrelerde sunmaktadır.

36. Yeni Medya ve İletişim Sistemleri Uzmanı

Yeni medya ve iletişim sistemleri uzmanı; kameraman, yapımcı, yönetmen, editör, metin yazarı, reklamcı, gazeteci ve sosyal medya uzmanı gibi pek çok görev üstlenme şansına sahip kişidir. En iyi sözel mesleklerden biri olan yeni medya ve iletişim sistemleri uzmanı; dijital ortamda içerik oluşturur, çeşitli tasarımlar yapar, reklam kampanyaları düzenler ve hem özel sektörde hem de kamu kurumlarında görev yapma olanağını elde eder.

37. Avukat Katibi

Avukat katibi; avukata yardımcı olmak amacıyla avukatın davalarını takip eden, dosyaları inceleyen ve çeşitli dava işleriyle ilgilenen kişidir. Avukat katibi; avukatın randevularını düzenler, avukatın iletişime geçmesi gereken kişiler ile iletişim kurar ve evrak işlerini yönetir. Avukat katibi, avukata pek çok konuda yardımcı olur.

38. Katip

Katip; davalarda, duruşmalarda ve kayıt alınması gereken farklı yasal işlemlerde görev alarak ifadeleri birebir bir şekilde kaleme alan kişidir. Katip, ses ve video kayıt cihazı gibi araçlar kullanarak ifadeleri metne en doğru biçimde dönüştürür. TS mesleklerinden olan katip, işitme engelli bireyler için işaret dili bilmeli ve çeviri yapmalıdır.

39. Aktivasyon Elemanı

Aktivasyon elemanı, şirket kurallarını göz önünde bulundurarak müşterinin istediği ürünün aktivasyonunu gerçekleştiren ya da reddeden kişidir. Aktivasyon elemanı, müşterileri aktivasyon çalışmaları ile ilgili bilgilendirir ve bir sorunla karşılaşıldığı takdirde müşteriye yardımcı olur. Aynı zamanda müşterilerin bilgilerini belgelendiren aktivasyon elemanı, müşteri gizliliğini sağlamalıdır.

40. Basın Danışmanı

Basın danışmanı, kurumların veya bireylerin medya araçlarından faydalanılarak kamu imajının oluşmasını sağlayan kişidir. Sözel alan meslekleri arasında yer alan basın danışmanı, müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar planlar ve gerektiği durumlarda toplantılar düzenler. Aynı zamanda basın danışmanı; dergi içeriği, haber metinleri ve basın bülteni hazırlama sorumluluğuna da sahiptir.

41. Arama Motoru Optimizasyonu (SEO) Uzmanı

Arama motoru optimizasyonu (SEO) uzmanı, bir web sitesini ziyaret eden bireylerin sayısının artmasını ve web sitesinin arama motoru sonuçlarında üst sıralarda yer almasını sağlayabilmek için çeşitli teknikler kullanan kişidir. En iyi sözel mesleklerden olan arama motoru optimizasyonu (SEO) uzmanı, kullandığı tekniklerin güncel olması için algoritmayı sürekli takip etmeli ve web sitesinin sıralamasını, arama terimlerini sık sık denetlemelidir.

 

 

42. Anaokulu Öğretmeni

Anaokulu öğretmeni, okul öncesi çağında bulunan çocukların eğitim sürecini yöneten eğitimcidir. Anaokulu öğretmeni, çocukların öz bakım ve motor becerilerinin gelişmesinden sorumludur. Anaokulu öğretmeni, öğrencilerini doğru tanımalı ve ders içi materyallerini çocuklara uygun olarak seçmelidir. Öğrencilerini daha iyi tanıyabilmek için aileler ile görüşme gerçekleştiren anaokulu öğretmeni, çocukların sahip olduğu özel durumları ve hastalıkları ailelerinden öğrenerek kaydetmelidir.

