Nasıl Lider Olunur?
2020

Nasıl Lider Olunur?


Lider ve liderlik kavramı aslında tüm zamanların en merak edilen konularından biri. Hatta çocuklardan siyasilere, bürokratlardan en tepe yöneticilere  kadar herkesin gündeminde olduğunu özellikle belirtelim.  Örneğin ortaokul – lise dönemi çocuklar arasında gündem Arkadaş ortamında nasıl lider olunur konulu.  Öyle ki bu çocuklar lider olmanın yollarını öğrenmek için Arkadaş ortamında nasıl lider olunur cümlesi ile google ‘da o kadar çok arama yapmışlar ki fazla arandığı için google bu uzun arama ifadesini veri tabanında trend arama kelimeleri arasına eklemiş.

Peki gerçekte lider kimdir? Lider gerek sesi ve ustaca konuşma üslubu ile, gerek tavırları ve kaliteli duruşu ile ve gerekse tepeden tabana halkın tamamından farklı görüş ve vizyon sahibi olma özellikleri ile kitleleri istediği yönde harekete geçirebilme gücü olan kişidir. Tabiki bu, keyfi bir harekete geçirme değildir. Liderin orada bulunma sebebi hitap ettiği toplumun mevcut durumundan daha iyi seviyelere gelmesi için köklü bir hareketle toplumsal çapta iyi yönde bir değişim ortaya çıkarmaktır.

Zira lidere ihtiyaç duyulmuşsa artık her açıdan problemler ortaya çıkmış, toplum kördüğüm olmuş mevcut sorunlarını çözemeyecek seviyeye gelmiş, süratle çöküşe doğru gitmektedir.  İşte tam bu aşamada devreye giren lider bu kördüğümü çözer, çöküşü kısa sürede durdurur ve başarılı bir hedef, istikrarlı bir kalkınma doğrultusunda kitlesel bir yükseliş atılımını harekete geçirir. Sonuç itibariyle adım adım müthiş bir değişim ve iyileşme başlamış olur.  

Güçlü Lider Özellikleri

Buraya kadar Lideri tanımlamaya çalıştık. En doğru anlamı ifade etmeye yoğunlaştık. Büyük oranda bunu başardık. Elbette bu kavramı belirli maddeler eşliğinde Güçlü Lider Özellikleri nedir şeklinde ifade edebiliriz. Güçlü ve gerçek bir lider şu özellikleri taşır;

 • İleri görüşlüdür
 • Her zaman iyimser ve sevecendir
 • Sağlam ve güçlü karakterlidir
 • İnandığı değerler konusunda tutkuludur.
 • Kaliteli vizyon sahibidir.
 • Her zaman kararlı ve tutarlıdır.
 • Her şart ve ortamda güven verir
 • Tüm toplum için örnek konumdadır
 • En zor durumlarda ayaktadır motive eder
 • Her zaman etkili çözüm üretir
 • Gelişim ve iyileşmeye açıktır
 • Mütevazi aynı zamanda adildir
 • Karşısındakini çocukta olsa dinler
 • İletişim kurulabilecek yapısı vardır
 • İnsanlara ve olaylara karşı duyarlıdır
 • Etkin ve süratli karar verir
 • Zamanı iyi yönetir
 • Ekip kurmada profesyoneldir

Yukarıdaki maddeler göz önünde bulundurulduğunda liderin içinde bulunduğu toplumu yada örneğin bir şirketi, fabrikayı herhangi bir politik yapıyı veya devleti mevcut durumdan daha ileri seviyelere taşıması için kendisine uyulması gereken bir rehber olduğu açıkça ortaya çıkacaktır. Lider sorunları çözüp bozulan yapıyı düzelterek yepyeni bir atılımla sistemi düzlüğe çıkaran orada sabit bırakmayıp daha ileri düzeye taşıyan, bu işleyiş için profesyonel bir ekip kuran ve yöneten, tüm materyalleri bu hedef için ustaca kullanabilen bir rehberdir. Örneğin Atatürk konuya çok uygun bir örnek.

Liderlik ve Girişimcilik

Bu iki kavram birbiri ile ikiz kardeş şeklinde uyum içindeler. Zira Lider aynı zamanda profesyonel bir girişimcidir. Girişimci ise kendisinde Liderlik özellikleride olması gereken kişi. Girişimci başarılı olabilmek için maddi - manevi bir çok kriteri bir arada toplamak zorunda. Bilgi, yetenek, finansal zeka, işleyiş sürecini sorunsuz yönetmek, toplumsal ilişkilerde kalite, cesur kararlar verebilme, profesyonel ekip oluşturabilme gibi. Dolayısı ile Liderlik ve Girişimcilik birbirini tamamlayan bir bütündür.

Günümüz iş dünyasında başarılı şirketlerin ortaya çıkması ve devamı için cesur girişimcilere ve bilge konumdaki liderlere ihtiyacı vardır. Hatta birkaç kişinin bir araya gelerek oluşturduğu en küçük topluluklarda bile başarı ve süreklilik için mutlaka bir lidere ihtiyaç vardır. Bunun şirketler açısından düşündüğümüzde şirketin kuruluş aşamasından ilerlemesine ve sonraki zamanlarına kadar bir liderin etrafında olmaması düşünülemez.  Liderlik ve Girişimlik seviyesi yakalayabilmek için ise mutlaka çok kaliteli bir eğitim kurumundan Liderlik ve Girişimcilik Eğitimi almak gerekiyor.

 

Liderlik ve Girişimcilik Eğitimi

Buraya kadar Liderlik Kavramı üzerinde durduk ve özelliklerinden bahsettik. Aynı zamanda bu kavramla adeta eşdeğer konumda olan Girişimcilik yeteneğinin benzerlikler açısından incelemesini yaptık. Son satırlarda ise kendi işini kurmak, başından sonuna profesyonel olarak yönetmek, bu amaç için ekip oluşturup ilgili hedefe sevkedebilmek, bulunduğu ortamı yada durumu veya herhangi bir süreci sorunsuz ve iyi bir şekilde yönetebilmek kısacası Lider vasıflarındaki bir Girişimci Olabilmek İçin eğitim almaktan bahsettik.

Lider olmaya yada Lider vasıflı Girişimci olmaya ihtiyacınız varsa o halde evet mutlaka Liderlik ve Girişimcilik Eğitimi almak size gerçekten çok iyi gelecek. Bu eğitim için Uzaktan Eğitim sektörünün profesyonellerinden olan İstanbul Boğaziçi Enstitü ‘yü tavsiye ediyoruz. Kurumdan alacağınız eğitim sonrası iş hayatına, insanlara ve dünyaya bakış açınız ciddi anlamda değişecek.

{{dil.yorumlar}}

{{yrm.yazar}}

{{yrm.baslik}}

{{yrm.yorum}}

BOĞAZİÇİ ENSTİTÜ :{{yrm.cevap}}
{{dil.yorum_ekle}}

 • {{dil.oylama_sorusu}}