43. Edebiyat Öğretmeni

Edebiyat öğretmeni, belirlenen müfredat kapsamında Türk dili ve Türk edebiyatının yapısı ile kuralları hakkında öğrencilere bilgi veren eğitimcidir. Edebiyat öğretmeni, öğrencilerinin iletişim becerileri ile eleştirel düşünme becerilerini geliştirmek için ders içeriğini öğrencilerine uygun olarak düzenlemelidir. Edebiyat öğretmeni aynı zamanda öğrencilerine kitap tavsiyelerinde de bulunur. Edebiyat öğretmenliği, sözel alanda bulunan meslekler arasında en çok tercih edilenlerden biridir.

44. Rekreasyon Uzmanı

Rekreasyon uzmanı, turizm ve eğlence sektöründe gerçekleşen etkinliklerin organizasyonu ve planlaması ile ilgilenen kişidir. Rekreasyon uzmanı; sosyal, zihinsel ve fiziksel sağlığa hizmet edecek çalışmalar yapar.

Sözel Mesleklerin Avantajları Nedir?

Sözel mesleklerin avantajları şunlardır:

 • Üniversite sınavında bu alanda daha az öğrenci sınava girmektedir.
 • Üniversite sınavında başarılı olmak içi sayısal zekaya sahip olmaz gerekmez.
 • Sözel bölümler, okuması keyifli, genel kültür seviyesini yükselten bölümlerdir.

Sözel Mesleklerin Zorlukları Nedir?

Sözel mesleklerin zorlukları şunlardır:

 • Ezber yeteneği gerektirir.
 • Sürekli tekrar ve okuma yapma zorunluluğu bulunur.
 • Meslek çeşitliliği fazla değildir.

Sözel Mesleklerde Ortalama Emeklilik Yaşı Nedir?

Sözel mesleklerde ortalama emeklilik yaşı kadınlarda 58, erkeklerde 60’tır. 8 Eylül 1999'dan sonra işe başlayan kamu çalışanı erkekler 25 yıl, kadınlar 20 yıl prim ödediklerinde, istedikleri zaman emekli olmaktadır. Sözel meslekler için ortalamadan daha erken ya da daha geç bir emeklilik yaşı bulunmaz. Sözel mesleklerin emeklilik yaşı, sayısal meslekler ve eşit ağırlık meslekleri ile aynıdır.

Sözel Meslekler için Maaş Ortalaması Nedir?

Sözel meslekler için maaş aralığı 12.825 TL ile 35.000 arasındadır. Sözel meslekler için alt ve üst limit maaş aralıkları aşağıdadır: 

 • Sözel mesleklerden okul öncesi öğretmenler için maaş aralığı 12.800 TL ile 14.000 TL’dir.
 • Sözel mesleklerden edebiyat öğretmenleri için maaş aralığı 14.000 TL 16.000 TL’dir.
 • Sözel mesleklerden reklamcılar için maaş aralığı 13.500 TL 29.000 TL’dir.
 • Sözel mesleklerden gazeteciler için maaş aralığı 13.500 TL 27.000 TL’dir.
 • Sözel mesleklerden tarihçiler için maaş aralığı 14.000 TL 35.000 TL’dir.

Sözel bölüm mezunları için maaş aralıkları, tecrübe sürelerine göre değişmektedir. Tüm sözel meslekler için maaş aralığı özel ve kamuda çalışma durumuna bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Kamudaki maaş ortalaması, özel sektöre göre daha yüksek olmaktadır.

Yazı Değerlendirmesi : 0 Puan
Toplam : 0 Yorum

 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
 • %0
0

  Yazı Puanı

  Yazı Değerlendirmesi : 0
  Toplam : 0 Yorum

  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

  Yorumlar

  {{yrm.yazar}}

  {{yrm.baslik}}

  {{yrm.yorum}}

  Boğaziçi Enstitüsü :{{yrm.cevap}}
  Yorum & Oylama Ekle

  • Bu yazıyı beğendiniz mi?